Fd Bush-administratör försvarar Snowdens NSA-läckande

publicerad 28 mars 2016
- av NewsVoice
Lawrence Wilkerson - Foto: OETA.TV

Lawrence Wilkerson - Foto: OETA.TV

Lawrence Wilkerson som var "chief of staff" för Bush-administrationen säger att Snowdens avslöjande av NSA:s spioneri på allt från amerikanska medborgare till utländska statsöverhuvuden var en stor service för allmänheten. Han menar även att Snowden varit noga med att inte släppa information som kan utsätta USA för risker.

Text: NewsVoice | Foto: The Oklahoma Network

Lawrence Wilkerson är övertygad om att Snowdens uppsåt har varit av godo, att hans intentioner varit rena och alturistiska, men tillägger att Snowdens intelligenta sätt att framföra sin kritik mot NSA och USA även är mycket kraftfull.

“I think Snowden has done a service, ” förklarade Wilkerson för tidningen Salon. “I wouldn’t have had the courage, and maybe not even the intellectual capacity, to do it the way he did it.”

“There’s a logic to what he has done that is impressive” ... “He really has refrained from anything that was truly dangerous, with regard to our security — regardless of what people say.”

“It’s clear to me from listening to his personal statements — I think those are important — that he did have a genuinely altruistic motive for doing it”.

“Snowden seems to me to be pure as a driven snow” ... “You can be dangerous if you’re that way, but you can also be helpful. And I think he’s been more helpful than dangerous.”

Snowden själv bekräftar att han varit mycket noga med att inte skada USA, utan endast delge allmänheten information som är av allmänt intresse. Wilkerson är säker på att Snowden aldrig kan komma tillbaka till USA utan att fängslas.

Källa: “Snowden has done a service”: Former Bush official Lawrence Wilkerson applauds the whistleblower

Text: NewsVoice

Col. Lawrence Wilkerson is a retired U.S. Army Colonel and former chief of staff to U.S. Secretary of State, Colin Powell. Since his retirement, he has publicly criticized the planning and execution of the Iraq War and the global politics surrounding it. He is the former director of the U.S.-Cuba Policy Initiative with the American Strategy Program at the New America Foundation. Read more