Professor Martin Pall: Nya kunskaper om hur trådlös teknik skadar människor och natur

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 februari 2016
- NewsVoice redaktion

Martin Pall - Foto: Olympic Peninsula Watch

Martin Pall är professor emeritus, fysiker, genetiker och cellbiolog från Washington State University. Pall varnar för hur olika miljöfaktorer, såväl strålning från trådlös teknik som kemikalier, aktiverar kalciumjonkanaler i cellerna, vilket i sin tur bildar fria radikaler. Eftersom kalciumjonkanaler finns överallt i våra kroppar kan det förklara varför hälsoeffekterna kan bli så många.

Text: Gunilla Ladberg | Martin Pall – Foto: Olympic Peninsula Watch

Gränsvärdena behöver sänkas

Martins Palls budskap är att trådlös teknik skadar levande organismer vid mycket låga nivåer, långt under alla gränsvärden som satts för denna teknik. Gränsvärdena är satta för att skydda mot uppvärmning, och enbart mot uppvärmning. Andra effekter anses inte finnas.

Fel, säger Martin Pall. Skador uppkommer också på andra sätt. Mikrovågor och elektromagnetiska fält (EMF) skadar även vid mycket låga nivåer, genom mekanismer på cellnivå. Det finns flera tusen (!) vetenskapliga rapporter som visar påverkan långt under gränsvärdena.

ArcanumSkolan 2024

Mikrovågor öppnar jonkanaler

I cellväggarna hos både människor, djur och växter finns så kallade jonkanaler som kan öppnas och stängas så att joner flödar genom kanalen. Det som forskare har upptäckt är att det naturliga flödet av kalciumjoner (Ca2+) kan rubbas genom att mikrovågor och EMF öppnar jonkanaler. När kanalerna öppnats strömmar kalciumjoner in i cellerna så att det uppstår ett överskott av joner där.

Mer kalcium ger mer kväveoxid

Kalciumjoner ökar mängden kväveoxid (NO) genom att två av de enzym som behövs för att bilda kväveoxid är beroende av kalcium. Alltså: ju mer kalcium, desto mer kväveoxid. Detta i sin tur leder vidare till ökning av fria radikaler.

Oxidativ stress och inflammationer

Många har numera hört talas om att fria radikaler är hälsofarliga genom att de i kroppen skapar det som kallas oxidativ stress. Oxidativ stress ger i sin tur upphov till inflammationer, som är viktiga inslag i många sjukdomstillstånd, bland annat som förstadium till cancer.

Den skadliga kedjan ser alltså ut så här:

kalciumöverskott ? kväveoxid ? fria radikaler ? oxidativ stress ? inflammationer.

Läkemedel blockerar effekten

Dock kan man få dessa effekter att upphöra genom att använda en typ av läkemedel som kallas kanalblockerare och som fungerar genom att stänga jonkanalerna. När kanalen stängts sker inte längre inflödet av kalciumjoner, och då uteblir effekten. Detta skulle inte vara möjligt om allt handlade om uppvärmning.

Att effekterna kan blockeras av dessa läkemedel visar ju att skadliga effekter av mikrovågor faktiskt handlar om öppnade jonkanaler och kalciumöverskott.

Lokala processer ger olika symtom

Kalciumjonkanaler finns överallt i våra kroppar. De skadliga processerna kan därför starta var som helst, i hjärnan, hjärtat, ögat, huden… Det kan förklara varför symtomen kan skifta så mycket.

Hjärtarytmier och plötslig hjärtdöd ökar

Många olika sjukdomstillstånd har ökat våldsamt under de senaste åren. Bland annat har vissa former av allvarliga hjärtlidanden ökat. Det kan handla om att hjärtat börjar rusa eller att det börjar slå ojämnt. Detta kan leda till plötslig hjärtdöd.

Många djurarter minskar

Samma typ av jonkanaler som hos människor finns hos alla flercelliga djur. Så vad händer då med dem? Många djurarter minskar nu. I en del fall finns bevisade samband: musslor liksom råttor har exempelvis visat sig vara känsliga för EMF genom öppnande av jonkanalerna.

Professor Pall menar att uppvärmning som grundförklaring behöver ersättas av en förklaringsmodell som handlar om påverkan på jonkanalerna. ”För mig är värmeparadigmet dött”.

Text: Gunilla Ladberg

Professor Pall föreläser den 9 och 10 mars 2016 i Stockholm

Gunilla Ladberg är fil.dr. i pedagogik, konsult och författare till ett tjugotal böcker. Hennes senaste böcker heter Hjärnan, flocken och ensamheten. Om människans natur och det moderna livet, (2014) och “Den mänskliga hjärnan – en upptäcktsfärd” (2008). Hon är särskilt intresserad av den mänskliga hjärnan, flerspråkighet och hur strålning från trådlös teknik påverkar människor och natur. I det senare ämnet har hon författat boken “Ett vackert fängelse. På flykt från el och mobilstrålning”. Gunilla Ladberg har bloggen hjärnbloggen och är styrelseledamot i föreningen Vågbrytaren.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Magnus, du liksom sjuka-vården verkar focusera på symtombehandling. Vilket verkligen är vad läkemedel enbart lyckas åstadkomma. Verkligheten handlar om olika frekvensers inverkan och magnetfältens påverkan på det biologiska och neurologiska systemen.

  Att förkasta mätbara värden av uppvärmning är en okunnighet av kroppens försvarsmekanism!!
  En enkel mätbar effekt är just uppvärmningen. MEN det handlar inte enbart av magnetfältets effekt, utan även den försvars reaktion kroppen anser sig behöva aktivera för att hantera “skadan”. Då sker en ökad blodgenomströmning som aktivt deltar i att öka värmen i det mätbara ytterområdet. Blodgenomströmningen medverkar till läkning och hantering av exponeringens skador på vävnader och system.

  Sedan decennier vet vi inom ORGINALmedicinen hur lätt kroppen ändrar sina funktioner även vid relativa små exponeringar av energi och ämnen. Att hålla ett kreditkort eller ett tiomynt i handen ger mätbara förändringar i kroppens energimässiga/nerurologiska signaler.

  Tre väldigt vanliga faktorer hos riktigt frekvens-elöverkänsliga personer är.
  -Förekomst av tungmetaller där främst kvicksilver ger förgiftningar och hormonproblem i endokrina systemen. Regleringen av kroppen störs ut via blockeringar av metallen i hjärna-nerver och körtlarnas reglerande funktion sätts ur spel. Vanligaste källan är vaccinationernas kvicksilver/amalgam.
  -Födointollerans av lactos-gluten, där främst gluten2 intollerans framträder. Man tål då varken glutenproteiner eller vetestärkelse(vilket finns i många glutenfria produkter) Detta ger stor belastning på immunsystem och kontinuerliga magproblem och dåligt näringsupptag.
  -Stora brister av näring, främst mineralerna zinc-selen-magnesium är där framträdande. Vilket är av stor betydelse för skyddet och funktionen av det neurologiska systemet.

  Utöver frånvaron av skadlig exponering behövs utrensning av tungmetaller, behandling av födointollerans och lämplig föda, mängder med multivitaminer-mineraler av naturlig typ.

  Effekterna av dessa problem eller enstaka av dom leder till både hormonstörningar, utbrändhet, frekvens-elöverkänslighet, skador i hjärnan-nervsystem. M a o svagheter i systemen som sen lättare ger upphov till allmän ohälsa.

  Vem mår dåligt av microvågor? Svaret är ALLA !! Vi har dock olika förmågor att hantera denna stress. Det är det enda som skiljer oss åt. Vi har olika förutsättningar och kapacitet.
  Microvågor av den här typen omöjliggör biologiskt liv på kortare eller längre sikt. Att vistas i en miljö där fortplantningen hämmas eller inte kan ske är fullständigt idiotiskt för mänskligheten.
  Såvida det inte ingår i en plan att långsiktigt reducera mänskligheten…….. då är det jävligt effektivt.

 • Med anledning av senaste inlägget! Verkligheten är otroligt komplex. Många “sanningar” finns! Inte minst de vilka styrs av myndigheter, vilka i sin tur styrs av “profitdjävulen”, som vanligt!

  Ekonomisk vinst går idag före allt annat, som hänsyn till hur naturen utvecklats under miljarder år. Att inte alla på senare tid producerade kemikalier är nyttiga för vare sig de växter och djur vi i människosläktet konsumerar idag bekräftas dagligen. Att det som t ex injiceras i våra kroppar i form av s k vacciner i betydande utsträckning innehåller ytterst giftiga ämnen förutom aluminium och kvicksilver – vilka med all sannolikhet orsakar framtida skador på cellnivå i våra kroppar med genetiska konsekvenser!
  Något som inte tycks få diskuteras – därför att stora, mycket rika företag vill förhindra att deras “kortsiktiga” vinster skall gå om intet! – Därför pågår just nu mer eller mindre hemliga förhandlingar mellan USA och EU om att stora kemi- och elektronikjättar skall kunna dra regeringar till några internationella domstolar för att få jättelika skadestånd – och förhindra alla kommande negativa förödande konsekvenser på människor, djur och natur kan!

  TPPI är namnet på den korrupta typen av “förhandling”, som meninge man aldrig skall kunna få ta del av och kunna påverka!

  Det föredrag som skulle hållas av professor Pall i Stockholm om en vecka vill varken industrin gällande växtgifts- och elektronikpåverkan skall få framföras! Med sin mycket avancerade forskning har han kunnat påvisa vad som faktiskt händer i våra kroppar när kombinationen av just dessas skadeverkningar kan bli så uppenbara – att dessa industriverksamheter kan komma att förbjudas när konsekvensen blir allvarliga sjukdomstillstånd av skilda slag – kanske cancer eller hjärnskador!

  Något som givetvis skulle kunna leda till minskad kortsiktiga vinster …

  Makten är och har alltid rädd för att bli avslöjad! Den vill givetvis på alla tänkbara sätt tysta röster, vilka kan hota att deras monopol om “penningpungens” innehåll går förlorad!

  – Då kan de inte längre fortsätta att styra världen lika lättvindigt som tidigare!

  Vilka JA-sägarna är i dessa sammanhang – tycks vara köpta massmedier (bl a SVT, Bonniers och Shibstedts utbud av tidningar och TV-kanaler) – vilka i slutändan indirekt tycks styra våra politiker och myndigheter! Vilka, i sin tur också tyvärr tycks sakna nödvändiga grundläggande fakta om rådande förhållanden – utan endast tolkar paragrafer formulerade av jurister med lika dåliga kunskaper om medicinska konsekvenser av kemikalier och elektronikens strålningseffekter i dessa sammanhang! – På våra kroppars alla celler!

  – Den senaste forskningen av professor Pall, som nu tydligen skall förhindras hålla ett väsentligt föredrag om detta i Stockholm! Kommande vecka!

  Vilka ligger bakom detta då och där???? – Det förklarar troligen rådande samband!

 • kul svar pelle. lycka till med healingen och värdena (för att inte tala om verkligheten). du passar bra med litet p.

  min fråga gällde alltså de läkemedel som professor Pall menar hjälper mot symtom från mikrovågstrålning. jag tyckte det var nästintill oförskämt att inte nämna dessa.

 • Rara Magnus, var har du varit alla år? Kanske du nyss har börjat skolan? I så fall är det dig förlåtet att vara okunnig. Föreslår att du läser in dig på Verkligheten, inte den fiktion som tillhandahålls dig.
  När personer jag känner tillsammans med prof Uvnäs-Moberg på KI (numera Uppsala Univ) för länge sedan bevisade att healing fungerar, då försvann alla testresultat snabbt som bara den. Trots att den goda professorn och hennes doktorander kunde återupprepa mina vänners tester efter lite utbildning. 95% statistisk signifikans enligt professorn.

  Din fråga Magnus, gäller ALLA läkemedel som kallas läkemedel av statliga verk. Dvs de som producerats på syntetisk väg och som har rejäla biverkningar. De som säljs av de stora tillverkarna. Själv undviker jag antibiotika och läkemedel. Har varit vegetarian i över 40 år, har de bästa värden läkarna sett och detta utan att idrotta.
  Drabbas inte av influensor och liknande tillverkade virus.

 • Detta är ännu ett bevis för att Makten över tanken och orden inte vågar låta vanligt folk att få tänka eller presentera något som “Makten” inte önskar!
  George Orwells berättelse “1984” liksom “Animal Farm” bevisar ännu en gång hur rädda maktens män och kvinnor är för att allmänheten skall inse vad det är “MAKTEN” håller på med!

  Slutscenen i Frantz Kafkas “Processen” är en god liknelse av hur våra medier styrs – oavsett om det gäller Bonniers och Shibstedts stora mediebolag, eller de omformade nyheter som SVT brukar ägna sig åt – för att allt skall anpassas till den verkliga “makten” via de multimiljadär-företag vilka endast ser till kortsiktiga vinster oavsett vilket ämnesområde som det gäller, styrda av Monsanto, Fockefellers Foundations, Bill Gates eller allt vad de annars ägnar sig åt!

  Sanningen är det som ändå i slutändan kommer att segra – även om kortsiktiga segrar kan uppnås genom att man t ex blockerar att Professor Palls föredrag. Tidigare har läkemedelsindustrin avslöjats av f d läkemedelsanknutne läkemedelsspecialisten Goetdches texter – om vad som pågår i den köpstarka läkemedelsindustrien – när det gäller att få ut sina budskap via ledande professorer som med sina namn signerar artiklar läkemedelsindustrins anställda själva har skrivit!

  Den här typen av information kan inte i längden förhindra eller förblinda en ännu okunnig allmänhet från att slutändan inse hur lurade de har blivit genom åren …. t ex när det gäller “effekterna” av vaccinationsverksamheten t ex på Folkhälsomyndigheten …

  Tids nog kommer allt detta och mycket därtill att avslöjas … och huvuden att börja rulla …

 • Jag fick alldeles nyss veta att Stockholms Universitet blockerar Professor Palls föredrag – Det är nog elektronikindustrin som påverkat. Fick även annonserna gällande det hela alldeles nyss! Försöker skicka med dem som tre länkar från organisatören Gunilla Ladberg..

  Gunilla Ladberg är fil.dr. i pedagogik, konsult och författare till ett tjugotal böcker. Hennes senaste böcker heter Hjärnan, flocken och ensamheten. Om människans natur och det moderna livet, (2014) och “Den mänskliga hjärnan – en upptäcktsfärd” (2008). Hon är särskilt intresserad av den mänskliga hjärnan, flerspråkighet och hur strålning från trådlös teknik påverkar människor och natur. I det senare ämnet har hon författat boken “Ett vackert fängelse. På flykt från el och mobilstrålning”. Gunilla Ladberg har bloggen hjärnbloggen och är styrelseledamot i föreningen Vågbrytaren.

  Förhandsgranska bilaga Affisch_Martin_Pall_9_mars_v4.pdf
  [PDF]
  Förhandsgranska bilaga Affisch_Martin_Pall_10_mars_v4.pdf
  [PDF]
  Förhandsgranska bilaga Pall-text till Vågbrytarens Hemsida_v6.pdf
  [PDF]

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *