Stockholms läns landsting utreder orapporterade biverkningar av ADHD-preparat

publicerad 20 februari 2016
- av NewsVoice

pillDet hade framkommit klara bevis om runt 270 identifierade, ohållbara, orapporterade biverkningar av ”ADHD-preparat” i Stockholms län var av sådant slag att patienterna måste sluta ta preparaten. Detta gäller inte misstänkta, utan identifierade biverkningar; inte lättare, utan svåra, ohållbara biverkningar.

Psykiatrikers icke-rapportering av skadeverkningarna gav en falsk bild av preparatens effekt och var ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Fullständig dokumentation om saken skickades till Landstinget redan i juni och augusti 2015, men gavs ingen uppmärksamhet.

Ett öppet brev (PDF) i februari till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) sammanfattade situationen.

Nu har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) till sist reagerat. Den 18 februari beslutade styrelsen för SLSO att sjukvårdsförvaltningen ska göra en “fördjupad uppföljning” av de uppgifter som lagts fram i ovanstående skrivelser om de orapporterade biverkningarna av ADHD-preparat. Dessutom ska förvaltningen göra en “uppföljning av gällande riktlinjer” om biverkningsrapportering mer generellt.

Beslutet från styrelsen och beslutsunderlaget kan läsas här.

Text: Janne Larsson, skribent/researcher