Läkare: Bekämpningsmedel förmodligen bakom mikrocefali i Brasilien – Zikaviruset ej troligt

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 12 februari 2016
- Torbjörn Sassersson
Dr Medardo Avila Vazquez - REDUAS, Brazil

Dr Medardo Avila Vazquez - REDUAS, Brazil

Enligt en rapport från läkarföreningen REDUAS kan mikrocefali-fallen i Brasilien, att barn föds med för små hjärnor, bero på bekämpningsmedlet pyriproxyfen som sprutats ut i dricksvattentäkter för att döda myggor. Det skriver Claire Robinson för GM Watch.

Läkarna ser en koppling mellan förekomsten av mikrocefali och de städer vars drickvattentäkter besprutats.

“Malformations detected in thousands of children from pregnant women living in areas where the Brazilian state added Pyriproxyfen to drinking water are not a coincidence, even though the Ministry of Health places a direct blame on the Zika virus for this damage.”

Hälsoministeriet i Brasilien valde alltså istället att snabbt koppla mikrocefali-fallen till zikaviruset som kan spridas av myggor. Den slutsatsen kan vara förhastad och det som är uppenbart är att myndigheter i samordning med toppolitiker och läkemedelsindustrin nu arbetar för att snabbproducera bla vacciner.

Läkarna menar att det saknas bevis för att zikaviruset leder till mikrocefali. Claire Robinson skriver att av 404 bekräftade fall av mikrocefali i Brasilien hade endast 4,2% av dessa individer även bekräftade zikavirusinfektioner.

ArcanumSkolan 2024

pyriproxyfen

“However, according to the Physicians in the Crop-Sprayed Towns, the Ministry failed to recognise that in the area where most sick people live, a chemical larvicide that produces malformations in mosquitoes was introduced into the drinking water supply in 2014. This poison, Pyriproxyfen, is used in a State-controlled programme aimed at eradicating disease-carrying mosquitoes.”

Barak Obama har begärt mer än 1,8 miljarder dollar av Kongressen för att stoppa spridningen av myggor, ta fram vacciner och utbilda allmänheten.

Claire Robinson skriver följande om pyriproxyfen:

“It acts as an insect juvenile hormone or juvenoid, and has the effect of inhibiting the development of adult insect characteristics (for example, wings and mature external genitalia) and reproductive development. It is an endocrine disruptor and is teratogenic (causes birth defects), according to the Physicians.”

Pyriproxyfen fungerar som en tillväxthämmare som gör att mygglarverna missbildas (malformations) i stadiet innan de blir flygfärdiga insekter. Nu misstänker läkarna från REDUAS att inte bara mygglarver tillväxthämmas utan även barn i fosterstadiet.

Läkarna skriver även att zikaviruset normalt inte anses leda till speciellt allvarliga infektioner och det har inte tidigare kopplats till skador på foster, inte ens i populationer där upp till 75% har infekterats av viruset.

Pyriproxyfen tillverkas av det japanska bolaget Sumitomo Chemical som är en strategisk partner till Monsanto.

NewsVoice kommentar

Problemet är att om läkarna från REDUAS har rätt kommer ytterligare användning av pyriproxyfen leda till ännu fler fall av vanskapta hjärnor hos foster och nyfödda. Det betyder i sin tur att zikavirus-förklaringen kommer att leda till att ännu mer pengar kommer at satsas på fler skadliga bekämpningsmedel och onödiga vacciner från den kemtekniska industrin.

Visst påminner detta om hetsen kring vaccinet Pandemrix och svininfluensan som visade sig inte vara värre än en vanlig säsongsinfluensa? Pandemrix gav allvarliga hjärnskador.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq