STV:s Rapport angriper på nytt elöverkänsliga – Industry Service i stället för Public Service

publicerad 9 januari 2016
- Mona Nilsson

Söndagen den 3 januari sände SVT Rapport ett reportage på bästa sändningstid som tydligt angriper det förhållande att människor som blir sjuka och får svåra symtom av förhöjda nivåer av elektromagnetisk strålning i hemmet kan få bidrag i några kommuner i Sverige.

SVT:s reporter Henrik Berlind-Dehlin med en bakgrund från Vattenfall (2006-2010) var tydligt kritisk till att Skellefteå kommun gav elöverkänsliga bidrag (50 000) för att sanera huset från elektromagnetisk strålning. Någon analys om vinsten för samhället genom att ge detta förhållandevis lilla stöd om det kan få en människa att bli mindre belastning för sjukvården, färre sjukskrivningsdagar och fortsatt arbetskapacitet gjordes inte.

Berglind-Dehlin, som alltså har en bakgrund från den industri som aktivt arbetar med att motarbeta erkännande av elöverkänslighet, påstod felaktigt ”att forskningen inte hittat samband mellan elektromagnetiska fält och de besvär som så kallat elöverkänsliga upplever sig ha”. Han påstod också att kommunen: ”inte får ge bostadsanpassningsbidrag”.

I reportaget intervjuades även Fredrik HauxFolkhälsomyndigheten som dessutom gav följande felaktiga information:

”I dag kan man inte se att det skulle finnas kopplingar mellan el och elöverkänslighet. Man har inte kunnat se något orsakssamband mellan elen och symptomen i vetenskapliga tester”.

Omfattande forskning visar hälsorisker

Det finns omfattande forskning som visar negativa effekter på celler, på växter, i djurförsök, och i undersökningar av människor. Det står helt klart om man objektivt granskar frågan och forskningsläget(se www.stralskyddsstiftelsen.se).

I maj vädjade 200 vetenskapsmän om bättre skydd mot hälsoeffekterna med elektromagnetisk strålning och i september 2015 konstaterade drygt 20 läkare och experter i en gemensam skrivelse att ”elöverkänslighet kan i dag kopplas till exponering för strålning med stöd av faktagranskade vetenskapliga belägg och kliniska undersökningar av patienter”.

Det här och en hel del annat informerade jag Berglind-Dehlin om för flera månader sedan, i oktober 2015, efter att jag fått ett tips om att han och Rapport förberedde ett nytt kritiskt inslag om ekonomiskt stöd till elöverkänsliga. Han fick frågan varför Rapport planerade att göra ett nytt angrepp på det förhållandevis blygsamma stödet till elöverkänsliga från samhället? Berglind-Dehlin svarade att ”det kom på hans bord”……Varifrån det kom ville han inte berätta.

Bara ett år sedan förra drevet mot elöverkänsliga

Det var bara för ett år sedan som SVT gjorde ett drev mot att Elöverkänsligas Riksförbund får 1,8 miljoner varje år av Socialstyrelsen. Också då innehöll reportaget en rad felaktiga påstående. En elöverkänslig kvinna ställdes mot en expert från Karolinska, dr Lena Hillert, i Rapports reportage – även då bereddes plats på bästa sändningstid. Hillert fick oemotsagt dra jämförelse med elöverkänslighet med tro på tomtar och troll. Då liksom nu var den kritiska belysningen släckt. En sådan hade nämligen enkelt funnit att dr Lena Hillert själv i sin forskning rapporterat både DNA skada på celler och huvudvärk, stresseffekt och påverkan på sömnen av mobilstrålningsexponering.

Dr Hillert observerade huvudvärk och stresseffekter

Hade Rapport-reportrarna besvärat sig med att göra en kritisk snabb granskning hade de sannolikt funnit att The Independent år 2008 rapporterade om Hillerts och hennes kollegors resultat med rubriken: Mobile Phone Radiation Wreck your Sleep: The Independent intervjuade dr Hillerts kollega professor Bengt Arnetz:

”Radiation from mobile phones delays and reduces sleep, and causes headaches and confusion, according to a new study….Professor Bengt Arnetz, who led the study, says: “We did find an effect from mobile phones from exposure scenarios that were realistic. This suggests that they have measurable effects on the brain. He believes that the radiation may activate the brain’s stress system, “making people more alert and more focused, and decreasing their ability to wind down and fall asleep”.

Huvudvärk och sömnsvårigheter är två av de vanligaste symtomen somexponering för förhöjda nivåer av elektromagnetisk strålning orsakar och som elöverkänsliga vittnar om. Det saknades även en uppgift om Dr Hillerts jäv: Lena Hillert får sedan många år finansiering till sin forskning från mobilindustrin och har även under många år varit rådgivare åt TeliaSonera.

Nära samarbete med industrifrontorganisationen VoF och SVT

I en efterföljande debatt i Aktuellt ställdes jag och Sonja Åkerberg från Elöverkänsligas Riksförbund mot Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren som sade om och om igen att det inte fanns något vetenskapligt stöd/belägg för samband mellan strålningen och olika symtom och att det var olyckligt att Socialstyrelsen gav förbundet bidrag. Aktuellts ankare Jon Nilsson gav henne den ledande avslutande frågan:

”Men de ska inte ge några pengar till Elöverkänsligas Riksförbund?”

Förra årets SVT Rapport-attack på¨strålningssjuka människor i Sverige beskrevs här på News Voice.

Tidslinjen indikerade ett nära samarbete mellan SVT Småland, SVT Rapport/Aktuellt, SVT Opinion, TT och industrifrontorganisationen Vetenskap och Folkbildning (VoF). VoF har under många år bedrivit vad som snarast kan liknas med en hänsynslös häxjakt på elöverkänsligas rättigheter i samhället.

Dreven mot elöverkänsliga har sitt ursprung i industrin

I en analys av förra årets drev konstaterade jag att drevet har sitt ursprung i den industri som producerar elektromagnetisk strålning (IT/telekom, elindustrin – exempelvis Vattenfall). Till intressenterna av att förneka alla hälsoeffekter av strålningen hör också försäkringsbranschen. I Swiss Re:s rapport över framtida riskområden för försäkringsbranschen (2013) placerades hälsoeffekter av elektromagnetisk strålning i högsta riskklassen.

En tydlig indikation på hur känslig frågan om erkännande av elöverkänslighet är för den trådlösa industrin ses i ett ärende som avgjordes under 2015 i en fransk domstol. En ung kvinnlig journalist i 30-årsåldern hade utvecklat så svår känslighet för wifi och elektromagnetisk strålning att hon under två år tvingats bo i en lada. Hon tillerkändes under sensommaren 2015 i en överprövningsdomstol ynka 800 Euro i månaden under 3 år som ersättning för ”disability” dvs att vara förhindrad att arbeta i miljöer med wifi. Detta rapporteras utgöra det första erkännandet av att wifi kan orsaka handikappande tillstånd av domstol Frankrike.

Journalist vann wifi-ärende i domstol – oroar industrin

Den ynka ersättningen från den franska staten till trots skrev världspressen om fallet. Alltifrån Metro, rapporterade felaktigt med industrins perspektiv att forskningen inte skulle sett samband mellan ohälsosymtom och strålningen, medan BBC gjorde en mer balanserad rapport.  Washington Post skrev i upprörd ton om att det var ”otroligt” domstolen beviljade den unga kvinnliga journalisten ersättning. Skribenten uttryckte oro över att det kunde leda till ”skadliga följdverkningar” då den skulle kunna legitimera krav på att wifi och annan strålning från trådlös teknik kan orsaka negativa hälsoeffekter:

“To that last point about the stress of EMF health effects, the French ruling could be pretty damaging. By essentially ruling that EHS is a disability, the court legitimized claims that WiFi and other electromagnetic and radio-frequency signals  can cause adverse health effects. If more people begin to worry about that claim, more people could certainly develop EHS.”

Mobile Manufacturers Forum och WHO

Mobile Manufacturers Forum, som är de största tillverkarnas internationella gemensamma lobbyorganisation med bland annat Ericsson som en medlem, lade ut en kommentar på sin webbsida. MMF hävdade att det den franska domstolen inte hade fastställt ett kausalt samband mellan symptom på elöverkänslighet och elektromagnetiska fält från trådlös teknik och inte heller erkänt elöverkänslighet som en arbetsskada. MMF hänvisade vidare till ett faktablad från WHO från 2005.

År 2005 finansierade häpnadsväckande nog MMF en betydande del av WHO:s arbete med frågan om hälsorisker med strålning från trådlös teknik.  Dåvarande projektledaren vid WHO Michael Repachol, som alltså var ansvarig för faktabladet om elöverkänslighet, är i dag öppet konsult till industrin. I dag leds WHOarbetet fortsatt av en tjänsteman trogen industrin, Emelie van Deventer, elektroingenjör och medlem i industriorganisationen IEEE sedan minst 20 år. MMF har en alltså sedan lång tid en lojal bundsförvant i WHO.

Så ska forskningen bedrivas enligt mobillobbyn

MMF länkar även till en artikel som ger in inblick i hur industrin anser att forskningen och vetenskapen ska hanteras:

”Medan det fortfarande finns en kontrovers om orsaken bakom elöverkänslighet, står det helt klart att det fortfarande finns ett behov av mer forskning för att ytterligare konsolidera det faktum att elektromagnetiska fält inte kan hållas till ansvar för dessa symtom och för att ge en annan förklaring till dessa symtom (exempelvis noceboeffekt)”. (Nocebo innebär att människor skulle inbilla sig att symtomen beror på strålning.)

Det bör alltså inte råda någon som helst tvekan om att det är industrin som har intresse av att motarbeta erkännande om hälsoeffekter av strålning och ersättning till elöverkänsliga och som lobbar för synen att de svåra symtom de får är inbillade eller har andra orsaker.

Så vad ska vi dra för slutsats om hur SVT:s Rapport hanterar och värderar ämnen som tas upp och hur rapporteringen görs? Kan man fortfarande kalla sig Public Service när man så tydligt ger industrin service, ger felaktig information och okritiskt trampar på de medmänniskor som skadas och har det svårt på grund av industrins verksamhet?

Text: Mona Nilsson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • @JR Då var alltså “CIA” inbegripet i det…. Inte religion, sekt eller annat..

  @all

  Den som slår på riksdagens debattsidor med sökord som “elkänslighet”, “elöverkänslighet” finner många svar på att kampen mot den stendöda “The Western Wall” pågått länge. Flertalet lokalpolitiker försöker på riksnivå överrösta bruset och larmet från utvecklingen..

  Situationen och motståndet påminner om tvåkammarriksdagen, men det är väl inbillning. En enkammarriksdag kan ju inte vara en chimär..

  Lokförarskrået har länge kämpat för att få till genomgripande forskning om skadeverkningar.. http://www.feb.se/FREEDOM_CORNER/jan5.html Domänen har fler aspekter på ämnet och motståndet.

 • Jim Jones självmordssekt i djungeln i Brittiska Guyana lär på djupare nivå ha varit ett experiment i mind-control. Du har helt rätt i parallellen till dagens Sverige. Likheterna är slående.

 • Jag anmälde faktiskt programmet till granskningsnämnden alldeles nyss. Försöka kan man ju iallafall…
  Jag såg att dr Dominic Bellpomme´s forskning publicerats på PubMed nu. Han har undersökt Biomarkörer på över 1200 elöverkänsliga, och bifogade därför länk till forskningsrapporten i anmälan förstås…

 • @Leif Bengtsson. Du talar om det “spel o kompisgäng som styr AB Sverige”. Det får mig att tänka på den kultiska sekten som så tragiskt ändade sina liv i Guyana i slutet av 70-talet.

  Det finns flera likheter mellan denna sekt och gängsekten som styr AB Sverige. Medan Guyana-sekten verkade under kyrkan ”Peoples temple” verkar gängsekten under den sekulära kyrkan ”Folkhemmet”. Båda sekterna förenas då de uttrycker tankar om utopiska mål om en samhällsförändring – change.

  Gängsekten behöver inte skämmas för att man bortser från manipulationer av data för mätning av ”noise” mot bakgrund av detta ”eventuellt skulle kosta mer” och att ”man då (kan) behöva ändra bestämmelser. Allt som kan verka hindrande för utopins uppfyllelse måste negligeras.

  Ett stort antal barn dödades genom cyanid i Guyana. I Folkhemmet är man inte lika brutala. Här desarmeras barn genom att de utsätts för wifi och annan strålning från trådlös teknik från vaggan till graven. De barn som verkar härda ut bombardemanget med strålning är välkomna in i AB Sveriges ”Brave New World”. Sverige är världens strålningstätaste land.

  Gängsekten har en utopi om att vi i en snar framtid ska ha artificiell intelligens i en virtuell verklighet. Är det något att bry sig om alla dem som har ont av att delta i detta gigantiska, dj***la kamikaze-projekt som kan ses som ett slags rysk roulette med våra liv.

  Här ser vi ytterligare ett område där AB Sverige ska utmärka sig som ett föregångsland för resten av världen. Ett som är säkert är att hybris går före fall.

  Historien har visat att svenska vetenskapsmän har utmärkt sig för sin briljans. Samtidigt finns det också en rad vetenskapsmän som haft en intellektuell slagsida åt rena rama galenskaper. När det gäller forskning kring elallergi är det ganska klart att den senare kategorin av vetenskapsmän har rekryterats av mobilmaffian för att leverera helt galna forskningsresultat.

 • tack för välskriven artikel Mona. har just börjat läsa din senaste bok.

  min slutsats om Rapport är att de ej är sevärda, annat än via länkar som dessa. och det borde vara uppenbart för alla vettiga människor att de enda som hade något av värde att tillföra i den “debatten” var ni två till vänster.

  tack igen, och god fortsättning!

 • bjornwiklund
  Om jag inte minns fel dödades dem som påstod att jorden var rund. Idag kanske inte avslöjarna dödas fysiskt men nog försöker industrimagnaterna döda dem psykiskt.

 • Det fanns en tid då jorden ansågs vara platt och en tid när jorden ansågs vara centrum i vårt solsystem . . .
  . . konstigt nog ändrades detta av den s.k. vetenskapen . . .
  Varför skulle elöverkänslighet, amalgam (bly) överkänslighet, känslighet för infraljud osv osv vara “hoax” bara för att man inte mäter.
  Exempel rörande buller etc från vindkraft där man mäter dBA (dvs det hörbara resten filtreras bort) myndigheten säger i rekommendationen att mätning av dBC osv skulle dels eventuellt kosta mer dels kan man då behöva ändra bestämmelser…. (sic!)
  Så bra att vi lever i en upplyst värld med tjänstemän som verkligen går till botten med saker . . så bra också att det är politiskt skolade tjänstemän

 • Vi kan väl nu bara konstatera att det mesta är satt ur spel. I varje fall de samhällsfunktioner som skall vaka över vår hälsa och demokrati.

  Ett bra exempel på hur det är ställt kan denna artikel på veterans today vara.
  http://www.veteranstoday.com/2016/01/07/synthetic-reality-nation/

  Det finns knappast något skäl att misstänka att situationen är annorlunda i sverige.
  Någon som minns omständigheterna kring självmordsbombaren i stockholm för något år sedan. Eller “Bordellhärvan” där vår dåvarande statsminister Fälldin spelade högt.
  Lyssna på en av de absolut bästa dokumentärerna SR gjort.
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/91628?programid=2519
  Säger mycket om det spel o kompisgäng som styr AB Sverige

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *