Det militärindustriella komplexet och bankerna ligger bakom de manipulativa krafterna i världen

publicerad 3 februari 2016
- av NewsVoice
Jan Rosbäck, Dakar

Jan Rosbäck,  DakarEkonomier finns globalt på minst tre olika nivåer parallellt. De roterar i varandra på lokala plan. Om man lägger upp världen i nord-syd istället för höger-vänster så kan man lättare åskådliggöra problemen i systemet. Det militärindustriella komplexet och bankerna ligger bakom de manipulativa krafterna, men kunskap om hur det fungerar kan förändra allt.  Det skriver Jan Rosbäck som driver ett företag inom entreprenad- och byggbranschen

Text och foto: Jan Rosbäck,  Dakar, Senegal

På den understa nivån, mest i syd finns en ständig kamp om att få ett mål mat om dagen. Dessa miljarder människor ser i TV-reklam den mellannivå som är nords överflöds- och konsumtionssamhälle. Mellannivån har under de senaste decennierna börjat sprida sej allt längre söderut, men lämnar fortfarande miljarder människor utanför.

Det som händer idag i vår globaliserade verklighet är att den understa nivån också gör sej påmind rent fysiskt i norr. Detta i form av en påtvingad flyktingström regisserad av ett kriminellt toppskikt i bankirsegmentet. Denna flyktingström skapar också nya rikedomar i form av till exempel asylbaroner som märkt att ett hopplöst överbyråkratiserat system inte fungerar.

De på mellannivån jobbar för att samla prylar som tecken på status och bevis på att de är en smartare del av världsbefolkningen. Dessvärre blir ett liv med pryljakt bara ett substitut och en robotiseringsprocess där folk oftast inte har tid att njuta av vad de har tillgång till. De hinner ju inte eftersom de redan befinner sej i jakten på nästa pryl.

Konsumismen lever i sin tur på en helt och hållet fiktiv finansiell sektor i en illusionsekonomi. Vi bor på en planet där priser styrs med hjälp av spekulation, lobbyister och bristpolitik trots att allt finns i överflöd.

Illusionsekonomins fiatvalutor skapar också förutsättningarna för finansbubblorna som i sin tur försörjer den banksektor som med jämna mellanrum löper amok i sin egen räntekarusell.

Den översta nivån är det militärindustriella komplexet (MIK) som på olika sätt styr ”finansvinsterna” och är verktyget för manipulation av de övriga. Vapen används för att förtrycka och erövra nya marknader för att de ska utsättas för den “demokratiseringsprocess” som också innebär påtvingad konsumism av erövrarnas produkter.

Instrumentet för acceptans är å ena sidan våldspotentialen och å andra sidan det faktum att MIK skapar hundratusentals välbetalda jobb i nord. Det pågår också en mutbaserad global handel där vapenproducenter skapar affärer i byteshandel på nationell nivå. Denna handel kan som motvikt ha både pengar, makt och varor. I varuutbytet finns allt, oavsett lagliga incitament. Det kan således vara allt från olja och naturtillgångar till narkotika.

På statsnivå har till exempel Sverige i försvarsaffärer i handelsutbyte på politikernivå bytt till sej allt från tomater på burk till kontrakt i bryggeriprodukter. Själva penningillusionen här är de stora fiktiva beloppen i kontrakt som är i omlopp. De riktiga pengarna i överföringarna består dock mest av mutor och smörjmedel till mellanhänder. Miljardbeloppen i affärerna är grundade på högtidligt undertecknade dokument som mest existerar som köttbitar till hungriga väljare.

Systemet är alltså en självsmörjande rundgång där propaganda läggs ut globalt i massmedia och pressens fiktiva eller verkliga krig används som en grå smörja över det hela för att skymma mekanismen bakom. Allt är givetvis styrt av samma kriminella aktörer på bankirnivå som livnär sej på den rädsla som propagandan skapar.

Det enda som kan stoppa detta är att fler människor börjar förstå den manipulativa strukturen bakom det som sker. Förståelse och kunskap är det effektivaste vapnet idag, inte kulor, bomber eller drönare.

Lars Bern har också i sin artikelserie Matrix 1-3 detaljrikt beskrivit hur det hela fungerar. Ovanstående förenkling kanske kan leda flera in på rätt spår. Läs mer om Berns artikelserie i NewsVoice.

Text: Jan Rosbäck

Jan Rosbäck är en entreprenör och obotlig optimist med sikte på nya marknader. Exportör av lastbilar och maskiner till Sydamerika på 1990-talet, numera i entreprenad och byggbranschen. Rosbäck tror på att en helt ny värld kommer att dyka upp bakom det propagandaträsk som vi ser nu.

Relaterat

Paul Craig Roberts: Västledare måste stå upp mot USA, lämna NATO för att undvika kärnvapenkrig


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Kul zacharias. Praktisk handling sker just nu genom aktioner i exempelvis Ukraina. Carina har varit med på nätet under lång tid. Allt tar sin tid.

 • @Adam 180 grader: Tack för synpunkterna, och du har naturligtvis rätt i att “folk” är ett slarvigt begrepp i sammanhanget, men jag tror att det är begripligt i allmän mening och främjar läsbarheten. Jag har säkert gjort många tabbar i Autentopia – 2061, både formmässiga och innehållsmässiga. Den krävde dock att få bli publicerad nu 🙂 Texten blir dock dynamisk och om jag har tid så blir den också till viss del interaktiv. Det skulle ju bli roligare och mer pragmatiskt så – samhällsvisioner byggs ju dessutom med fördel gemensamt..

  @Jan Rosbäck: Jag kallar det nya paradigmet i Autentopia – 2061 för Sanningsparadigmet, och det nu havererande för Illusionsparadigmet. Det är ingen slump eftersom det handlar om en helomvändning på 180 grader vilket konstaterats tidigare i tråden. Analemmas kommentar belyser detta faktum ur ett fragmentariskt perspektiv, men med all önskvärd tydlighet, d v s att vi lever i en illusion – lögner från början till slut.

  Sanningsparadigmets inträde innebär att vi går från materialism till idealism, från kollektivism till individuation, från “maskinism” till humanism, från agendastyre till självorganisering, från konsumism till kreativitet osv.

  Tackar hjärtligast för länkningen! 🙂

 • Vill bara lägga till en intressant synpunkt jag fick imorse via epost om det pågående paradigmskiftet. Det är första gången mänskligheten faktiskt är medveten om att detta pågår just nu, detta tack vare internet. Vi kan alltså med ren viljekraft påverka det som sker genom att i samarbete skapa det nya paradigmet. Det gamla gick ut på motsättningar och att via konkurrens skapa en framtid, ofta med politiska förtecken med en ”strid” mellan kapitalism och kommunism. Det nya paradigmet skulle kanske istället kunna kallas för humanism. Mera om detta i ur en futuristisk synvinkel i det nyutgivna verket http://www.autentopia.se/blogg/?p=5523

 • Håller med där om orsaken, och ordensbröder används idag som nyttiga verktyg av makten, någonstans i början av sin historia befann de sej med sina rötter med sanningen inom synhåll med sitt uppdrag. Idag döljs allt som du säger i bladverket som hela tiden skiftar färg och förvillar. Riktningen är dock inte bara 180 grader i motsatt riktning från verkligheten utan befinner sej i en spiral som bara bitvis ger aktivister möjlighet att skilja på orsak och verkan. Individer måste åter börja lita på sin intuition och inte alltid följa strömmen, hur skrämmande det än verkar.

 • @analemma. Intressanta detaljer i och för sej. Tyvärr så verkar viktiga frågor alltid hamna i nån pseudodebatt om könsrolller och vilken sort av fortplantningsorgan folk, speciellt politiska ledare, har. Hela den agendan i norr är styrd på detta sätt just för att ta bort fokus från att över tre fjärdedelar av världens befolkning svälter eller ligger och sover under bar himmel.

 • Det är intressant hur mycket tid och pengar som läggs ner på möten och sammankomster på den politiska nivån. Givetvis ska allt gå till på ett sätt som tillfredställer kravet på transparens och demokrati. Samma verkar gälla i företagsvärlden med inkvoteringar och presentationer som då skulle leda till någon sorts effektivisering av affärer. De är dock två världar på kontrakurs, politiken blir mest en stoppkloss och borde därmed hålla sej i bakgrunden. Det kanske det som är andemeningen i att stater körs som bolag. Vad man inte tagit med är den lilla människan som är kuggen i det hela, som konsument och som producent. De stora komplexen kör kontinuerligt förbi verkligheten i sin jakt på nya marknader och ekonomin delas upp mellan dem som redan har allt. Det är först när gränsen mellan nord och syd kan suddas ut som en exponentiell global välståndsökning kommer till stånd. De få branscher som saknar dessa ekonomiska incitament i form av politiska stoppklossar blir alltså sådana som fungerar fritt utan kontroll. De får då istället en exponentiell kapitaltillväxt. Detta gäller till exempel den globala knarkhandeln som å andra sidan göds av skumma politikerbeslut och snabba investeringar i finansvärlden. Bortsett från att knark är förödande för samhällstrukturen och det ligger på allas, framför allt nords, ansvar att få stopp på det så är affärsmodellen utomordentlig ur ekonomisk synpunkt. Vad man borde göra är alltså att befria handeln mellan ekonomiska skikt, inte skapa nya handelshinder i det som bankbedragarna med politiker i ledband så käckt kallar frihandelsavtal. Dessa avtal gäller ju bara med fördelar för multinationella företag, alla andra ska utsättas för restriktioner.

 • Carina Agrell skrev: 4 Feb, 2016 at 07:49 – ”Så länge folk går på tricket så ser de ingen anledning att utveckla sin förståelse och kunskap för att genom denna bejaka sin medvetandeutveckling. De vet helt enkelt inte att det finns högre kunskaper att förvärva.”

  Carina, om det svenska ordet/begreppet ”folk” är mer än EN människa, förstår flockEN av ”folk” INTE att värdera ENskild ägd medvetandeutveckling, för flockEN av ”folk” ”vet helt enkelt inte att det finns högre kunskaper att förvärva.”, – om kvalitet och säkerhet i tid och rum i ordet/begreppet Kunskap INTE kan vara hög eller låg i tid och rum, bara rätt eller fel ENskild utvecklad och ägd Kunskap, att i nutid och mentala rum, LYDA flockledaren eller FÖRSTÅ när, var och VARFÖR i ENskild ägd Tanke, Beslut och Handling, i varje ENskilt ägd mental fyrarummare.

  Carina, på sidan 11 i Din Autentopia – 2061, Del 1: Utbrytarna, Version 1.0, skrev Du medvetet eller omedvetet: ”En kollektivist kan aldrig utveckla autenticitet, ety den behöver sin fårskock för att veta hur tänka, tycka och handla”, och ”tricket” som lurar/blåser EN svensk ”Kollektivist” är det svenska ordet/begreppet ”folk”!

  Så länge den svenska MarknadEN av det allmänna svenska partipolitiska skolsystemet i tid (fornTid, nuTid och nära framTid) och rum ÄLSKAR att lära, träna och betygsätta, ENskilt utvecklad och ägd Kunskap att LYDA Jante och Luthers regelvÄrk, återförsäkrat av Ågrens i generationer nedärvda Förnekelse av budskap, som Förvirrar ENskilt utvecklad och ägd mental Egendom att LYDA eller FÖRSTÅ när, var och VARFÖR, Humana resurser i EN svensk domstol omedvetet LURAR eller BLÅSER, den svenska MarknadEN på ENskilt ägd rättighet och möjlighet att förvärva skattefritt skadestånd av EN svensk NäringsvÄrksamhet, som i tid och rum producerat säkerhetsbrist ELLER fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska FRIA svenska MarknadEN i EES och Europeiska unionen.

  Varför MIK i tid och rum, u.p.a. och risk ÄLSKAR att lura/blåsa den svenska MarknadEN, på att bejaka ENskild ägd ”medvetandeutveckling”, beror på ”tricket” att i tid och rum tillse att det allmänna svenska skolsystemet lär, tränar och betygsätter ENskilt utvecklad och ägd Förståelse att i nutid och ENskilt ägda mentala rum LYDA när, var och HUR.

  Namnet MIK är någonting laglöst u.p.a. och RISK, för säkerhetsbrist i producerat resultat, som i nutid, nära framtid och rum medvetet lurar/blåser den svenska MarknadEN på ENskild ägd Hälsa, Miljö, Säkerhet och Ekonomiska intressen, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska FRIA MarknadEN i hela eller del av EES och Europeiska unionen.

  Producerat resultat (namn, ord eller begrepp) ovan, kvalitetssäkras i tid och rum enligt nedan.

  Med vänlig hälsning
  Rum och tid
  Namnteckning här producerad av Adam 180grader

 • Alldeles riktigt Daniel! Det är som det sagts:

  “Alla sanningar går igenom tre stadier. Först blir de förlöjligade. Sedan blir de våldsamt motarbetade. Slutligen blir de accepterade som alldeles självklara.”

  Arthur Schopenhauer

 • @Marleen Både vanliga människor och s.k. “foliehattarna” har “rätt” på sitt sätt. De båda har helt olika tidsperspektiv på sina resonemang. Vanligt folk kan dagligdags fortfarande med enkelhet få ihop bilden av sin medelklass-vardag med den skenbild av alltings beskaffenhet som beskrivs i dagens media. På ett undermedvetet plan fattar de att saker håller på att förändras rätt snabbt men allt registreras inte på hjärnkontoret då media rapporterar väldigt futtigt och splittrat om saker samt undviker viktiga principfrågor. Vad som skiljer är att “foliehattarna” mer pratar om det som kommer runt hörnet. Det är en viktig skillnad. Samma sak som ett resonemang om börsen går upp eller ned. Båda scenariorna är sanna men inte samtidigt – tidsperspektivet skiljer. Man måste kunna prata om kommande förändring och hur man kan påverka den till det bättre utan att behöva kallas “foliehatt”.

  Jag kommer själv ihåg hur Birger Schlaug avfärdades som idiot i TV inför EU-valet 1994 där han beskrev hur EU i framtiden skulle växa sig onödigt stort, överta massvis av frågor som bättre skulle avgöras på stats-nivå samt att EU till slut sannolikt även skulle börja intressera sig för att bygga upp en egen militärstyrka. Just det sistnämnda vart han halshuggen för men han fick rätt i all sin kritik. Vad hade han för det…bara media och kollegors avsky. Det är inte lätt att gå emot strömmen…

 • Läste en sammanfattning om vad monetärdemokrati betyder på http://www.monetardemokrati.se/
  Tycker spontant det verkar vara en skönt galen och befriande genial tanke. Vad det skulle innebära inom alla områden, ger häftig svindel. Spännande system, som skulle kunna göra slut på alla krig t.ex. Kanske det finns för många människor med starka primitiva instinkter, med stort inflytande i flesta samhällen för att det skall lyckas? Men kanske systemet enkelt skulle avväpna de med primitiva instinkter av maktlystnad och girighet? Har inte hunnit tänka färdigt på långa vägar, för det är en så revolutionerande idé.

 • När hela systemet har kraschat, vilket det kommer att göra inom en nära framtid, kommer fler och fler inse att “foliehattarna” hade rätt. Det lyckades inte ens för Cassandra att varna sitt folk om de olyckliga tider som komma skulle, de lyssnade inte på henne. Och Troja gick under. Det är ju så att människan måste göra egna erfarenheter för att vakna ur sitt medvetslösa tillstånd.
  En svensk IT-arkitekt har lösningen på framtidens ekonomi; Monetärdemokrati – en ny human världsordning. Jag och många andra skall gå och lyssna på honom i Hässleholm den 10/2. Kom du också! Mer info: http://www.monetardemokrati.se

 • Vet inte var jag ska börja riktigt där. Brister i olja, livsmedel och andra jordbruksprodukter skapas i ett illusoriskt penningsystem som används för spekulation för att berika ett fåtal. I höstas fanns det siffror på den svenska spannmålsproduktionen för 2014 som uppgick till ett antal miljoner ton. Gjorde ett snabbt överslag som visade att det hade räckt till flera limpor bröd till varenda svensk årets alla dagar. Nu är det ju lite teoretisk tankegång i ett modernt samhälle där många faktorer spelar in; logistik med distribution i flera led, hantering i butik etc etc. Gör samma process med flera produkter så kommer du säkert fram till förbluffande siffror när inte produkter passerar genom finanssystemet. Oljan har väl kommit ner till sitt rätta värde nu då det ligger runt 30 dollar fatet. Tillgång&efterfrågan har fått ge efter för ett system med korporativ kommunism med skapade brister.

 • Ja kanske kunde vara värt att gå in på planen bakom detta. Industrin ägs av bankerna ovillkorligen. Bankerna ägs av centralbankerna. nr 1 är FED med BIS. Vilka äger FED.
  Givetvis är det samma gamla rotschild patrask när man kommer tillräckligt högt i hierarkin. Rotschild ligger bakom Kallergiplanen som vi nu ser är på väg att bryta samman västeuropa.
  Bonnier hejar på. Svenskarna är helt förlamade. Zionister och jesuiter.

  • Många tror som du och pengarna styr men vem styr pengarna? Om Rothschilds fritt kunde investera på rättvisa villkor var dom ville skulle dom sannolikt ha investerat i Tyskland och Ryssland före WWI. Ist lydde dom Edward VII av England och var lojala med anglosaxerna. Istf fred och positiv ekonomisk utvecklig i Tysklands regi där även Ottomanerna ingick fick vi förödande krig.
   Istf för fredlig industrialisering i Ryssland med stor oljeproduktion fick vi divestering krig och revolution.
   Det fanns ingen marknadsekonomisk logik i det utan handlade bara om anglosaxernas imperium. Både Tyskland och Ryssland erbjöd mycket mer lovande investeringar.
   Om man räknar handel med materiell produktion är England och Usa dom enda som har kunnat leva med bestående handelsunderskott, där omvärldens produktiva länder i realiteten finansierar angloamerikanernas militärmakt i utbute mot luftpengar.

 • Andra ord för samma kraft som söndrar och härskar oss hela tiden, det har hänt förr och det fortsätter att se. Se på Spanien som under en lång tid hade problem med en muslimsk invasion, lyckligt viss vaknade dom upp och sparkade ut dom och även gruppen som söndra och härska dom. Historien upprepar sig hela tiden.

 • Det militärindustriella komplexet är i första hand ett ekonomiskt komplex som ska ta fram de billigaste produkterna till de lägsta priserna. Många vapen är farligare för användaren än för den de riktas emot och det är ju inget nytt. Det är kanske därför man gärna kör proxykrig där andra länders befolkningar som får slåss mot varandra. USAs hökar bara förser dem med vapnen.
  http://www.zerohedge.com/news/2016-02-03/how-corruption-cripples-americas-military

 • Lars Bern: Det militärindustriella komplexet

  “När jag följer den aktuella utvecklingen runt konflikthärdarna i Syrien och Ukraina där såväl rysk som amerikansk millitär är på plats, finns det anledning att göra några reflexioner rörande de två stormakternas millitära förmågor och hur dessa påverkas av det aktuella politiska tillståndet i respektive land. Vi i västvärlden pumpas fulla med propaganda i våra långt ifrån objektiva medier om ineffektiviteten hos Rysslands och även Kinas rustningsindustri på grund av ländernas korruption. Det ligger säkert en del i den kritiken, men hur förhåller det sig med USA och övriga västländer när det gäller korruption och rustningsindustrin? Och hur påverkas effektiviteten hos västs millitära förmåga i så fall?”

 • Tricket är att rikta strålkastarna mot gatan istället för mot de övergripande orsakerna. Problemformuleringen riktar sig t ex mot flyktingströmmarna (verkan) istället för mot de planerade och iscensatta krigen, vilkas syfte är att införa centralbanksekonomier och plundra nationer på naturresurser, tjäna pengar på vapen och främja depopulationsagendan, men framför allt i syfte att piska upp stämningen på gatan så att det uppstår incitament för att begränsa yttrandefriheten och införa undantagslagar i kölvattnet av oroligheter och kravaller – och därmed på sikt inbördeskrig. Så länge folk går på tricket så ser de ingen anledning att utveckla sin förståelse och kunskap för att genom denna bejaka sin medvetandeutveckling. De vet helt enkelt inte att det finns högre kunskaper att förvärva.

 • Sanningen är för stor för att folk ska förstå att det som händer faktiskt händer på riktigt. Konspirationsteorier målar upp en fruktansvärd bild som är svår att tro på, men om man tar en del i taget så inser man att det inte alls är några teorier, det är sant alltihopa! När man kommer dit börjar uppvaknadet och man vill skrika ut till alla om vad man vet, bara för att bli sedd som en idiot! Rota i det, men håll det för dig själv, annars förlorar du vänner. De som ligger bakom skiten har ett järngrepp på folk, gå varsamt fram och visa istället smått vad du upptäckt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *