Ny bok: ”Vuxna lär sig av barn” av Kerstin Ögren

publicerad 8 februari 2016
- av NewsVoice
Barn och pappa - Foto från Asa-Graaf

Kerstin Ögren bokVuxna har makt o?ver barn. Fo?r att barns synpunkter ska kunna komma fram beho?ver vuxna se till att barn sja?lva fa? uttrycka sig och bli tagna pa? allvar, sa?ger fo?rfattaren Kerstin O?gren.

Hon la?ter i sin bok barn bera?tta om olika problem de har och ta initiativet till att diskutera dessa med sin vuxna omgivning.

Bera?ttelserna handlar om vanliga problem som barn har t.ex. att fa? ska?ll, att vara blyg, att ha sva?rt att fo?rlora i spel, att inte ha kompisar.

Efter varje bera?ttelse sta?ller fo?rfattaren fra?gor till barnen. Fra?gorna handlar om deras erfarenheter av liknande problem och om hur de fo?rso?kt lo?sa dessa.

Om barnen vill, fo?resla?r fo?rfattaren att barnen ska la?sa boken tillsammans med vuxna och diskutera den gemensamt.

Boken inneha?ller ocksa? ett avsnitt fo?r vuxna om hur de kan ge barn sja?lvtillit.

Kerstin O?gren är tekn.dr i samha?llsplanering, socialpsykolog och fo?rfattare. Hon har tidigare skrivit flera bo?cker om brukares mo?jligheter att pa?verka beslutsfattare i samha?llet.


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *