Zikavirusets gåta kan inte lösas med politisk korrekt forskning

publicerad 2 februari 2016
- av NewsVoice
Aedes aegypti - Foto: Vectorbase.org

Aedes aegypti - Foto: Vectorbase.org

Det är vetenskapligt korrekt att undersöka som förstahandsalternativ hypotesen om att zikaviruset är ett resultat av GMO med militärt signum. Det skriver Ingemar Ljungqvist som är chefredaktör på tidningen 2000-Talets Vetenskap. Ljungqvist menar att den politiskt korrekta forskningen inte kommer att utreda zikavirusets ursprung. Här krävs äkta forskningsinsatser där läsarna själva kan bidra med pusselbitar. 

Text: Ingemar Ljungqvist, Dr Science (OIUCM) och chefredaktör 2000-Talets Vetenskap | Aedes aegypti – Foto: Vectorbase.org

Nu når oss nyheten om det otrevliga zikaviruset som kanske kan orsaka att de Olympiska spelen sommaren 2016 i Rio de Janeiro äventyras. När man ser på zikavirusets historik så ser det ganska oskyldigt ut. Det upptäcktes första gången 1947 i Uganda och där den påföljande sjukdomen, påminner om en dengue-variant, men det hände något nytt när zikaviruset för första gången dök upp på den amerikanska kontinenten i maj 2015 i Brasilien. Sjukdomen ger feber, men överlevnaden är hög. Den är fatal bara för små barn och skröpliga åldringar. Det finns dock ett nytt fenomen.

Gravida kvinnor som smittats får barn med allvarlig missbildningar. Barnen föds med en förminskad hjärna – mikrocefali. Sedan dess under 8 månader har det fötts mer än 5000 barn med denna missbildning och man befarar en expontiell epidemi.

Mikrocefali
Bild: Wikimedia Commons

Aedes aegypti-vektorn

Om sjukdomen är allvarlig så är eventuellt bakgrunden ännu mer sinister. När man ser till zikavirusets biologi så överförs det med myggan Aedes aegypti. Den myggan fungerar också som vektor åt liknande virus och sjukdomar som chikungunya och dengue. Två sjukdomar som Kuba under modern tid drabbats av och där kubansk expertis är tämligen eniga om att smittade Aedes-myggor släppts ut på Kuba från Fort Detricks kläckninganläggning av just dessa myggor. Fort Detrick ligger i Maryland, USA och är det största centrat för USA:s biovapenforskning. Ett sökning på Fort Detrick och Aedes Aegypti ger drygt 3500 träffar som visar att man där har intensiv forskning på denna vektor.

Fort Detrick – Maryland, USA

När jag avhandlade HIV-virusets ursprung i bokform AIDS-TABU så var Fort Detrick ett stående inslag i referensmaterialet. Min slutsats då var att för varje ny sjukdom – eller gammal sjukdom fast i ny patogenare skepnad – måste det den första vetenskapliga frågan vara om det inte kan vara ett resultat av de militära forskarnas ambitioner att skapa nya sjukdomar. Detta gäller uppenbarligen för zikavirusets alarmerande utbrott i Brasilien och nu på fler ställen i Sydamerika.

Fort Detrick Bild: Google Earth
Bild: Google Earth

Ebola, Borrelia, HIV och biovapen

Att ställa den frågan var giltigt också för HIV och tidigare för den nya epidemiska varianten av Borrelia liksom för utbrotten av Ebola. När det gäller Ebola var det relevant för det första utbrottet vid floden Ebola 1976 i Kongo Kinshasa – liksom det var det för den stora epidemin i Sierra Leone, Guinea och Liberia.

När det gäller borrelia så går faktiskt spåren tillbaka till Nazitidens Tyskland där forskaren Erich Traub, sysslade med fästingburna sjukdomar som biovapen. Efter krigsslutet fick Traub anställning, via Operation Paperclip (läs mer på CIA:s hemsida) hos amerikanska militären och då på 1950-tal utfördes friluftsförsök med utsättningar på ön Plum Island. När Borrelia första gången detekterades i USA var det i Lyme District, bara tvärs över sundet från Plum Island, därav det amerikanska namnet på Borrelia, Lyme disease.

Äkta forskning får vi göra själva

Huruvida dessa sjukdomar med dess patogener, virus eller bakterier verkligen är ett resultat av GMO eller inte, skulle en äkta forskning kunna visa. Det är idag vetenskapligt korrekt att som förstahandalternativ pröva den hypotesen och här kan faktiskt en intresserad läsekrets vara till hjälp. Att söka alla de bakgrundsfakta som förklarar upphovet. Nu när internet är tillgängligt är det mindre mödosamt än när jag sökte på universitetsbiblioteken runt 1990, men fallgroparna är desto fler.

Att den politiskt korrekta vetenskapen ska utföra det arbetet, kan man glömma. Den går nästan aldrig till orsaken, med någon sjukdom.

Text: Ingemar Ljungqvist, Dr Science (OIUCM) och chefredaktör 2000-Talets Vetenskap

Referenser

Ingemar Ljungqvist.: Aids Tabu, Carlssons Stockholm 1992 Leonard Horowitz: Emerging viruses: Aids and Ebola, Nature, accident or genocide. Tetrahedron , USA 1996. Björn Johan Överbye: Syk av flåttbitt, Veiviseren Forlag, Norge 2014.

Relaterat