Europaportalen: Stort missnöje med mediernas rapportering om flyktingkrisen

publicerad 9 februari 2016
- av Torbjörn Sassersson red.

Mediernas rapportering flyktingkris 2016Fredrik Haglund som är Europaportalens korrespondent i Bryssel skriver att en majoritet av befolkningen i sju europeiska länder anser att mediernas rapportering om flyktingar och invandring är inkorrekt och obalanserad.

Rewrite: NewsVoice | Karta: Open Street Map

I de flesta länderna anser de tillfrågade att medierna rapporterar inkorrekt. I Tyskland är missnöjet störst och Tyskland är kanske det land som drabbats hårdast av flyktingkrisen. Två av tre tycker inte att rapporteringen är korrekt i Tyskland. I Sverige anser flest personer att mediarapporteringen är balanserad, skriver Fredrik Haglund.

Läs mer och se tabelldata på Europaportalen