It’s time to end the era of oppressive government censorship of natural medicine and install medical freedom

publicerad 16 februari 2016
- Mike Adams
Mike Adams

Mike AdamsNatural News. In this important note to all Natural News fans and readers, I explain why every branch of holistic and naturopathic medicine will be criminalized or banned if we don’t stop the government’s 100-year censorship of natural medicine, medical marijuana and healing foods.

Text och foto: Mike Adams | Republished from Natural News

Sadly, most people who promote holistic medicine are “progressives” who believe in bigger government with more power and control over everything in society. But the unfortunate result of bigger government is oppressive medicine like what we see with forced vaccine mandates (California SB 277), the medical kidnapping of children by cancer doctors and one day even forced organ harvesting from citizens who never consented.

“It’s time to end the era of government suppression of natural cures, medical marijuana and holistic cancer therapies that work!”

At the same time, Big Government continues to criminalize medical marijuana and hemp farming, outlaw holistic cancer treatment therapies and imprison alternative medicine doctors who are pioneering new breakthroughs that could render the multi-billion-dollar cancer industry obsolete.

Read more at Natural News


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • “Big Government” tycks vara hans mest populära skällsord. All forskning som lett till viktiga nya rön inom medicin och andra vetenskaper har traditionellt stöttats av “Big Government”. Utan statliga stöd så hade vi inte haft avancerad forskning. Att sk. alternativ medicin aldrig har lyckats etablera sig beror främst på att den aldrig har visat upp otvetydigt positiva resultat. Den lever främst på anekdotiska berättelser om att den och den blev botad. Samt på en rabiat misstänksamhet gentemot etablerad vetenskap.

 • Så här skriver denna märkliga Guru: “But the unfortunate result of bigger government is oppressive medicine like what we see with forced vaccine mandates (California SB 277), the medical kidnapping of children by cancer doctors and one day even forced organ harvesting from citizens who never consented.”
  Och detta tror ni på?!!!!

 • Ja, Mike Adams är verkligen otrolig i allt han tar tag i. Nu begär han in vattenprover från hela landet för att kontrollera hur mycket bly som finns i dricksvattnet som kommer ur kranarna. Det släpper ju kommunerna ut i älvar och andra vattendrag utan rening.

 • Bra artikel! Ja, det är verkligen hög tid! Det är otroligt att sjukvården (världen över!) kunnat bli så enkelspårig och förgiftande ..rent ut sagt!

  Att ha rätt att välja behandlingsmetod och läkemedel borde vara en självklarhet – speciellt som det finns så många enkla och ofarliga metoder att välja mellan.

  DET ÄR DAGS!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *