P1 Medierna rättade i sändning beskrivningen av NewsVoice

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 17 januari 2016
- Torbjörn Sassersson

SR - P1 MediernaSveriges Radio korrigerade beskrivningen av NewsVoice som P1 Medierna förde fram den 9 januari 2016 i ett inslag. Programledaren sa då att NewsVoice är: “en samlingplats för diverse konspirationsteorier”. NewsVoice klagade på den beskrivningen och den 16 januari rättade P1 Medierna till att NewsVoice istället är: “en nättidning med utgivningsbevis som bedriver nyhetsjournalistik och undersökande journalistik”.

NewsVoice anmälde även P1 Medierna till Myndigheten för Radio och TV för ickeneutral rapportering. Anledningen var att NewsVoice inte heller blev kontaktad av P1 Medierna för att kunna bemöta påståendet innan sändningen den 9 januari. P1 Medierna tog emellertid till sig av kritiken och strax efter rättningen på P1 den 16 januari drog NewsVoice tillbaka anmälan mot programmet.

Inslagen

NewsVoice beskrivs (drygt 16 min in i inslaget) som en: “en samlingplats för diverse konspirationsteorier”.

P1 Medierna korrigerar (c:a 34 min in inslaget) till att NewsVoice istället är: “en nättidning med utgivningsbevis som bedriver nyhetsjournalistik och undersökande journalistik”.

Relaterat (inslagen där NewsVoice nämndes)

ArcanumSkolan 2024

9 januari 2016: Hot mot polisvisselblåsare och barns rätt att höras (SR, P1 Medierna)

16 januari 2016: Sextrakasserier och censuranklagelser efter Köln och Kungsträdgården (SR, P1 Medierna)

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Hade någon nyhetsjournalist i Italien ens brytt sig om MargotWallström-affären, annat än för att den inträffade just i det “hederligaste landet” i världen. Visserligen hade ett och annat hänt även på Försäkringskassan för något år sedan, när plötsligt ett mycket viktig register behövt för att förhindra korruption mot myndigheten plötsligt kasserades. Där hade uppgift om korruption i dess egen ledning blivit införd av anställda!

  Detta tog Expressen upp i en obetydlig artikel, som inte fick någon uppföljning i något annat media – trots ämnets betydelse. I samma veva råkade dess EU-lagkunnige generaldirektör bli utnämnd till ny Rikspolischef.

  Den utnämningen var väl tacket för lång tids verksamhet hos myndigheten för att den sparat pengar så att den mäktige finansministern kunde påvisa hur väl Sverige skött sin budget – trots hur “taskigt svårt” arbetsoförmögna hade det – när ledande politiker framförde att mängden arbetslösa skulle minska i “Föregångslandet”!

  Alla minns väl den sjuka kvinnan, som “enligt ledande moderat-politiker” borde kunna arbeta även liggandes på sin sjukbädd. – Vad gör man inte ibland för att försöka få bli ny partiledare … “Ingen nämnd …”

  Då för en dag eller två fick Maciej Zarembas kritiska synpunkter på hur Försäkringskassan agerade – ett välvilligt mottagande i en ledande nyhetsförmedlande aviser (DN!). Där normalt Peter Wolodarskis arbetsgivare tycks styra och ställa över de “ofria orden” för att Sveriges befolkning skulle få “rätt sorts information” om sådant, som Bonniers eller Schibstedts ägare ÖNSKADE. Kanske det var dess annonsörer??? Eftersom ingen av dessa stora tidningar skulle överleva (= “inte längre klarar ekonomin”) utan dem – trots statens press-stödspolitik!

  Peter Wolodarski (DN) visade i Almedalen 2014 hur snabbt ledande journalister “kan byta fot” – inte minst vilken man snabbast sätter ner på marken – när man som mäktig informatör om svenska folkets EU-rättigheter under politikerveckan! – Momentant visade han bägge fotsulorna samtidigt – när frågan om “Försäkringskassan verkligen fick bryta mot vad EU-domstolen fastställt i ett antal domar”!

  – “Nytt svenskt snabbhetsrekord troligtvis …”. – Men ändå så synd på dem vilka då blev undanknuffade – bara för att de just då råkade stå i dörröppningen till EUkontorets möteslokal, men även för alla dem som hoppades få svar på om inte EU-domstolens domar även gällde för Sverige, när t o m Sveriges Regering skriftligen lovat att följa dem till punkt och pricka!!!

  Kanske Peter Wolodarski hastigt tänkte rusa hem till tidningsredaktionen för att i lugn och ro kunna svara på den frågan, liksom på så många andra frågor – vilka aldrig brukar kunna eller få bli besvarade vare sig i våra domstolar eller ledande tidningar, om hur Försäkringskassan ständigt försökt smita från sin skyldighet att ersätta skadedrabbade och sjuka för utlovad EUvård! – Något de inte kunnat få i Sverige – där landstingsvården styrs av medicinskt okunniga byråkrater och politiker i SKL! Varefter alla våra landsting med helt olika regelverk trots alla sina löften om “världens bästa sjukvård”, ännu inte klarar av att ge den till bl a de trafikskadeoffer vilka skulle behövt få den i Sverige – utan istället tvingats söka den utanför landets gränser – inom EU/EES-området!!!

  Eftersom den ännu inte finns här – “i det bästa av länder…”!

  På ersättningen för den vården väntar fortfarande många svårt trafikskadade, trots alla de pengar de tvingats lägga ut för diagnos och behandling inom EU/EES-området … de skulle ha fått här hemma i Sverige!

  Trots att Försäkringskassans omtolkningar och brott mot EU-domstolens domar regelbundet skett under många år! I påfallande många fall – bryr sig inte svenska domstolar att ens konsultera EU-domstolen trots sin skyldighet att göra det, när så krävs vid rättegång!

  – Även denna underlåtenhet är ett klart brott mot vad EU-domstolen fastställt skulle gälla!

  Men allt kan man väl inte begära – ens om man bor i Sverige …???

  Paragrafer kan ju alltid tolkas på så många olika sätt … Så även som NU tydligen skett hos ABFs ledning – i den nu gällande Margot-Wallström-affären … en historia, vilken nog inte kommer kunna tystas ner utan vidare …. – Utan länge kommer att förfölja inblandade parter, men även indirekt påverka många likartade företeelser i vårt “korruptionsfria” land – där skandaler trots allt kan riskera att dyka upp då och då – oavsett om det gäller att ta efter vad som sker i de “finaste och bästa kretsarna …”

  För att avslöja detta räcker inte “Uppdrag Granskning” till! – Då måste nog “Kaliber” ingripa!

  Detta gjorde de – när de avslöjade hur ledande professor i neurologi ägnade sig åt jäv, när trafikoffer skulle försöka få ersättning efter att ha blivit svårt skadedrabbade samt hur TSN (Trafikskadenämnden) fungerat på ett korrupt sätt – tydligen sedan många år tillbaka …

  Men tystnaden i våra medier är i allra högsta grad talande!

  Därför finns tydligtvis mycket ogjort – som behöver tas fram i form av “skumrask-affärer” här i vårt “korruptionsfria” Sverige !!!

  Tack att News-Voice ägnar sig åt att avslöja hur det ser ut i “det allra bästa av länder” !

 • Det är nog inte mycket att säga mot att anmälningen drogs tillbaka. SR har nog den fördelen att kunna säga det som vad det var för ord det klagades emot.

  Om du Gregor inte tycker att Polen är ett föredöme, så varför då klaga på SR? Antingen får man näpsa Olle i grind så att inte kulturmarxismen och eliten gör all media till sin kanal för den omstörtande agendan – eller så godtar man att eliten har median i sin ägo – att de är de som har pressfriheten, friheten att att på ett effektivt sätt omforma samhället i den riktning som är inom kulturmarxismen. Uppenbart är att du just tagit till dig vår medias propaganda – istället för att “stå upp” mot den. Heja Polen.

  Jag råkade läsa lite idag i en några dagar gammal GT… där var det det sedvanliga drevet i full sving, bland annat mot Polen. Typiskt nog så har de alltid samma enkla ord som vapen – för det räcker nu för tiden med vissa patenterade ord i värdegrundsagendan för att medelsvensson ska vara med på noterna… och de hade då tex ordet “öppenhet” med. Tex att det europeiska handbollsförbundet och Polen m fl som klagat, och hade satt stopp för det svenska lagets kapten Tobias Karlssons planer att ha en regnbågsbindel på sig i matcherna – enligt GT så var de inte redo än… för “öppenheten”. Så att motståndarlag och andra länders publik kanske finner det motbjudande, störande och provocerande, och att en idrottsplan skulle vara en scen för NWO-agendans utförsel av deras viktiga punkter i omstöpning och rasering av familjer och kulturer – det räknas inte – utan det enda som räknas är att man nu inte kunde använda Sverige i agendan, och media här går då i taket.

  Direkt för några vecksor sedan då jag fick nys om Tobias planer så mailade jag till väldigt många personer inom Polens och den europeiska handbollsförbunden, liksom till det svenska förbundet och larmade om de illvilliga planerna om en attack från den svenska krigshären – men det förbundet är ju bara inom “det övertagna folkens sfär” – det som Gregor inte gillar att Polen och andra länder förmår stå emot.

 • (orättvis var jag, Lindqvist och än mer Lindvall har också rätt – men inte så bra jobbat när anmälan togs tillbaka. Den bör skickas in igen)

 • Kan inte förstå varför anmälan mot programmet drogs tillbaka – “rättelsen” var ju än mer grund till anmälan.

  För att inte någon ska tro att jag håller med Birgitta mer än om just det får jag understryka att Polen i sanning inte är ett föredöme, tvärtom applåderar jag EU-granskningen. Men varför inte även inkludera Ungern och kanske Tjeckien. Definitivt Spanien som det varit tyst om. Demokratin devalueras nu i de flesta länder, även i Europa.

  (om jag ska hålla med någon är det snarare Katarina)

 • Bra jobbat Torbjörn.

  Det är så med de som skriker om konspirationsteorier att de själva bara har en konspirationsteori och det är att alla som inte tycker det politiskt korrekta, konspirerar och att alla som är i opposition är konspirationsteoretiker.

  Att skrika om konspirationsteorier är bara ett sätt att avfärda det man inte begriper och/eller inte orkar eller vill sätta sig in i.

 • Det är helt oacceptabelt att ett privat bolag anlitas av Public Service för att göra det enda påstått mediegranskande programmet i SR. I synnerhet som bolaget ifråga flera gånger tidigare visat att man medvetet vilseleder lyssnarna på ett helt oacceptabelt sätt och i stället gynnar det militärindustriella komplexet. Eftersom bolaget är privat går det inte att få insyn i om bolaget möjligen får betalt från två håll.
  https://newsvoice.se/2014/07/02/sa-har-vilseleder-sveriges-radio-och-martin-wicklin-om-chemtrails/

  I det nya programmet där man lyckades upprepa smutskastningen mot News Voice och ge News Voice beskrivning på några sekunder sade man även helt kort dessförinnan:

  “alternativa medier har pressat etablerade medier att förhålla sig till deras propaganda”

  Vore intressant att få en seriös diskussion om vad orden “propaganda” och “konspirationsteori” egentligen står för och var gränsen går mellan granskande journalistik, polisundersökningar mm och “konspirationsteorier”. Var inte exempelvis bygget av en svensk vapenfabrik i Saudiarabien en sådan konspirationsteori innan alla bevis lades fram av de grävande journalisterna på Ekot? Att regeringen och myndigheten bakom ryggen på folket och med hjälp av bulvanföretag skulle bygga en vapenfabrik åt Saudierna för att hämta hem en stor order åt Ericsson och Saab – en sådan konspirationsteori! Var inte Watergateskandalen och Iran-Contras-affären också en konspirationsteori innan bevis fanns insamlade? Mm mm dvs alla grävande journalister är konspirationsteoretiker.

 • Lidvall@ Det var precis det här jag tänkte på när jag lyssnade igenom programmen. De fick säga “samlingsplats för konspirationsteorier” en gång till i andra sändningen. 2-0 till P1 medierna.

  Underligt att vi ska betala för SR:s svekfulla propaganda. De ska ju vara ett alternativ till den ofria pressen som ägs av två familjer. Nej, vi skulle behöva ta lärdom från Polen som vet hur man ska handskas med den kulturmarxistiska monopoliseringen av medierna.

  Det bästa för demokratin vore om journalister anställdes för fyra år utifrån sin politiska orientering. Nya valresultat innebär att delar av kåren skulle få lämna plats för andra som ska representera folkets röster. Vi kan inte ha radio/tv med bara kulturmarxister. Vilka ska då försvara oss från kulturmarxisterna i den monopoliserade privata pressen?

 • Transkribering:
  “Innan vi avslutar en notering om förra veckans program. Då nämnde vi webbplatsen Newsvoice som vi beskrev som en samlingsplats för konspirationsteorier. Redaktören där har hört av sig och meddelar att han inte håller med om den beskrivningen. Han skriver att Newsvoice är en nättidning som bedriver nyhetsjournalistik och undersökande journalistik”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *