Forskare på Rockefeller Foundation isolerade zikaviruset – Företag kan köpa det online

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 8 februari 2016
- NewsVoice redaktion
Rockefeller Foundation hemsida

Rockefeller Foundation - hemsidaVärldshälsoorganisationen (WHO) förklarade måndagen den 1 februari 2016 att spridningen av zikaviruset medfört ett globalt hälsonödläge utan att de gav någon närmare information om sjukdomen tex att zikaviruset isolerats av dr Jordi Casals på Rockefeller Foundation.

Översatt och sammanfattad av Pia Hellertz | Publicerad den 6 feb 2016| Uppd. kl 20:25, 9 feb 2016 av Torbjörn Sassersson | Bild: Faksimil från Rockefeller Foundations hemsida

Detta sexuellt överförbara virus har funnits i 69 år och marknadsförs av LGC Standards med huvudkontor i Storbritannien och ATCC med huvudkontor i USA.

LGC Group är Storbritanniens nationella mätningsinstitut för kemiska och bioanalytiska mätningar och som är internationellt ledande när det gäller laboratorietjänster, mätstandarder, referensmaterial, genetik, med mera. Med huvudkontor i Storbritannien har LGC Standards ett nätverk av hängivna försäljningskontor i över 20 länder i 5 världsdelar.

LGC Standards har ingått ett partnerskap med ATCC, som är främst i världen när det gäller produktion och distribution av mikroorganismer, stamcellslinjer och biomaterial. Samarbetet syftar till att underlätta distributionen av ATCC-kulturer och bioprodukter till forskare inom lifescience i Europa, Afrika och Indien. Det gör också tillgången till viktiga ATCC-produkter mer lättillgängliga för europeiska, afrikanska och indiska vetenskapssamhällen genom lokal lagerhållning av mer än 5000 olika objekt.

David Rockefeller tackade för att slippa mediernas ögon

Varför har frågan om ägandet av patentet på zikaviruset inte varit föremål för mediabevakningen? Det frågar sig artikelförfattaren Guillaume Kress. [Här har Kress förmodligen fel. Zikaviruset är inte patenterat, men det var isolerat av dr Jordi Casals på Rockefeller Foundation, enligt Mike Adams på Natural News].

Kress påminner oss om David Rockefellers tal i ett möte på Trilaterala kommissionen i juni 1991:

David Rockefeller - TV-bild”Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra stora publikationer vars direktörer har deltagit våra möten och respekterat sina löften om diskretion i nästan 40 år.

Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade utsatts för publicitet under dessa år. Men världen är mer sofistikerad, och förberedd att marschera mot en världsregering.

Den överstatliga suveränitet hos en intellektuell elit och framträdande bankirer är säkert att föredra framför nationellt självbestämmande som praktiserats i tidigare århundraden.” Källa

Av betydelse är också att zikaviruset är en handelsvara som kan köpas online från ATCC-LGC för 599 euro, med royalties som tillfaller Rockefeller Foundation. [Endast företag som är kund till ATCC kan dock beställa viruset – se exempel. Se i övrigt utdrag från Mike Adams artikel nedan*].

Översatt och sammanfattad av Pia Hellertz | Texten är korrigerad 9 feb av Torbjörn Sassersson

Källa: Global Research, Guillaume Kress

 

Relaterat

Zikavirusets gåta kan inte lösas med politisk korrekt forskning

Vad du bör veta om Rockefellers och läkemedelsindustrins investeringar på sjukdomar

* Confirmed: Zika virus can be purchased over the internet; origins linked to Rockefeller Foundation (Mike Adams)

“We were able to find two suppliers who offer three different strains of the virus to qualified level-2 biohazard laboratories.”

“It appears to be conceivable that a bioterrorist organization could set up a level-2 biohazard lab and use it to acquire Zika virus in a deliberate attempt to use it as a weapon against humanity. There do not appear to be adequate safeguards in the industry to prevent this from happening.”

“Some of the alt. media have misreported the Zika virus as being “patented” by the Rockefeller Foundation. We have not been able to find any patent on the virus, but we have found numerous references to the virus being “isolated” by Dr. Jordi Casals who worked for the Rockefeller Foundation.”

“According to this NYT article, Dr. Casals died in 2004 at the age of 92. He was also the discoverer of the Lassa Virus and was nearly killed by it in 1969.”

“As the NYT reports: Jordi Casals-Ariet was born in Viladrau, Girona, in Spain on May 15, 1911. He served with the Spanish Army before earning his medical degree from the University of Barcelona in 1934. After interning there, Dr. Casals moved to Manhattan and worked at Cornell University Medical College from 1936 to 1938, when he joined the Rockefeller Institute of Medical Research in Manhattan.”

“The Rockefeller Foundation, of course, is the same globalist institution that helped destroy alternative medicine while establishing a market monopoly for pharmaceutical-based medications and vaccines.”

Source


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tänk att de kan påstå att de isolerade ett virus, vilket tydligen räcker för att folk ska tro på det, d v s att de skulle ha isolerat ett virus i ordets rätta betydelse, trots att ingen ännu har gjort det. Varför frågar ingen efter hur denna “isolering” gick till?
  Det är ju känt att när s k virologer säger sig ha isolerat ett virus, så gör de tvärtom, de lägger till, de blandar ihop en massa genetiskt material tillsammans med giftiga kemikalier i en cellkultur och påstår då att de har isolerat ett virus!
  Finns det verkligen någon med logiken i behåll som tror att de då har isolerat ett virus?

 • Forskare på Umeå universitet ska hjälpa till att bekämpa zika-viruset:

  “Umeå University has since 2011 hosted DengueTools, an EU funded research consortium, developing innovative interventions for predicting and fighting the mosquito transmitted virus.”

  “We can now use the well-functioning infrastructure we have already built through the Dengue Tools consortium to fight the spread of Zika. And in this existing model, Brazil, which has been hit hard by Zika, is already a strong partner,” says Joacim Rocklöv.

  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-02/uu-uur020816.php

  EU satsar 10 miljoner EURO till forskning om Zika-virus: http://www.euractiv.com/sections/health-consumers/commission-earmarks-eu10-million-zika-virus-research-321520

  I Sverige används Vectobac och Bti (Rockefeller foundation?) för att bekämpa översvämningsmyggor bl a vid Nedre Dalälven. Intressant att notera är att översvämningsmyggor är ett modernt fenomen. Problemen fanns inte när strandängarna hävdades genom slåtter och strandbete för 50-70 år sedan.

 • Denna artikel som är en översättningen från en artikel på Global Research var missvisande och den har därför rättats med ny rubrik och vissa korrigeringar. Rockefellers äger inte patentet utan en forskare där isolerade viruset. Vem som helst kan inte köpa viruset utan det krävs företag med vissa förutsättningar kring biosäkerhet.

  Läs mer: https://newsvoice.se/2016/02/09/rattelse-angaende-artikel-om-zikaviruset-och-rockefeller-foundation/

 • Bo@ Visst kan man ta sig rätten att äga allt och alla om man har en patologisk hybris och tror sig vara en gudalik människa. Rockefeller har del i FN:s skapelse och båda är delar av samma onda hydra. FN kan ses som en sekulär, gudalik, institution som med sitt onda finger rör om för att förstöra det mesta här på jorden.

  I boken “War and the Environment: Military Destruction in the Modern Age” berättas bl a om att FN bekostade världens största krig mot malaria på Sardinien, vilket utfördes av Rockefeller foundation. De sprayade 5,7 miljoner liter DDT över stora delar av ön för att “utrota malaria”. Sprayningen resulterade i förändring av öns bioresurser och människors blodkemi samt förgiftning av bin, fiskar, fåglar och boskap. (Sid 127). Idag ser vi liknande sprayning mot Zika-flugan i Brasilien. Frågan är vad som finns i sprayet.

  Rockefeller foundation har ett grundmurat intresse i såväl vaccinering som malariabekämpning. Forskning pågår för att ta fram GMO-myggor som, med sitt saliv, ska vaccinera människor mot olika sjukdomar. Här slår man två flugor i en smäll.

  Rockefeller foundation har ett forskningsprojekt som studerar vilka faktorer som ligger bakom att myggor attraheras av vissa människor och väljer bort andra. Anledningen till detta intresse är nog att oligarker vill ha kontroll över våra kroppar så att inte vissa ”smiter undan” injektion av olika ”gud-vet-vad- ämnen”genom transgena myggors saliv. En vaccination av myggor kanske också är billigare än att ha sjukvårdspersonal på plats för manuella injektioner. Kanske får vi se sniffande drönare/myggor som larmar om de känner av en ovaccinerad människa? Man måste kanske lukta på “rätt sätt”, dvs fullpackad med vacciner för att få lov att existera? I USA finns redan teknisk utrustning som känner av människors feromoner på flygplatser. Vem vet hur denna utrustning kommer att användas i framtiden.

  War and the Environment: https://books.google.se/books?id=alK4QtqHpyAC&pg=PA121&dq=rockefeller+mosquitoes+sicily&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwjLtO3Rw-rKAhVCAZoKHSKmDTgQ6AEIOTAC#v=onepage&q=rockefeller%20mosquitoes%20sicily&f=false).

  Forskningsprojekt: http://vosshall.rockefeller.edu/mosquitostudy

  Vaccinering med transgena myggor: http://www.sciencemag.org/news/2010/03/researchers-turn-mosquitoes-flying-vaccinators

 • minns att Stefan Löfvén samarbetar med Rockefeller!
  Så vems ärenden går Löfvén, faktiskt?
  Vem VÅGAR fråga honom om det?

 • Hur kan man få äga patent på virus och jordens alla växter?

  Tanken visar på ett förfärande felaktigt sätt att tänka och låta ske! Det är fruktansvärt att något sådant kan få ske. Något måste ha gått fel, när världen i övrigt kan acceptera något sådant …
  Att vara oändligt rik och styra resten av världen med pengar och/eller pengars värden kan inte sluta med något annat än i en katastrof, där många andra typer av värden går under.

  Sedlar är ju egentligen inget annat än papperslappar med tryckta siffror på.

  Min mammas gamla fastrar hade vänner, vilka bodde i Tyskland under 1920-talet. Dessa var oändligt förmögna och ägde stora stenhus i Hamburg och Berlin. Under depressionen när sedlar trycktes i omgångar med allt större sifferkombinationer – allt eftersom krisen utvecklades vidare så kom stunden då de dessa från början mycket rika personer tvingades sälja sina stora stenhus.

  Buntarna av pengar de då fick lär ha fyllt en stor skottkärra med sedelbuntar – där antalet nollor var oändligt många!
  – Tänk så “rika” de vart någon enda dag – innan de upptäckte att de också behövde mat för att kunna överleva! Efter bara några få dagar, hade redan inflationen gjort alla penning-buntarna de fått i det närmaste värdelösa!

  Samma skottkärra med pengar de erhöll för sina stora stenhus hade plötsligt inte mera värde – än att de bara räckte till att köpa några säckar med potatis!

  Den snabba processen medförde att Hitler fick makten och sedan vet ju alla hur det gick!

  Papperslappar med alltfler siffror får vi nya varianter av just nu … Fina ser de ut, med glittrande ytor, men ingen vet hur länge det dröjer innan de har tappat sitt värde …

  Men vad förslår penningbuntar mot att somliga skaffat sig patent på alla jordens resurser – oavsett om det rör sig sjukdomsalstrande virus och bakterier – med vilka man kan hota resten av världen, eller frön som behövs för att klara världens framtida matbehov …

  Kanske kommer somliga att använda dessa resurser, som hot och påtryckningsmedel för resten av mänskligheten … eller byta mot all jordens glittrande rikedomar …

  • Man har aldrig lyckats bevisa existens av patogena virus funna i naturen. Därför är diskussionen om patent förvillande och utgör inget bevis på virus existens.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *