P1 Kaliber (SR) utses till Årets Folkbildare 2015 av NewsVoice

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 7 januari 2016
- Torbjörn Sassersson
Vetenskap och Folkbildning, VoF

Vetenskap och Folkbildning, VoF

DEBATT. P1 Kaliber utses härmed till Årets Folkbildare 2015 av NewsVoice. Motiveringen är att Kaliber är en av de få svenska public service-kanaler som arbetar med undersökande journalistik och som därför tillför samhället information av stort allmänt intresse.

NewsVoice hoppas nu att folkbildarutmärkelsen överskuggar rättshaveriföreningen Vetenskap och Folkbildning som idag istället utsåg Kaliber till Årets Förvillare 2015.

Vetenskap och Folkbildning anser i sin osignerade motivering att Kaliber vinklat sin granskning av Gardasil. VoF skriver: “Programmet var tydligt vinklat för att öka rädslan för vaccinationer och ge näring åt konspirationsteoretiska idéer”. K-ordet “konspirationsteori” används alltså åter som argument för att hämma undersökande journalistik.

VoF tyckte att Kaliber istället skulle lyssna på en myndighet. VoF skriver att en “mycket omfattande vetenskaplig studie” rörande HPV-vaccin/Gardasil utförts av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Vetenskap och Folkbildning försöker manipulera journalister

VoF skriver:

“Kalibers granskning sändes tre dagar före publiceringen av en mycket omfattande vetenskaplig studie rörande vaccinet, utförd av europeiska läkemedelsmyndigheten. Denna studie kunde ej påvisa ökad risk för diagnosen POTS, vilket var den biverkning Kaliber främst hävdade kunde relateras till vaccinet. Trots att Kaliber kände till att denna studie skulle publiceras, sändes programmet. I ett uppföljande program valde Kaliber, trots påstötningar, att inte nämna detta resultat.”

VoF har alltså inte bara använt k-ordet utan även gjort “påstötningar” för att påverka Kalibers rapportering. VoF anser tydligen inte att media ska en oberoende uppfattning – särskilt inte om vaccin – utan istället helst vika sig för en myndighets uppfattning eller för VoF:s diktat. Poängen med journalistik är annars att media kan komma fram till en annan uppfattning än tex en myndighet.

Att VoF försöker påverka journalister är sedan länge känt. Voffare brukar skicka mail till redaktioner för att skapa “protesterande folkstormar” med förhoppningen att vissa artiklar ska tas ned.

Vetenskap och Folkbildning gör ytterligare ett  misstag när de ger förvillarpriset till Kaliber. De missar helt att danska medier avslöjat att EMA:s expertgrupp var besatt av personer med kopplingar till vaccinindustrin, men utan undersökande journalistik hade det inte upptäckts.

NewsVoice har redogjort för vad dansk medier skrivit om EMA:s så kallade “vetenskapliga” studie i artikeln: Expertgrupp bakom EMA:s beslut om HPV-vaccinernas ofarlighet var köpt av industrin.

När sedan VoF insmickrande väljer P1 Institutet till Årets Folkbildare 2015 har de inte särskilt vetenskapliga argument. VoF skriver bla:

“På ett lekfullt och avväpnande sätt har redaktionen i programmets avsnitt utforskat allt från rymdens oändlighet till mördarnyckelpigor och världens sjätte bästa elgitarrists favoritdinosaurier.”

Vetenskap och Folkbildning cementerar sin självbild som en omogen “studentförening” som inte granskar industrin och som tycker att medier och allmänhet ska lyda VoF och duktiga myndigheter som infiltrerats av industrilobbyister. 

Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq