Professor Martin Pall: Nya kunskaper om hur trådlös teknik skadar människor och natur

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 februari 2016
- NewsVoice redaktion

Martin Pall - Foto: Olympic Peninsula Watch

Martin Pall är professor emeritus, fysiker, genetiker och cellbiolog från Washington State University. Pall varnar för hur olika miljöfaktorer, såväl strålning från trådlös teknik som kemikalier, aktiverar kalciumjonkanaler i cellerna, vilket i sin tur bildar fria radikaler. Eftersom kalciumjonkanaler finns överallt i våra kroppar kan det förklara varför hälsoeffekterna kan bli så många.

Text: Gunilla Ladberg | Martin Pall – Foto: Olympic Peninsula Watch

Gränsvärdena behöver sänkas

Martins Palls budskap är att trådlös teknik skadar levande organismer vid mycket låga nivåer, långt under alla gränsvärden som satts för denna teknik. Gränsvärdena är satta för att skydda mot uppvärmning, och enbart mot uppvärmning. Andra effekter anses inte finnas.

Fel, säger Martin Pall. Skador uppkommer också på andra sätt. Mikrovågor och elektromagnetiska fält (EMF) skadar även vid mycket låga nivåer, genom mekanismer på cellnivå. Det finns flera tusen (!) vetenskapliga rapporter som visar påverkan långt under gränsvärdena.

Mikrovågor öppnar jonkanaler

I cellväggarna hos både människor, djur och växter finns så kallade jonkanaler som kan öppnas och stängas så att joner flödar genom kanalen. Det som forskare har upptäckt är att det naturliga flödet av kalciumjoner (Ca2+) kan rubbas genom att mikrovågor och EMF öppnar jonkanaler. När kanalerna öppnats strömmar kalciumjoner in i cellerna så att det uppstår ett överskott av joner där.

Mer kalcium ger mer kväveoxid

Kalciumjoner ökar mängden kväveoxid (NO) genom att två av de enzym som behövs för att bilda kväveoxid är beroende av kalcium. Alltså: ju mer kalcium, desto mer kväveoxid. Detta i sin tur leder vidare till ökning av fria radikaler.

Oxidativ stress och inflammationer

Många har numera hört talas om att fria radikaler är hälsofarliga genom att de i kroppen skapar det som kallas oxidativ stress. Oxidativ stress ger i sin tur upphov till inflammationer, som är viktiga inslag i många sjukdomstillstånd, bland annat som förstadium till cancer.

Den skadliga kedjan ser alltså ut så här:

kalciumöverskott ? kväveoxid ? fria radikaler ? oxidativ stress ? inflammationer.

Läkemedel blockerar effekten

Dock kan man få dessa effekter att upphöra genom att använda en typ av läkemedel som kallas kanalblockerare och som fungerar genom att stänga jonkanalerna. När kanalen stängts sker inte längre inflödet av kalciumjoner, och då uteblir effekten. Detta skulle inte vara möjligt om allt handlade om uppvärmning.

Att effekterna kan blockeras av dessa läkemedel visar ju att skadliga effekter av mikrovågor faktiskt handlar om öppnade jonkanaler och kalciumöverskott.

Lokala processer ger olika symtom

Kalciumjonkanaler finns överallt i våra kroppar. De skadliga processerna kan därför starta var som helst, i hjärnan, hjärtat, ögat, huden… Det kan förklara varför symtomen kan skifta så mycket.

Hjärtarytmier och plötslig hjärtdöd ökar

Många olika sjukdomstillstånd har ökat våldsamt under de senaste åren. Bland annat har vissa former av allvarliga hjärtlidanden ökat. Det kan handla om att hjärtat börjar rusa eller att det börjar slå ojämnt. Detta kan leda till plötslig hjärtdöd.

Många djurarter minskar

Samma typ av jonkanaler som hos människor finns hos alla flercelliga djur. Så vad händer då med dem? Många djurarter minskar nu. I en del fall finns bevisade samband: musslor liksom råttor har exempelvis visat sig vara känsliga för EMF genom öppnande av jonkanalerna.

Professor Pall menar att uppvärmning som grundförklaring behöver ersättas av en förklaringsmodell som handlar om påverkan på jonkanalerna. ”För mig är värmeparadigmet dött”.

Text: Gunilla Ladberg

Professor Pall föreläser den 9 och 10 mars 2016 i Stockholm

Gunilla Ladberg är fil.dr. i pedagogik, konsult och författare till ett tjugotal böcker. Hennes senaste böcker heter Hjärnan, flocken och ensamheten. Om människans natur och det moderna livet, (2014) och “Den mänskliga hjärnan – en upptäcktsfärd” (2008). Hon är särskilt intresserad av den mänskliga hjärnan, flerspråkighet och hur strålning från trådlös teknik påverkar människor och natur. I det senare ämnet har hon författat boken “Ett vackert fängelse. På flykt från el och mobilstrålning”. Gunilla Ladberg har bloggen hjärnbloggen och är styrelseledamot i föreningen Vågbrytaren.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq