Efter Fukushima: Kan vi leva med kärnkraftbolagens lögner?

publicerad 22 mars 2016
- Gästskribent

Den 11 mars 2011 havererade Fukushima Kärnkraftverk. De första sex veckorna påstod bolaget att de explosioner vi sett på TV var ”knallgasexplosioner” som hade sprängt reaktorernas betongtak, men reaktorerna var oskadda! Det var också den förklaring som de japanska brandmännen fick när de kom till platsen och försökte spruta in vatten för att kyla vad de trodde var oskadda reaktorer. De var enbart iklädda sina röda brandmansuniformer. Det skriver Maj Wechselmann.

Text och dokumentärfilm: Maj Wechselmann

I själva verket hade reaktorerna 1, 2 och 3 gått till härdsmälta och om den jättelika mängden bränslestavar under taket på reaktor 4 inte hade kylts hade vi fått en fission 100 gångar värre än någon härdsmälta. Kärnkraftskatastrofen var inte tsunamins fel fastslog den parlamentariska undersökningskommissionen 2012, utan detta var ”a man made disaster”:

”Regeringen, tillsynsmyndigheten och kärnkraftbolaget TEPCO, har alla svikit när det gällde att utveckla de mest grundläggande säkerhetskraven och de har arbetat i maskopi (collusion) med varandra!”

Fem år senare, säger Naoto Kan, dåvarande premiärminister, till DN att han förberedde evakuering i ett område 25 mil runt kärnkraftverket som skulle omfatta större delen av Tokyo och 50 miljoner invånare!

”Om situationen försämrats till den grad som han fruktade hade den även hotat Japans existens som land ”.

Enligt Japans kärnsäkerhetsorgan NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency) var mängden radioaktivt Cesium som spreds i atmosfären efter explosionerna lika med 168 Hiroshimabomber!

Enligt den parlamentariska kommissionen dog de första människorna under den kaotiska evakueringen från de omkringliggande städer och byar, nämligen de som glömt sina hjärtmediciner hemma. Idag är förekomsten av sköldkörtelcancer bland barnen i Fukushima Prefektur 30 till 50 gångar större än bland barnen i andra delar av Japan, enligt Vetandes värld. 60,000 utav mer än 200,000 evakuerade bor fortfarande i provisoriska läger, (vi filmade dessa läger 2011, ofattbart trånga toalettliknande utrymmen för varje familj.) Under de fem åren som gått har depressioner och alkoholism ökat hos de evakuerade.

Den internationella sammanslutningen av läkare mot kärnvapen (IPPNW) skriver i sin rapport: “Fem års liv med Fukushima” att det havererade kärnkraftverk i perioder läcker strålning, som åter smittar regionen. Mer än 25,000 räddnings- och röjningsarbetare har fått en mycket hög stråldos och riskerar sin hälsa, därför att TEPCO och dess entreprenörer, har manipulerat både dosimetrar och mätning, skriver den parlamentariska kommissionen.

Till och med Fukushima-robotarna dör

Fortfarande ”dör” robotar som skickas in för att reparera reaktorerna och den ismur som planerats för att skydda Stilla Havet från det vatten som ständigt rinner ned igenom ruinerna ännu inte har byggts.

“The robots sent in to find highly radioactive fuel at Fukushima’s nuclear reactors have “died”: a subterranean “ice wall” around the crippled plant meant to stop groundwater from becoming contaminated has yet to be finished. And authorities still don’t how to dispose of highly radioactive water stored in an ever mounting number of tanks around the site.”  / “The robots sent into Fukushima have died”

Den ismur [ice wall] som skall byggas runt de förstörda kärnkraftreaktorerna i Fukushima skall stoppa de 300 ton tunga radioaktiva vatten som dagligen rinner ner i Stilla havet, har fortfarande inte konstruerats.

De japanska myndigheterna har fem år efter katastrofen inte börjat undersöka ökningen av leukemi, lymfsjukdomar, missbildningar hos nyfödda eller andra strålningsrelaterade sjukdomar. I dessa avseenden är situationen jämförbar med Tjernobyl efter katastrofen 1986.

En halv miljon dödsoffer efter Tjernobyl

Kärnkraftens främsta svenska förespråkare Evelyn Sokolowski påstod så sent som 2006 att enbart 31 personer dött på grund av Tjernobylkatastrofen. Samma år framträdde Ukrainas och Vitrysslands ambassadörer på Kennan-Institutet i Washington DC. De beskrev haveriet – inte som en historisk – utan som en akut nationell katastrof.

Ukrainas ambassadör Oleh Shamshur sa att fram till 2004 förlorades 500,000 människoliv, som en följd av försämringen av hälsan på grund av olyckan, bland dem 7000 barn. 2006 har 2,6 miljoner medborgare i Ukraina hälsoproblem som är en följd av katastrofen, mer än 160,000 medborgare har drivits bort från sina ägor.

Tiotusen kvadratkilometer av en gång fruktbar och blomstrande mark är fortfarande förgiftat av strålning, förlusterna från Tjernobyl uppgår till 170 miljarder dollar. 25 år efter katastrofen visar en statlig rapport från Ukrainas Katastrofministerium ”Ministry of emergencies” att mycket har blivit ännu värre sedan dess.

Ringhals, Vattenfall - Pressfoto
Ringhals, Vattenfall – Pressfoto

Men i Sverige kan vi väl lita på kärnkraftbolagen?

Det finns 10 reaktorer i Sverige idag, byggda samtidigt som Fukushimas reaktorer, med identiskt samma amerikanska patenter och konstruktioner, som i Fukushima. Våra reaktorer är byggda mellan 1972 och 1984 efter tidens byggnormer, dvs: enligt ”BABS 1967”, den gången då höjda vattenstånd och översvämningar inte togs med i beräkningen.

Efter Tjernobylkatastrofen 1986 blev det stopp för nya kärnkraftverk och kompetensen, dvs de ingenjörer som kunde sina reaktorer, försvann. Våra reaktorer skulle ju enligt riksdagsbeslut stängas 2010. Istället har man från och med 2004 investerat 9 miljarder kr i en avancerat modernisering av våra gamla kärnkraftverk med en effekthöjning från 10 till 43%. Tyvärr är våra reaktorinneslutningar av stål knappast konstruerade för denna effekthöjning.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) påpekar att när reaktorinneslutningarna göts och svetsades ihop på 1970-talet valde man svetsgods som inte var lämpad för en så stor höjning.

”Vid tidpunkten för tillverkningen av Ringhals 3 och Ringhals 4 var inverkan av nickel på försprödningen av reaktortankmaterial inte känd varför valet av svetsgods var korrekt med den tidens kunskap.”

NyTeknik Oskarshamn snabbstoppI tidningen Ny Teknik kunde man läsa att Oskarshamns reaktor 1 är nere för räkning. Taket för reaktorn är 255 snabbstopp. Den har hittills haft 208 [fram till 2010]. Snabbstopp innebär en stor påfrestning och ger spänningar i reaktortanken, eftersom reaktorn då stoppas på 4-6 sekunder genom att styrstavarna skjuts in. Temperaturen kan falla från glödheta 385 grader till 25 grader på kort tid. Ringhals 2 har haft 47 snabbstopp och Ringhals 1 har haft 170 snabbstopp!

Vad termisk utmattning tillsammans med eventuell försprödning av metallen skulle kunna innebära, vill vi helst inte tänka på.

Tyska parlamentariker har anmält Sverige till Europarådet för oansvarig utbyggnad av gamla kärnkraftverk. Om våra svenska kärnkraftoperatörer inte går att lita på, vad bör vi då göra istället?

Tyska TV-kanaler såväl som tidningar går till skarpt angrepp på Vattenfall på grund av dess ansvarslösa utbyggnad, man skriver:

”Man misstänker att det okritiska Sverige används som försökslaboratorium. I Sverige testar man hur långt man kan gå med utbyggnaden av gamla kärnkraftverk.”

Så här skriver SSM om det som drabbar reaktortanken, nämligen att stålet börjar bli utmattat, man kallar det termisk utmattning:

”Det innebär att det finns en farhåga att reaktoranläggningarna i Sverige, som har dimensionerats mot utmattning enligt tidiga regler, med tiden kommer att få utmattningssprickor i områden som man vid konstruktion av reaktorerna inte har förväntat sig och som man därför inte alltid har ett kontroll¬program för som fångar upp eventuella skador på ett tidigt stadium.

Även om inte utmattningssprickor uppträder kan den verkliga säkerhetsmarginalen visa sig vara betydligt lägre än som ursprungligen var tänkt.”

Tillräckligt många stopp och det bildas utmattningssprickor.

Ur Ny Teknik [artikeln ovan]:

”Det är som när du bockar ett gem. Efter ett visst antal gånger går gemet av”, säger Bengt Bengtsson, materialspecialist på Oskarshamnsverket.

När man höjer effekten så drastiskt som på gamla Oskarshamn 3 får man också någonting som heter högre fluens, vad är det? Det vet den enklaste ingenjör. Det rör sig helt enkelt om ett större bombardemang av neutroner på reaktortankens väggar. När det gäller Ringhals 3 och 4, som också är gamla och där man knappast har höjt effekten så mycket som på Oskarshamn 3, har Strålsäkerhetsmyndigheten uttalat sig på ett försiktigt kritiskt sätt, man anser att svetsgodset i de gamla reaktorerna inte var beräknade för den höjda effekten.

Så här ser skrivningen ut i SSM:s egen rapport:

”Vid effekthöjningar, som främst innebär en ökad flödeshastighet i och fluens i vissa system samt högre neutrondoser, gäller det att vara uppmärksam på ökad risk för korrosion och vibrationer samt ökad risk för bestrålningsförsprödning av reaktortank och bestrålningsinducerad spänningskorrosion för interna delar.”

Är det inte dags att ta reda på vad ordet bestrålningsförsprödning betyder? Man gasar alltså som om man hade en splitter ny bil, skulle du kära läsare, också gasa så mycket det går fast din bil hade gått en sisådär 35,000 mil?

 • Är det säkert för ett land som Sverige att ha en så centraliserad elproduktion som kärnkraften erbjuder.
 • Är det säkert ur försörjnings synpunkt?
 • Är det säkert ur militärt försvarssynspunkt?

Viss information tjänar inte något syfte och skall förtigas då denna kan ge upphov till oro hos befolkningen. Denna argumentering kan kallas “Ingen onödig oro” och är mer grundläggande i vår myndighetsutövning än vad många tror.

Fukushima omtalades i medierna de två första månaderna efter tre härdsmältor som en relativt liten olycka, det skall jämföras med mediernas beskrivning idag 2016.

Såväl jag som filmaren Bo Levin och journalisten Göran Elmqvist har filmat i Fukushima ett och två år efter katastrofen, vi – och Greenpeace – dokumenterar alla högre strålningsnivåer (utslag på dosimetrarna dokumenterat på film) än de som uppges av de japanska myndigheterna.

Några punkter för kärnkraftsdebatten

 • Japan var 2010 världens tredje största kärnkraftsland räknat i producerade TWh. Då, före Fukushimakatastrofen, producerade de japanska reaktorerna 280 TWh. Sommaren 2012 var bara två reaktorer i drift och producerade 17 TWh.
 • Ett 30-tal länder producerar i dag kärnkraft. Antalet reaktorer har i stort sett varit oförändrat de senaste åren, men kapaciteten har ökat i befintliga reaktorer, och de nya är vanligen större än de som avvecklas. Hittills har cirka 110 kommersiella kärnkraftverk runt om i världen lagts ned.
 • Som mest kom 18 procent av världens samlade elproduktion från kärnkraft år 1996. 2014 stod kärnkraften för cirka 13–14 procent av världens elproduktion, och enligt OECD:s energiorgan IEA kommer den andelen att kvarstå om 20 år – om alla utbyggnadsplaner realiseras. Om inte fortsätter andelen att sjunka.
 • Under de senaste 20 åren har utbyggnaden främst varit koncentrerad till Sydostasien, alltså Kina, Taiwan, Sydkorea, Indien – och Japan före Fukushima.
 • Sedan några år förbereds nya reaktorer även i väst: Finland planerar en ny reaktor. Storbritannien vill ersätta tio äldre reaktorer med nya. I USA, där driftstillstånden förlängts för många reaktorer från 40 till 60 år, har för första gången på 30 år ansökningar om att bygga ny kärnkraft gjorts.
 • Omedelbart efter katastrofen i Fukushima stängde Tyskland 8 av 17 reaktorer och har sedan beslutat att avveckla till 2022 (se artikel ovan).
 • Även i Schweiz togs ett beslut 2011 om att inte bygga ny kärnkraft och att gradvis fasa ut de existerande reaktorerna till 2034.

Kunskapen om kärnkraftens samhällsförstörande kraft måste vara central i den svenska debatten 

I Sverige stängdes Barsebäcks båda reaktorer 1999 och 2005. De två äldsta reaktorerna i Ringhals stängs 2019 och 2020, och det finns ett avvecklingsbeslut för Oskarshamns äldsta reaktor. Samtidigt finns i Sverige en politisk debatt om att öppna för att ersätta gammal kärnkraft med ny. Det är därför alla nu är eniga om att svenska kärnkraftverk behöver oberoende härdkylning, så att en oförutsedd händelse inte ska leda till att områdena runt Oskarshamn, Forsmark eller Ringhals blir obeboeliga med tiotusentals kärnkraftsflyktingar som följd.

Sådan apparatur kostar omkring en miljard kronor per reaktor och ska vara införd på svenska reaktorer senast 2020. Denna nya prislapp får företagen att till sist inse: kärnkraften kan aldrig bli lönsam om samhället börjar ta betalt för alla risker och kostnader.

Det märkliga är att i Sverige har vi ändå en energidebatt som just nu handlar om effektskatten. Kärnkraftsindustrin lobbar mot denna skatt och skickar ett nödrop till de politiska partierna att rädda en industri i kris. Men faktum är att kärnkraftskrisen inte har något med den svenska effektskatten att göra. Det är olyckan i Fukushima som stänger svensk kärnkraft idag. Den har nämligen bidragit till kärnkraftens globala stagnation på flera avgörande sätt.

För det första börjar myndigheter till sist ställa högre säkerhetskrav. Redan 2011 beslutade EU-kommissionen att samtliga reaktorer inom EU skulle genomföra så kallade stresstester för att se hur de står emot extrema väderhändelser. Hösten 2012 kom kommissionens slutrapport som konstaterade stora brister inom de europeiska kärnkraftverken. De nya säkerhetskraven kostar enorma summor och det bidrar till att kostnaderna nu skenar.

De reaktorer som drivs idag skulle aldrig godkänts om de byggdes med dagens säkerhetskrav. Fukushimaolyckan har ytterligare inskärpt detta dilemma för industrin. De enda två kärnkraftsbyggen som pågår i Västeuropa, i Frankrike och Finland, har blivit tiotals miljarder kronor dyrare och försenats med flera år. Detta gör att investerare backar ur och vänder kärnkraften ryggen.

Redan 2011 beslutade EU-kommissionen att samtliga reaktorer inom EU skulle genomföra så kallade stresstester för att se hur de står emot extrema väderhändelser. Hösten 2012 kom kommissionens slutrapport som konstaterade stora brister inom de europeiska kärnkraftverken. De nya säkerhetskraven kostar enorma summor. Och det bidrar till att kostnaderna nu skenar.

De reaktorer som drivs idag skulle aldrig godkänts om de byggdes med dagens säkerhetskrav. Fukushimaolyckan har ytterligare inskärpt detta dilemma för industrin. De enda två kärnkraftsbyggen som pågår i Västeuropa, i Frankrike och Finland, har blivit tiotals miljarder kronor dyrare och försenats med flera år. Detta gör att investerare backar ur och vänder kärnkraften ryggen.

Samtidigt har vi sett en enorm utveckling av förnybara och säkra energikällor som vind och sol, som blir allt billigare. Kärnkraften behövs helt enkelt inte i det energisystem som vi nu ska bygga.

Förtroendekapitalet för industrins och myndigheternas förmåga att bedriva en säker kärnkraft har raserats. I Sverige är det enligt SOM-institutet endast 13 procent som vill satsa mer på kärnkraft. Det är inte så konstigt. Människor vill inte utsättas för risken att tvingas välja mellan ökad cancerrisk eller att överge sin hembygd för alltid. Men det är dessa otäcka val som återstår efter en kärnkraftsolycka.

I en ny rapport har Greenpeace sammanställt effekterna på miljö och samhälle av kärnkraftskatastroferna i Fukushima för fem år sedan och Tjernobyl för trettio år sedan. Människors vardag påverkas av strålningen som fortfarande finns i stora områden och riskerna kommer att finnas kvar i århundraden i områden som är svåra att sanera.

Greenpeace-rapporten visar också att offrens rättigheter inte har tillgodosetts, vare sig i Fukushima eller i Tjernobyl, och att de sociala såren i samhället är djupare än vad myndigheterna erkänner.

Det är detta som den svenska debatten måste handla om: att kärnkraften riskerar slita itu samhällen. Och att kärnkraftsföretagen ändå inte tar sitt ansvar och betalar för sig.

Det är förminskande mot människovärdet att reducera kärnkraftsdebatten till att handla om en marginell skatt på några öre per kilowattimme.

När kärnkraftsbolagen kommer och tigger om skattelättnader vill jag att svenska politiker inte ger med sig, utan rakryggat säger:

”Vi står för att kärnkraften ska bära sina egna kostnader. Vi tycker nämligen inte att skattebetalarna ska ge företag rabatt på att utsätta samhället för fara.”

Partierna måste stå för sin överenskommelse att inte subventionera svensk kärnkraft.

Torsdagen den 17 mars möttes riksdagspartierna i Energikommissionen. Jag uppmanade dem att läsa vår rapport ”Nuclear Scars” om hur människors liv påverkats i Tjernobyl och Fukushima. Och jag uppmanade dem att läsa ”Bön för Tjernobyl” med vittnesskildringar förmedlade av Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj.

Med kunskap om kärnkraftens samhällsförstörande kraft hoppas jag att Energikommissionen kan sluta tjafsa om effektskatten och istället börja diskutera hur vi ska bygga ut nya säkra energislag som kan göra Sverige tryggare.

Text: Maj Wechselmann

Källor

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Att tro på kärnkraftens välsignelser påminner om en religion.
  Och har jag fel när jag påstår att utan kärnkraft Inga atombomber?
  Har jag fel om jag påstår att om Sverige skulle hamna i krig så skulle kärnkraftverken (atom)bombas?
  Att det är lättare att bygga ett storebrorssamhälle i ett kärnkraftsland?

 • Att tro på kärnkraftens välsignelser påminner om en religion.
  Och har jag fel när jag påstår att utan kärnkraft Inga atombomber?
  Har jag fel om jag påstår att om Sverige skulle hamna i krig så skulle kärnkraftverken (atom)bombas?
  Att det är lättare att bygga ett storebrorssamhälle i ett kärnkraftsland?

 • Ricky Andersson

  Ja, du verkar tillhöra dem som inbillar sig att kärnkraft är helt ofarligt och rapporterna om alla som blivit och fortfarande blir sjuka och dör pga. de havererade kärnkraftverken i Harrisburg, Tjernobyl, och Fukushima är bara falsk propaganda och inget att bry sig om.

 • Ricky Andersson

  Ja, du verkar tillhöra dem som inbillar sig att kärnkraft är helt ofarligt och rapporterna om alla som blivit och fortfarande blir sjuka och dör pga. de havererade kärnkraftverken i Harrisburg, Tjernobyl, och Fukushima är bara falsk propaganda och inget att bry sig om.

 • Jag har inte sett någon artikel som så ensidigt försvarar “författaren” till en artikel så mitt inlägg får väl knappast vara kvar då inte något sakligt accepteras angående kärnkraft, det finns så många sakfel i artikeln så det är nästan jobbigt att argumentera emot men tror man på troll så gör man.

 • Jag har inte sett någon artikel som så ensidigt försvarar “författaren” till en artikel så mitt inlägg får väl knappast vara kvar då inte något sakligt accepteras angående kärnkraft, det finns så många sakfel i artikeln så det är nästan jobbigt att argumentera emot men tror man på troll så gör man.

 • Fisk, delfiner och valar dör och spolas upp på stränderna i Californien. Ingen vet varför, men mätningar på stränderna har visat höga värden från kärnbränsle. För en vecka sedan spolades del av ett skepp upp på stranden (tror att det var i Portland), som verifierades komma från Fukushima i Japan. Är hela Stilla Havet infekterat från utsläppen av denna katastrof?

 • Fisk, delfiner och valar dör och spolas upp på stränderna i Californien. Ingen vet varför, men mätningar på stränderna har visat höga värden från kärnbränsle. För en vecka sedan spolades del av ett skepp upp på stranden (tror att det var i Portland), som verifierades komma från Fukushima i Japan. Är hela Stilla Havet infekterat från utsläppen av denna katastrof?

 • Red
  Är inte såna kommentarer som Janne D’s också ett sätt att förlöjliga artikelförfattaren?
  ——
  Vad beträffar Fukushima så har radioaktiviteten i många länder rätt långt bort från Japan höjts flera ggr. tex 2 ggr eller upp till som värst 10 ggr. Antal cancerfall/tidsenhet som beror av strålning bör öka ungefär i samma proportion så länge den höjningen kvarstår. Räkneexempel: 1 miljard människor under 20 års tid och normal bakgrundsstrålning. Enligt officiella data skulle det ge 3,3 miljoner cancerfall utöver dem från andra orsaker.
  Om bakgrundsstrålningen fördubblas i ett land pga Fukushima bör det alltså bli 6,6 miljoner fall.
  Det märks inte på ngt dramatiskt sätt i ett kortare perspektiv men statistiskt blir det många individer.
  Eliterna vill avfolka världen så om det var kärn(vapen)terrorism i Fukushima är det i linje med deras planer men isf är motivet även att strypa industrialiseringen i ett stort antal länder. Tjernobyl innebar ett stort bakslag för Sovjet och Frankrikes bidrag till utveckling av många länder och som tidigare nämnts pekar fakta på att det var ett sabotage och ingen olycka.

  Hur många dör av att de inte kan försvara sig organisatoriskt och ekonomiskt mot imperiet?
  Det brittiska imperiets sammanlagda orsakande av ökad dödlighet i Indien under 1757 till 1947 bedömdes av Gideon Polya vara 1,8miljarder.
  http://www.countercurrents.org/polya240509.htm

  http://janeaustenand.blogspot.se/

  http://globalbodycount.blogspot.com/

 • Red
  Är inte såna kommentarer som Janne D’s också ett sätt att förlöjliga artikelförfattaren?
  ——
  Vad beträffar Fukushima så har radioaktiviteten i många länder rätt långt bort från Japan höjts flera ggr. tex 2 ggr eller upp till som värst 10 ggr. Antal cancerfall/tidsenhet som beror av strålning bör öka ungefär i samma proportion så länge den höjningen kvarstår. Räkneexempel: 1 miljard människor under 20 års tid och normal bakgrundsstrålning. Enligt officiella data skulle det ge 3,3 miljoner cancerfall utöver dem från andra orsaker.
  Om bakgrundsstrålningen fördubblas i ett land pga Fukushima bör det alltså bli 6,6 miljoner fall.
  Det märks inte på ngt dramatiskt sätt i ett kortare perspektiv men statistiskt blir det många individer.
  Eliterna vill avfolka världen så om det var kärn(vapen)terrorism i Fukushima är det i linje med deras planer men isf är motivet även att strypa industrialiseringen i ett stort antal länder. Tjernobyl innebar ett stort bakslag för Sovjet och Frankrikes bidrag till utveckling av många länder och som tidigare nämnts pekar fakta på att det var ett sabotage och ingen olycka.

  Hur många dör av att de inte kan försvara sig organisatoriskt och ekonomiskt mot imperiet?
  Det brittiska imperiets sammanlagda orsakande av ökad dödlighet i Indien under 1757 till 1947 bedömdes av Gideon Polya vara 1,8miljarder.
  http://www.countercurrents.org/polya240509.htm

  http://janeaustenand.blogspot.se/

  http://globalbodycount.blogspot.com/

 • Med tanke på att “kärnkraft” är världens dyraste vattenkokare som aldrig producerat en milliwatt el så är denna låååånga artikel ganska kul.

  Om det med Hiroshima bomber menas napalmbomber då är jag med, för nån atombomb har aldrig smällt nånstans och kommer inte att göra heller.

  Dessa mina påståenden är lika “bevisbara” som påståendena i artikeln, men till skillnad mot dessa så kan skärskådning leda fram till att om kärnkraft funkat så hade det funnits många såna i isolerade områden ( utan andra energikällor ) där råvarutillgången är stor. Finns många exempel där naturkatastrofer tillfälligt slagit ut vatten och kolkraft där elen varit borta i veckor trots att det funnits oskadade kärnkraftverk uppkopplade på samma nät.

  Ang påståenden om antal “offer” efter Tjernobyl så är merparten av dessa offer alla aborter som skedde efter massiv skrämselpropaganda från “vetenskapen/world homocide organisation och andra goooda instanser som vill oss alla väl.

  Till sist så påstods det att öringen (fiskart) i sjön där jag vistas innehöll 50.000 Bcq/kg, halveringstiden för massa hemska strålämnen påstods vara 450.000 år, gränsvärdet för människoföda varierade lite men säg c.a 1500 Bcq, nu till det skojiga, för några år sen så lämnades ett antal fiskar från nämnda sjö för provtagning och ALLA hade samma värde tadaa 50 Bcq/kg
  har sett detta resultat med egna ögon och käkar med god aptit denna fantastiskt vackra gåva till oss människor som med hjälp av obotlig ignorans gör allt för att förstöra allt som förstöras kan.

  Fundera nu på att för en stund ta av dom rosa glasögonen och fundera hårt på om det ligger nån hund begraven i detta “kärnträsk” och alla andra lögner vi alla blivit utsatta för sen Hedenhös

  ps. alla konspirationsteorier hittills har efteråt befunnits sanna hehe ds.

 • Med tanke på att “kärnkraft” är världens dyraste vattenkokare som aldrig producerat en milliwatt el så är denna låååånga artikel ganska kul.

  Om det med Hiroshima bomber menas napalmbomber då är jag med, för nån atombomb har aldrig smällt nånstans och kommer inte att göra heller.

  Dessa mina påståenden är lika “bevisbara” som påståendena i artikeln, men till skillnad mot dessa så kan skärskådning leda fram till att om kärnkraft funkat så hade det funnits många såna i isolerade områden ( utan andra energikällor ) där råvarutillgången är stor. Finns många exempel där naturkatastrofer tillfälligt slagit ut vatten och kolkraft där elen varit borta i veckor trots att det funnits oskadade kärnkraftverk uppkopplade på samma nät.

  Ang påståenden om antal “offer” efter Tjernobyl så är merparten av dessa offer alla aborter som skedde efter massiv skrämselpropaganda från “vetenskapen/world homocide organisation och andra goooda instanser som vill oss alla väl.

  Till sist så påstods det att öringen (fiskart) i sjön där jag vistas innehöll 50.000 Bcq/kg, halveringstiden för massa hemska strålämnen påstods vara 450.000 år, gränsvärdet för människoföda varierade lite men säg c.a 1500 Bcq, nu till det skojiga, för några år sen så lämnades ett antal fiskar från nämnda sjö för provtagning och ALLA hade samma värde tadaa 50 Bcq/kg
  har sett detta resultat med egna ögon och käkar med god aptit denna fantastiskt vackra gåva till oss människor som med hjälp av obotlig ignorans gör allt för att förstöra allt som förstöras kan.

  Fundera nu på att för en stund ta av dom rosa glasögonen och fundera hårt på om det ligger nån hund begraven i detta “kärnträsk” och alla andra lögner vi alla blivit utsatta för sen Hedenhös

  ps. alla konspirationsteorier hittills har efteråt befunnits sanna hehe ds.

 • Håller med artikeln och är också inne på Rolf Löfgrens tankar. Många små lokala elkraft-källor är bra.
  Jag tycker att kärnkraften är ute, den har redan bevisat vilka katastrofer den kan orsaka. Skall man gardera sig mot alla risker blir den helt orimligt dyr. Dessutom kan ingen förutsäga alla faror. Bara att ständigt skydda mot terrorangrepp blir för dyrt. T.ex. genom att låta alla som skall byta yttertak, få en del ekonomiskt stöd som hjälp att skaffa solceller och även montera lämpliga batterier, som nu finns för villor bl.a. kan de flesta bli självförsörjande och därmed även bidragande till ett starkare civilförsvar på den punkten. Nätet kan fortfarande fungera, så allt ev. överskott går dit. Vattenkraft, vindkraft och större parker av solceller, skulle räcka som extra buffert. Närmaste 20 åren kommer många behöva byta takbeläggning på sina fastigheter och förmodligen dubbelt så många inom 40 år. Dessutom prövas vågkraft redan. Solvärmepaneler är också bra komplement. Samt kommunala värmeverk. Jag undrar hur många skattekronor per kwh det totalt lagts i den kärnkraft vi har nu? Har letat men inte hittat några siffror. Någon som vet? Jag tycker det är dags för kärnkraften att fasas ut efterhand. Varför inte köra med samma beslutsamhet, men kanske inte i samma fart som Tyskland? Bäst då att först bygga ut alternativen så fort det går. Jag har faktiskt inte längre koll hur stor andel kärnkraften står för idag.

 • Kärnkraften är en farlig metod och dessutom mycket känslig för sabotage eller terror. Eftersom det är ett fåtal verk och därmed omfattande ledningsdragning för att distribuera elströmmen. Oerhört centraliserad och sårbar teknik.

  Jag vill hellre se en mångfald av små och större värme-kraft-verk. Dvs. kommunala värmeverk som också producerar elström för det lokala behovet. De flesta värmeverk arbetar med bio-massa och sopor. Med detta ska avloppsslam också brännas, det innehåller höga energi värden. Med korrekt rening samlas alla giftiga ämnen från slammet upp, och dessutom sätta stopp för spridning av avloppsslam på åkermark. Denna slamspridning medverkar i hög grad till kadmium och andra gifter i maten, som det var larm om nyligen.

  Prof Göran Petersson på Chalmers har skrivit rapport om slamförbränning och fördelar med detta.

  http://publications.lib.chalmers.se/publication/191107

 • Hej igen, då gör jag ett nytt försök som jag hoppas inte misstolkas som personkritik.
  Det är många många saker som är sakfel i artikeln men jag väljer nu bara en för sakens skull.

  Det inte är påvisat någon ökad incident av thyroidcancer hos barn och ungdomar. Studien som impliceras här har ett grovt metodfel i att inte ha en relevant kontrollgrupp. I ett försök att estimera ökad risk jämförde man med normalincidensen hos icke screenad befolkning och kom då ut med strax över 30 gånger högre risk.
  I en annan studie försökte man korrigera detta metodfelet genom att använda samma screeningmetod på icke exponerad population i olika områden av Japan. När man jämförde denna med samma baseline som orginalstudien kom man ut med samma ökade risk(faktiskt snäppet högre men close enough).
  Kort sagt: nån 30-50 gånger högre risk finns inte.

  Den första studien fick en uppsjö av medial uppmärksamhet, den andra som egentligen effektivt kompletterar den första studien hörde man inte mycket av tyvärr. Rädsla säljer bättre än fakta som vanligt.

  Om skribenten nu menar att det finns en annan studie som visar på detta är jag idel öra. WHO har ett estimat som är långt från det angivna talet men det är dessutom en projektion och inte en observation. UNSCEAR har i sitt estimat ännu mindre tal.

  Är detta sakligt nog? Vi kan ta punkterna en och en så här om det nu är acceptabelt.

 • Amerikanen Jim Stone (numer i landsflykt i Mexiko) har lagt fram bevis för att Fukushima var ett terroristattentat el. krigshandling förklätt till naturkatastrof och utfört av samma entitet som mördade, medlemmen av vårt kungahus, FN-fredsmäklaren Folke Bernadotte. Jim Stone’s sajt är ständigt under attack på nätet, men en klonad sajt har etablerats på Island så att informationen ej kan tystas ned.

 • Meddelande från redaktören.

  Flera försök har gjorts för att posta nedsättande och förlöjligande angrepp mot skribenten till artikeln ovan. Dessa har raderats. Endast saklig kritik som är ämnesorienterad och inte är negativt personfixerad godkänns.

  Alla nya försök som personangriper eller förlöjligar Maj Wechselmann leder till omedelbar svartlistning på NewsVoice. / red

 • Tack för denna utmärkta artikel. Jag var c:a 14 år när kärnkraftsdebatten + folkomröstningen pågick i Sverige och jag minns så väl hur urbota dumma jag tyckte att de vuxna var som kunde bygga och förespråka något så farligt som kärnkraften. Nu har de farhågor vi hade och de skräckscenarior vi såg framför oss förverkligats. Åh, vad jag önskar att jag hade haft fel och de vuxna hade varit de kloka.

 • [Kommentaren raderades. Skribenten utpekas som konspirationsteoretiker. Det är osakligt och icke relevant i sammanhanget. NewsVoice är dessutom fel forum om man vill peka ut en skribent som konspirationsteoretiker.]

 • Håller med artikeln och är också inne på Rolf Löfgrens tankar. Många små lokala elkraft-källor är bra.
  Jag tycker att kärnkraften är ute, den har redan bevisat vilka katastrofer den kan orsaka. Skall man gardera sig mot alla risker blir den helt orimligt dyr. Dessutom kan ingen förutsäga alla faror. Bara att ständigt skydda mot terrorangrepp blir för dyrt. T.ex. genom att låta alla som skall byta yttertak, få en del ekonomiskt stöd som hjälp att skaffa solceller och även montera lämpliga batterier, som nu finns för villor bl.a. kan de flesta bli självförsörjande och därmed även bidragande till ett starkare civilförsvar på den punkten. Nätet kan fortfarande fungera, så allt ev. överskott går dit. Vattenkraft, vindkraft och större parker av solceller, skulle räcka som extra buffert. Närmaste 20 åren kommer många behöva byta takbeläggning på sina fastigheter och förmodligen dubbelt så många inom 40 år. Dessutom prövas vågkraft redan. Solvärmepaneler är också bra komplement. Samt kommunala värmeverk. Jag undrar hur många skattekronor per kwh det totalt lagts i den kärnkraft vi har nu? Har letat men inte hittat några siffror. Någon som vet? Jag tycker det är dags för kärnkraften att fasas ut efterhand. Varför inte köra med samma beslutsamhet, men kanske inte i samma fart som Tyskland? Bäst då att först bygga ut alternativen så fort det går. Jag har faktiskt inte längre koll hur stor andel kärnkraften står för idag.

 • Fantastiskt att världen fortfarande håller människor i ett evigt järngrepp över energiproblemen när det bevisligen finns alternativ som skulle få framtiden att blomstra för alla. Återigen, pengar pengar pengar står i vägen för giriga makthavare som inte verkar få nog!

 • Kärnkraften är en farlig metod och dessutom mycket känslig för sabotage eller terror. Eftersom det är ett fåtal verk och därmed omfattande ledningsdragning för att distribuera elströmmen. Oerhört centraliserad och sårbar teknik.

  Jag vill hellre se en mångfald av små och större värme-kraft-verk. Dvs. kommunala värmeverk som också producerar elström för det lokala behovet. De flesta värmeverk arbetar med bio-massa och sopor. Med detta ska avloppsslam också brännas, det innehåller höga energi värden. Med korrekt rening samlas alla giftiga ämnen från slammet upp, och dessutom sätta stopp för spridning av avloppsslam på åkermark. Denna slamspridning medverkar i hög grad till kadmium och andra gifter i maten, som det var larm om nyligen.

  Prof Göran Petersson på Chalmers har skrivit rapport om slamförbränning och fördelar med detta.

  http://publications.lib.chalmers.se/publication/191107

 • [Kommentaren raderad eftersom den är osaklig, inte pekar på något fakta och dessutom är personangripande mot Maj Wechselmann]

  Ett skämt eftersom själva artikeln innehåller sakfel, och saknar belagda fakta.

 • Och det finns INGET som säger att det som hände i japan inte kan hända här. jag hade jordbävning hemma för några dagar sen (bor i pite) tur vi inte har ett kärnkraftverk under knuten som kan gå i luften när som helst!!

 • Bra skrivit maj!! är så ubota less på myndigheter media och såkallade “forskares” lögner om denna katastrofen som redan skördat tusen tals ja kanske miljon tals. Sanningen måste fram innan det händer här oxå!!

  Till jerker; det finns mycke som talar för att cancer i skälva verket ÄR en svamp alltså ett mögel. Lyckligtvis går dt och bota enkelt med KS: http://www.ion-silver.com https://www.youtube.com/watch?v=LTBOVhShGik

  Strålning är oehört farlig som det är, oav sett om det orsakar att cancer svamp växer lr inte!!

 • [Kommentaren raderad eftersom den är osaklig, inte pekar på något fakta och dessutom är personangripande mot Maj Wechselmann]

 • Hej igen, då gör jag ett nytt försök som jag hoppas inte misstolkas som personkritik.
  Det är många många saker som är sakfel i artikeln men jag väljer nu bara en för sakens skull.

  Det inte är påvisat någon ökad incident av thyroidcancer hos barn och ungdomar. Studien som impliceras här har ett grovt metodfel i att inte ha en relevant kontrollgrupp. I ett försök att estimera ökad risk jämförde man med normalincidensen hos icke screenad befolkning och kom då ut med strax över 30 gånger högre risk.
  I en annan studie försökte man korrigera detta metodfelet genom att använda samma screeningmetod på icke exponerad population i olika områden av Japan. När man jämförde denna med samma baseline som orginalstudien kom man ut med samma ökade risk(faktiskt snäppet högre men close enough).
  Kort sagt: nån 30-50 gånger högre risk finns inte.

  Den första studien fick en uppsjö av medial uppmärksamhet, den andra som egentligen effektivt kompletterar den första studien hörde man inte mycket av tyvärr. Rädsla säljer bättre än fakta som vanligt.

  Om skribenten nu menar att det finns en annan studie som visar på detta är jag idel öra. WHO har ett estimat som är långt från det angivna talet men det är dessutom en projektion och inte en observation. UNSCEAR har i sitt estimat ännu mindre tal.

  Är detta sakligt nog? Vi kan ta punkterna en och en så här om det nu är acceptabelt.

 • [Kommentaren raderad eftersom den är osaklig, inte pekar på något fakta och dessutom är personangripande mot Maj Wechselmann]

 • Amerikanen Jim Stone (numer i landsflykt i Mexiko) har lagt fram bevis för att Fukushima var ett terroristattentat el. krigshandling förklätt till naturkatastrof och utfört av samma entitet som mördade, medlemmen av vårt kungahus, FN-fredsmäklaren Folke Bernadotte. Jim Stone’s sajt är ständigt under attack på nätet, men en klonad sajt har etablerats på Island så att informationen ej kan tystas ned.

 • Meddelande från redaktören.

  Flera försök har gjorts för att posta nedsättande och förlöjligande angrepp mot skribenten till artikeln ovan. Dessa har raderats. Endast saklig kritik som är ämnesorienterad och inte är negativt personfixerad godkänns.

  Alla nya försök som personangriper eller förlöjligar Maj Wechselmann leder till omedelbar svartlistning på NewsVoice. / red

 • Tack för denna utmärkta artikel. Jag var c:a 14 år när kärnkraftsdebatten + folkomröstningen pågick i Sverige och jag minns så väl hur urbota dumma jag tyckte att de vuxna var som kunde bygga och förespråka något så farligt som kärnkraften. Nu har de farhågor vi hade och de skräckscenarior vi såg framför oss förverkligats. Åh, vad jag önskar att jag hade haft fel och de vuxna hade varit de kloka.

 • [Kommentaren raderades. Skribenten utpekas som konspirationsteoretiker. Det är osakligt och icke relevant i sammanhanget. NewsVoice är dessutom fel forum om man vill peka ut en skribent som konspirationsteoretiker.]

 • Fantastiskt att världen fortfarande håller människor i ett evigt järngrepp över energiproblemen när det bevisligen finns alternativ som skulle få framtiden att blomstra för alla. Återigen, pengar pengar pengar står i vägen för giriga makthavare som inte verkar få nog!

 • [Kommentaren raderad eftersom den är osaklig, inte pekar på något fakta och dessutom är personangripande mot Maj Wechselmann]

  Ett skämt eftersom själva artikeln innehåller sakfel, och saknar belagda fakta.

 • Intressant och skrämmande. Det här med strålning kan vara långt allvarligare än vad vi tidigare trott, även om vi vet att det är skadligt. Strålning kan få mögel med pigmentämnet melanin att växa mer och avge mer mögelgifter etc., mögelgifter som är cancerogena. Jag undrar utifrån min forskning om huruvida strålningen kan ge mögel större chans att tillväxa i kroppen (invasivt) och hur omfattande kopplingen är mellan strålning-mögel-cancer. http://www.lfs-web.se/mogel-stralning.htm

 • Och det finns INGET som säger att det som hände i japan inte kan hända här. jag hade jordbävning hemma för några dagar sen (bor i pite) tur vi inte har ett kärnkraftverk under knuten som kan gå i luften när som helst!!

 • Bra skrivit maj!! är så ubota less på myndigheter media och såkallade “forskares” lögner om denna katastrofen som redan skördat tusen tals ja kanske miljon tals. Sanningen måste fram innan det händer här oxå!!

  Till jerker; det finns mycke som talar för att cancer i skälva verket ÄR en svamp alltså ett mögel. Lyckligtvis går dt och bota enkelt med KS: http://www.ion-silver.com https://www.youtube.com/watch?v=LTBOVhShGik

  Strålning är oehört farlig som det är, oav sett om det orsakar att cancer svamp växer lr inte!!

 • [Kommentaren raderad eftersom den är osaklig, inte pekar på något fakta och dessutom är personangripande mot Maj Wechselmann]

 • [Kommentaren raderad eftersom den är osaklig, inte pekar på något fakta och dessutom är personangripande mot Maj Wechselmann]

 • Intressant och skrämmande. Det här med strålning kan vara långt allvarligare än vad vi tidigare trott, även om vi vet att det är skadligt. Strålning kan få mögel med pigmentämnet melanin att växa mer och avge mer mögelgifter etc., mögelgifter som är cancerogena. Jag undrar utifrån min forskning om huruvida strålningen kan ge mögel större chans att tillväxa i kroppen (invasivt) och hur omfattande kopplingen är mellan strålning-mögel-cancer. http://www.lfs-web.se/mogel-stralning.htm

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *