Läkare: Bekämpningsmedel förmodligen bakom mikrocefali i Brasilien – Zikaviruset ej troligt

23
1107

Dr Medardo Avila Vazquez - REDUAS, Brazil

Enligt en rapport från läkarföreningen REDUAS kan mikrocefali-fallen i Brasilien, att barn föds med för små hjärnor, bero på bekämpningsmedlet pyriproxyfen som sprutats ut i dricksvattentäkter för att döda myggor. Det skriver Claire Robinson för GM Watch.

Läkarna ser en koppling mellan förekomsten av mikrocefali och de städer vars drickvattentäkter besprutats.

“Malformations detected in thousands of children from pregnant women living in areas where the Brazilian state added Pyriproxyfen to drinking water are not a coincidence, even though the Ministry of Health places a direct blame on the Zika virus for this damage.”

Hälsoministeriet i Brasilien valde alltså istället att snabbt koppla mikrocefali-fallen till zikaviruset som kan spridas av myggor. Den slutsatsen kan vara förhastad och det som är uppenbart är att myndigheter i samordning med toppolitiker och läkemedelsindustrin nu arbetar för att snabbproducera bla vacciner.

Läkarna menar att det saknas bevis för att zikaviruset leder till mikrocefali. Claire Robinson skriver att av 404 bekräftade fall av mikrocefali i Brasilien hade endast 4,2% av dessa individer även bekräftade zikavirusinfektioner.

pyriproxyfen

”However, according to the Physicians in the Crop-Sprayed Towns, the Ministry failed to recognise that in the area where most sick people live, a chemical larvicide that produces malformations in mosquitoes was introduced into the drinking water supply in 2014. This poison, Pyriproxyfen, is used in a State-controlled programme aimed at eradicating disease-carrying mosquitoes.”

Barak Obama har begärt mer än 1,8 miljarder dollar av Kongressen för att stoppa spridningen av myggor, ta fram vacciner och utbilda allmänheten.

Claire Robinson skriver följande om pyriproxyfen:

”It acts as an insect juvenile hormone or juvenoid, and has the effect of inhibiting the development of adult insect characteristics (for example, wings and mature external genitalia) and reproductive development. It is an endocrine disruptor and is teratogenic (causes birth defects), according to the Physicians.”

Pyriproxyfen fungerar som en tillväxthämmare som gör att mygglarverna missbildas (malformations) i stadiet innan de blir flygfärdiga insekter. Nu misstänker läkarna från REDUAS att inte bara mygglarver tillväxthämmas utan även barn i fosterstadiet.

Läkarna skriver även att zikaviruset normalt inte anses leda till speciellt allvarliga infektioner och det har inte tidigare kopplats till skador på foster, inte ens i populationer där upp till 75% har infekterats av viruset.

Pyriproxyfen tillverkas av det japanska bolaget Sumitomo Chemical som är en strategisk partner till Monsanto.

NewsVoice kommentar

Problemet är att om läkarna från REDUAS har rätt kommer ytterligare användning av pyriproxyfen leda till ännu fler fall av vanskapta hjärnor hos foster och nyfödda. Det betyder i sin tur att zikavirus-förklaringen kommer att leda till att ännu mer pengar kommer at satsas på fler skadliga bekämpningsmedel och onödiga vacciner från den kemtekniska industrin.

Visst påminner detta om hetsen kring vaccinet Pandemrix och svininfluensan som visade sig inte vara värre än en vanlig säsongsinfluensa? Pandemrix gav allvarliga hjärnskador.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


 • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

23 KOMMENTARER

 1. Ja det här verkar ju vara en långt mer vettig förklaring. Läste precis på WHO:s sida om detta preparat. Enligt dom så ska det alltid godkännas av staten innan användning i dricksvatten. Man kan ju göra antagandet att detta kan vara en anledning till att man försöker lägga skulden på något ”externt”, något som man inte har något ansvar eller kontroll över. Tror att det brukar kallas för ”force majeure” i juridisk-term-lingo. Om detta ovan stämmer så kan det ju bli politisk skandal.

  Saxat:
  ”Force majeure [fɔʂ maˈɧœ̞ːr] (franska: ’övermakt’) är en juridisk term för övermäktiga eller obemästerliga krafter, oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på sedvanligt vis, eller ”Guds hand”, vilka förhindrar någon att göra vad den föresatt sig eller förbundit sig till, i synnerhet vad som ankommer någon att göra enligt rättsligt bindande avtal”

 2. I ARGENTINA är det idag – enligt forskarna i videoklippet – mera hälsosamt att leva i städerna än på landsbygden. Där föds barn med obotliga skador, folk mår dåligt o blir sjuka.
  Man ser vad resultatet blir av ett jordbruk utan fungerande regelverk, där lantbrukare och storindustri tillåts bestämma.
  I Sverige har vi istället Livsmedelsverket och Läkemedelsverket….

  Grundproblemet är oansvariga, samvetslösa politiker. Dylika individer är vad Argentina och Sverige har gemensamt.

 3. Jag läste den rapporten igår. Äntligen en vettig förklaring. Hur många gånger har inte mikroliv beskyllts för sjukom när det är människans dumhet, kemikalier och girighet som är orsaken?

 4. Om det visar sig att det finns delade meningar om orsaken, verkar nyhets-rapporterna ha varit spekulativa och byggda på en viss önskan att sälja nyheter utan grund.

 5. Ytterligare ett tecken på att vi borde ha strängare försiktighetsprinciper snarare än avvaktan på evidensbaserade principer i regelverken kring bekämpningsmedel både i naturen och i vår mat. För mycket dåligt händer samtidigt som forskningen går alldeles för långsamt, och har för mycket särintressen inblandade.

 6. I Sverige är det kemikalieinspektionen som tar fram underlag för att tillåta eller förbjuda industriella kemikalier. De är dock på olika sätt underordnade EUlagstiftning och i EU har stora kemikalieföretag rikligt med lobbyister som matar politiker med olika typer av information. Vi har inte ett effektivt system för att förbjuda farliga kemikalier även om det är bättre än i många andra länder. Det finns nog ett och annat i vår vardag som inte borde vara där och det finns det nog forskare som vet. Det har dock inte varit så stort med den här typen av frågor i den politiska debatten då majoriteten av partier verkar ense om att de fördelar som finns i att påverka i större skala överväger det faktum att vi inte har friheter att reglera vår egen kemikaliehantering. Det är en svår fråga.

 7. Intressanta uppgifter! Tycks vettigt, men vi får se vad ytterligare forskning visar.
  Vad gäller svininfluensan vet vi aldrig vad som skulle ha hänt om vi inte vaccinerats. Patienter drabbas fortfarande av den och den orsakar både stort vårdbehov, intensivvård och den skördar liv.

 8. @ Kristina – Nu är du väl ändå ’ute o’ seglar’ — Det där med ”..vad som skulle ha hänt..” betr svinflunsan får du nog uppdatera dig om. Har du helt missat allt skriveri om det vaccinet – som var verkningslöst betr flunsan men som ställde till med en massa elände istället?!!

  Du skojade va’? 😉

 9. Dröm eller verklighet? Ja. Det är något som Bengt Jonsson från Linköping kanske frågade sig efter det som skedde honom. Det finns inga Vetenskapliga bevis för händelsen men forskare på Linköpings Universitet har ändå försökt utröna om det faktiskt kan ha skett genom olika experiment på hönor.

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/01/21/vetenskapliga-bevis-for-reinkarnation-eller-minnet-av-tidigare-liv-i-en-drom/

 10. Hur var det här i Sverige i områden med myggplågor? Användes några kemikalier där, eller hur sköttes de problemen av våra myndigheter? Vilka var ansvariga då och där?

 11. Konsten att hjärntvätta:

  1: Avvakta till en tidpunkt där man vet att sjukdomen kommer att avklinga på naturlig väg.
  2: När den tidpunkten kommer: Brassa på med en enorm kampanj i media om motsatsen. Dvs att sjukdomen hotar hela mänskligheten.
  3: Ta fram något nonsensvaccin.
  4: Distribuera vaccinet till alla regeringar, få folk att vaccinera sig, snabbt!
  5: När så sjukdomen upphört – vilket den skulle ha gjort i vilket fall – säger man att ”vaccinet räddade oss”. :-\

 12. @Bo Sonnsjö

  ”Användes några kemikalier där”
  Sverige använder VectoBac, ett biologiskt bekämpningsmedel.

  en.wikipedia.org/wiki/Bacillus_thuringiensis_israelensis

  ”sköttes de problemen av våra myndigheter? Vilka var ansvariga då och där?”
  Tydligen sköter Kemikalieinspektionen detta med biologiska bekämpningsmedel i Sverige.

  Ämnet pyriproxyfen används även i Sverige enligt kemikalieinspektionens dokument från 2014. Det används då enbart inom jordbruk som ett insektsgift. Det framgår dock inte hur stor mängd som sålts/använts i Sverige då leverantören inte velat uppge detta.

 13. LäkemedelsVärlden (16 feb 2016): Swetox undersöker kemisk orsak till mikrocefali

  ”Kopplingen mellan Zikavirus och mikrocefali är ännu inte klarlagd. Nu ska forskare vid Swetox undersöka om sjukdomen kan orsakas av kemiska ämnen.”

  ”Samtidigt höjs röster från ett antal läkare i Sydamerika om att mikrocefali skulle orsakas av bekämpningsmedlet pyriproxyfen. Sannolikheten för detta är dock liten, enligt Mattias Öberg, docent och forskare i toxikologi vid Karolinska institutet och verksam vid Swetox, Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper.”

  Självklart kommer resultatet bli att inget samband hittas. Jag sätter 1000 kr. Någon som sätter emot?

 14. Man kan aldrig vara säker, utan bara mer eller mindre sannolikhet enligt citatet:
  ”Samtidigt höjs röster från ett antal läkare i Sydamerika om att mikrocefali skulle orsakas av bekämpningsmedlet pyriproxyfen. Sannolikheten för detta är dock liten, enligt Mattias Öberg, docent och forskare i toxikologi ”
  Om sannolikheten är liten, så är det en värdering om att den ändå finns. Man kan gardera sina uttalanden i oändlighet utan att anklagas fara med lögner. Men ingen bör få lov att avfärda risken så lättvindigt?
  ”Henrik Kylin ska nu delta i en stor kartläggning av befintliga studier, organiserad av Swetox, ett nätverk för forskning om bland annat miljögifter där flera svenska universitet ingår.”
  http://www.liu.se/liu-nytt/LiU-nytt?l=sv&newsitem=672314

  Hur skall någon få förtroende att det inte finns intressekonflikter och jäv-situationer? Tyvärr brukar resultaten bli i form av mer eller mindre sannolikhet. Dessutom kan mikrocefali orsakas i kombination, med två eller flera ämnen. Så jag tror inte du förlorar din tusenlapp Torbjörn, jag sätter inte emot :/

 15. Ignorera gärna elefanten i rummet, vad blev gravida Brasilianska kvinnor mer eller mindre tvingade att utsätta sig för i sin 22:a graviditetsvecka? Näää allt annat kan vara orsaken men inte det, för det riskerar att rubba förtroendet för den ”medicinska expertisen”

  Idag blåljögs det friskt i P1 Vetenskapsradion om HIV och AIDS om vacciners förträfflighet och den goda viljan att via FN utrota detta gissel inom 15år, som så mycket annat tillverkades detta gissel medvetet i div. labb för att sedan spridas i valda kretsar.

  Read my lips, Dr Bob Beck med flera kom för flera DECCENIER sen på hur man fixar denna åkomma till 100%, envar kan skaffa eller bygga utrustningen för peanuts, funkar lika bra på alla andra obotliga åkommor, 4timmar om dan i 4-24 veckor beroende på startskick hos ”patienten” Han lät över 2000 hiv smittade disponera utrustningen och alla blev av med sin smitta, några valde dock att besöka sin lokala herrklubb och bli infekterade på nytt, kan knappast skyllas på botemedlet, eller ?

  Dr Reymond Rife på 20 talet hade 100% botningsgrad på cancerpatienter oavsett cancertyp, läs hur det gick för honom och vilka som låg bakom

  Dr Hulda Clark samma sak.

  Men skit i dom, deras metoder ger inte klirr i kassan å så blir ju Bill Gates lessen i ögat, undrar varför alla som anser att jorden är överbefolkad inte föregår med gott exempel och hoppar i sjön själva.

  Var nu goda slavar och köp rosa bandet och tro att det bidrar till nåt bra hälsomässigt.

  Vetenskap är till skillnad från egen praktisk erfarenhet en religion och inget annat, akademiker är de mest vilseledda nyttiga idioter som trampar denna jord och ställer till med obotlig skada på sin omgivning utan att ens vara medvetna om det, dagens sk. journalister tävlar även de om förstaplatsen, så nog funkar världsmanipulerarnas metoder, jaja snart träffar skiten fläkten rejält och då blir det intressant att observera reaktionen hos piedestalryttarna.

  Tyck vad ni vill men överväg att inte utsätta små försvarslösa varelser för den egna enfalden och fundera på om det finns nån skillnad på följande uttryck: Sjukvård vs Friskvård

  ps. verkar som fler kommentatorer här är kvar i illusionen att nämnda klubbar för inbördes beundran med fina bombastiska namn nånsin haft sina medmänniskors bästa för ögonen, och visst det är en bra lösning att byta ut ett kräk mot ett annat, hälften av NV läsare skulle gladeligen ta över förmånerna utan att blinka, men det är väl få som skulle tillstå det offentligt ds.

 16. Jag satte ovan i en kommentar 1000 kr på att Swetox inte skulle finna ett samband mellan microcefali och bekämpningsmedel. Nu kom deras rapport och det blev även deras slutsats; men:

  LmV: Bekämpningsmedel inte orsak till mikrocefali

  ”Efter en genomgång av kunskapsläget konstaterar Swetox i en rapport att bekämpningsmedel med största sannolikhet inte kan kopplas till mikrocefali.

  Swetox konstaterar dock att det finns misstankar om att pyriproxyfen kan påverka vissa hormonsystem, fram för allt tyroxinsystem, och att det saknas bra studier på effekter på människa vad gäller detta.

  – Med tanke på den storskaliga användningen av pyriproxyfen tycker jag att man borde göra studier som både tittar på exponering och eventuella hälsoeffekter på liknande sätt som man skulle gjort om det var ett läkemedel, säger Mattias Öberg, docent och forskare i toxikologi vid Karolinska institutet och verksam vid Swetox.”

 17. Sett samma sorts handikapp hos många människor på samma plats i södra Indien, helt övertygad om att detta är resultatet av ngn kemisk påverkan, Så varför skulle det inte kunna vara det i Brasilien?
  Allt handlar om pengar i denna korrupta värld!!!!

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här