Forskare: Det mänskliga sinnet kan förutse framtiden

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 5 januari 2016
- NewsVoice redaktion
Near Death Experience - image: Drew Gardner

Consciousness dimensions - Börje Peratt

Visioner av en framtida tsunami i Indiska Oceanen, ubåtar i Hårsfjärden, en Östersjöfärja som förliser, ett nytt parti och ett stort dopingavslöjande förändrade Börje Peratt.  Han började forska på varsel, sinnets förmåga att kunna förutse framtida händelser. Det ledde till en serie böcker, artiklar och en publicering i den ansedda peer-review tidskriften Universal Journal of Psychology. 

Text: NewsVoice | Bild: Börje Peratt | Källa: UJP 4(1):47-62, 2016, HRpub.org (PDF) DOI: 10.13189/ ujp.2016.040105

Filmaren, författaren och medvetandeforskaren Börje Peratt blev publicerad den 1 januari 2016 i Universal Journal of Psychology (UJP). Artikeln har titeln: “On the Origin of Consciousness – A Personal Experience on the Interaction of Mind and Body”. Den handlar om medvetandets ursprung och personliga erfarenheter av ett oberoende medvetande.

Studien utförd av Börje Peratt, som har en fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, presenterar praktisk kontakt med och observationer av fakta och händelser via extra sensorisk perception (ESP). ESP omfattar mottagande av information från andra sinnen än fem fysiska sinnen.

Börje Peratt har dokumenterat och studerat material som pekar på en mänsklig förmåga att kunna uppfatta vad som är möjliga framtida scenarior. Peratt har även tillämpad erfarenhet. Redan under hans tid på Sveriges Radio och SVT gjorde han program som överraskade.

ArcanumSkolan 2024

Några exempel:

 • Filmanuset om en ung talangfull sprinter som blev dopad av sin tränare. Det låg på Filminstitutets bord då dopingavslöjandet med Linda Haglund briserade.
 • Radiomusikalen Gräset Gror 1978 handlade om starten av en politisk gräsrotsrörelse av maskrosor. Några år senare startade MP med maskrosen som symbol.
 • Ubåtsjakt i Hårsfjärden, 1982.
 • Östersjöfärja som förliser (förmodligen Estonia, 1994).
 • Tsunami i Indiska Oceanen.

Uba?tsjakt fra?n helikopter - Fotograf: okänd - Källa: Marinmuseum.se
Bild: Uba?tsjakt fra?n helikopter – Fotograf: okänd – Källa: Marinmuseum.se

Det svenska militära försvaret och sedan det civila försvaret kom att utnyttja denna talang för att göra utbildningsfilmer och scenarior inför övningar.

Börje Peratt menar att det handlar om analysförmåga och fantasi, men visst ledde det till förvåning då Försvarsmakten 1982 började jaga ubåtar i Hårsfjärden där Peratt några år innan just spelat in sådana scener. När Peratt sedan för Överstyrelsen för Civil Beredskap gjorde ett utbildningsscenario om en Östersjöfärja som går under i storm och det bara några månader senare inträffar med M/S Estonia (28 september 1994) blir sammanträffandet föremål för en inre prövning. Peratt anade att det kunde vara andra fenomen bakom dessa visioner och inledde en privat vetenskaplig forskning på dessa händelser.

Morgan Robertson skrev 1898, fjorton år före Titanics förlisning (1912), novellen ”Titans förlisning” om en kollision mellan Titan, ett stort atlantgående fartyg och ett isberg. Novellen innehåller förbluffande många likheter med verkligheten.

Den 28 mars 2000 får Peratt så visionen om en jättevåg orsakad av en jordbävning under vatten i Indiska Oceanen. I denna vision uppmanas Peratt att berätta för utvalda och arrangera förbönsgrupper för de barn från olika håll i världen som kommer att drabbas kring stränderna av Indiska oceanen.

Peratt är vid denna tid mycket skeptisk och som ickereligiös finner han ”uppdraget” om förbön pinsamt, men tar ändå kontakt med utvalda människor. Nästan fyra år senare, julveckan i december 2004, inträffar tsunamin där plats, orsak och resultat följer den nedtecknade visionen. Peratt hade ingen tidangivelse och kunde inte utfärda någon varning och vem skulle ha lyssnat?

Peratt deltog också i en grupp intresserad av kliniska studier på fenomen i anslutning till ESP. Utfallet av detta visar att förmågan sannolikt var mer än fantasier. 2012 kom han ut med boken Tolv Sinnen som har en ambition att vetenskapligt förklara möjligheten av ESP.

Den boken är slutsåld och 2015 kom han med en andra utökad upplaga som tillför en protovetenskaplig teori om möjligheterna till ett ”Oberoende medvetande”. Den aktuella artikeln i Universal Journal of Psychology, är en sammanfattning av flera hypoteser och slutsatser från den forskning Peratt bedrivit under snart 30 år.

Upprinnelsen till detta var så kallade transpersonella upplevelser (se Vetapedia) i samband med en svår bilolycka 1987 som tycks ha sparkat igång ”förmågan” och tvingat Peratt att försöka förstå den.
Peratt hävdar ingen kontroll över sin mediala förmåga – ”det kommer som det passar”. Vill man veta mer om just hans erfarenheter kring detta område så finner man hans artiklar i projektet ”Om Medvetandets Uppkomst”.

Peratt är noga med att hålla isär denna inriktning från hans övriga verksamhet där hans tjänster tas i anspråk. Hans journalistiska integritet och utbildning i vetenskaplig metod är vägledande och övergripande inom sådan yrkesverksamhet. Således är hans ansats inom forskningsområdet ESP fortsatt skeptisk. Dock har erfarenheterna från okunnigas pseudoskeptiska övergrepp i frågan bidragit till initiativet till föreningen Humanism & Kunskap och rätten till vars och ens egen ”vetskap och beprövade erfarenhet”.

Text: NewsVoice

Relaterat

Vetapedia: Remote viewing, fjärrsyn

Vetapedia: Parapsykologi

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jag har haft “sanndrömmar” sedan 18-årsåldern. Är nu 67 år. Det har varit flera och omfattande sådana. Även en ut-ur-kroppen upplevelse mitt under en promenad, vilken varade kanske i endast 10 sekunder, men som var totalt omskakande och sinnesöppnande. En dröm för länge sedan var enligt följande; Vi reste till Norge (hade inte varit där tidigare) och kom till en stad och ett torg. Till vänster en telefonkiosk där jag gick in för att ringa och fann där flera mynt vid sidan om telefonen. Rakt fram en byggnad med en galleria under huset framifrån. Det var bilden i drömmen. Flera år senare skulle en vän gifta sig med en kvinna från Norge. Vi var ditbjudna som gäster och best man. När vi kom fram till Fredrikstad och stod på torget där, så kom drömmen upp. Jag förklarade för min hustru att det låg pengar i telefonkiosken och när jag gick in för att ringa om vägbeskrivningen till bröllopet, så fanns där mycket riktigt flera mynt! Väl ute på torget beskrev jag gallerian i huset framför oss. Den låg inte rakt fram under huset, men väl vid sidan där också butikerna låg. Att pengarna skulle ligga där i realtid var förbluffande…

  Visst finns det mycket att glädjas åt inom människans domäner! Medvetandet är fritt!

 • Hej Ylva!
  Min forskning är tudelad.

  1) Den första rör “hjärnmedvetande” och kommunikation där vi utnyttjar olika tekniker och metoder och på vilket sätt dessa gynnar eller missgynnar dialog och på vilket sätt dessa gynnar eller missgynnar såväl personliga prestationer som prestationer med andra. Jag lade upp ett sådant doktorandprojekt 1999 (SU ped) och fick tre professorer (KTH, SU Ped, Uppsala U) med på det i en fyraårig fullfinansierad forskning. Prefekten på SU Ped ogillade det pga av att jag jobbade med TV och inte “körde heltid på institutionen”. Jag har således en mångårig empiri från framgångsrika insatser som också utvärderats även av andra oberoende se: https://coachamedlivskompassen.wordpress.com/
  Jag har rett ut teorin bakom detta dels i en fil.kand uppsats i psykologi dels i min bok Succébo-fröet till framgång http://www.bokus.com/bok/9789197788014/succebo-froet-till-framgang/
  Nästa bok i ämnet heter “Försök Igen” pga av filmprojekt (Guide-om kärleken till en häst premiär 14 feb 2015 och pågående “Läkaren som vägrade ge upp”) och arbete för föreningen Humanism & Kunskap har färdigställandet av denna forskning/bok förskjutits men den kommer.

  Även sådan forskning har varit motarbetad men blivit alltmer accepterad som kanske en av vår tids viktigaste vetenskap. Genom den kan vi ta reda på vad som orsakar inre och mellanmänskliga konflikter och vad som kan ge goda lösningar för inblandade. Dock är det så att så länge (pseudo)skeptikerna kan vidmakthålla makten över vetenskap, ekonomi och medier så länge kommer de att motverka en utveckling som gagnar den fria människan, den goda samhällsmedborgaren som verkar för kunskapsbildning, medmänsklighet och öppenhet.

  2) Min andra forskning på extrasensorisk perception och transpersonella upplevelser är mer kontroversiell då (pseudo)skeptikerna offensivt agerar för att förhindra sådana studier. Därav svårt att få den finansierad. Du har sett Spitos angrepp ovan. Han är representant för VoF och de gör vad de kan för att sopa igen detta område.

  2014 tilldelades jag stipendium från John Björkhems Minnesfond för att presentera min forskning på Toward a Science of Consciousness i Tucson, Arizona USA. https://medvetandetsuppkomst.wordpress.com/2014/03/29/toward-a-science-of-consciousness-narmar-sig/. Medverkan där ledde till flera konstruktiva kontakter och till artikeln presenterad här.

  Vi har i Sverige bara en professur i ämnet som verkar via en donation (Lund). Och den har blivit angripen från flera håll inte minst kollegor i Lund. (Nio professorer vill psyka ut parapsykologin från Lunds universitet https://newsvoice.se/2012/10/31/nio-professorer-vill-psyka-ut-parapsykologin-fran-lunds-universitet/)

  I England har Transpersonell psykologi ett starkare fäste där den ingår som sektion i British Psychology Society http://www.bps.org.uk/networks-and-communities/member-microsite/transpersonal-psychology-section
  Bland annat pågår en engelsk studie som kallas Aware study som fått stark finansiering men som givet sin, enligt mig och många andra, otillräckliga vetenskapliga design sannolikt inte kan ge några nämnvärda resultat. Tyvärr. Du hittar min kritik av också andra tveksamma studier här: https://medvetandetsuppkomst.wordpress.com/2013/08/13/rattstudier-handlar-inte-om-ndu/
  Området är inte lätt. Dock pågår en utbredd forskning bland annat inom NDU (Nära döden-upplevelser) och givet kravet från naturvetenskapen gällande redovisad empiri så skulle detta fenomen vara erkänt i forskningsvärlden för länge sedan. Men motståndet från pseudoskeptics innebär också att det är föremål för sabotage. (Se James Randi och Alpha Project).

  Engagemanget för att forska i och berätta om transpersonella upplevelser och extrasensorisk perception är dock så starkt att det kan inte stoppas bara försvåras. Svenska Wikipedia är intressant då det visar att Sverige kanske är det mest trångsynta av alla länder på detta område. Det är näst intill omöjligt att få in en objektiv och saklig text när det rör just detta område. Samtidigt är hela Wikipedia nedsmittad av denna [pesudo]skeptikerrörelse (Wikipediaguerilla) som kontrollerar valda teman och artiklar för att se till att det är deras agenda som råder.

 • Hej Börje!
  Hade en liten fråga men jag har ännu bara läst mkt snabbt genom konversationen och det som skrivits ovan. Jag undrar ifall din forskning ingår i den “okejade” forskningen enligt gängse forskning eller om den ingår i mer alternativ forskning. Jag håller på att avsluta en avhandling inom design och har förstått att det är ett stängt forskningsklimat i Sverige. Det hade varit så kul att läsa ditt arbete oavsett såklart. Är nyfiken på hur du tagit dig fram i det svenska forskningsklimatet!!!!
  Med vänlig hälsning ylva

 • Efter Spitos förringande av den vetenskapliga tidsskiften kontaktade jag Horizon Research Publishing, USA:

  “- My article was yesterday presented in Newsvoice netmedia and got attention especially from the Skeptics ridiculing Universal Journal of Psychology being a predatory paper. I quote: “no in science community recognized journalistic organization, they lack both renomé as the organizational links that would give them that.”
  I would like Your comment on this allegation.”

  Jag har nu fått svar:
  “- Dear Börje Peratt,

  Thank you for your kind email.
  To maintain the reputation of our journals, we have implemented a rigorous peer review. Only after clearing the peer review process is one manuscript accepted for publication. The editorial board for all journals has been posted online. With 55 journals and over 5000 renowned experts, we are serving for over 100000 authors.
  e.g.:
  http://www.hrpub.org/journals/jour_reviewers.php?id=18;
  http://www.hrpub.org/journals/jour_reviewers.php?id=93;
  http://www.hrpub.org/journals/jour_reviewers.php?id=96;
  http://www.hrpub.org/journals/jour_reviewers.php?id=95;
  http://www.hrpub.org/journals/jour_reviewers.php?id=21

  Our journals have been indexed by some bibliographic databases (e.g. ProQuest,NLM Catalog, CAB Abstracts, Chemical Abstracts Service, Nanowerk, Index Copernicus, EBSCO A-Z etc). Recently, the journal in education has been approved for the coverage in Education Resources Information Center (ERIC) database sponsored by the Institute of Education Sciences of the U.S. Department of Education. The ERIC database is considered to be the most authoritative and largest education database in USA. Journals in agriculture and plant science have been indexed by CABI full text, which is one of the world’s three largest bibliographic databases in agriculture and life sciences. Some papers published in Nursing and Health have been indexed by PubMed and PubMed Central.
  E.g.
  ERIC:http://eric.ed.gov/?q=source:%22universal+journal+of+educational+research%22
  PubMed:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2332-2225;
  PubMed Central:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=2332-2225. ”

  Spitos och alla VoF ordförandens ansträngningar att undergräva media som publicerar något som ifrågasätter deras världsbild ingår i deras taktik. Därför försöker man också sänka Newsvoice trovärdighet. Men hur de nu än förnekar en värld utanför deras tunnelseende slutar det med ett sugrörsseende. /BP

 • Alla drömmar, syner eller vad de nu kan ha för beteckning vill berätta något. På ett personligt plan, för en grupp och för ett samhälle och ett land. “De gamla ska ha drömmar de unga se syner, sannerligen mina profeter skall profetera” beskriver skriften och kanske klargör att förmågan både vinns och förloras för att vuxenlivet helt enkelt kan riskera överskugga förmågan till mottaglighet och acceptans..

  Å andra sidan utesluter det inte alls att förmågan kan finslipas och göras mottaglig för den som tillåter sig att släcka ner omgivningens krav på uppmärksamhet.

  Det är faktiskt mycket intressant vad Börje Perat beskriver. Själv ser jag handlingen i filmer läcka från skådespelarna. Det är givetvis trivialt, men ändå ett faktum. Det är tankeöverföring och har ju för mig personligen erfarits i helt andra sammanhang. Givetvis läcker resten av världen sinnesintryck av sådant de inblandade kanske inte ens vill offentliggöra, sådant de borde och det som kanske svårligen går att dölja.. Däri kanske den springande punkten ligger för just katastroferna.. Sanningen leva i oss och kan inte förtigas men möjligtvis skrämmas, tystas och hotas. Det krävs inget våld för att tänka sig att “evigheten har nedlagts i era hjärtan” passar med insikten om att vi alla har en själ. Att språket förknippar och binder samman våra skäl, vårt ansvar, att leva här, är inget misstag. Inte heller något att ta lätt på. Att sedan krafter och förmågor långt över det möjligas kan upptäckas gör inte universums storhet mindre, utan förundran för dess storhet och möjligheter djupnar allt mer.

  Den ypperliga franska filmen “Café De Flore” tog ämnet tankeöverföring till en betydligt djupare nivå. Den har andra bottnar och förtjänster också.

  Visst är vi alla mer eller mindre kopplade till vandra och visst kan vi få intryck vi inte letar efter, sådana vi behöver och sådana som överraskar.

  F.ö. går det att nå en NDU genom att ge upp. Tillvarons tyngd kan vara nog så tillräcklig. Ärligt talat vet jag inte vad som stoppade mig och accelerationen en bit in i en vindlande tunnel. Men i nästa sekund när sinnet genom ögonen plötsligt såg mitt rum och munnen vidöppen hörbart drog in all luft den kunde, visade sig den resan få vänta.

 • För ett år sedan skrev jag artikeln “Andlig Krigare” : https://medvetandetsuppkomst.wordpress.com/2015/02/07/andlig-krigare/ . Begreppet andlig krigare används inom buddhismen för en som bekämpar den universella fienden: ignorans, kunskapsförakt och fördom (Avidya). Det handlar också om att utmana rädslan för att titta in i den svarta boxen av medvetandet det som behaviorismen vägrade göra. En materialistisk småskalig bild av verkligheten som kännetecknar antihumanismen och återfinns i VoF och som “Spito” här representerar.

  Att bekämpa ignorans, kunskapsförakt och fördom innebär att man vågar ta konflikten och utmanar orätt och oegentlighet även om det kostar och gör ont. Han lyckas göra det på en nivå som bara kan jämföras med stora andliga ledare som Mandela, Gandhi och Jesus. Dalai Lama är arketypen för en Andlig Krigare.

  • Red tog bort min kommentar för att jag skrev ” nyttig idiot” ett uttryck som ofta förekommer i artiklar så jag uppfattade det som vedertaget. Men det är bra att Newsvoice skärper kraven på god ton så jag välkomnar det.

   [Kommentaren fortsätter med uppgifter/spekulationer om bla CIA och Dalai Lama. Eftersom det inte alls anknyter till vad artikeln ovan handlar om valde redaktionen att inte låta publicera den delen och istället återsända den till Peter så att han kan skicka den till Börje i en privat konversation via mail. / red]

 • @Peter Grafström, ? Artikeln handlar om medvetandeforskning. Buddhismen är en filosofi som omfattar stor kunskap om medvetande och som tillhandahåller en rad tekniker för att uppnå inre balans och för att utveckla medkänsla och andlig växt. Associationer till förtryck politisk användning och statsreligion är i sammanhanget en dikeskörning. Ditt påstående passar bättre in på politiskt utnyttjande av de Abrahamistiska religionerna men hur som blir det här off Topic. Ditt påhopp på Dalai Lama säger mer om dig. För säkerhets skull drar jag här streck.

 • @Ulf, min ambition har varit att förstå hur det kan gå till. Jag har kommit fram till att vi har olika medvetanden reglerade av olika förutsättningar. Hjärnmedvetande är således beroende av en fungerande hjärna. Ju bättre funktion desto mer kan man förlita sig på intellektet och uppövad skicklighet vilket ger en alltmer finstämd intuition nödvändig för alla och särsklit för dem som det krävs snabba beslut av såsom kirurger, stridspiloter och schackspelare (Dreyfus & Dreyfus).

  När det gäller ett ickefysiskt, icke materiellt medvetande kan man kalla det andligt om man vill, Jag beskriver fyra olika sinnen för detta men sammanfattar dem i ett “Oberoende medvetande”. Tillgången till detta kan variera och öppnas upp av olika orsaker.

  Det finns en rädsla och oro för detta och det finns de som använder det på olika sätt. Men hur man tolkar en förvarning kan också bli tokigt. Det nämndes i en kommentar här, en profetia som rörde hur främmande krafter skulle ta över Tibet. Det orsakade en kraftfull främlingsfientlighet inom Tibet som gjorde landet än mer instängt och kontrollerande. När så Kinas armé gick in var man förberedd på risken och räddade dåvarande Dalai Lama med följe ut ur landet.

 • Intressant hur du kunnat uppfatta vad som varit möjliga framtida scenarier Börje.
  Jag får själv uppfattning om vad som kommer att hända inom ett väldigt närliggande tidsförlopp och kan även lokalisera var föremål och människor befinner sig på långa avstånd; Då jag bl a arbetar med direktförsäljning så har jag nytta av det när det t ex gäller att hitta kunder.
  Om man betraktar det mänskliga medvetandet, eller anden, såsom något ickemateriellt, men som ändå kan uppfatta, påverka och kontrollera det materiella universumet dvs materia, energi, rymd och tid, så blir det lättare att förstå extra sensorisk perception.
  Den undertryckande eliten och dess “grindvakter” är naturligtvis livrädda för att individer ska få kunskap och kunna utveckla dessa inneboende förmågor. Det skulle försvåra deras dominans och kontroll över befolkningen.

 • ©Astro, Jag hade kanske förväntat mig en dialog med kommentarer och diskussioner på det jag skrivit. Jag väntade 30 år på att publicera min forskning för att jag insåg att det skulle riskera att bli diskuterat av fördömanden och av folk som inte läser men ändå tycker. Att inte kunna hålla isär vad som i sann mening är en vetenskaplig drivkraft att försöka förstå medvetandet och kasta ur sig påståenden om demoner och djinner påminner inte så lite om svavelosande prästers fördömanden av den fria tanken. Hur som det är uppenbart att du inte läst min artikel.

  Ett annat lika trist fenomen är en diskreditering och ett raljerande av var artikeln publicerats. En sådan pseudoskeptisk och elitistisk attityd kännetecknar VoF och är i sig farlig då den har en auktoritär internationell koppling.

  I båda fallen handlar det om mental kontroll. Vad som möjligen är bra är att denna medeltida inkvisition kommer i dagen. Vad som är trist är att det i mina ögon blir kommentarer som ligger helt Off Topic.

 • Om framtiden redan är bestämd finns följaktligen ingen fri vilja utan vi är deterministiska maskiner. Inga kommande processer är slumpmässiga. Om inte annat så motsägs detta av resultatet av kvantmekaniska experiment där slumpmässigheten är en viktig del av premisserna. Så inte ens på mkt kort tidsskala är verkligheten förutbestämd enligt den etablerade fysikens rön. Men förutsägelser av typ väderprognoser har en lite längre karakteristisk tidsskala bortom vilket slumpen raderar bort all precision.
  Man ser av kommentarerna att såna superkrafter fascinerar människor. För det är vad det handlar om: att människor vill höja sig över sina jordiska begränsningar. Vetenskapen gör just detta men med större tålamod.

 • Det är knappast “sabotage” eller “ovidkommande” utan rimliga frågor.

  Tibetenska lamor visste att kineserna skulle invadera. Men ingen kan undkomma sitt öde – så det dåliga sopas bort av det som var ännu ondare, kommunisregimen. Men man kan ju lite förändra sin framtid genom att bättra sig. På åttiotalet var det mycket skriverier om de många kinesiska barn som uppvisade “förmågor”. CIA följde det noggrant.

  Man kan inte säga att sinnen ser framtiden, för sinnen och hjärnan är bara “transmitters”.
  Livet här följer sina principer, och människor har ännu liiiite fri vilja kvar, även om det utrymmet krymper alltmer, och det bara är ett trångt hörn och den ersätts av karma. Om det inte blir VERKAN när saker ska ske enligt mänsklighetens eller enskildas tidigare orsaker/gärningar etc, eller om vanlig integritet – enligt våra lagar som råder här – inte längre kan gälla på grund av att folk med “förmågor” ser allt… då skulle detta inte vara ett mänskligt samhälle, och det skulle nog vara över på en gång. Så är det vanligtvis heller inga “egna förmågor”, utan det är låga väsen (djinns, demoner, aliens) som stör via att “förmedla” det via folks “hjärnor”, reflekterar in det, men ofta tror folk att de själva har förmågor. Det är drypande, och det är dessa krafter som ligger bakom all elit och “styrande organ”, utöver att vara shanghajare av New Age-folket och allt de håller på med – med sin “ovillkorliga kärlek” och andra krokande ord.

  Många vill ha detta, och de vill egentligen bara smita, genom att tro sig hitta en utväg. Även de som utnyttjas av demoner för att visa upp förmågor, vet att man får inte visa upp det. Man ser den stora ångern som mannen uttrycker här, med seglaren Roger Nilsson.

  Revelation from David Copperfield

 • @ Spito 1) var snäll deklarera dina inkomster från Wikipediabevakning och dina nicks där sedan du som Spito är avslöjad.

  2) peer review innebär mycket riktigt att man får återkoppling på artikeln. I detta fall tre i en omfattande och seriös process. I den första var det frågan om betygssättning på en femgradig skala där olika kriterier angavs och förslag på utveckling. När det gäller den första fick artikeln högsta betyg excellent när det gällde 4 underordnade fick den näst högsta med förslag till komplettering. Sedan följde ytterligare två granskningar mer detaljerat.

  På min förfrågan om att granska den engelska framställningen där jag rådfrågat två byråer och en professor om hjälp visade det sig att deras granskning var oerhört mycket billigare i detta avseende och för detta fick jag således betala en mycket billig slant. När det rör denna ekonomi angår det ingen annan.

  3) “Predatory publisher” är en oansenlig liten blogg av Pseudo Skeptics som liksom VoF gör allt för att diskreditera den slags forskning som jag bedrivit här.

 • Svar till Spitos fråga nr 3.

  Spito, du skriver att det är ett “faktum att Horizon Research Publishing är klassad som en predatory publisher”, men vad jag kan se är det endast en bloggare som är bibliotekarie som heter Jeffrey Beall som tycker det på sin blogg. Jeffrey Beall har där gjort en lista på vilka han – tycker – ska vara “predatory publishers”, ett ord som han själv hittat på, antar jag.

  Det låter mycket som VoF:s stil. Först hittar ni på begreppet Årets Förvillare och därefter utser ni diverse Årets Förvillare. Sedan när en sådan diskuteras i det offentliga hänvisar ni till förvillarutnämningen som ni själva utfärdat.

  Det finns i så fall ingen anledning att lyssna på dig som lokal VoF-ordförande eftersom tex NewsVoice 2011 utnämnde VoF till Årets Förvillare.

  Jag ser att Jeffrey Beall att fått en egen Wikipedia-sida, som förmodligen är skapad av hans skeptikerkompisar med avsikt att skapa skenet av “tyngd”.

 • Hej igen Börje!

  Du kan tycka vad du vill om mig, frågorna som sådana är relevanta i vilket fall.
  1) Har du fått betala tidskiften något?
  2) Hur ser peer-review-processen ut för denna publikationen, har du fått någon återkoppling?
  3) Hur ser du på det faktum att Horizon Research Publishing är klassad som en predatory publisher?

  Du kan naturligtvis välja att fortsätta att skriva om hur onda VoF är eller, som du gjort i en annan kommentar på NW, jämföra mig med nazisterna.

  Eller också kan du svara på de enkla frågor. Det faktum att du inte gör det utan istället talar illa och elakt om mig, säger mig bara om att du har blivit svaren skyldig.

  Med vänliga hälsningar
  /spito

 • Intressant att en person som skriver något ska behöva försvara sig i totalt oväsentliga sammanhang där rena polisiära förhörsmetoder används.
  Det kan väl inte vara så svårt att läsa en artikel och stämma av det som står i den med sina inre erfarenheter. PUNKT.

  Var artikel blev publicerad och under vilka omständigheter anser jag inte väsentlig.

  Det väsentliga är vad denna artikel säger just till mig. Då kan jag förkasta den, eller gilla den, eller ta till mig några delar ur den, eller så kommer jag att förstå det jag läste idag längre fram i tiden…

 • @Börje: Vad betyder “tvärt om” i sammanhanget? Att du betalt lite, eller att du har fått betalt? Får man fråga vaför du valde just denna tidskriften?

 • ©Lars K, jag upphör aldrig att förvånas att pseudoskeptiker finns i alla läger. Man uttalar sig utan att ha läst den text som man uppenbarligen kommenterar. “Ett oberoende medvetande” har flera dimensioner. Det yttersta av dessa är “det sakrala”. – Honom? Hen, hon, han, den, det “Alltet”. Rekommenderar lite läsning om olika religioners syn på detta medvetande. Och för tydlighetens skull jag är inte religiös. Och hävdar ingen sådan tro men inser att det finns ett sakralt sinne. /BP

 • David “Spito” Eskilsson fd ordförande i VoF Göteborg,
  Nej jag har inte betalat dyra pengar tvärtom. Naturligtvis följer du Vofs agenda att diskreditera att som stör er enkelspåriga bild av världen.

  Er verksamhet har en internationell antihumanistisk bakgrund i akt och mening att undergräva forskning som rör extrasensorisk perception. Det är formulerat i flera av de manifest som ska reglera er verksamhet. Ni är kända för en rigid pseudovetenskaplig hållning som konserverar ogynnsamma förhållanden. Så när det rör alla tidningar, media eller individer som för fram synpunkter som ni bestrider ägnar ni er åt förföljelser, ryktesdestruktion och förvillarpriser. Läs gärna min artikel om dig skriven 2014 men publicerad i september 2015 då jag var säker på min sak: https://borjeperattexplorer.wordpress.com/2015/09/06/david-spito-eskilsson-anfor-wikipediaguerillans-angrepp-pa-erik-enby/

 • Tack för kommentarer men det tycks mig som att alla inte läst den vetenskapliga artikeln. Visst kan man tro det ena och det andra men jag ville undersöka om det kunde gå att få fram saklig grund för olika antaganden. När det gäller vad jag tror så håller jag det oftast inom mig och det tog över 20 år att undersöka Extrasensorisk perception innan jag ville redogöra för möjliga svar. Jag har försökt redogöra för en teori som möjliggör olika medvetanden. En som rör “hjärnmedvetande” och är beroende av naturlagar en som rör “oberoende medvetande” och är oberoende av naturlagar. Jag håller noga isär dessa i min verksamhet. Samtidigt är jag nu intresserad av ett eventuellt samspel mellan dessa dimensioner av medvetanden. Kan kort säga att visst kan framtiden påverkas på ett individuellt plan samtidigt som det finns tecken på att särskilt större framtida händelser som kan uppfattas i visioner är mer svåra att påverka. Jag hävdar inte att de är omöjliga att ändra på men man kan åtminstone förbereda sig om man känner till dem. Och frågeställning om att använda synskhet för att ändra öden finns i artikeln så läs den gärna. Vill man fördjupa sig i min teoribildning och förstå hur mina egna erfarenheter påverkat denna forskningsinriktning hänvisar jag till min bok 12 Sinnen upplaga 2 utgiven 2015. Första upplagan läst och kommenterad av Professor Adrian Parker.

 • Hej igen Börje!

  Tråkigt att du inte ville svara på mina frågor. Det finns så mycket bluffar och bedrägerier i dag i världen att det är viktigt att försäkra sig att de vetenskapliga fjädrarna man visar upp är äkta.

  För precis som man kan köpa sig akademiska titlar på olika diploma mills så kan man köpa sig publiceringar i förment vetenskapliga tidskrifter, nyckeln till framgång i den världen är inte goda studieresultat eller forskning utan pengar.

  Förläggaren Horizon Research Publishing Corporation som ger ut Universal Journal of Psychology är inte indexerade i DOAJ som är den stora seriösa indexeringstjänsten för vetenskapliga webbpublikationer och de är inte heller med i branschorganisationen OASPA.

  Men det är tyvärr värre än så Börje. Horizon Resarch Publishing Corporation är klassade som en predatory publisher, dvs en utgivare som inte är erkänd i den vetenskapliga världen b.la för att den låter skribenterna betala sig in i publikationerna istället för att bli publicerade på vetenskapliga meriter (http://scholarlyoa.com/publishers/).

  Så jag är ledsen Börje, du har blivit lurad och antagligen fått betala dyra pengar för det. Universal Journal of Psychology är inte en ansedd tidskrift utan en pseudovetenskaplig fasad.

  Mvh
  /spito

 • Hej jag tror inte man kan ändra det som förut är bestämt och är heller inte säker på att vi skal göra det, allt händer på grund av orsak, något som vi kanske själva har bestämt och detta som händer sker på grund av att vi behöver lära oss olika saker jag får ibland veta av mina andliga guider lite olika saker i förväg så att jag kan förbereda mig och också hjälpa mig ner jag tvekar och är osäker
  Med vänlig hälsning Fridur

 • Ni kan fråga mig. Jag upplever detta hela tiden och har haft det under större delen av mitt liv. Både som en känsla och energi i min kropp och i klara tydliga drömmar och visioner. Inte alltid trevligt och absolut inget jag bett om.
  Det kan handla om kommande naturkatastrofer, dödsfall, viktiga händelser, moder jords mående, mm.
  Mvh
  Åsa

 • Upphör aldrig att förvåna mig hur folk inbillar sej att man har en inneboende förmåga att veta vad som kommer ske. Fatta att den informationen, precis som förmågan till villkorslös kärlek, måste komma till oss från Honom som känner början och slut och allt däremellan – men som Själv inte har någon början eller något slut.

 • @Spito Jag har nu i samband med dokumentären “Läkaren som vägrade ge upp” , kollat in ert VoF forum för att filma av förföljelsen av Erik Enby som startade där och som pågått i 10 år. Den agenda du och VoF står för är destruktiv för mänskligheten. Jag har för länge sedan insett att dialog med er är lönlös. Vilket den senaste Wikipediaprocessen om artikeln “Extrasensorisk perception” visat. https://borjeperattexplorer.wordpress.com/2016/01/06/tournesol-sturmbannfuhrer-i-wikipediaguerillan/

 • Intressant forskning som Börje bedriver. Tron på drömmar och deras budskap är en del av människans kulturhistoria. Den judeo-kristna läran stigmatiserade denna kunskapsform antagligen för det påtagliga hot som drömvärlden utgör för den världsliga makten.

  Drömmar vävs i det kollektiva undermedvetandet och porlar fram hos individer, vilket kan ge kraft och inspiration för ett större kollektiv. Den västliga “religionen” har lärt oss att vi är satta att härska över naturen, djur och växter och att andra icke troende människor är oss underlägsna och ska därför omvändas/elimineras. Religionen har sekulariserats och läran bedrivs numera i de vetenskapliga kunskapsfabrikerna som, med hjälp av den reduktionistiska materialismen, bedriver krig mot naturen och därmed också mot vårt drömmande.

  Naturreligioner hyser bl a uppfattningar om att naturen är helig och befolkad av skyddsväsen som måste respekteras för allas välfärd. På Island lever dessa uppfattningar kvar där individer kan få besök av alfer i drömmar, vilket kan leda till omläggning av vägbyggen m m. I Sverige förbjöds tron på vättar när landet kristnades.

  ivanbjörn: Håller med dig om att man inte ska berätta vissa saker som rör individer. Däremot är det viktigt att dela med sig av drömsyner och upplevelser, vilka kan komma påverka ett större kollektiv.

  Förmodar att den digitala tekniken; 4G, och snart 5G, förhindrar välgörande drömenergier att formas i våra sinnen till förmån artificiellt skapade macdonalds-drömmar. När vi förlorat förmågan till välgörande och förlösande drömmar har vi till slut bara drömfabriken Hollywoods filmer som formar det kollektiva medvetandet med normalisering av krig, krig och åter krig. Mot denna bakgrund är det existentiellt viktigt för hela mänsklighetens bevarande och fortlevnad att positiva drömmar kommer till offentlig kännedom för att motverka fabrikationen av en naturvidrig tillvaro.

 • Hej Börje!

  Fick du betala för att bli publicerad? Horizon Research Publishing som ger ut publikationen har ju den något ovanliga affärsmodellen att de i stället för att betala skribenten kräver betalt av den.

  “For authors, only some fundamental costs like editing, production and peer- review are included to maintain normal operations of our company.”
  http://www.hrpub.org/about.php

  Vad innebar det rent praktiskt för dig?

  Samt hur fungerade det med peer review-processen i det här sammanhanget? Vet du något om hur många som var inblandade i den, vad de hade för meriter och hur deras återkoppling på artikeln såg ut?

  Tacksam för svar.

  Med vänliga hälsningar
  /spito

 • För länge sen såg jag en dokumentär på Discovery om att någon på basis av en inre syn såg ett tåg spåra ur. Man tog tippset på allvar och hittade en alvarlig spricka i ett av hjulen som skulle leda säkerligen till en svår olycka.

  När jag läste böcker från Drunvalo Melchizedek så har under två års period haft förmånen och veta vad som händer i förväg. Efter två år tröttnade han på det p.g.a. en förutsägelsen bestämd tillvaro. Han mognade själv till att detta tar bort spänningen i livet.

  Det mänskliga egot. När man vet och anar vad som händer i förväg i ens liv, så är informationen avsett för den personen! Oftast är det så att ego träder in och man vill bevisa för andra sina förmågor. En människans sanna natur är villkorslös kärlek, vilket innebär att var och en får skaffa sina egna erfarenheter och synvinklar från sina egna upplevelser. Skulle man veta vad som händer i framtiden, skulle man stoppa människor i sin omgivning och beröva dem en egen utveckling och erfarenhet? Skulle man blanda sig i?

  I min krets inklusive mig finns det människor som när det är viktig för ens egen andliga utveckling ser en bit av det som kommer att hända. Det är ingenting som gör att man behöver gå ut med detta eller prata om det. Det är ens egen kunskap för ens egen andliga utveckling som är helt naturlig och alla kan vara intuitiva och se bakom hörnet.

  Slutligen missbrukas sådana kunskaper av makten som vill styra folket och veta så mycket som möjligt i förväg för att använda detta mot människor.
  Börje Peratts förskning är säkert intressant men kunskapen hamnar till slut i orätta händer så som historien har påvisat.

 • Det man ser är framtiden. Har hört så många vittnen från anhöriga och läst om andra, så jag tror på den förmågan.
  Att framtida händelser har en orsak i nutid är en naturlag. Profetior eller spådomar kan vara en varning för att skydda och kan inte vara av ondo. Men vem vet 🙂

 • Jag tror inte att det man ser är framtiden. Jag tror att det man ser är den handling/händelse, som ligger på ett annat plan och som fungerar som en slags “förlaga” till vad som ska hända här.
  Dvs, om inget särskilt påverkar den bilden så kommer den att hända här.
  Men den skulle kunna gå att ändra och det är väl det som shamaner kan. De går in i den andra verkligheten och ändrar på den, vilket får till följd att de då också har ändrat på vår framtid. Sådant kallar vi för att trolla eller “kreativ visualisering” mm.
  Shamanen, som aktivt ingriper i visionen, skiljer sig då från mediet eller spåtanten, som nöjer sig med att bara titta och berätta, vilket bara befäster den bild som hon berättar, eller till och med kan skapa den så att hon blir en aktiv medskapare av klientens framtid utan att veta om det.

 • Fantastiskt! Någon borde göra en film eller tvserie om Börje Peratt, mannen som aldrig upphör att överaska och fascinera sin omvärld.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *