Vi får inte glömma Nikita Chrusjtjovs enorma dödslistor

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonChrister Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.
publicerad 22 februari 2016
- Christer Nilsson

Nikita Chrusjtjov (1963) - Wikimedia CommonsMiljardären Dan Olofsson har till hösten 2016 inbjudit Michael Gorbatjov och James Baker, en gång USA:s utrikesminister, till Malmö börssällskap. Det var under Gorbatjovs ämbetstid som KGB bekräftade Chrusjtjovs dödslistor vilket för alltid ändrar den historiska synen på honom.

Text: Christer Nilsson, historiker, författare | Foto på Nikita Chrusjtjov (1963) – Wikimedia Commons

Alldeles nyligen visade SVT 2 dokumentär ”Krusse i Amerika” av den ryskfödde filmaren Tim Toidze om Sovjets ledare Nikita Chrusjtjovs två veckor långa pr-turné i USA. Det blev en film skapad med bisarr humor, hysteri och surrealism. Året var 1959. En studie i politisk propaganda mitt under ett djupfryst kallt krig och med en hotfull retorik om ett tänkbart kärnvapenkrig mellan stormakterna.

Till en början möttes Chrusjtjov av misstänksam frostighet av amerikanerna inför den demoniserade ryssen. Men man kunde till slut inte motstå kvickheten och charmen hos den man som av Stalin liknats vid ”en kanonkula med sina lysande grisliknande ögon utstrålande en primitiv grovhet och energi som kamouflerade hans slughet”. Men bakom den jovialiska masken av glatt humör och avväpnande nyfikenhet doldes en man i den långa raden av massmördare i Stalins närmaste omgivning.

Under mellankrigstiden hade han arbetat sig upp i hierarkin. Först som partichef i ukrainska SSR därefter detsamma i Moskva. Där blev han Stalins handgångne man, dels vid den ohyggliga ukrainska hungerkatastrofen och folkutrotningen 1932-1933 med 7 miljoner offer varav hälften barn, dels vid de bestialiska moskvaprocesserna 1936-38 då 700 000 ryssar avrättades.

Stalins överbödlar och chefer för NKVD (senare KGB) Yagoda, Yeshov och Beria svarade för den direkta tortyren och mördandet. De två förstnämnda mördades på Stalins order och Beria på Chrusjtjovs order efter Stalins död 1953, men Chrusjtjov framstår i senare forskning som mer blodbesudlad än den traditionella bilden gjort gällande, särskilt då i skenet av de glättade scenerna från USA eller år 1964 tillsammans med Tage Erlander i Harpsunds eka.

Det går under 1930-talet inte att hitta en mer fanatisk terrorist än Chrusjtjov

1937 gav han order om att skjuta 55 741 partifunktionärer som med råge uppfyllde mordmaskinen Stalins beställda politbyråkvot på 50 000. Den tionde juli 1937 skrev han till Stalin och bad om tillstånd att få skjuta 2 000 före detta kulaker (självägande bönder) för att uppfylla kvoten.

I arkiven finns fortfarande många dokument med förslag på arresteringar som bär hans signatur. Men hans förmåga, när han kom till makten efter Stalins död, att undanröja komprometterande dokument liksom hans memoarer har bidragit till att dölja hans verkliga illgärningar.

Den f.d. KGB-chefen A.N. Sjelepin bekräftade år 1988 att Chrusjtjovs dödslistor hade avlägsnats ur arkiven av säkerhetspolisen I.V. Serov. Då brändes 261 av Chrusjtjovs dokument mellan den 2 och 9 juli 1954.

Swisha Christer NilssonDet är viktigt att mannen bakom masken, sanningen om den blodbesudlade Nikita Chrusjtjov, har avslöjats och att den traderas på nytt för yngre generationer. Historien får inte glömma hans brott mot mänskligheten.

Text: Christer Nilsson, historiker, författare


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det artikeln berättar, bör stå i fokus för tillfället. Inte alltid så enkelt att växa upp i gamla Sovjet, om nu inte Peter G. insisterar. På distans kan man romantisera en politisk inriktning, men jag känner inget ärligt uttryck i kommentarerna för önskan att ha växt upp i Sovjet. Det finns en hel del materiella fördelar med det system man skapade, men det tärde på människors frihet och föll till slut ganska platt. Man kan inte driva en ideologi in absurdum. Det artikeln handlar om är oändligt sorgligt. Det jag läst om ifråga är just samma sak. Inom Sovjet pågick ( kanske fram till 1970-tal? ) effektuerande av dödslistor tyvärr. Bara den sanningen kan lära ut mycket och bli en stor lärdom om det inte sopas under mattan och förminskas på ett orättvist sätt. Om grymheter begåtts på andra håll blir det inte mindre värda.

  • ruben
   Jag behöver inte övertygas om att det var förtryck i Sovjet och har aldrig varit sympatisör med kommunismen. Men eftersom så få nämner att den påtvingades av angloamerikanerna vill jag vrida tillbaka strålkastaren på dom som ju är de verkliga illdådarna. Hur skulle man kunna avskaffa kommunismen om den väl påtvingats och merparten av kadrerna var fanatiska? I Sovjet var den ursprungliga kadern ditsänd och betald av västs bankkarteller. Även Kerensky som låtsades vara demokrat var västs medlöpare för att föra bolshevismen till makten.
   Om ledningen i ett kommunistiskt system som rådde i Sovjet försöker införa friheter växer snart fram problem för dessa kadrer att behålla makten och en sån ledning ses då som förrädare och får erfara att revolutionen äter sina barn. Diktatur är svårt att upprätthålla utan våld och renlärig kommunistisk diktatur uppmuntrar till avund~klasskamp. Det blir svårt för dugliga individer att kunna växa i inflytande utan att partikadrerna känner sig hotade.
   Förutom de interna motsägelser som finns i en kommunistisk diktatur tillkom även att väst uppmuntrade och finansierade terror med förhoppning att kunna få in sin gubbe Trotsky till makten med världsrevolution som mål.
   Stalin rensade inte bara ut oskyldiga goda människor som det för det mesta tycks antas utan även onda.
   Tids nog får vi veta hur det såg ut senare. I väst berättar de inte vilka sabotage de höll på med.
   I Kina kom kulturrevolution – som var inspirerad av angloamerikanernas tidigare uppmuntran till antiintellektualism. Avsikten var att förstöra för Kina och det lyckades.
   Det nuvarande Kina passar inte längre in i den beskrivningen och vi har inte med att göra hur dom i fortsättningen organiserar sitt samhälle.

 • Sedan kan väl länken stå kvar https://youtu.be/KF4JxvE-ckc eftersom det klargörs hur “kommunismen” under massmördaren Stalin samarbetar och förses med teknik för krig från Väst. Bara en av kollaboratörerna som kunde sponsras av samma intressen som hade Shitlers mördande och Stalins på sin lönelista.. Dit ska vi förövrigt räkna de fascistiska länderna också..

 • Corbett och James Perloff sparrar varandra till att avslöja “kommunismens” grundläggande själ och riva pälsen av nutidens profeter.

  https://youtu.be/KF4JxvE-ckc

  Om Koreakriget har samma fotavtryck som bildandet av, utbildningen och vapentillförseln till ISIS/ISIL är det inte vad de kallar varandra som är problemet utan hur mycket de har gemensamt.

  General Marshall blev den som undvek att varna om Japanernas anfall på Pearl Harbour och den som stoppade sprängningen av bron vid Gula Floden, efter McArthurs segertåg norrut i Korea. Sedan har ju “historikerna” försökt lasta några presidenter för skulden… Det blir ju uppenbart att fredliga presidenter i någon stormakt måste försättas i press. Utmanas och ställas mot väggen.. Få hundhuvudet i sista änden..

 • Peter G.
  Jag är väl medveten om hur propaganda förs åt båda håll och att vi lättare tar del av västpropaganda i väst. Men nu har många tabun fallit och viss gammal historia blivit lite mer nyanserad än den varit. Det finns ingen större anledning försvara Stalins stora och grymma experiment tycker jag. Det behöver heller inte betyda att man försvarar många grymma beslut som västliga nationer gjort genom tiderna.

  Här följer citat tagna ur ett jättestort sammanhang, för det finns inte plats, men citaten sammanfattar med vilken totalitär stämning man byggde experimentet på.
  “Moral, skrev en Sovjetisk partiretoriker 1924, är allt som hjälper proletariatet i klasskampen, omoral är allt som sätter hinder i vägen för den kampen.”
  Eller som Stalin sa samma år: “Vi kommunister är en speciell sorts människor. Vi är gjorda av bättre virke… Det finns inget större än äran att få tillhöra den armén”
  “Att TRO på saken var det viktigaste karaktärsdraget hos varje “medveten” bolsjevik. ”
  Taget ur boken “De som viskade” och rapporterar på drygt 700 sidor, medborgarnas egna berättelser med egna ord och Sovjetiska myndigheters arkiverade dokument.
  En recension av boken uttrycker sig “Ett storverk för alla som vill förstå”. Jag håller med. Man får en stor förståelse för folket som då var medborgare i det slutna Sovjet.

  • ruben
   Vi vet inte säkert hur det var. Såna yttranden som du citerar bevisar inte att några stora grymma experiment förekom. Solsjenitzyn som jag tror hade ärliga avsikter har spridit sifferuppgifter som av andra hävdas vara starkt överdrivna. Vad som är sant ger sig tids nog.
   Men antagligen är det Rysslands nuvarande regim som vill motverka strömningar som längtar tillbaka till kommunismen genom att påminna om det förflutna.
   Ryssland av idag sägs domineras av finansparasiter som gjort att ekonomin kantrat över till ren spekulation och som fått investeringar att avstanna. Det beror inte på sanktionerna utan på att spekulanterna får rubelkursen att variera oberäkneligt. Dessa spekulanters lån från utlandet är inte blockerat av sanktioner utan för dom är det fritt fram att förstöra för allt samhällsnyttigt.
   Undra på under såna förhållanden att det i Ryssland finns en önskan att förhindra den ondskan som kommer genom den sk liberala politiken/ekonomin. Och att det därför är västorienterade parasiter i samarbete med väst som försöker provocera fram kommunismen igen. 1919 försvarades stödet till bolshevismen i Usas parlament med att man ville göra Rysslands ekonomi mindre konkurrenskraftig.
   Det är samma nu. Väst vill att landet isoleras och inte får industrialiseras mer och att hårdföra men osmarta ledare tar över så att de inte får en konkurrenskraftig ekonomi.

 • Det vore ju förskräckligt om t.ex. Sverige hade en regering, som skulle se till att döda eller svälta ihjäl grupperingar i sin egen befolkning, för att utländska ekonomiska intressen kräver saker och därför “blir tvungna”?
  Kommunismen bygger ju faktiskt på den idén att alla måste vara fullständigt lojala till “den kommunistiska staten”. I Sovjet valde man att använda godtyckliga “dödslistor” för att hålla folket i rädsla. I Nordkorea håller man offentliga avrättningar regelbundet och med obligatoriskt krav på närvaro av skolbarn. Jag har läst ett antal avslöjanden från befintliga arkiv om Sovjets metoder och där var bl.a. Krusse med och deltog i avskräckningen.
  Att bygga samhällen på renodlade ( eller iskallt logiska ) ideologier, gör ledarna så småningom till maniska förtryckare i ren fobi över vad oppositionen kan starta. Det visar väl alla erfarenheter?

  • ruben
   Du förbiser att Stalin 1930 förutsåg fascisternas anfall inom tio år och MÅSTE få igång försvaret.
   Så dom hoppades på att det inte skulle bli torka men hade ingen tur.
   Hade Hitler lyckats underkuva dem var hans avsikt rätt tydlig. Sovjet skulle bli deras koloni, befolkningen skulle deporteras och förslavas och massmördas för att bereda lebensraum.
   Och det finns inget bevis för att Stalinregimen i ngn stor grad hade för avsikt att straffa folk genom svält. Enskilda citat tagna ur sitt sammanhang kan vara missvisande. Missnöjda storbönder anställde terror, förstörde både skördar djur och gårdar. Och kom sen och ställde sig i matkön. Kollektivisering och stordrift hade försökts under Stolypin före WW1 men då med förlitande på liberala ideer. Det funkade inte, dessa nytillkomna större enheter förväntades nu frivilligt modernisera driften men ist sänkte de bara lönerna vilket ökade grogrunden för revolution (när väst finansierade den). Senare under Stalin behövdes industriarbetare till den livsviktiga försvarsuppbyggnaden etc. Och rationalisering av jordbruk med traktorer krävde service och det var bara rationellt om man hade större enheter. Det var alltså i grunden inte ngt som hade med kommunism att göra eftersom samma mål hade funnits före kommunismen.

 • Verkade Gorbatjov vara “kommunist”? Nej, men Jeltsin ryckte upp på fullaste allvar upp den besudlade manteln från historien, återtog makten från folk och parlament med pansarvåld, tillåten, blygsamt hyllad av väst..

  Så varför tålde inte väst en fredlig President i Öst? På samma sätt som Krusse var alldeles för trevlig.. Eisenhower hade näsa för det där med människor, medan paranoians alla blekgrå ryttare försökte få folk panikslagna och rädda..

  Dokumentären Krusse i Amerika förblir världshistorien mest undanskuffade dokumentär.. Där propagandan hoppades den skulle försvinna under meter av historiskt missfärgat damm..

 • Nu är väl problemet att Stalin inte bar sig åt som kommunist utan som massmördare kallande sig kommunist. Tänk på Reagan som ställde upp i demokratiska val och kallade Contras mördar/slaktarband för frihetskämpar. Ja han visste väl inte att de skulle likna “rebellerna” i Syrien eller Libyen.

  Nixon ställde också upp i ett demokratiskt val, LBJ “fick” sin post. osv osv.

  Shitler och Stalin jagade samma sorts människor (kommunister) och det kan väl blott bero på att de sponsrades av samma ekonomiska rovgiriga intressen. McCarthy tog vid där den fascistiska kuppen på i USA på 30-talet inte blev som den skulle.

  Stalins organiserade mord på (kommunister) eller vad det nu var i Albanien är väl bara ytterligare en variant på samma tema. Detta upprepades väl med bara med samma metodik som förtrycket utövades i andra länder på den sidan om ridån. Reagan kallade det frihetskamp i Nicaragua.. Fast egentligen ar han ju renlärig kommunist om man ska gå efter metoden..

  Mig veterligt påstods det att incidenten i Hårsfjärden bekräftades med KGB-arkiv. Det går alltså att få fram precis vilka uppgifter som helst bara man enträget vill.

  Att man sedan bedrivit affärer, produktion med varandra över den beryktade muren vittna väl om att de var “kommunister” allihop. Man bör bli lik de förtryckare man umgås och gör affärer med. Ungefär som korporationerna i USA gärna simmar i samma vatten som Saudi. De byta lika frimodigt varor och tjänster, krig och terror med varandra för att upprätthålla de mest lönsamma villkoren. Kriget i Irak har hållit oljevinsterna upp och har ju lyckats långt över förväntan i Syrien. Det gick säkert lika bra i Libyen.

  Till syvende och sist. Stalin hade aldrig kunnat göra ett sådant intryck som Krusse lyckades med inte bara i Amerika. Dessutom inbjuden av en smutskastad president som försökte ena folk över murar, gränser, politiska färger.. Paranoian ska ju givetvis försöka segra, befästa sina bastioner..

  En pikant mening i ett helt annat sammanhang gav en dokumentär skildring av krigen. “vi har begått så mycket olagligheter att vi måste vinna kriget”.

  Så att plocka upp en solkig blodbesudlad mantel, bleka och tvätta den och göra samma sal med demokratins något förvridna argument är ju inget att vara stolt över.. Man hindrar inte folkmord med att själva begå samma brott..

 • SVAR TILL PETER GRAFSTRÖM
  Egentligen tänker jag inte gå i någon sorts svaromål med dig angående dina uttryck “att svartmåla
  Sovjet” eller “Västpropagandans hantlangare”. Det var ju inte det min artikel handlade om så det
  får stå för vad det är värt i andra läsares ögon. Jag har skickat en ny artikel till Newsvoice med
  kritiska synpunkter på USA och då kan du ju kommentera det.

  Men en sak vill jag ta upp, hungerkatastrofen i Ukraina 1932-33 och det antal, ca 7 miljoner, som dog som en direkt följd av Stalins beslut att krossa den ukrainska nationalismen och som du tvivlar på.
  Ondska är ondska och egentligen är den inte kvantifierbar. Det ohyggliga lidande som Stalin och kommunismen förde med sig för den egna befolkning kan omöjligen levandegöras med siffror och torr statistik. Grottekvarnens nedmalande av de olycksaligas livsöden rinner som en fin blodig mäld mellan våra fingrar gäckande alla våra försök att få grepp om dem.
  Till sist vill jag bara deklarera att jag tar avstånd från all extremism, vänster-, höger-,eller fundamentalistisk religiös- extremism som förspråkar våld, terror, diktatur och totalitarism. Kommunismen hör dit och måste bekämpas med fakta och argument, precis som fascismen och nazismen.

  • Christer
   Jag noterar att du inte ifrågasätter de sakuppgifter du tror på. Min poäng är ju att fakta har förvanskats och dessa förvanskade fakta sprids med starka mediamuskler. Jmf med vad som pågår idag från Usas medier: en helt grotesk demonisering av Rysslands nuvarande regim med närmast puerila drag.(Och jag använder aldrig ordet regim i ngn nedsättande betydelse)
   På 30-talet ägnade den fascistiske mediamogulen Randolph Hearst åratal åt att sprida lögner om förhållanden i Ukraina bla mha av en senare i en rättegång som bedragare avslöjad reporter. Han hade aldrig varit på de ställen han påstod utan bara fått en passtämpel vid inresa i Sovjet och sen snabbt rest ut igen. Hearst använde bla bilder av svälten från det av angloamerikanerna 10 år innan iscensatta interventionskriget för att falskeligen illustrera förhållandena under trettiotalet. Hearst anställde fö både Hitler och Mussolini som skribenter.
   Det finns fler exempel på partiska journalister och skribenter som påstår saker och bollar med höga svältdata utan säker verifiering.
   Låt oss inte stämma in i västpropagandan beträffande Ryssland utan begära opartisk information innan vi dömer. Historiker ljuger ofta genom att utelämna oönskade förbehåll som minskar värdet ur västpropagandans synvinkel. Jag misstror inte dig, men all litteratur och forskning är totalhavererad till partiskhet för västimperiet. Är man på insidan och är fullt upptagen med sitt specialiserade studium märker man nog sällan det. Men betänk att Harry Elmer Barnes vid en tillbakablick publicerad på 50-talet beskrev hur angloamerika 1937 började utvecklas i Orwellsk riktning. Barnes var respekterad innan men när han började kritisera angloamerikanerna blev han utfryst och marginaliserad tillsammans med övriga som också vågade protestera mot imperiets skumrask.
   Och till sist: när får vi se historiska dokumentärer på svt om hur angloamerika finansierade och via diplomater och NGOer direkt orsakade bolshevikrevolutionen? Och revolutionsskeendena flera ggr dessförinnan. Hur kan man tiga ihjäl det men ändå kritisera hur Sovjet sen utvecklades, jag bara frågar!!

 • Chrustiev behöver kanske nagelfaras.
  Men Sovjetskildringar i väst handlar nästan alltid om att ensidigt svartmåla Sovjet och förtiga västs onda roll.
  Siffran 7 miljoner för svälten i Ukraina och påståendet att det till sin huvudsakliga karaktär handlade om avsiktlig utrotning är ett stående inslag i västpropagandan. Det finns ingen säker info om att det rörde sig om mkt mer än 2 miljoner. Bara skrifter publicerade av partiska författare och en flod av tidningsalster med falsk information. Och historikeretablissemanget har inte nödvändig urskiljning för att våga sig bort från karriärmässigt säker mark. Delvis därför är västvärldens ohyggligt onda roll helt överhoppad. De som är västpropagandans hantlangare – inte alltid av medveten illvilja – är vanligen tysta om angloamerikanernas guldblockad vilken hindrade Sovjet att betala den livsviktiga importen av maskiner med guld och ist tvingades betala med spannmål som under en tid var det enda britter och amerikaner accepterade. Utan maskinerna hade försvarsuppbyggnaden blivit försenad. Och trots den uppbyggnad som alltså kunde genomföras förlorade Sovjet 27 miljoner under kriget. Med en försenad uppbyggnad hade det sannolikt blivit många fler.
  Andra världskriget liksom det första var ett avsiktligt planerat illdåd av angloamerikanerna med britterna som centralt placerade konspiratörer mot freden. Målet var krig Tyskland-Sovjet och övertagande av Sovjets naturtillgångar. Så att angloamerika i sin ondska tvingade Sovjet att välja mellan försenad försvarsuppbyggnad å den ena och risk för torka och svält å den andra, hade geopolitiska orsaker som är en av många anledningar att fördöma angloamerikanernas roll.
  Historien skrevs av dem som dominerar världen och för att gynna deras intressen.
  Att påstå att Historien skrivs av segrarna är en sanning med modifikation om man talar om Sovjet. Dom utsattes efter WW2 för en demonisering och därmed isolering. Usa formerade Nato och de europeiska regimerna medierna forskningen och utbildningen till deras lydiga redskap och för Usas oligarkers ekonomiska intressen. Medvetandet om detta var vid den tiden obefintlig i väst. Den mycket välinformerade Carroll Quigley beskrev det som att etablissemanget ‘var som dom vill vi skall tro att kommunisterna var’, dvs hjärntvättade av ett väst genomsyrat av Orwellsk propaganda.
  Det hade varit en enkel match annars att skapa fredliga och ömsesidigt gynnsamma handelsrelationer österut. Stalin höll på med det men hade dessutom vägrat underteckna Bretton Woods vilket gjorde honom till huvudmotståndare för angloamerikansk storfinans. Mycket riktigt dog han när ett nytt handelsområde inviterade många kapitalistländer utan ngn som helst ideologiska pekpinnar. Både Ungern och Tjeckoslovakien hade sluppit bli överfallna om omvärlden inte var så fientlig mot Sovjet att regimen där kände sig hotad av alla förändringar efter det fruktansvärda kriget de genomlevt. Usas radio free Europe och tusen andra Usa-finansierade försök att underminera konkurrenten i st för att sträcka ut handen till fredligt samarbete under ömsesidig respekt vilket Sovjet med glädje hade tagit emot, gör att det som vanligt är den angloamerikanska oligarkin bakom alla krig och kriser. Utan kommunism fortsätter det på ett liknande sätt idag med en demonisering av Ryssland för att de värnar om sin självständighet. Omigen kommer västvärldens etablissemang och hjälper till med att sprida giftet och tiga om den allestädes närvarande ondskan från väst.
  Chrustiev som ju är känd för att ha gjort upp med Stalin-eran i viss mån var mer samarbetsvillig med väst och med honom accepterades dollardominansen, vilket Stalins planer äventyrade.

 • Hej Redhawk!
  Bra att du kompletterade min text med överfallet på Ungern 1956 och hans direkta ansvar för
  Gulag-lägren som fortsatte efter Stalins död. Det var ju också ett fasligt dividerande
  mellan politikerna innan svenskarna 1964 vågade bjuda Chrusjtjov hit till Sverige, i mångt ett
  devot knäfall för en man vi gott kunde låtit förbli objuden.

 • Hej Christer det du skriver är alldeles sant och föga känt för allmänheten.
  En annan intressant figur under den tid var T.Eisenhower som vi i väst upplevde som den store räddaren och hans varning för den militära komplexet ger honom ett ryckte att han var emot, vilket nog var föga sant, för han spelade liksom Chrusjtjov också med, vad hans herrar önskade. Men som det tyvärr är i vår nutida historiebeskrivning, så är också hans person färgat av bias.
  Ett lite tillägg till Chrusjtjovs gärningar, han var slaktaren vid den Ungerske Revolutionen 1956 och han höll amerikanska krigsfångar kvar i Sibiriens slavläger och Eisenhower visste detta ,han höll också stilla vid Ungerske Revolution trots att västvärlden + Ungrare själv hoppades på hjälp från USA. men ville inte diskutera detta. General Patton ville gå vidare efter andra världskriget och förhindra att Bolsjevikerna tog över, men också detta stoppade Eisenhower. Det är synd att det måste ta 50 år innan sanningen skall fram. I vår yngre historie finns det liknande Personligheter om än inte lika brutal som Stalin och Chrusjtjov. Psykologisk kunde man tänka sig att Chrusjtjov kände sin Stalin och hoppades alldeles riktig, att om han blir hans elit mördare blir han också hans efterträdare och kan han ändra något, som att mördar de värsta mördare, men faktum kvarstår att han spelade med. Det är en allvarlig läxa för nutidens generation. Hur mycket skall jag spela med?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *