Mats Sederholm: “Assange och ett sorgligt media”

publicerad 11 februari 2016
- Mats Sederholm
Mats Sederholm

Mats SederholmFN:s besked om det godtyckliga frihetsberövandet av Julians Assange och att detta genast bör upphöra med ersättning som följd, rörde upp. Inte så mycket bland människor i allmänhet som hos media och politiker.

Text: Mats Sederholm | Texten återpubliceras med tillstånd av Mats Sederholm

Under flera års tid har media gemensamt satsat skyhögt på att nedgöra Julian Assange det bästa de förmått. En knäppskalle, ett äckel, narcissistisk, konspirationstokig är några av medias omdömen. För att inte tala om hur dömd han i förväg blivit som endast misstänkt i våldtäktanklagelserna.

Sverige och Storbritannien har skrivit under FN:s barnkonvention liksom flera konventioner om mänskliga rättigheter. Men plötsligt så betyder inte dessa allmänt vedertagna förklaringar någonting om man läser i media dagarna efter beskedet. Skulle det bero på att panelen misstolkat reglerna och begått ett misstag i bedömningen av fallet Assange och att vi kan ta del av direkta exempel på hur detta skett?

Nej!

Istället ägnar sig ett förnärmat media händelsen med retoriska rubriker och vinklingar av typen:
“Panelen godkänner alla” eller från The Guardians krönikör Marina Hyde“Så, det verkar som att alla är skyldiga utom Assange”.

En allmän åsikt i media är att han själv valde att fly till säkerheten på Ecuadors ambassad. Samtidigt vet alla att USA använder sig av precis alla moraliska och omoraliska regler och banditfasoner för att jaga upp fiender över hela världen för att sedan exempelvis fängsla dem på Guantanamo-fängelset och utan några juridiska processer. Skulle någon människa riskera sitt liv för ett sådant öde? Vi vet redan att mer eller mindre hela världen inte följer de frihetsideal de gärna pläderar för genom Edward Snowden som inte fick tillträde eller asyl någonstans utom i Ryssland. Allt detta vet dagspresskribenterna också.

Våldtäktsanklagelserna är en annan sak som färgar åsikterna kring Assange “lite sådär”. Exempelvis skriver The Independents krönikör Siobhan Fenton:

”Det verkar som om att många tycker att arbetet han har gjort med Wikileaks får honom att stå över lagen och att det skulle vara omöjligt att han gjort sig skyldig till ett sexuellt övergrepp”.

Faktum är att vi inte vet sanningen om detta. Då ska man akta sig för att blanda ihop gissningar,  spekulationer och fria associeringar med vad som är rätt och fel.

DN:s Hanne Kjöller anser att FN är en cirkus. Dessutom, man kan undra hur DN kan acceptera att en ledarskribent får skriva:

“Jag skriver denna artikel på en DN-toalett där jag sedan tre timmar låst in mig själv. Har försökt att komma i kontakt med FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon för att få honom att förstå att DN, alternativt svenska staten, håller mig frihetsberövad här på toan. Och att mina mänskliga rättigheter kränks.”

Ungefär lika nyanserat som Jan Guillou gamla uttalande i Aftonbladet: ”Julian Assange – ett litet äckel utan principer”.

Senast i raden av trumpna journalister är Aftonbladets krönikör Oisín Cantwell. 2012 skrev han i Aftonbladet:

“Julian Assange, internetgenerationens Mick Jagger, visade sig vara ett fegt kräk.”

Nu skriver han att FN-rapporten var lika “bisarr” som alla  “knäppgökar” som stödjer Assange. Media egen accepeterade whistleblower Edward Snowden yrkade på att panelens beslutet borde åtföljas av länderna, vilket gjorde saken ännu mer bitter för Cantwell. Han avslutar krönikan med meningen:

“De senaste fem årens röra är i grunden en djupt sorglig historia.”

Men den största sorgen bär nog ändå Oisín Cantwell själv på. Han är bitter på gränsen till gråtfärdig.

Vad vi beskådar är journalister som skämmer ut sig som åsiktshuliganer i en soppa av känslor, associationslekar, hat, mediaprestige och nationalism som i de flesta får gå före rätt och värnandet om individens rättigheter.

Det kändes befriande att få läsa journalisterna Helene Bergman och Anders Carlgrens klarhet i ämnet på DN Debatt:

“Vi två journalister, med många decenniers erfarenhet av press, radio och tv både i Sverige och utomlands, finner med ökande förskräckelse hur okritisk och partisk till förmån för det politiska etablissemanget journalistiken i fallet Assange är.”

Och sist men inte minst, tack FN för att ni tog tag i denna soppa och gav raka besked.

Text: Mats Sederholm, aktuell med boken Kollision


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det är så märkligt ändå. Assange har råkat ut för en komplott eller är en allmänhetens förrädare eller är en våldtäktsman. Han var fri innan våldtäkten. Inget hot mot hans liv före det. Efter våldtäktsanklagelserna blev han fritt byte och jagad som en farlig förbrytare för allmänheten och även ett hett mål för USA:s säkerhetstjänst. Jag menar varför tycker någon att man glorifierar honom, om man tycker att jakten på honom verkar helt orimligt pretentiös?

 • Det låter kanske konstigt, men jag tycker det är bra med dessa s k “journalister”. Bland annat tack vare dem/MSM har jag börjat tänka själv. Media styr folks hjärnor – men inte hur länge som helst. De tror bara att de kan manipulera folk, men har inte märkt eller fattat att verkligheten sprungit ifrån dem. Därför blir det ett stort glapp mellan sanning och lögn och de fattar inte att man ser rakt igenom hyckleriet. Efter hand börjar man misstro allt eller ifrågasätta det som sägs i MSM. Och till slut bryr man sig inte om vad de förmedlar, eftersom de har förlorat det enda viktiga, nämligen trovärdighet. Fler och fler kommer att göra samma erfarenhet, och då är det för sent. Då går de obönhörligen mot sin egen avgrund, sågar av den gren de sitter på. Även om det är frustrerande många gånger att lyssna på manipulationer kan man vara säker på att Sanningen kommer fram till slut. Det är vad som håller på att ske hela tiden, mycket tack vare “konspirationsteoretiker”, “rättshaverister”, som väl i det närmaste är smickrande epitet. De är intelligentian. Stort Tack till “sociala medier” som NV!

 • Vem skall tro på FN? Historien visar en helt annan bild som få tydligen känner till. Den 26. Juni 1945 etablerade man vid en conferance i San Francisco UN. Americas officiell general var Alger Hiss, som senare 1948 blev avslöjat som rysk spion. UN blev senare utbytt till FN ” The league of nations” som är en fundament för den nya världsordningen. Alla 51 stater som signerade under UN skrev under att de skulle följa de samma statuterna. Efter massiv propaganda röstade den amerikanska senaten med 89-2 för detta. Tomten som FN huset skulle byggas i New York donerades av Rockefeller familjen.
  @ Per sätter pricken över i-et.
  Assange offentliggörande i Wickileaks startade den ” Arabiska våren”. Tillfällighet?

  • @Redhaw.

   Wikileaks kan mycket väl bidragit till den arabiska våren. Det kan ju knappast varit de som ville förstöra den, kapa och smutskasta den. 30 års vanstyre av en Usrael marionett med mörka religiösa inslag av islamskt kvinno- och mansförtryck kan inte få annan effekt på COG – Continuity of Government. Vad skulle revolutionen bestå i? Att införa mer förtryck? En iransk touch på utvecklingen och revolutioner?

   Sedan var det bara att i Egypten tråla in oppositionen och döma dem till grova straff.

 • Mats, tack för Ditt ENskilt utvecklade och ägda mentala Stop, Think and Act, samt för att Du vill, kan och vågar skriva: ”Och sist men inte minst, tack FN för att ni tog tag i denna soppa och gav raka besked.!”, … men varför använder Du det laglösa pronomenet ”ni” om Du kvalitetssäkrat att FN i nutid, nära framtid och rum, är EN äkta (offentligt i tid och rum registrerad) organisation?

  Den svenska Regeringens skadeståndsansvar mot Mr Julian Assange, för säkerhetsbrist som enligt EU-domstolens hypermakt att tolka EU-rättens hypermakt över svensk grundlag, svensk lag eller förordning och inte minst humana resursers (polis eller åklagare) ENskilt utvecklade och ägda mentala STA (Stop, Think and Act), kommer i nära framtid och rum, att vända upp och ner på brist på svensk kvalitet och rättssäkerhet i Tid och Rum.

  Svensk Arbetsgivare som i tid och rum bedriver NäringsvÄrksamhet, har enligt EU-domstolens hypermakt att tolka EU-direktiv, STRIKT produktAnsvar och RISK, för säkerhetsbrist i producerat resultat i nutid, nära framtid och rum, mot EN drabbad ENskild Människa, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska FRIA MarknadEN i hela eller del av Europeiska unionen.

  Att svensk polis eller åklagare i tid och mentala rum är lärd, tränad och betygsatt, att LYDA Jante eller Luthers regelvÄrk, återförsäkrat av Ågrens ofta livslångt nedärvda mentala Förnekelse att mentalt i nutid och mentala rum värdera Nytta, Ansvar och Risk, med svenska ord eller begrepp, som i nutid och mentala rum Förvirrar ENskilt utvecklad och ägd mental Kunskap, att som akademiskt skolad ”Kollektivist” LYDA Jante, Luther och Ågren, är FEL-kostnad för varje ENskild svensk skattebetalare, som lagligt bor (skattskriven) på EN svensk postadress, eller arbetar hos EN svensk arbetsgivare med säte registrerat lokalt i Sverige.

  Mr. Julian Assange saknar som whistleblower, ENskild utvecklad och ägd mental Kunskap att i nutid och mentala rum Förstå när, var och VARFÖR, svensk polis eller åklagare u.p.a. och risk, lurat/blåst Mr Julian Assange på ENskilt ägda mänskliga rättigheter och möjlighet att i EN svensk domstol förtjäna skattefritt skadestånd för säkerhetsbrist i producerat resultat (häktningsorder i hela och del av EU), som kan vara fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska FRIA MarknadEN för SKYDD av ENskild ägd Hälsa, Miljö, Säkerhet och Ekonomiska intressen i hela eller del av EES och Europeiska unionen.

  Med vänlig hälsning
  Rum och Tid
  Namnteckning av Adam 180grader, som Enskildt rättssubjekt, u.p.a. och risk för säkerhetsbrist i producerat resultat i rum och tid ovan.

 • Bra sammanfattning – men språkpolisen i mig blir lycklig om du tar bort c:et ur ordet “våldtäkt”. Det drar ner i onödan med en felstavning på ett så senntralt od. Tack för mig!

 • Svar till Julian och Castoropollux:

  Jag hoppas att Assange är en god människa som vill hjälpa till att leda världsutvecklingen åt rätt håll, men kan inte känna mig säker. Den klick makthavare som styr världen idag förefaller vara slipade strateger med förmåga att planera många drag framåt. Svårt då för oss andra att veta vad som är sant innan det är för sent. Bra av den anledningen om man tillåter sig själv och andra att tvivla.

 • “Men plötsligt så betyder inte dessa allmänt vedertagna förklaringar någonting om man läser i media dagarna efter beskedet.” Det var länge sedan de respekterades. I detta land körs folk över dagligen och våra “statliga beskyddare” skyddar sin arbetsgivare mot folket i regel, nästan utan undantag. Alla anmälningar som en enskild riktar mot en tjänsteman läggs ner, det kollas aldrig upp. Men gäller det det omvända, staten mot en enskild, så agerar de omedelbums. MR används godtyckligt när det passar Sveriges ansikte utåt och men kan helt köras över med hänvisningar till paragrafer, statuter och andra underordnade “lagar” för att kollra bort alla som vill få upprättelse för brott som staten begår emot enskilda. Det Assange råkat ut för sker dagligen i Sverige utan någon sm helst medial uppmärksamhet. (Myndighetsutredningar sekretessbeläggs i regel.) DET får vi inte glömma och det är viktigt att inte bara påtala utan reda ut. Det dryper av korruption och oegentligheter i detta land.

 • FN är en korrupt organisation som avslöjats gång på gång och initiativmakarna till Agenda 21/20-30 vill säkert använda FN i mindre syften. Självklart använder folk i maktposition alla organisationer för att nå sina mål. Med det sagt så tycker jag att alla kan använda organisationer för goda ändamål, för folket, och t.ex. FNMR för att påvisa oegentligheter i världen. Men vi ska inte underkasta oss dem. Vi ska styra dem eller bilda andra organisationer utan korruption. Av alla lydjournalister i världen slår dock de svenska alla andra när det gäller tävlan om fullständig idioti och brist på anständighet. De har inte en SUSNING om rätt eller fel, sant eller falskt, fast de hävdar det. Må de komma ur sin extremt begränsade bubbla omedelbart, där de sitter och bekräftar varandra in absurdum, och hyllar sin egen arbetsgivare, staten, på ett förnedrande opartiskt sätt. Den tredje statsmakten tjänar statsmakten.

 • @Per.

  Det blueshift ägnar sig åt är att så split. Att misskreditera Assange och peka ut denne som en tillgång för undercover verksamhet likaså. De Grafströmska propåerna verkar inte mer trovärdiga än kvällspressens.

  FN har aldrig varit en världsregering och har inte ambitionen heller, annat än när det MIK vill ha krig, våld som lösningar på politiska, ekonomiska problem. Då finns inga gränser för vad man från USA, NATO hittar på för att få igenom sin vilja..

  Det Assange använder FN till som alla vettiga människor är att invända mot krig våld och militära lösningar. Att terror ska rättfärdiga de militära lösningarna världen runt är inte mindre suspekt än det var i hela Sydamerika.. Covert och falseflag i en enda röra för att motivera militära medel.

 • Per

  Du skriver citat “Kan fallet vara att Assange faktiskt är agent för maktelitmaffian och att man nu skall använda honom för att sälja in FN som världsregering?”
  Tror du verkligen det?
  Vem skulle vilja vara frivilligt instängd i en ambassad i 5 långa år utan att ha sett sina barn under lika lång tid!
  Är det värt det, tycker du?
  Om du verkligen tror det, så får du gärna byta plats med honom då!

 • Svenska Dagbladet och Aftonbladet ägs av Schibsted. Dagens Nyheter av Bonniers och befinner sig alltså i samma stall som Expressen och Dagens Industri. Varför ska man lita till dessa media när det enda de vill är att klia varandras ryggar.
  Förr var det en ära för en reporter att belysa något viktigt men nu verkar de mest överträffa varandra i skvaller om kändisars privatliv.
  Precis som Uppdrag Granskning så kastar man in något viktigt ibland för att befolkningen ska tro att vi lever i ett demokratiskt och upplyst samhälle.
  Fram för fler whistleblowers, med fara för sitt eget liv så tar de sitt ansvar i denna korrupta värld.

 • FN är en organisation som jag inte vågar lita på. Kan fallet vara att Assange faktiskt är agent för maktelitmaffian och att man nu skall använda honom för att sälja in FN som världsregering? Såg att även Blueshift har tänkt i dessa banor.

 • En gång i tiden tyckte jag att Svenska Dagbladet var en “rejäl” tidning man kunde lita på, men så tycks det inte längre vara. Tidigare uppfattades även DN vara en intressant tidning som belyste olika förhållanden på ett bra sätt. Efter att ha konfronterat Peter Wolodarski i Almedalen 2014 med ett par raka frågor och sett hans skräck och fasa lysa i hela ansiktet, utan att ha fått ett rakt och hederligt svar på frågan om Försäkringskassan hade fått ett tolkningsföreträde jämfört med all information jag erhållit vid besök nere i Bryssel hos EU-kommissionen, samt SANCOs ledande personer även skriftligen gällande vad Sverige lovat skriftligen att följa gällande EU-domstolens alla domar om svenska folkets rättigheter till EUvård! Först det bleknande ansiktet, därefter nödlögnen att svar skulle erhållas lite senare under mötet gällande svenska folkets rättigheter, för att strax därefter se denne långe och stilige persons fotsulor mot utgången – där han knuffande försökte ta sig ut i fria luften utanför! – Hur kan DN ha råd att ha kvar en sådan person på ledande post – är den självklara frågan! – Detta visar entydigt att inte heller DN längre är att lita på när viktiga ämnen behöver diskuteras – samt att starka ekonomiska intressenters åsikter tydligen får bli styrande både i tidningen liksom i vårt land! – Alltså inte medborgarnas behov och åsikter ….

 • Så Kjöller har slutligen funnit sin rätta plats , dessutom på eget bevåg (?). Fantastiskt !

  Det är överhuvudtaget helt jävla tröstlöst att se hur sveriges “journalister” (med få undantag )
  allihop springer och skvätter vid samma lyktstolpar och soptunnor.

  Närde själv en dröm om att bli journalist när jag var yngre. Kanske tur att min ambitionsnivå
  inte var tillräckligt hög för att ens bli påtänkt.

  Janne Guillou…pompösa jävel. Inbillar sig att hans fängelsevistelse för IB-affären gjort honom
  till oantastlig. Man är aldrig bättre än sin senaste prestation.

 • Tack Mats för denna genomgång och tillbakablick över tiden media bevakat Assange.

  Naturligtvis måste man ifrågasätta hur media ohämmat kan ägna sig åt denna vulgära process.
  Riktigt orolig blir man då man ser att detta mönster oemotsagt återupprepas dagligen i media.

  Här på NV belystes Eva Bofrides artikel “Varför tystas Udo…” Artikeln fanns publicerad på ledarsida opinion i Skånska dagbladet. Vilket i sin tur innebär att ansvariga inte kan ha missat innehållet och därmed godkänt denna för publicering.

  Vi kan därför vara säkra på att detta är ett medvetet val för hur formen för omvärldsbilder o analyser skall förmedlas. I varje fall i Bonnier Media Groups medier.

  Gör man en liten snabbanalys över ovan nämda artiklar och Eva Bofrides så upptäcker man att det måste finnas någon mall för hur artiklarna skall skrivas. Kanske finns den inbyggd redan i programmet för textredigering på redaktionerna.

  SR o SVT är inte bättre
  Enligt en källa…
  XX heter egentligen något annat..
  Enligt obekräftade uppgifter…
  En insatt i ämnet xx berättar för en reporter att
  osv..

  Funderar man över rapporteringen idag så blir summan NONSENS över hela linjen.
  Leta upp en gammal tidning från 60 eller 70-talet. Jämför o häpna över skillnad i in
  nehållet.
  Jodå det fanns “Bonde söker fru” där också men inte som tyngd åt nyhetsförmedlingen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *