Centerpressens Nyhetsbyrå låg bakom Eva Bofrides artikel

publicerad 26 februari 2016
- av Torbjörn Sassersson red.
Eva Bofride - Twitter

REPLIK. Eva Bofride som beskriver sig själv som "politisk chefredaktör i Gotlands Tidningar och skribent för Centerpressens Nyhetsbyrå" drar en vals i Skånska Dagbladets "Svar Direkt" när hon besvarar min replik: "Varför vill Eva Bofride tysta NewsVoice?". Hon menar att jag hittar på om ett mail och är icke trovärdig. Här är mitt svar eftersom jag inte får replikera i Skånska Dagbladet för tidningens ansvariga utgivare.

Text: Torbjörn Sassersson, texten är uppdaterad

Eva Bofride - Twitter - Centerpressens NyhetsbyråEva Bofride skriver i Skånska Dagbladet "Svar direkt" den 23 februari:

"Torbjörn Sassersson verkar helt ovan att få kritik i sin roll som publicist vilket förvånar mig. Däremot far han med direkt osanning när han påstår att jag vägrar svara på mejl. Jag har från hans första kontakt erbjudit honom omedelbar replik. I övrigt överlåter jag åt läsarna att bedöma trovärdigheten i Sasserssons teorier om mina påstådda dolda agendor."

Ett problem med Eva Bofrides så kallade "krönika" i Skånska Dagbladet är att den knappast kvalificerar sig som en sådan. En krönika definieras inom journalistiken som: en löst sammanhållen serie av tidskommenterande artiklar av en kolumnist eller gästkrönikör. Bofrides "krönika" är snarare en fritt associerande text med syftet att sabotera ryktet för NewsVoice.

När jag kontaktade ansvarig utgivare Lars J Eriksson för Skånska Dagbladet för att få möjlighet att besvara Bofrides "Svar direkt" ovan får jag den 24 februari responsen:

"Nej, ämnet [är] inte tillräckligt intressant för fortsatta repliker."

Det är underligt eftersom Bofrides första sk "debattartikel" om NewsVoice den 2 februari tydligen var intressant att publicera, men det var därefter inte speciellt intressant att publicera min replik. Det krävdes ansträngningar ända till den 23 februari gentemot Skånska Dagbladet för att få den publicerad. Det var sedan väldigt intressant för Lars J Eriksson att publicera Bofrides "Svar direkt", men åter igen tydligen inte speciellt intressant att låta publicera mitt svar på det.

Det innebär att förbannat slöseri med tid att försöka få dessa fyra tidningar (Norra Skåne, Skånska Dagbladet, Hela Gotland och Värmlandsbygden), som tog in Bofrides nedsättande artikel om NewsVoice, att även ta in mina repliker, på samma villkor, både på papper och digitalt.

Jag fick alltså in min replik i Skånska Dagbladet först den 23 februari efter flera mail-påstötningar och telefonsamtal. Norra Skåne har fortfarande inte publicerat en digital version som matchar Bofrides digitala version. Anledningen till det är att ansvarig utgivare på Norra Skåne (NSK) Mimmi Karlsson-Bernfalk den 10:e februari plötsligt hävdar att min replik istället är en insändare och sådana publiceras inte digitalt. Det krävdes alltså en omtolkning av ordet replik till insändare för att motivera att inte publicera den digitalt.

"Vi publicerar inte våra insändare digitalt." / Mimmi Karlsson-Bernfalk

Karlsson-Bernfalk menar att alla om vill replikera behandlas likadant, men det betyder även att krönikörernas texter blir indexerade på Google "for ever", medan de som vill replikera bara får in "insändare" i pappersutgåvan, vilka snabbt glöms, medan krönikörernas texter förevigas på webben.

Idag urskuldar sig Karlsson Bernfalk i ett mail till mig, men det håller inte. Jag var tvungen att definiera orden krönika och insändare för att förtydliga hennes feltänk. Min text var ingen insändare. En insändare definieras som en text som kan vara skriven av en privatperson eller representant för en organisation, men den ska inte skrivas av en journalist. Insändarens syfte handlar om att uttrycka en åsikt tex om en viss företeelse, men det är aldrig en replik på något.

Jag är dock journalist som representerar en tidning som omskrivits och min text replikerar något.

Karlsson Bernfalk glömde även att hon eller en redaktör på NSK aldrig meddelade mig om att Bofrides text publicerats. Ingen av de fyra tidningarna gav mig chansen att få kommentera Bofrides text innan den publicerats. Där begicks ett yrkesetiskt regelbrott av skribenten Bofride, redaktörerna och/eller ansvarig utgivare för de fyra tidningarna.

Centerpressens Nyhetsbyrå

Mathias GrimpeCenterpressens Nyhetsbyrå som distribuerade Bofrides text om NewsVoice har inte heller besvarat mina mail. Bengt Arne Wernersson i styrelsen på Centerpressens Nyhetsbyrå har inte svarat trots att jag skickade ett pappersbrev till denne den 19 februari.

"Centerpressens Nyhetsbyrå är ett samarbete mellan tidningar med centerinriktning på ledarsidan. Syftet med byrån är att förse tidningarna med opinionsbildande material för tidningarnas ledar- och debattsidor, det vill säga kommentarer, pressklipp och debattartiklar. Centerpressens Nyhetsbyrå är en utmärkt kanal för debattörer som vill nå många läsare. Något arvode för debattartiklarna utgår inte." - Centerpressens Nyhetsbyrå, Mathias Grimpe

Tidningen Värmlandsbygden publicerade dock min replik försenat den 19 februari och i ärlighetens namn fick Bofride in min replik i Hela Gotland relativt snabbt, men jag har ändå fått kämpa för att lyckas.

Från mitt perspektiv kan jag konstatera redaktörerna på de fyra tidningarna försökt hålla sig undan genom att ignorera mina mail eller åtminstone skjuta svaren på framtiden.

Jag anser att det inte ska gå att med lillfingret förstöra ryktet för en liten alternativ nättidning. Omskrivs en liten tidning negativt av en stor tidning bör den lilla spelaren få möjlighet att kommentera. Repliker måste också publiceras inom rimlig tid och på samma villkor.

Text: Torbjörn Sassersson, red, NewsVoice

Relaterat