Bok: USA som världspolis – Ulf Karlström och Anders Romelsjö

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 20 februari 2016
- NewsVoice redaktion
Anders Romelsjö nov 2018. Foto: Media Continente

USA som varldspolisANNONS. Denna skrift är en kraftigt förkortad (100 sidor, inkl. färgbilder), uppdaterad version  av boken ”USA som världspolis” från 2013. Boken på knappt 400 sidor fick omdömet “De har skrivit en analytisk, läsvärd och nödvändig bok som beskriver framväxten av denna världspolismakt” av Bibliotekstjänsts lektör.

Vad handlar det om? 
USA är världens mäktigaste stat och dominerar militäralliansen Nato. Denna stat har sedan mer än 100 år varit inblandad i ett mycket stort antal konflikter och krig över hela världen. USA har blandat sig i andra länders inrikespolitik i en omfattning som saknar historiskt motstycke. Man har smugglat in pengar och vapen till USA-vänliga grupper, startat upplopp och uppror, tillsatt och avsatt presidenter, anfallit och ockuperat andra länder.

Hur har det kunnat bli så? 
Boken presenterar fakta och analys av USA:s utrikespolitik, ekonomi, handel och militära kapacitet och hävdar att utrikes- och militärpolitik har sin grund i ekonomiska intressen. Här ges vidare en bred beskrivning av FN och andra internationella organisationer, biståndspolitik, världsfattigdomen samt den globala ekonomiska ordning idag. USA får ökat motstånd av BRICS med Kina och Ryssland med ökade motsättningar sedan ett par år. I två avslutande kapitel försöker vi bedöma motsättningarna i världen och framtidsscenarier.

Vi beskriver också karaktäristiska för dagens imperialism, mot bakgrund av analys av data och av andra författares arbeten, alltifrån Hobson över Lenin och Magdoff till Amin och Bellamy Foster.

Beställning: Via mail:  . Pris: 50 kr + porto. 25 kr som pdf-fil via mail. Boken kan beställas på Nomen Förlag: Books-on-demand för 185 kr + porto.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq