Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Wiens läkarförbund varnar för hälsoriskerna med smartphones – Ger råd som minskar riskerna

publicerad 31 januari 2016
- Mona Nilsson

mobiltumörWiens läkarförbund har gett ut nya riktlinjer för att minska hälsoriskerna med användning av mobiltelefoner. Läkarförbundets rekommendationer är i stort sett identiska med de råd som Strålskyddsstiftelsen lämnar sedan flera år.

Text: Mona Nilsson, ordf.  Strålskyddsstiftelsen | Artikeln återpubliceras med tillstånd från stiftelsen

Minimera mobilanvändningen

Fast telefon bör användas för längre telefonsamtal i hemmet och på jobbet medan mobiltelefon enbart bör användas för brådskande och korta samtal.

Antalet appar i telefonerna bör hållas till ett minimum eftersom mobilappar leder till högre kontinuerlig bakgrundsstrålning från mobilerna även när de inte aktivt används för samtal eller internetuppkoppling. Mobilen bör dessutom aldrig förvaras påslagen inpå kroppen, exempelvis i byxfickan.

Möjligen cancerframkallande

Världshälsoorganisationen WHO:s cancerforskningsinstitut IARC har klassat strålning från mobiltelefoni och trådlösa nätverk som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B år 2011.

Upprepade vetenskapliga undersökningar har rapporterat förhöjd risk för malign hjärntumör från mobilanvändning och beläggen för förhöjd risk för hjärntumör har stärkts under de senaste åren.

Risken är förhöjd redan efter 20-30 minuter om dagen under längre tid.

Omfattande forskning har också visat att strålning från mobiltelefoner och annan trådlös teknik skadar hjärnans funktion, försämrar den psykiska hälsan samt orsakar oxidativ stress och skadar cellers DNA.

Läkarnas 10 rådwiens läkarvarning

Wiens läkarförbunds 10 råd för att minska riskerna med mobiltelefoner:

  1. Tala så lite och så kort som möjligt i mobiltelefon. Använd fast telefon eller skicka SMS. Barn och ungdomar under 16 år bör endast använda mobiltelefoner för nödsituationer!
  2. Avståndet är din vän. Håll avstånd till mobilen medan samtalet kopplas upp. Utnyttja högtalarfunktionen eller headset!
  3. När du använder headset placera inte mobilen direkt inpå kroppen. Särskild försiktighet gäller här för gravida kvinnor. För män utgör mobiltelefoner i fickan en risk för infertilitet. Personer med elektroniska implantat (pacemaker, insulinpumpar etc.) måste också hålla avstånd. Om inte annat är möjligt bör yttre rockfickan, ryggsäck eller handväska användas!
  4. Använd aldrig mobilen i fordon (bilar, bussar, tåg) – utan en extern antenn blir strålningen högre! Dessutom blir du distraherad och utsätter medpassagerarna för passiv exponering!
  5. Då du kör bil råder absolut SMS- och internetförbud – distraktion leder till fara för dig och medtrafikanter!
  6. Använd fast telefon vid samtal hemma och på arbetet. DECT-telefoner, WLAN och WiFi och LTE basstationer i hemmet bör undvikas.
  7. Gå ofta offline eller använd flygplansläge. För funktioner som att lyssna på musik, kamera, väckarklocka, miniräknare eller spel krävs ofta inte internetuppkoppling.
  8. Minimera antalet appar och avaktivera de mest onödiga bakgrundstjänsterna på din smartphone. Avaktivera ”mobila tjänster” / ”mobildata”. Du kan fortfarande nås, men undviker en massa onödig strålning på grund av bakgrundstrafik!
  9. Undvik mobiltelefonsamtal på platser med dålig mottagning (källare, hiss etc.). I sådana situationer ökar den mobila sändningseffekten. Använd vid dålig mottagning ett headset eller högtalarfunktionen!
  10. Köp mobiltelefoner med mycket lågt SAR-värde och en extern antenn!

 Text: Mona Nilsson, ordf. i insamlingsstiftelsen Strålskyddsstiftelsen

Relaterat

Wiens Läkarförbund

Affisch från Wiens Läkarförbund (PDF)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq