Skeptikerns ordlista: Astroturfing – Budskap maskerat som gräsrotsrörelse

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 januari 2016
- Torbjörn Sassersson red.

astroturfAstroturfing är en metod där en sponsor eller organisation för fram ett budskap maskerat som om det kommer från eller stöds av en gräsrotsrörelse. Det kan handla om att ge sken av trovärdighet, men utan att redovisa bakomliggande ekonomiska bindningar. 

Astroturfing kan vara politisk, religiös, ideologisk eller handla om marknadsföring eller reklam. Ordet astroturfing kommer från AstroTurf ett varumärke av syntetiskt gräs som imiterar levande gräs.

På internet brukar astroturfare (astroturfers) normalt maskera sin identitet och sina intentioner. En enskild astroturfare kan agera bakom många användarnamn för att ge sken av en omfattande support för deras uppdragsgivares agenda.

Astruturfing kan genomföras med hjälp av en frontorganisation eller frontgrupp. En “front” är skapad och kontrollerad av en bakomliggande organisation som tex ett företag, en myndighet, en kyrka, en religiös grupp, ett politiskt parti, en intresseförening, en underrättelsetjänst eller tex maffian.

Astroturfare brukar använda falska bloggar vilka drivs och framställs som om de skrivits av vanliga konsumenter fast de egentligen skrivs av köpta skribenter.

Företag som arbetar med astroturfing låter sina konsulter använda hela uppsättningar av identiteter och “visual cues” för att påminna konsulten om vilken identitet denne använder för tillfället.

Skepticism bör riktas mot alla misstänkta försök till astroturfing. I flera länder är astroturfing illegalt. En överträdelse kan resultera i fängelse och höga böter. Inom EU regleras astroturfing genom Unfair Commercial Practices Directive.

Läs hela artikeln på Skeptikerskolan.se

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Ars Technica: Astroturfers shut down after flooding Yelp and Google with fake reviews

Conversation: Astroturfing the climate wars: five ways to spot a troll

Huffington Post: We’ve Been Duped: The Fake Reviews that Caused You to Dine Here and Buy That

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Internet har både för och nackdelar i dessa guldtider för konsumenter. En ny kategori jobb i marknadsföring har i alla fall skapats. Simon Spies hade på sin tid en slogan om att all reklam är bra reklam och levde också efter den devisen. Det är ju frågan om att synas. Astroturfing måste då vara vägs ände där man sublimt från olika håll framför meddelanden om att man inte ska anamma vissa produkter eller åsikter…

  • Internet har både för och nackdelar i dessa guldtider för konsumenter. En ny kategori jobb i marknadsföring har i alla fall skapats. Simon Spies hade på sin tid en slogan om att all reklam är bra reklam och levde också efter den devisen. Det är ju frågan om att synas. Astroturfing måste då vara vägs ände där man sublimt från olika håll framför meddelanden om att man inte ska anamma vissa produkter eller åsikter…

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *