Herr Carl-Oskar Bohlin – En mikrovågsugn är inte en mobiltelefon

publicerad 26 februari 2016
- av Torbjörn Sassersson red.
Mikrovågsungn- Siemens

Mikrovågsugn

REPLIK. Carl-Oskar Bohlin (M) är upprörd över att seminarier i riksdagen skulle handla om hälsorisker med mobiltelefoner och för att en riksdagsledamot ställde frågor om geoengineering till Riksdagens utredningstjänst (RUT), men en handläggare där säger att just den frågan  var helt legitim.

Text: Mona Nilsson, ordf. Strålskyddsstiftelsen och Torbjörn Sassersson, red. NewsVoice

Carl-Oskar Bohlin, riksdagsman för moderaterna, är upprörd. Han kan inte sluta reta sig på att riksdagsman Jan Lindholm (MP) år 2012 ställde en fråga till Riksdagens utredningstjänst (RUT) om det fanns någon särskild kunskap om geoengineering.

Jan Lindholm i sin tur hade fått många frågor från sina väljare om att flygplan verkar göra onormala utsläpp. Väljarna kunde även peka på mätningar som visat att aluminium, barium och strontium uppmätts i höga nivåer i regnvatten.

Men en sådan fråga får man enligt Carl-Oskar Bohlin inte ställa. Bohlin verkar mena att folkvalda politiker inte ska lyssna på sina väljare. Frågan om ökade flygutsläpp och om det har med geoengineering att göra ska tydligen inte ställas. En annan sådan fråga som Bohlin ogillar är hälsorisker med strålning, så till den milda grad att han, medvetet eller omedvetet, blandar ihop mikrovågsugnar med mobiler.

”Måttet är rågat”

Jan Lindholm arrangerar den 10 mars 2016 ett seminarium med den amerikanske professor Martin L. Pall om hälsoeffekter av strålning från trådlös teknik. Det retar alltså Carl-Oskar Bohlin. Tillfället verkar vara valt för att släppa ut den irritation han burit på i fyra år över att en förbjuden fråga ställdes till RUT. Dalarnas Tidning publicerade glatt utan att fundera över logiken och granska:

Bohlin skriver:

Carl-Oskar Bohlin - DT, 2016”Nu är måttet rågat. Vi sitter faktiskt inte på dalabänken för att bära foliehatt utan för att företräda vår valkrets och Sverige på ett seriöst sätt, säger han. [Kemiska spår i atmosfären] kan ingen vettig människa tro på. Det är otroligt dumt och oansvarigt av Lindholm att belasta riksdagens utredningstjänst med en utredning som bara berör något befängt och nonsens”, säger Bohlin.

”Droppen var att han dessutom bjudit in till kvasivetenskapliga seminarier i riksdagens lokaler med påståenden om att knappt mätbara värden av strålning från exempelvis mikrovågsugnar skulle utgöra gigantiska hälsorisker. Ett påstående som minst sagt saknar vetenskapligt stöd”, säger han.

Källa: Riksdagsledamot Carl-Oskar Bohlin till tuff attack mot riksdagskollegan Lindholm

Utredare på RUT: Frågan var helt legitim

NewsVoice kontaktade Bo Nyström som är utredare på RUT. Nyström skrattar när vi berättar att det fortfarande är vissa som upprörs över att Jan Lindholm ställde frågan om geoengineering till riksdagens utredningstjänst år 2012.

Han berättar att varje år svarar riksdagens utredningstjänst på 2000 frågor i snitt. Det innebär att man under 2012-2015 svarat på cirka 8000 frågor.

”Debatten är något märklig. Det är vår uppgift att svara på frågor och försöka hjälpa riksdagsledamöterna. Vi är inte upprörda. Frågan var helt legitim och det var ingen jättestor insats jämfört med mycket annat”, säger Nyström.

Inget seminarium om mikrovågsugnar

Inget av seminarierna som Lindholm arrangerat 2015 eller är planerat 2016 handlar om mikrovågsugnar utan det rör sig om vad forskningen visar om hälsorisker med mobiltelefoner, mobilmaster och WiFi.

Lindholm bjöd för ett år sedan in Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen. Hon redovisade vad forskningen visade om hälsorisker med trådlös teknik och vad internationella instanser och vetenskapsmän drar för slutsatser om riskerna. WHO:s cancerforskningsinstitut IARC har bedömt strålning från mobiltelefoner och trådlös teknik som möjligen cancerframkallande efter att upprepade undersökningar kopplat ökad risk för hjärntumör till mobilanvändning.

Forskare: ”övertygande bevis” för hälsorisker

Strålskyddsstiftelsen redovisade även forskning från Tyskland finansierad av tyska strålsäkerhetsmyndigheten. En stor djurstudie har 2015 klarlagt att strålning långt under gällande gränsvärde främjar tumörtillväxt. Vidare att hundratals undersökningar publicerade i vetenskapliga tidskrifter visar att strålningen orsakar oxidativ stress (”övertygande bevisat” enligt forskarna) och skadar cellers DNA och det centrala nervsystemet.

En månad senare, i maj 2015 lämnade 200 vetenskapsmän in en appell till FN och medlemsländerna om att människor måste informeras om riskerna och skyddas bättre genom skärpt regelverk eftersom forskning visat att strålningen skadar oss på många sätt och ”dödar många av oss i förtid”.

Jan Lindholms initiativ har alltså mycket stort stöd i den vetenskapliga världen och är mycket aktuellt och relevant.

Antikampanj med ursprung i industrin

Även då bedrevs förra året liksom i år en antikampanj i media mot Lindholm, som hade sitt tydliga ursprung i föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). VoF tur är en typisk industrifrontorganisation, det vill säga en tredjepartsorganisation som ger sken av att vara fristående, men som agerar på uppdrag av industrin. De låg bakom förvillande antiartiklar i både Expressen och SVT Debatt inför seminariet 2015.

På SVT Debatt fick barnläkaren vid Mölnlycke vårdcentral Mats Reimer (VoF) in två artiklar innan Mona Nilsson till sist, efter 10 dagar fick sin replik publicerad. SVT:s Debatts VoF-vänligt inställde redaktör Terje Carlsson, tillika ordförande för föreningen Grävande journalister, gjorde sitt allra bästa för att förhindra att hon fick sin replik publicerad.

Debatten 2015

Expressen: “Årets förvillare” bjuds in till riksdagen

SVT Opinion: ”Riksdagsledamöter underblåser elfobi”

SVT Opinion: ”Inte trovärdigt att gömma sig bakom en falsk balans”

SVT Opinion (Mona Nilsson): ”VOF motarbetar vår information”

Mobilindustrin ogillar att frågan om hälsorisker med trådlös teknik får utrymme i riksdagens lokaler eftersom ett ökad insikt om vad forskningen visat bland våra riksdagspolitiker medför ökad risk för att politiker ska fatta beslut om åtgärder som bättre skyddar allmänheten som skärpta regler för tillåten strålning och ökad information om hälsoriskerna. Sådana åtgärder upplevs som ett hot av industrin.

Är Bohlins beteende acceptabelt?

Den fråga vi skattebetalare måste ställa oss är om vi ska betala riksdagsledamöter som befinner sig på en sådan nivå (medvetet eller omedvetet) att de inte kan skilja mellan en mobiltelefon och en mikrovågsugn och som ägnar sin tid åt att fördumma den offentliga debatten.

Enligt regeringsreformen utgår all makt från folket. Riksdagsledamöter är folkets valda representanter dvs de ska representera folket. Här verkar Bohlin ha missförstått sitt och andras riksdagsledamöters uppdrag. Har Bohlin gått till val på att hans väljare begärt att frågor om tex strålning från trådlös teknik ska censureras och därför inte utredas? Sannolikt inte.

Dessa är frågor som engagerar många och ett växande antal medborgare. En av de mest lästa artiklarna på NewsVoice är artikeln om forskarappellen 2015, EMF Scientist appeal om bättre skydd mot hälsorisker med trådlös teknik. Det visar att de frågor som Bohlin vill censurera är frågor som berör medborgarna.

Text: Mona Nilsson, ordf. Strålskyddsstiftelsen och Torbjörn Sassersson, red. NewsVoice

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • The agressive reaction of mr. Bohlin towards Jan Lindholm is both akward and suspicious. Every citizen who spends some time on this topic can convince him or herself of the fact that the vast majority of independent research (not industry financed) shows health risks of wireless devices which implicates that the state organ SSM is lying when it states that there is no scientific ground for concern. This means that the agressive attitude of Bohlin against Lindholm has to do with his own ignorance of facts or unwillingness to admit to himself that wireless devices may not be as beautiful as he had thought. That’s not really a mature, grown-up attitude for a member of the Swedish parliament, I would say.

 • Den trådlösa tekniken-myntet har en förskräckande baksida hälsomässigt – och då särskilt för barn och tonåringar – som jag ser det.

  Ingående i sak om vad jag grundar det på här.

 • Håller med i det som sagts i alla inläggen här ovan och vill också tacka NW och alla övriga som engagerar sig i frågor som är viktiga för oss alla men som våra folkvalda tyvärr mest verkar vilja negligera och förlöjliga.

  Artikeln belyser dessutom hur viktigt det är att ett paradigm skifte snart måste börja ske bland många riksdagsmän, speciell för såna som herr Bohlin. För, jag tror faktiskt inte att vanliga medborgare så värst mycket längre till kommer acceptera att makthavare varken vill se, höra eller prata om saker…som vanliga människor redan sett, hört och pratat om länge.

  Sen förstår jag inte riktigt varför NW tagit bort inläggen om chemtrails som var från början här längst ovan? Artikeln berör ju ändå den frågan bland annat och då känns det ju lite märkligt om ämnet inte också får tas upp och beröras i ev efterföljande kommentarer av läsarna.

 • Jag säger samma som Marie Winqvist i en tidigare kommentar.
  Och tack till NW och artikelförfattarna samt tack till alla som kämpar med frågor som är viktiga för allt liv på denna planet.

 • Den här Bohlin har uppenbarligen ingenting på fötterna. Det enda han kan är att raljera om foliehattar och kvasivetenskap. Misskrediterar gör man när man inte har några som helst vettiga argument. Professor emeritus Martin Pall företräder världsledande forskning om vad som händer på cellnivå. Slår vad om att Bohlin inte vågar lyssna på hans föredrag. Jag är oerhört tacksam att det finns politiker som Jan Lindholm som vågar ställa de obekvämaste frågorna, trots att det innebär grova påhopp från riksdagskollegor, VOF are m.fl. Jag hoppas att han inser att han får mer och mer stöd ifrån den delen av befolkningen som börjar vakna till liv och inser att allting verkligen inte står rätt till.

 • När det kommer till strålning från radiokällor är så är ju den ‘akademiska’ och ‘alternativa’ forskningen överens om att den ohälsosam.
  Frågan där handlar ju om hur pass farlig man ska anse den är.
  Rörande förekomsten om chemtrails säger sig den akademiska världen sakna bevis. Spektakulär molnbildning från flygplan påstås ske av många olika orsaker. Sen kan man välja efter egen uppfattning huruvida man tror att något döljs inför världen eller helt enkelt inte finns till.
  Hursomhelst kan jag tycka det är bra att utredningstjänsten för riksdagen används för att försöka ge svar på något som i alla fall vissa medborgare pratar om.

 • när 5G implementeras och denna bygger tydligen på millimetervågor, då har vi mikrovågsugnar i varje bostad, utan de skyddssystem som idag finns.

  Redan på 1940 talets slut visste man att radar dvs mikrovågor, gör män sterila.
  Finns det en okänd agenda här?

  Vill du bli steril?

  Inte jag.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *