Dean Radin: “Tydligt varför Wikipedia blivit en befästning för bakåtsträvande kunskap”

publicerad 4 mars 2016
- av NewsVoice
Wikipedia

Dean Radin,   2006 - Foto: Torbjörn SasserssonSom jag tidigare nämnt innebär Wikipedia ett problem när det gäller ämnen som faller utanför en avgränsad, naiv bild av verkligheten. Att det finns olika åsikter om sådana ämnen som homeopati, parapsykologi eller energimedicin är inte förvånande. Men det är en besvikelse (och på gränsen till ärekränkning när det gäller biografier över levande personer) när ett i övrigt bra uppslagsverk har en policy att presentera sådana ämnen med en systematiskt negativ snedvridning av fakta. Det skriver Dean Radin på sin blogg.

Text: Dean Radin, originaltitel: Now it becomes clear | Översättning Pia Hellertz | Dean Radin, 2006 – Foto: Torbjörn Sassersson

Försöken att redigera dessa artiklar för att ge en mer balanserad bild ignoreras, och även neutrala, välmenande redaktörer har förbjudits. Artiklar med citat endast från opålitliga, okunniga eller cyniska källor kan vara användbara för att främja favoriserade ideologier, men endast i en Orwelliansk värld skulle en sådan encyklopedi betraktas som något annat än ett skönlitterärt verk.

Exempelvis var min blogg märkt som en “opålitlig källa” när jag har helt enkelt påpekade ett lätt påvisbart matematiskt faktum. Jag brukade undra varför de ansvariga för Wikipedia kunde tillåta sådana fördomar att bestå. Jag trodde att de helt enkelt var oinformerade om att en liten grupp entusiastiska faktaförnekare hade kapat systemet. Men nu har något hänt som avslöjar problemet.

På Change.org, har Association for Comprehensive Energy Psychology skrivit en petition för att be Jimmy Wales, en av grundarna av Wikipedia, att “skapa och upprätthålla en ny politik som gör det möjligt för en sann vetenskaplig diskurs om holistiska metoder för helande.” ACEP (American College of Emergency Physicians) postade detta, eftersom publikationer som är relevanta för deras intressen har mött samma slags systematiska negativa bias som artiklar om psi-forskning.

Gensvaret från Wales:

Jimmy Wales (Wikipedia)- Foto: Lane Hartwell, Wikimedia CommonsNej, ni måste skämta. Varje enskild person som undertecknat detta upprop måste gå tillbaka för att kontrollera sina egna antaganden och tänka efter djupare om vad det innebär att vara ärlig, saklig, sanningsenlig. Wikipedias politik kring sånt här är exakt mitt-i-prick och korrekt. Om ni kan få era arbeten publicerade i respektabla vetenskapliga tidskrifter – det vill säga, om ni kan lägga fram evidens genom vetenskapliga experiment, då Wikipedia kommer att presentera det på ett lämpligt sätt. Vad vi inte kommer att göra är låtsas att arbetet som galna charlataner genomför, motsvarar ’sann vetenskaplig diskurs’. Det är inte.”

Jimmy Wales (Wikipedia)- Foto: Lane Hartwell, Wikimedia Commons

Förutom förolämpningen, avslöjar detta svar mer än bara okunnighet. Den visar att Wales har låtit sin amygdala trumfera över sin frontallob.

Han kan ha nytta av en repetition av sina egna riktlinjer på “fem pelare” för Wikipedia, särskilt pelaren som rekommenderar att artiklar ska skrivas från en neutral synvinkel.

ACEP publicerar en hemsida som visar att forskningen redan publicerats i respektabla vetenskapliga tidskrifter. Ja, energipsykiska tekniker kan tyckas märkliga, men vadå? Det finns alla möjliga saker som vi ännu inte förstår, men som ändå backas upp av solida empiriska bevis (som psi). Och i detta fall är dessa metoder inte bara empiriskt spännande, de är också kliniskt användbara.

Så nu blir det tydligt varför Wikipedia har blivit en bastion av bakåtsträvande kunskaper. De förutsätter en pittoresk bild av verkligheten, som skulle ha varit lämplig att främja på 1600-talet, men denna uppfattning är varken lämplig eller användbar eller korrekt på 2000-talet.

Som Tolstoy:

”Jag vet att de flesta män, inklusive de som är tillfreds med problem av största komplexitet, sällan kan acceptera ens den enklaste och mest uppenbara sanning, om den är sådan att den skulle tvinga dem att erkänna falskheten i de slutsatser som de förtjust har förklarat för sina kollegor, som de stolt lärt ut till andra, och som de har vävt in, tråd efter tråd, i tyget som är deras liv.”

Text: Dean Radin, originaltitel: Now it becomes clear | Översättning Pia Hellertz

Dean Radin är en amerikansk forskare och författare inom parapsykologi, som blivit alltmer uppmärksammad. Hans forskning har stor bredd. Han har bland annat deltagit i undersökningar där amerikanska CIA studerat remote viewing (för spioneri). Han har arbetat vid Institutet för Noetic Sciences i Petaluma, Kalifornien, USA, sedan 2001 och senare vid andra institutioner. Han har skrivit flera böcker om medvetande, sinne och parapsykologiska fenomen.

Pia Hellertz (fil.dr., socionom) har undervisat på Örebro universitet i nästan 25 år och gick formellt i pension år 2008, men fortsätter handleda och leda seminarier. År 1999 publicerade hon doktors-avhandlingen: ”Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier?”. (piahellertz.com)

Relaterat