Förre ÖB går från Försvarsmakten till SAAB för att sälja mer vapen till USA

publicerad 16 februari 2016
- av NewsVoice

Fd ÖB, Sverker Göranson, 2013 - Foto: Frankie Fouganthin

"Tidigare överbefälhavaren Sverker Göranson ska hjälpa SAAB att sälja mer till den amerikanska militären, ett halvår efter att han lämnat sin post", skriver TT idag. SAAB:s presschef Sebastian Carlsson anger att Sverker Göransons erfarenhet är avgörande för det nya samarbetet.

SAAB anställer Sverker Göranson genom hans eget företag som han startade blott en månad innan han lämnade ÖB-posten.

Korruptionsexperten Helena Sundén vill att regeringen inför en karenstid för denna typ av personer på toppositioner.

TT skriver att Göranson ska bidra till försäljningen av svenska granatgevär och högteknologiskt kamouflagenät till den amerikanska militären.

Helena Sundén som är generalsekretare för Institutet mot mutor vill att regeringen ska införa en karenstid för de som lämnar höga statliga tjänster för att jobba i näringslivet.

"Det är viktigt att personer som sitter på förtroendeposter är objektiva i sitt sätt att bedriva arbetet, att frågetecken inte uppkommer att de kanske gynnar ett specifikt privat intresse, eftersom de vet att de har en framtida anställning där", säger hon.

"Det vi har sagt är minst sex månader, men där måste man göra bedömningen beroende på vem det är. Det är mer känsligt om man tidigare har arbetat med ett specifikt ärende som gynnar den nya arbetsgivaren."

Källa: TT

Rewrite: NewsVoice | Fd ÖB, Sverker Göranson, 2013 - Foto: Frankie Fouganthin