Västledare måste stå upp mot USA, lämna NATO för att undvika kärnvapenkrig – Paul Craig Roberts

publicerad 1 februari 2016
- K. Reporter
Paul Craig Roberts - videoclip

Paul Craig RobertsPaul Craig Roberts, fd biträdande redaktör för Wall Street Journal, är allvarligt oroad för att NATO och USA:s neokonservativa ledning kommer att orsaka ett kärnvapenkrig. Han anklagar de europeiska regeringarna, särskilt Tyskland och Storbritannien som medansvariga för ett överhängande hot om kärnvapenkrig och att Europa i dag bara är en förlängning av Washington.

Text: K. Reporter

”Dessa två amerikanska vassalstater möjliggör Washingtons omoraliska aggression mot Ryssland genom att upprepa Washingtons propagande och stödja Washingtons sanktioner mot och interventioner i andra länder.”

Roberts bedömer att ett kärnvapenkrig endast kan undvikas på två sätt:

  • Ett är om Ryssland och Kina böjer sig för och accepterar Washingtons hegemoni.
  • Det andra sättet är om en oberoende ledare i Tyskland, Frankrike eller Storbritannien kommer till makten och drar sig ur NATO.

Det skulle göra att fler skulle kunna komma att lämna NATO som är Washingtons främsta redskap för att skapa konflikt med Ryssland.

”NATO är den farligaste kraften på jorden för varje europeiskt land och för hela världen. Om NATO fortsätter att existera tillsammans med den neokonservativa amerikanska ideologin blir ett kärnvapenkrig oundvikligt”

Han konstaterar också att den 11 september 2001, som av informerade människor betraktas som ”den nya Pearl Harbour” som de neokonservativa sa var nödvändigt för att inleda erövringskrigen mot länderna i mellanöstern.

Paul O’Neill som var president George W. Bushs första Treasury Secretary, har sagt offentligt att agendan för Bushs första möte med sin stab var invasionen av Irak. Invasionen var alltså planerad före 11 september 2001. Sedan 11 september har Washington förstört hela eller delar av åtta länder och konfronterar nu Ryssland både i Syrien och i Ukraina.

Läs hela Paul Craig Roberts artikel

Text: K. Reporter

Relaterat

Paulcraigroberts.org

Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. Roberts’ latest books are The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West, How America Was Lost, and The Neoconservative Threat to World Order.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Det vi måste är att kräva att USA drar tillbaka sina kärnvapen bomber, B-61, från Tyskland, Turkiet, Nederländerna ,Belgien, Italien. Och sluta patrullera världens alla hav med Trident Ubåtar. EN Trident har en kärnvapenlast som kan utplåna 1/3 av världen om de avfyras. Trident patrullerar idag i Norra Ishavet och utanför Kina.

  • Precis vad jag sagt hela tiden. Världens ledare är inga ledare. Dom hukar och böjer sig för Usa.Usa:s framfart måste stoppas.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *