Lasse Wikman: Svenska regeringen regerar mot sina landsmän

publicerad 11 mars 2016
- Gästskribent
Amerikansk fallskärmshoppare (US Air Force. Foto: Skeeze

Lasse WikmanDEBATT. Missnöjet växer i Sverige. Normer, lagar och ordningsregler, som är en stor del av den svenska kulturen håller på att försvinna medan vi lojt svansar efter USA. Regeringen genomför en tyst kupp i Sverige, ett ohörbart våld och vi kommer att skämmas som nation. Det skriver Lasse Wikman som är engagerad i Sveriges och EU:s ödesfrågor.

Text: Lasse Wikman (denna artikel refuserades av DN)

Missnöjet växer i Sverige. Fler och fler känner sig otrygga, känner sig distanserade och man känner inte igen sitt land längre. Sverige har alltid varit ett humant land. Vi har värnat och tagit hand om de som behöver vår hjälp. Vi har skyddat människor som är i behov av en fristad och vi har ställt upp för de fria idealen – idéerna och tankarna som gör människan till den rättrådige samhällsmedborgaren vi hyllat.

Vi har genom kloka personers resonemang, skrivit ner och lagstadgat om grunden för vårt samhälles existens och framåtskridande genom de grundlagar vi nu har. Lagar som är kittet i vårt samhällsmaskineri, ett rättesnöre för var och en av oss, oavsett vilket yrke eller funktion vi har i Sverige. På ett mycket finurligt sätt, få alla att känna delaktighet och genom smidigt arbete få kontroll på vårt land när det gäller lokala, regionala eller nationella frågor.

Att kunna kontrollera att rätt beslut tas, utan baktankar eller personliga fördelar. Ett transparent samhälle skapar trygghet och livskraft. Det är ett sunt land där människor kan känna sig delaktiga och därmed bidrar till Sveriges välbefinnande.

Nu håller alla dessa normer, lagar och ordningsregler, som är en stor del av den svenska kulturen och kynnet, på att försvinna.

Genom USA:s vidriga krig och skapande av terrorgrupper runt om i världen, har stora delar av vårt jordklot fått kännas vid, den amerikanska girigheten. Världens supermakt tar sig friheter, som överstiger det mesta i råhet, förnedring, skövling, våld och terror. Människor blir lemlästade och dödade för att USA ska kunna få roffa åt sig av naturresurser och strategiska områden. Ingen pardon ges. Afghanistan, Irak, Libyen, Sudan och Syrien är bara några av de länder som har fått och f n får känna av den amerikanska grymheten. I dess spår skapas enorma flyktingströmmar som nu Europa får kännas vid. För att kunna utöva terrorn, har USA hållhakar på snart alla länder.

EU är inget undantag. Inte heller Sverige. Här svansar ländernas regeringar lojt efter USA:s visselpipa. Sverige vill vara bäst i klassen, så därför ska de avtal som USA vill att Sverige godkänner, också genomföras i Sverige och EU. Sverige har levt i fred i över 200 år. Nu ska vi ingå i en allians med Nato, för USA:s vilja. Ett fullständigt ologiskt beslut, som förklaras med att vi ska känna oss säkra mot eventuella angrepp av vårt land. Det är Nato som skapar osäkerheten, inte tvärtom. Det är Nato som skapar det osäkra läge gentemot vår store granne i öster. Ryssland som inget hellre vill, än att vi ska leva som goda grannar.

Sverige och EU ska dessutom godkänna de förhatliga avtalen TTIP, CETA och TISA. Handels- och serviceavtal, som kommer att förstöra vårt land och stora delar av Europa för all framtid. Amerikanska företag vill roffa åt sig av Europas rikedomar, för girigheten i USA har inga gränser.

Vår svenska regering visar med all önskvärd tydlighet, att man går USA till viljes på alla punkter. Man hjälper hellre USA än att värna landets befolkning. Därför har nu justitiedepartementet utarbetat en förändring av en av våra grundlagar, offentlighetsprincipen. Går den igenom, så kommer Sverige att kastas in i kylan och tar ett jättekliv från demokratin.

Regeringen gör detta för att i tysthet kunna genomföra lagar, som gynnar samarbetet med USA, alltså underkasta sig USA:s vilja och begränsa Sveriges befolkning deras rätt till information om hur landet styrs och vad som kan tänkas genomföras. Man kan säga att detta är en tyst kupp av Sverige, ett ohörbart våld mot vårt land som USA gjort så många gånger förr mot andra suveräna stater.

Swisha-LasseWikmanOm detta blir verklighet kommer Sverige inte längre att vara det humana land, som hyllar människan, de fria idealen och den sunda själen. Sverige sänks ner i mörker och skam. Framtiden är skrämmande ledsam.

Text: Lasse Wikman (finns på Facebook)

Lasse Wikman, är engagerad i flera av Sveriges och EUs ödesfrågor. Lokalt involverad i ostkustbanans dubbelspår förbi hemorten Hudiksvall. Har arbetat inom olika yrken bl a alkoholist/narkotikavård, resebranschen samt dam- och flickfotboll.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Har detta något samband med, den Artificiella Intelligens forskningen på KI som pågår i ett nära sammarbete mellan framförallt USA och Sverige..? Man försöker sedan längre tid tillbaks skapa en Artificiell hjärna.. Oskyldiga människor ute i samhället, tvingas betala med sina liv för att göra denna “framgång” möjlig, då forskning måste utföras på mänsklig hjärna. Ovetandes och utan samtycke nano-chippas patienter vid t ex ett vanligt blodprov, vid ett läkarbesök för att sedan på distans kopplas upp till en superdator som sedan möjliggör för oseriösa forskare att utföra tortyrliknande experiment på distans på offren. Denna hänsynslösa hjärnforskning där nanoteknik används är det värsta brott mot människan genom hela människlighetens historia..Sverige har totalt ignorerat EU :s och FN :s uppmaning om att Sverige måste stifta en lag som skyddar medborgarna mot forskningsövergrepp, då det i Sverige inte stiftats någon lag vad gäller nanoteknik. Militären FOI har också nära sammarbete med KI i denna forskning, man utövar ett dolt krig genom att utsätta oskyldiga människor ute i samhället för osynliga elektromagnetiska /Psykotroniska vapen, det används skalärvågor som tränger igenom husets väggar in i deras hem, vilket omöjliggör för offret att komma undan och få vila. Detta grymma förfaringssätt görs för att utröna hur mycket strålning en människa tål..! Offren är övervakade dygnet runt, deras inre organ och hjärnor har “tagits över” med hjälp av satellitstyrd high tech utrustning. De har isolerats från det övriga samhället och är föremål för vad som kallas för
  “gangstalking “. Även personal på t ex postkontor, banker, transportföretag, etc sammarbetar, för att plåga offren.
  Många människors liv har slagits i spillror, och ett liv i tortyr återstår för dessa människor. Det är dessutom så hemskt att då denna utsatthet sker på ett dolt och synnerligen sofistikerat sätt, har offret svårt att bli tagen på allvar av allmänheten.. Det krävs att medmänniskorna agerar och visar sin avsky mot dessa totalt oseriösa och hänsynslösa sk forskare.. En etisk debatt är ett måste SNARAST..!

 • Har detta något samband med, den Artificiella Intelligens forskningen på KI som pågår i ett nära sammarbete mellan framförallt USA och Sverige..? Man försöker sedan längre tid tillbaks skapa en Artificiell hjärna.. Oskyldiga människor ute i samhället, tvingas betala med sina liv för att göra denna “framgång” möjlig, då forskning måste utföras på mänsklig hjärna. Ovetandes och utan samtycke nano-chippas patienter vid t ex ett vanligt blodprov, vid ett läkarbesök för att sedan på distans kopplas upp till en superdator som sedan möjliggör för oseriösa forskare att utföra tortyrliknande experiment på distans på offren. Denna hänsynslösa hjärnforskning där nanoteknik används är det värsta brott mot människan genom hela människlighetens historia..Sverige har totalt ignorerat EU :s och FN :s uppmaning om att Sverige måste stifta en lag som skyddar medborgarna mot forskningsövergrepp, då det i Sverige inte stiftats någon lag vad gäller nanoteknik. Militären FOI har också nära sammarbete med KI i denna forskning, man utövar ett dolt krig genom att utsätta oskyldiga människor ute i samhället för osynliga elektromagnetiska /Psykotroniska vapen, det används skalärvågor som tränger igenom husets väggar in i deras hem, vilket omöjliggör för offret att komma undan och få vila. Detta grymma förfaringssätt görs för att utröna hur mycket strålning en människa tål..! Offren är övervakade dygnet runt, deras inre organ och hjärnor har “tagits över” med hjälp av satellitstyrd high tech utrustning. De har isolerats från det övriga samhället och är föremål för vad som kallas för
  “gangstalking “. Även personal på t ex postkontor, banker, transportföretag, etc sammarbetar, för att plåga offren.
  Många människors liv har slagits i spillror, och ett liv i tortyr återstår för dessa människor. Det är dessutom så hemskt att då denna utsatthet sker på ett dolt och synnerligen sofistikerat sätt, har offret svårt att bli tagen på allvar av allmänheten.. Det krävs att medmänniskorna agerar och visar sin avsky mot dessa totalt oseriösa och hänsynslösa sk forskare.. En etisk debatt är ett måste SNARAST..!

  • Martin
   På länken finns en kommentar innehållande ett utdrag ur Walter Bowart’s intervju med en ingenjör från hösten 1994 angående de väl dolda implantat som han hävdar förekom. Gjorda av benimmitation och syns ej på röntgen.
   memoryholeblog.com/2014/10/26/october-e-bom-operation-mind-control/#comment-81505

  • Martin
   På länken finns en kommentar innehållande ett utdrag ur Walter Bowart’s intervju med en ingenjör från hösten 1994 angående de väl dolda implantat som han hävdar förekom. Gjorda av benimmitation och syns ej på röntgen.
   memoryholeblog.com/2014/10/26/october-e-bom-operation-mind-control/#comment-81505

 • Till er som inte tycks vara medvetna om den Artificiella Intelligens forskningen som pågår, åtminstone inte på det groteska sätt som denne bedrivs, kan jag inget annat än att beklaga. Denne forskning måste ske på människor, och då ingen människa självmant skulle medverka till dessa experiment utför man detta dolt utan informerat samtycke. Ingen ska försöka förtiga sanningen eller lägga ut dimridåer på att dessa oetiska experiment existerar på oskyldiga människor på distans ute i samhället. Det är väldigt enkelt att själv inhämta information exempelvis via FOI, vilket erkänner att så sker, eller lyssna på alla offer för denna forskning..Försök istället att inhämta kunskaper om detta, för att på så sätt kanske föra de utsattas talan…vilket sannerligen behövs…

  • Sanna
   Detaljerna i det som diskuteras på nätet om hjärnforskning/hjärna dator kommunikation/artificiell intelligens är ofta förvirrade. Ofta pekas forskare ut enbart därför att de bedriver öppna projekt på något avancerat. Men sån aktivitet som bedrivs i hemlighet och på ett plågsamt sätt behöver inte ha ngn nyttig orsak. Typ att det är konkurrens och forskningen tävlar om att bli först med patent på hjärnan etc. Somliga hävdar det men vet inte om det verkligen hänger ihop på det viset.
   Dom uttrycker sig ofta kategoriskt men det är bara som dom gissar när dom försöker tolka intrycken.
   Frivilliga välavlönade försökspersoner skulle säkert gå att värva varvid mycket bättre utbyte vore möjligt än när det sker genom hemligt tvång. Dvs om syftet var att kartlägga hjärnan eller kommunicera.
   Jag tror att bla tortyr är motivet för att därigenom tvinga andra att hålla tyst under hot om att annars få skulden. Och även givetvis repressalier som indraget stöd.
   Det sker en medveten skandalisering så att ingen vågar röra vid det offentligt.
   Jag tvivlar på att forskningsutbytet blir bra med ovilliga förbannade försökspersoner.
   Vill man få öppenhet bör man peka på nyttiga tillämpningar av existerande teknologi tex för att bota förlamningsskador. Det har länge funnits hårdvara som möjliggör det och det skulle ge både jobb och profiter om det användes. Men i st hemlighålls det. Om det vore konkurrens och kapplöpning mellan forskningsgrupper som drev utvecklingen skulle såna nyttiga tillämpningar inte hållas tillbaka som nu sker. Det har funnits i användbar form sen efter mitten av 1970-talet. Dessförinnan hade dom inte lärt sig bemästra sk elektrodmatriser, men iom att det kom fram hade dom tillsammans med elektronik det som behövs för att koppla ihop skadade nervförbindelser. Ist för att i stor skala återställa förlamningsskador har utvecklingen stått och stampat i 40 år. Kanske sker det saker inom det fältet som jag inte vet men officiellt har det gått i snigeltakt.

 • Till er som inte tycks vara medvetna om den Artificiella Intelligens forskningen som pågår, åtminstone inte på det groteska sätt som denne bedrivs, kan jag inget annat än att beklaga. Denne forskning måste ske på människor, och då ingen människa självmant skulle medverka till dessa experiment utför man detta dolt utan informerat samtycke. Ingen ska försöka förtiga sanningen eller lägga ut dimridåer på att dessa oetiska experiment existerar på oskyldiga människor på distans ute i samhället. Det är väldigt enkelt att själv inhämta information exempelvis via FOI, vilket erkänner att så sker, eller lyssna på alla offer för denna forskning..Försök istället att inhämta kunskaper om detta, för att på så sätt kanske föra de utsattas talan…vilket sannerligen behövs…

  • Sanna
   Detaljerna i det som diskuteras på nätet om hjärnforskning/hjärna dator kommunikation/artificiell intelligens är ofta förvirrade. Ofta pekas forskare ut enbart därför att de bedriver öppna projekt på något avancerat. Men sån aktivitet som bedrivs i hemlighet och på ett plågsamt sätt behöver inte ha ngn nyttig orsak. Typ att det är konkurrens och forskningen tävlar om att bli först med patent på hjärnan etc. Somliga hävdar det men vet inte om det verkligen hänger ihop på det viset.
   Dom uttrycker sig ofta kategoriskt men det är bara som dom gissar när dom försöker tolka intrycken.
   Frivilliga välavlönade försökspersoner skulle säkert gå att värva varvid mycket bättre utbyte vore möjligt än när det sker genom hemligt tvång. Dvs om syftet var att kartlägga hjärnan eller kommunicera.
   Jag tror att bla tortyr är motivet för att därigenom tvinga andra att hålla tyst under hot om att annars få skulden. Och även givetvis repressalier som indraget stöd.
   Det sker en medveten skandalisering så att ingen vågar röra vid det offentligt.
   Jag tvivlar på att forskningsutbytet blir bra med ovilliga förbannade försökspersoner.
   Vill man få öppenhet bör man peka på nyttiga tillämpningar av existerande teknologi tex för att bota förlamningsskador. Det har länge funnits hårdvara som möjliggör det och det skulle ge både jobb och profiter om det användes. Men i st hemlighålls det. Om det vore konkurrens och kapplöpning mellan forskningsgrupper som drev utvecklingen skulle såna nyttiga tillämpningar inte hållas tillbaka som nu sker. Det har funnits i användbar form sen efter mitten av 1970-talet. Dessförinnan hade dom inte lärt sig bemästra sk elektrodmatriser, men iom att det kom fram hade dom tillsammans med elektronik det som behövs för att koppla ihop skadade nervförbindelser. Ist för att i stor skala återställa förlamningsskador har utvecklingen stått och stampat i 40 år. Kanske sker det saker inom det fältet som jag inte vet men officiellt har det gått i snigeltakt.

 • En av alla rapporter, som ytterligare bekräftar denna artikel om att de regeras mot sina landsmän:
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/kraftig-okning-av-mord-i-sverige/
  Bara senaste året, att antal mord mer än dubblats i Göteborg och ökat med nästan en tredjedel i hela landet. Skulle man se det på enklaste sättet, vore det som att Göteborg ökat sin befolkning till över det dubbla och Sverige ökat sin totala befolkning till 12 miljoner. Att kriminella dessutom börjat använda handgranater, dvs. militära krigsvapen all oftare är en bedrövelse i sig. Det är mest en sorglig påminnelse att det blir fler och fler som inte har den minsta lust att anknyta till normala samhället. Det beror förmodligen på att något har skenat iväg för långt utanför samhällets kontroll och det finns inte resurser eller någonsin har funnits senaste 30 åren. Och andra sidan, visst finns en global kraft av ekonomi, som ingen verkar kunna rubba eller ifrågasätta för den är så mytomspunnen. Allt är väldigt godtyckligt många ggr i den världen. Såg ett nyhetsinslag på TV i kväll om hur Nordbanken gör många Ryssar hemlösa pga. de tagit bostadslån ( bl.a. ) i dollar på bankens rekommendationer. Dollarn har stigit ganska mycket och rubeln har sjunkit till en tredjedel tror jag de sa. Givetvis, får de inte råd betala lånen till slut, då de får sin lön i rubel. Bankerna har alltför enkelt rätten på sin sida utan risk. Banker borde ta största risken förstås, men enskilda får nästan alltid bära hela ansvaret även när de inte rår för orsaken, som nu valutakursen. Jag ser gärna fram mot ytterligare analys om hur man så ofta går emot sina väljare som i flesta fall är eller varit skattebetalare under många decennium.

 • Tack alla för era intressanta kommentarer och den vidareutveckling av de vansinne som råder, artikeln skapade. Jag kanske återkommer med ny artikel om Chef.red. accepterar. Må gott!
  Allra vänligast
  Lasse Wikman

 • En av alla rapporter, som ytterligare bekräftar denna artikel om att de regeras mot sina landsmän:
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/kraftig-okning-av-mord-i-sverige/
  Bara senaste året, att antal mord mer än dubblats i Göteborg och ökat med nästan en tredjedel i hela landet. Skulle man se det på enklaste sättet, vore det som att Göteborg ökat sin befolkning till över det dubbla och Sverige ökat sin totala befolkning till 12 miljoner. Att kriminella dessutom börjat använda handgranater, dvs. militära krigsvapen all oftare är en bedrövelse i sig. Det är mest en sorglig påminnelse att det blir fler och fler som inte har den minsta lust att anknyta till normala samhället. Det beror förmodligen på att något har skenat iväg för långt utanför samhällets kontroll och det finns inte resurser eller någonsin har funnits senaste 30 åren. Och andra sidan, visst finns en global kraft av ekonomi, som ingen verkar kunna rubba eller ifrågasätta för den är så mytomspunnen. Allt är väldigt godtyckligt många ggr i den världen. Såg ett nyhetsinslag på TV i kväll om hur Nordbanken gör många Ryssar hemlösa pga. de tagit bostadslån ( bl.a. ) i dollar på bankens rekommendationer. Dollarn har stigit ganska mycket och rubeln har sjunkit till en tredjedel tror jag de sa. Givetvis, får de inte råd betala lånen till slut, då de får sin lön i rubel. Bankerna har alltför enkelt rätten på sin sida utan risk. Banker borde ta största risken förstås, men enskilda får nästan alltid bära hela ansvaret även när de inte rår för orsaken, som nu valutakursen. Jag ser gärna fram mot ytterligare analys om hur man så ofta går emot sina väljare som i flesta fall är eller varit skattebetalare under många decennium.

 • Tack alla för era intressanta kommentarer och den vidareutveckling av de vansinne som råder, artikeln skapade. Jag kanske återkommer med ny artikel om Chef.red. accepterar. Må gott!
  Allra vänligast
  Lasse Wikman

 • Jag håller med skribenten på alla punkter. Jag håller också med alla kommentarer av det vakna folket.

  Jag vill bara tillägga en sak. Situationen i Sverige och Världen, både på politisk och ekonomisk nivå, är uteslutande de privatägda Bankernas skapning. De familjer som äger i princip all rikedom och makt har drivit världen framför sig i flera århundraden.

  Jag rekommenderar alla att forska i ämnet, informationen hittas på nätet eller också på Youtube. Allt finns där bevisat.

  Tack för att det finns alt.media!

  Henke

 • @ Rune Johansson

  Kan du berätta vad du anser vara skitsnack så blir du lite lättare att förstå.

 • Ett sånt skitsnack! USA-hat av en ny sort. Något liknande har jag bara hört av kommunister tidigare.

 • Jag håller med skribenten på alla punkter. Jag håller också med alla kommentarer av det vakna folket.

  Jag vill bara tillägga en sak. Situationen i Sverige och Världen, både på politisk och ekonomisk nivå, är uteslutande de privatägda Bankernas skapning. De familjer som äger i princip all rikedom och makt har drivit världen framför sig i flera århundraden.

  Jag rekommenderar alla att forska i ämnet, informationen hittas på nätet eller också på Youtube. Allt finns där bevisat.

  Tack för att det finns alt.media!

  Henke

 • @ Rune Johansson

  Kan du berätta vad du anser vara skitsnack så blir du lite lättare att förstå.

 • Det behövs väl ingen neddrogning, med tanke på SSRI läkemedel.
  Varenda en går med mobilen framför ögonen utomhus, cyklar läsande mobilen och kör väl bil också förmodar jag med mobilen framför ögonen.
  Det är vårt beroende och frivilliga drog.
  TV, som 90% av folket sitter och ser på varje kväll.
  Datorer och sociala media
  och mobilen som konstant är i handen.

 • @sanna jonsson, måste säga att tillåt mig tvivla.

  På MIT-universitetet har man under ett decennium forskat i nematodernas ca dryga 900 celler varav ca 300 är neuroner (hjärnceller). Trots att man har klarlagt hela kopplingsschemat mellan alla neuroner så kan man trots alla elektromagnetiska stimuleringar inte ens förutsäga om masken i fråga ska vrida sig åt vänster eller höger. Talar vi om en mänsklig hjärna så talar vi om något helt annat.

  Det Sanna Jonsson här tar upp med “elektroniska – elektromagnetiska vapen” är den så kallade magnetiska skalärvågen. Med detta menar man att påverka människor på avstånd; men vad är det man påverkar egentligen och med vilken precision?

  Vår hjärna är varierande “saker” på olika skiftande nivåer. På en nivå är hjärnan enbart molekyler, som i sin tur består av atomer osv, osv ner till de minsta elementarpartiklarna. På nästa nivå celler. Nästa läge är nätverk av celler. På ytterligare en nivå elektriska svängningsfält, nästa signalsubstanser osv, osv hela vägen upp till hela hjärnan. Även om det bedrivs forskning om skalärvågor som kan tänkas påverka oss, så betänk att påverkar man molekylrörelserna på något sätt med magnetiska skalärvåger, går det att i så fall att förutsäga vad resultat blir om man inte samtidigt känner till alla enskilda elementarpartiklars energimängd position osv och vad dem står för. För det där med att någonting är något hela annat på lägre nivåer är vardagsmat inom kvantmekaniken. Påverkar man lägsta eller minsta nivån kan man inte förutsäga vad resultat blir på högre nivåer blir.

  En annan sak är att allt sitter inte heller i hjärnan. Hjärtat har också också nervceller. Hjärtat arbetar med betydligt starkare elektronik än hjärnan.

  • Ale
   Skalärvågor är fantasier. De som påstår sig använda det har i själva verket bara vanlig elektromagnetisk utrustning och de troende kräver inga bevis.
   Det tidigare Foa hade en del desinfo för sig för en del år sen. Den gången var det påstådda ljudvirvelvapen som beskrevs tillsammans med irrelevanta teoretiska referenser.
   Fenomenet påstods alstra ‘rökringar’ av ljud och illustrerades med en vanlig högtalare.
   @Rune Johansson
   Alla kommunistregimer har kommit till makten med angloamerikanernas hjälp. Och Karl Marx hölls om ryggen i kapitalismens dåvarande centrum England.
   Läs Usas Kubaambassadörs E T Smith bok The Fourth Floor. Han upplevde från nära håll hur det amerikanska etablissemanget mot ambassadörens enträgna varningar, på alla sätt hjälpte Castro till makten. NYT och statsdepartementet och Cia hjälpte Castro till makten, fullt medvetna om hans kommunistiska bakgrund. Usas vapenindustri och militärindustriella komplex fick därigenom ett lagom stort hot att peka på från nära håll.
   Kommunismen understöds av de rika banksters för att hindra konkurrentländer att bli konkurrenskraftiga och för att tvinga fram en världsregering under angloamerikas kontroll.
   Kina och Ryssland har numer slitit sig loss från den ineffektiva samhällsform de fick sig pådyvlade av Us/Uk.

 • Ett sånt skitsnack! USA-hat av en ny sort. Något liknande har jag bara hört av kommunister tidigare.

 • Det behövs väl ingen neddrogning, med tanke på SSRI läkemedel.
  Varenda en går med mobilen framför ögonen utomhus, cyklar läsande mobilen och kör väl bil också förmodar jag med mobilen framför ögonen.
  Det är vårt beroende och frivilliga drog.
  TV, som 90% av folket sitter och ser på varje kväll.
  Datorer och sociala media
  och mobilen som konstant är i handen.

 • @sanna jonsson, måste säga att tillåt mig tvivla.

  På MIT-universitetet har man under ett decennium forskat i nematodernas ca dryga 900 celler varav ca 300 är neuroner (hjärnceller). Trots att man har klarlagt hela kopplingsschemat mellan alla neuroner så kan man trots alla elektromagnetiska stimuleringar inte ens förutsäga om masken i fråga ska vrida sig åt vänster eller höger. Talar vi om en mänsklig hjärna så talar vi om något helt annat.

  Det Sanna Jonsson här tar upp med “elektroniska – elektromagnetiska vapen” är den så kallade magnetiska skalärvågen. Med detta menar man att påverka människor på avstånd; men vad är det man påverkar egentligen och med vilken precision?

  Vår hjärna är varierande “saker” på olika skiftande nivåer. På en nivå är hjärnan enbart molekyler, som i sin tur består av atomer osv, osv ner till de minsta elementarpartiklarna. På nästa nivå celler. Nästa läge är nätverk av celler. På ytterligare en nivå elektriska svängningsfält, nästa signalsubstanser osv, osv hela vägen upp till hela hjärnan. Även om det bedrivs forskning om skalärvågor som kan tänkas påverka oss, så betänk att påverkar man molekylrörelserna på något sätt med magnetiska skalärvåger, går det att i så fall att förutsäga vad resultat blir om man inte samtidigt känner till alla enskilda elementarpartiklars energimängd position osv och vad dem står för. För det där med att någonting är något hela annat på lägre nivåer är vardagsmat inom kvantmekaniken. Påverkar man lägsta eller minsta nivån kan man inte förutsäga vad resultat blir på högre nivåer blir.

  En annan sak är att allt sitter inte heller i hjärnan. Hjärtat har också också nervceller. Hjärtat arbetar med betydligt starkare elektronik än hjärnan.

  • Ale
   Skalärvågor är fantasier. De som påstår sig använda det har i själva verket bara vanlig elektromagnetisk utrustning och de troende kräver inga bevis.
   Det tidigare Foa hade en del desinfo för sig för en del år sen. Den gången var det påstådda ljudvirvelvapen som beskrevs tillsammans med irrelevanta teoretiska referenser.
   Fenomenet påstods alstra ‘rökringar’ av ljud och illustrerades med en vanlig högtalare.
   @Rune Johansson
   Alla kommunistregimer har kommit till makten med angloamerikanernas hjälp. Och Karl Marx hölls om ryggen i kapitalismens dåvarande centrum England.
   Läs Usas Kubaambassadörs E T Smith bok The Fourth Floor. Han upplevde från nära håll hur det amerikanska etablissemanget mot ambassadörens enträgna varningar, på alla sätt hjälpte Castro till makten. NYT och statsdepartementet och Cia hjälpte Castro till makten, fullt medvetna om hans kommunistiska bakgrund. Usas vapenindustri och militärindustriella komplex fick därigenom ett lagom stort hot att peka på från nära håll.
   Kommunismen understöds av de rika banksters för att hindra konkurrentländer att bli konkurrenskraftiga och för att tvinga fram en världsregering under angloamerikas kontroll.
   Kina och Ryssland har numer slitit sig loss från den ineffektiva samhällsform de fick sig pådyvlade av Us/Uk.

 • Det värsta brott mot medborgarna som den Svenska regeringen någonsin utfört är forskarövergrepp som nu pågår för fullt. De kallar det hjärnkapplöpning mellan USA och Europa. Det finns många oskyldiga människor som fallit offer för denna Artificiell Intelligens forskning utan informerat samtycke där nanoteknik används. Denna forskning bedrivs på ett dolt och synnerligen groteskt sätt. Människor nanochippas vid exempelvis ett vanligt blodprov. För att möjliggöra för forskarna att utföra plågsamma experiment på distans dygnet runt. De samarbetar med militären (FOI) och utsätter människor för osynliga attacker från elektroniska /elektromagnetiska vapen. Skalärvågor används dessa tränger igenom väggar vilket gör att offren aldrig får någon riktig vila. Sverige har inte någon lag som skyddar medborgarna, trots att EU beordrat Sverige att stifta lag som skyddar medborgarna mot forskningsövergrepp. Detta är skrämmande speciellt då detta är svårbevisat och att offren har svårt att göra sin röst hörd. Regeringen ger direktiv till myndigheter etc som “märker ” offren och utsätter dem för trakasserier.
  Mycket finns att säga om detta..det är bara att ta del av alla de länkar som finns på youtube, facebook etc, där denna överreklamerade forskning förklaras. Den tortyr som offren “labbråttororna” tvingas genomgå i denna forskningen är dock sekretessbelagd.

  • Sanna
   Du vet inte vilka som ligger bakom du bara återger rykten och flera detaljer du anger är helt felaktiga.
   Usa håller sen länge på med både tortyr och andra övergrepp som somliga kallar forskning. Men tortyr med hemliga metoder fungerar snarare som ett sätt att skandalisera verksamhetsområdet så att ingen vågar betätta. Det är antiforskning för att sabotera andra länders egna forskning så att alla skall hamna under Usas kontroll.

 • Det värsta brott mot medborgarna som den Svenska regeringen någonsin utfört är forskarövergrepp som nu pågår för fullt. De kallar det hjärnkapplöpning mellan USA och Europa. Det finns många oskyldiga människor som fallit offer för denna Artificiell Intelligens forskning utan informerat samtycke där nanoteknik används. Denna forskning bedrivs på ett dolt och synnerligen groteskt sätt. Människor nanochippas vid exempelvis ett vanligt blodprov. För att möjliggöra för forskarna att utföra plågsamma experiment på distans dygnet runt. De samarbetar med militären (FOI) och utsätter människor för osynliga attacker från elektroniska /elektromagnetiska vapen. Skalärvågor används dessa tränger igenom väggar vilket gör att offren aldrig får någon riktig vila. Sverige har inte någon lag som skyddar medborgarna, trots att EU beordrat Sverige att stifta lag som skyddar medborgarna mot forskningsövergrepp. Detta är skrämmande speciellt då detta är svårbevisat och att offren har svårt att göra sin röst hörd. Regeringen ger direktiv till myndigheter etc som “märker ” offren och utsätter dem för trakasserier.
  Mycket finns att säga om detta..det är bara att ta del av alla de länkar som finns på youtube, facebook etc, där denna överreklamerade forskning förklaras. Den tortyr som offren “labbråttororna” tvingas genomgå i denna forskningen är dock sekretessbelagd.

  • Sanna
   Du vet inte vilka som ligger bakom du bara återger rykten och flera detaljer du anger är helt felaktiga.
   Usa håller sen länge på med både tortyr och andra övergrepp som somliga kallar forskning. Men tortyr med hemliga metoder fungerar snarare som ett sätt att skandalisera verksamhetsområdet så att ingen vågar betätta. Det är antiforskning för att sabotera andra länders egna forskning så att alla skall hamna under Usas kontroll.

 • utmärkt artikel
  viktig samhällsfråga som negligeras i media.vi har tyvärr knappast några journalister med integritet kvar i sverige
  insändarna ovan speglar att det faktiskt finns hopp för sverige som neutralt land i krig.
  grundlagen borde ju stoppa idiotin av att sverige är värdland för nato, alliansfritt i fred neutralt i krig!!!
  vi har haft fred i 200 år ska vi nu tack vare natokrigshetsare se vårt land bli krigsskådeplats?
  -annars är ju frågan om att emigrera till ett mer fritt land ständigt aktuell i dessa dagar
  utan internet skulle dessa inlägg inte gå att föra fram

 • Det finns nog en betydande del svenska borgerliga politiker som faktiskt vill ha amerikansk kontroll av Sverige som ett medel mot vänsterblocket – i den mån det blocket har ngn självständig agenda.
  Sveriges öb nämndes nyligen involverad i vapenförsäljning till Usa. Det har ju förekommit tidigare och den svenska vapenindustrin har dessutom sen länge varit i händerna på angloamerikanerna.
  Men det såg iaf i mina ögon ut som ännu ett försök till övertalning, fixa några jobb så låter vi oss tas över av Usa.
  Natobloggen är slipade propagandister och ljuger förutsebart om hur bra Nato är för oss.
  Det står vilka som formellt är initiativtagare
  “Natobloggen är ett privat initiativ av Mats Johansson och Stefan Olsson.”
  Redaktionen består av Stefan Olsson och Aaron Korewa.
  MATS JOHANSSON är ordförande i tankesmedjan Frivärld och redaktör för bloggen Säkerhetsrådet i Svenska Dagbladet. Han är aktuell med en bok om Ryssland under Putin: Kalla kriget 2.1 – Onda imperiets återkomst.
  STEFAN OLSSON är fil. dr i statskunskap och frilansskribent. Tidigare verksam vid Frivärld, FOI och Uppsala universitet.
  AARON KOREWA är säkerhetspolitisk skribent, knuten till tankesmedjorna Atlantic Council och Frivärld.
  Man kan notera den totala bristen på insikt hos dem som associerar uttryck som ‘Fri värld’ med Usa och väst, mänsklighetens plågoandar och orsak till alla krig.
  De flesta som debatterar på nätet mot Nato har nog ingen motsvarande karriär ‘åt andra hållet’ även om Natoanhängarna hoppas att det går att bortförklara inställningen så.
  Usa och väst har vanan inne att fornera medlöpare med karriärer medan deras hatobjekt Ryssland och Ki saknar effektiva motmedel. Dessutom rapporterades att svenskspråkiga delen av sputnik news nu läggs ner.
  Mats Johanssons uttryck Onda Imperiet var ju Reagans. Men Reagan var inte insider bland NWO-gänget. Därför visste han mindre än oligarkin om att detta onda imperium uppstått genom Wall Streets försorg.
  Mats Johansson och co är nog inte särskilt medvetna om det dubbelspelet heller.
  Det officiella Ryssland undviker också att beröra det.
  Risken är ju att Usa/väst oligarkin driver Rysslands etablissemang in i ett sånt dubbelspel igen om utfrysningen fortsätter länge och det inte finns någon medvetenhet om historiska fakta.
  Man kan bara hoppas att västs konkurrenter sliter sig loss från stryptaget och fortsätter staka ut vägen för en verkligt fri värld som är raka motsatsen till det som Nato-anhängarna i sin enögdhet arbetar för.

 • utmärkt artikel
  viktig samhällsfråga som negligeras i media.vi har tyvärr knappast några journalister med integritet kvar i sverige
  insändarna ovan speglar att det faktiskt finns hopp för sverige som neutralt land i krig.
  grundlagen borde ju stoppa idiotin av att sverige är värdland för nato, alliansfritt i fred neutralt i krig!!!
  vi har haft fred i 200 år ska vi nu tack vare natokrigshetsare se vårt land bli krigsskådeplats?
  -annars är ju frågan om att emigrera till ett mer fritt land ständigt aktuell i dessa dagar
  utan internet skulle dessa inlägg inte gå att föra fram

 • Tack för artikeln. Sverige idag kan, som Lars Bern skriver, beskrivas som ett samhälle i fritt fall. Efter åratal av hejdlös och ohederlig propaganda för massinvandringen, har nu politiker, media och övriga goda grupper som t ex kändisar börjat ropa på FLER POLISER.
  Självklart behövs fler poliser. Men polisbrist är inte vårt största problem nu. Lasse Wikman sätter, med stor elegans och träffsäkerhet, fingret på det verkligt allvarliga som händer nu – Svensk kultur med dess normer och tillit mellan människor är på väg att försvinna. DET problemet löser vi inte med fler poliser.Etablissemanget har ensidigt brutit samhällskontraktet med oss medborgare. Mänskliga rättigheter jämställs med medborgeliga rättigheter. Vi som inte anser att världen ska styras via överstatliga organ som Nato, EU och FN kalls för poulister (i bästa fall). FNs barnkonvention ska bli lag i Sverige. Varför? Vad kan FN ha att lära Sverige, ett land som styrts av lagar sedan snart tusen år?

 • Det finns nog en betydande del svenska borgerliga politiker som faktiskt vill ha amerikansk kontroll av Sverige som ett medel mot vänsterblocket – i den mån det blocket har ngn självständig agenda.
  Sveriges öb nämndes nyligen involverad i vapenförsäljning till Usa. Det har ju förekommit tidigare och den svenska vapenindustrin har dessutom sen länge varit i händerna på angloamerikanerna.
  Men det såg iaf i mina ögon ut som ännu ett försök till övertalning, fixa några jobb så låter vi oss tas över av Usa.
  Natobloggen är slipade propagandister och ljuger förutsebart om hur bra Nato är för oss.
  Det står vilka som formellt är initiativtagare
  “Natobloggen är ett privat initiativ av Mats Johansson och Stefan Olsson.”
  Redaktionen består av Stefan Olsson och Aaron Korewa.
  MATS JOHANSSON är ordförande i tankesmedjan Frivärld och redaktör för bloggen Säkerhetsrådet i Svenska Dagbladet. Han är aktuell med en bok om Ryssland under Putin: Kalla kriget 2.1 – Onda imperiets återkomst.
  STEFAN OLSSON är fil. dr i statskunskap och frilansskribent. Tidigare verksam vid Frivärld, FOI och Uppsala universitet.
  AARON KOREWA är säkerhetspolitisk skribent, knuten till tankesmedjorna Atlantic Council och Frivärld.
  Man kan notera den totala bristen på insikt hos dem som associerar uttryck som ‘Fri värld’ med Usa och väst, mänsklighetens plågoandar och orsak till alla krig.
  De flesta som debatterar på nätet mot Nato har nog ingen motsvarande karriär ‘åt andra hållet’ även om Natoanhängarna hoppas att det går att bortförklara inställningen så.
  Usa och väst har vanan inne att fornera medlöpare med karriärer medan deras hatobjekt Ryssland och Ki saknar effektiva motmedel. Dessutom rapporterades att svenskspråkiga delen av sputnik news nu läggs ner.
  Mats Johanssons uttryck Onda Imperiet var ju Reagans. Men Reagan var inte insider bland NWO-gänget. Därför visste han mindre än oligarkin om att detta onda imperium uppstått genom Wall Streets försorg.
  Mats Johansson och co är nog inte särskilt medvetna om det dubbelspelet heller.
  Det officiella Ryssland undviker också att beröra det.
  Risken är ju att Usa/väst oligarkin driver Rysslands etablissemang in i ett sånt dubbelspel igen om utfrysningen fortsätter länge och det inte finns någon medvetenhet om historiska fakta.
  Man kan bara hoppas att västs konkurrenter sliter sig loss från stryptaget och fortsätter staka ut vägen för en verkligt fri värld som är raka motsatsen till det som Nato-anhängarna i sin enögdhet arbetar för.

 • Jag delar rubens uppfattning att SSRI läkemedel påverkar människans personlighet och bilologi eftersom hjärnans funktioner kraftigt påverkas av dessa läkemedel.Det finns flera rättsfall i bla. USA där människor som har ätit SSRI läkemedel har blivit så våldsamma att de har dödat sina familjemedlemmar och sedan begått självmord. Dessa människor har tidigare inte varit våldsamma.Domstolar har ansett att det är SSRI/antidepressiva läkemedel som har orsakat denna personlighetsförändring hos de som har utfört gärningarna.
  Professor David Helay har under flera år forskat på SSRI läkemedlens biverkningar. Han har kommit fram till att ca.250 000 människor har försökt att begå självmord varav 25000 har begått självmord. Helay uppger vidare att SSRI läkemedlen har förorsakat tusental allvarliga skador på nyfödda barn.Om man tror att denna forskning stämmer plus alla rättsfall så är det inget tvivel om att SSRI läkemedel allvarligt skadar människan som person både biologiskt och psykiskt.
  Mellan åren 1944- 1963 utfördes 4500 operationer med lobotomi i Sverige. Efter operationer blev patienterna markant personlighetsförändrade.1963 stoppades dessa operationer inte minst på grund av att många patienter dog i samband operationerna.
  Idag anser jag i jämförelse med dåtidens lobotomi med kirurgi utbreder sig lavinartat en kemisk lobotomi i Sverige genom SSRI och narkotikaklassade läkemedel inte minst när det gäller barn. Frågan är hur länge denna kemiska lobotomi skall få fortgå innan någon med sunt förnuft sätter stopp för denna galenskap. Med hänvisning till Lasse Wikmans artikel så är även den extrema ökningen och förskrivningen av SSRI/antidepressiva en talade bild av hur det ser ut i Sverige idag. Idag vill många i maktens olika boningar droga ner oss medborgare, både biologisk (läkemedel) och mentalt (falsk propaganda) .Det är hög tid att vi vaknar upp och tar kontrollen över oss själva när det gäller hälsa och välmående.

 • Tack för artikeln. Sverige idag kan, som Lars Bern skriver, beskrivas som ett samhälle i fritt fall. Efter åratal av hejdlös och ohederlig propaganda för massinvandringen, har nu politiker, media och övriga goda grupper som t ex kändisar börjat ropa på FLER POLISER.
  Självklart behövs fler poliser. Men polisbrist är inte vårt största problem nu. Lasse Wikman sätter, med stor elegans och träffsäkerhet, fingret på det verkligt allvarliga som händer nu – Svensk kultur med dess normer och tillit mellan människor är på väg att försvinna. DET problemet löser vi inte med fler poliser.Etablissemanget har ensidigt brutit samhällskontraktet med oss medborgare. Mänskliga rättigheter jämställs med medborgeliga rättigheter. Vi som inte anser att världen ska styras via överstatliga organ som Nato, EU och FN kalls för poulister (i bästa fall). FNs barnkonvention ska bli lag i Sverige. Varför? Vad kan FN ha att lära Sverige, ett land som styrts av lagar sedan snart tusen år?

 • Jag delar rubens uppfattning att SSRI läkemedel påverkar människans personlighet och bilologi eftersom hjärnans funktioner kraftigt påverkas av dessa läkemedel.Det finns flera rättsfall i bla. USA där människor som har ätit SSRI läkemedel har blivit så våldsamma att de har dödat sina familjemedlemmar och sedan begått självmord. Dessa människor har tidigare inte varit våldsamma.Domstolar har ansett att det är SSRI/antidepressiva läkemedel som har orsakat denna personlighetsförändring hos de som har utfört gärningarna.
  Professor David Helay har under flera år forskat på SSRI läkemedlens biverkningar. Han har kommit fram till att ca.250 000 människor har försökt att begå självmord varav 25000 har begått självmord. Helay uppger vidare att SSRI läkemedlen har förorsakat tusental allvarliga skador på nyfödda barn.Om man tror att denna forskning stämmer plus alla rättsfall så är det inget tvivel om att SSRI läkemedel allvarligt skadar människan som person både biologiskt och psykiskt.
  Mellan åren 1944- 1963 utfördes 4500 operationer med lobotomi i Sverige. Efter operationer blev patienterna markant personlighetsförändrade.1963 stoppades dessa operationer inte minst på grund av att många patienter dog i samband operationerna.
  Idag anser jag i jämförelse med dåtidens lobotomi med kirurgi utbreder sig lavinartat en kemisk lobotomi i Sverige genom SSRI och narkotikaklassade läkemedel inte minst när det gäller barn. Frågan är hur länge denna kemiska lobotomi skall få fortgå innan någon med sunt förnuft sätter stopp för denna galenskap. Med hänvisning till Lasse Wikmans artikel så är även den extrema ökningen och förskrivningen av SSRI/antidepressiva en talade bild av hur det ser ut i Sverige idag. Idag vill många i maktens olika boningar droga ner oss medborgare, både biologisk (läkemedel) och mentalt (falsk propaganda) .Det är hög tid att vi vaknar upp och tar kontrollen över oss själva när det gäller hälsa och välmående.

 • Allt får sin förklaring om man accepterar vad t.o.m. DN rapporterade våren 2013 – statsminister Löfvén (då bara S-ledare) kallades till Bilderberggruppen av Wallenberg, liksom Reinfeldt och Persson tidigare gjorts. Så ser det ut. Rotschildt och Rockefeller bestämmer över Sverige. Vasallerna heter Wallenberg och våra statsministrar oavsett partifärg. Dessa har världsherravälde som mål. Kan man säga att en sådan agenda är psykiskt frisk?

 • Övergreppen mot enskilda har pågått mycket länge, men de har inte representerats eller erkänts av makten vare sig i media eller från makthavande representanter. Övergreppen mörkas lika mycket nu från dessa grupper, men nu börjar antalet bli besvärande många samt så har sociala medier och alternativmedia gett dessa enskilda utrymme, och fler och fler börjar förstå att det inte står rätt till, även från de lilla som sipprar fram från lydmediernas kanaler, samt representanternas totala brist på att leverera fakta och eller leverera någon form av logiska analys av dagsläget.

 • Jag har en känsla av att många SSRI medel kan manipulera det biologiska mänskliga livet så starkt att det kan bli skadligt för människan som person. Som svar på BJ 5 kommentar.

 • Vår svenska regering visar med all önskvärd tydlighet, att man går USA till viljes på alla punkter. Man hjälper hellre USA än att värna landets befolkning – OM INTE DETTA ÄR LANDSFÖRRÄDERI DÅ FRÅGAR JAG VAD KAN MAN KALLA DETTA ?????? Finns det inte en enda person i detta landet som har möjlighet och makt att ta detta till Högsta Domstolen för prövning ????

 • Förutom alla andra stolligheter och rasering av Sverige som olika makthavare ägnar sig åt, är kanske det mest absurda att läkare agerar knarklangare till små barn med myndigheternas goda minne. Detta torde var en av de största skandalerna i vårt samhälle som visar hur SJUKT vårt samhälle har blivit. Hur man från myndigheter, vetenskapen och sjukvården kan utsätta minderåriga barn för detta galna experiment borde vara ett mysterium om man inte visste att läkare, professorer är köpta av läkemedelsbolagen. Barn är extra utsatta i dagens samhällssystem och barnen får skulden för att de reagerar naturligt på något som är sjukt i skolan och i samhället i övrigt. Barnen offras för läkemedelsbolagens vinster och professorernas och maktmänniskornas ego och karriär.
  OBEROENDE forskning har visat (och publicerats) att antidepressiva läkemedel inte har större effekt än sockerpiller (placebo). Även en hög chef på amerikanska myndigheten FDA bekräftar att detta stämmer.SSRI läkemedel till skillnad från placebo har flera allvarliga biverkningar inklusive våld och självmord.Trots all statistik på biverkningar har förskrivning till barn ökat kraftigt på senare år. Förr i tiden pågick olika vedervärdiga experiment på människor.Idag är det våra barn som är myndigheternas och sjukvårdens försökskaniner. Måtte alla föräldrar tänka efter två gånger innan de låter sig övertalas av lärare och läkare att medicinera sina barn med narkotikaklassade och antidepressiva läkemedel. Boktips : Pillerparadoxen av Robert Whittaker, Piller och profiter av den tidigare Sverige VD för Eli Lilly John Virapen, Pillret av Ingrid Carlberg. Om inte våra barn eller vi som vuxna blir neddrogade med läkemedel så är risken stor att vi blir mentalt “neddrogade” av all falsk propaganda som vi dagligen blir utsatta för. Det gäller att vara både uppmärksam och skeptiskt .

 • Lite intressant se vad som hände 1917 på tal om 2017
  https://sv.wikipedia.org/wiki/1917

  Amerikanska soldater landstiger i Chungking, Kina för att skydda amerikaner under en politisk kris [15].
  USA skickar soldater till Kuba för att skydda amerikanska intressen under uppror [15].
  USA:s räder in i norra Mexiko, som pågått sedan 1914, upphör [15].
  Den nya svenska bibelöversättningen, Gustav V:s bibel, stadfästs [16]. Bibelkommissionen har arbetat med den nya översättningen sedan 1773, på uppdrag av Gustav III.
  Arbetare tvingar bönder att lämna ifrån sig livsmedel i Ådalen.
  Passtvånget återinförs i Sverige [17]..
  Sverige inför visumtvång för alla utlänningar.
  1 200 grankottar säljs för 90 öre hektolitern i Sverige [7].
  De tre huvudmännen i 1908 års attentat mot fartyget Amalthea får amnesti.
  Hakon Swensson i Västerås grundar AB Hakon Swensson (Hakonbolaget), vilket är den första grunden till ICA.
  Den kooperativa jordbruksrörelsen samlas i Sveriges allmänna lantbrukssällskap.
  Knut och Alice Wallenbergs stiftelse grundas genom en donation på 20 miljoner av Knut Wallenberg.
  Barnamordsplakatet (infört 1778) upphävs slutligen som svensk lag.
  Katrineholm och Sollefteå får stadsprivilegium.
  Lions Club bildas i Chicago
  I Sverige inför Stockholms tjänarinneförening begreppet “hembiträde” som skall ersätta äldre begrepp som “tjänsteflicka”, “tjänarinna” och “jungfru” [18].
  En internationell socialistisk fredskonferens hålls i Stockholm.
  Sveriges kronprinsessa startar insamling av ljus till behövande [7].
  Apparaten Pianophon göra alla pianon på biografer i Sverige självspelande [7].
  Körkort införs i Sverige [19].

  Ett intressant perspektiv. Hur kan rubrikerna tänkas se ut 2017

 • Allt får sin förklaring om man accepterar vad t.o.m. DN rapporterade våren 2013 – statsminister Löfvén (då bara S-ledare) kallades till Bilderberggruppen av Wallenberg, liksom Reinfeldt och Persson tidigare gjorts. Så ser det ut. Rotschildt och Rockefeller bestämmer över Sverige. Vasallerna heter Wallenberg och våra statsministrar oavsett partifärg. Dessa har världsherravälde som mål. Kan man säga att en sådan agenda är psykiskt frisk?

 • Övergreppen mot enskilda har pågått mycket länge, men de har inte representerats eller erkänts av makten vare sig i media eller från makthavande representanter. Övergreppen mörkas lika mycket nu från dessa grupper, men nu börjar antalet bli besvärande många samt så har sociala medier och alternativmedia gett dessa enskilda utrymme, och fler och fler börjar förstå att det inte står rätt till, även från de lilla som sipprar fram från lydmediernas kanaler, samt representanternas totala brist på att leverera fakta och eller leverera någon form av logiska analys av dagsläget.

 • Svenskar blir allt mer marginaliserade och ska anpassa sig efter alla andra som får komma hit då regeringen propagerar för en humanistisk stormakt. Där barn kostar 1900kr om dagen för att köpa väljare till regerande parti. Ska alla Svenskar vara med och betala för den politiken?

  När pensionärer inte fått lägre skatt och fattig Sverige ökar i omfång eftersom klass klyftorna växer med allt fler områden med sharia lagar eftersom Polisen avskriver de flesta brott och inte arbetar aktivt där. Vari ligger humanismen i att skapa ännu fler utanförskap som ger lidande och kostar enorma pengar att försöka åtgärda. Ett fåtal verkar förstå att alla utgifter baseras på vår betalda skatt varför BNP höjs på konsumtion av humanitärt kapital som att tvätta skjortor åt varandra men som uttrycket någon måste göra brädor av skog och tillverka produkter som ger mervärden för Sverige kan inte låna ihjäl sig.

  Med tanke på hur mycket större pensionsutbetalningar som ökar över de närmaste årtiondena bör väl politiken vara mer genomtänkt på hur vi ska ha råd att betala när det sker. Idag anser jag att politiken är helt utan substans att ta på utan enbart en massa tyckande hit och dit om vad som känns rätt. Men när automatiseringen slagit ut hälften av alla arbeten hur ska vi då klara av att försörja ännu fler då förutsättningar för analfabeter att få en egen inkomst i Sverige är minimal så länge inte Borgarna tänkt sig ett stabilare klass samhälle med tjänstefolk, ett steg mycket långt från det sjuttiotal jag växte upp med. Där i skolan och bland vanligt folk fick alla tycka vad de ville och sedan var man vänner i alla fall, men idag hängs alla fritänkare ut och mobbas. Om det är att bygga en humanitär stormakt då är jag för gammal för att förstå varför det fria ordet ska tystas ner!

  Varför ska våra äldre plågas för att de har byggt den välfärd vi nu delar med oss utav och ska inte integrationen fungera innan man drar hit ännu fler människor som i många fall är analfabeter och har en helt annan kultur där kvinnor förtrycks.

  Jag kan inte minnas att vi haft så många brott i det offentliga livet på de sista två åren. Inte ens på sjuttiotalet då droger och sprit tog många ungdomars liv alldeles för tidigt,. Alla vill inte ha individer i samhället som inte respekterar andra. Polisen svarar med att släppa flertalet då de saknar identitet? Vilket rättssamhälle låter bli att ingripa när någon går utanför vanligt samhällsvett, varför utvisas inte mördare som antagligen mördat för att få stanna i landet? Allt fler brott avskrivs, är det humanism?

  Sverige känns allt mer konstigt och Reinfeldts avskedsord klingar fortfarande i öronen på mig med budskapet : Att Sverige tillhör inte Svenskarna utan dom som kommer hit och bor här, svenskar har ingen egen kultur.

  Det känns som om rasismen mot Svenskar har blivit multikulturens ansikte med små nålstick som
  ” negerkungen ” i Astrid Lindgrens böcker och hur Fi hatar den vita mannen i medelklassen och det är alltid vi Svenskar som ska anpassa oss efter alla andra. Jag tycker att de som kommer hit lär sig vår KULTUR som är att ta hand om varandra och ge fan i andras grejer!

  Är det också din inställning?

 • Jag har en känsla av att många SSRI medel kan manipulera det biologiska mänskliga livet så starkt att det kan bli skadligt för människan som person. Som svar på BJ 5 kommentar.

 • Skrämmande är detta några nyheter. Jag räknar tillbaka till 70-80 tal. Kärnkraften, Sjukvården, Politikerna har alltid betett sig likadant. NATO? Vadå Sverige har alltid gått NATO:s ärenden. Krig ja vi har sålt massor med vapen. Det är verkligen dags att vakna upp, snälla nån!

 • Vår svenska regering visar med all önskvärd tydlighet, att man går USA till viljes på alla punkter. Man hjälper hellre USA än att värna landets befolkning – OM INTE DETTA ÄR LANDSFÖRRÄDERI DÅ FRÅGAR JAG VAD KAN MAN KALLA DETTA ?????? Finns det inte en enda person i detta landet som har möjlighet och makt att ta detta till Högsta Domstolen för prövning ????

 • Förutom alla andra stolligheter och rasering av Sverige som olika makthavare ägnar sig åt, är kanske det mest absurda att läkare agerar knarklangare till små barn med myndigheternas goda minne. Detta torde var en av de största skandalerna i vårt samhälle som visar hur SJUKT vårt samhälle har blivit. Hur man från myndigheter, vetenskapen och sjukvården kan utsätta minderåriga barn för detta galna experiment borde vara ett mysterium om man inte visste att läkare, professorer är köpta av läkemedelsbolagen. Barn är extra utsatta i dagens samhällssystem och barnen får skulden för att de reagerar naturligt på något som är sjukt i skolan och i samhället i övrigt. Barnen offras för läkemedelsbolagens vinster och professorernas och maktmänniskornas ego och karriär.
  OBEROENDE forskning har visat (och publicerats) att antidepressiva läkemedel inte har större effekt än sockerpiller (placebo). Även en hög chef på amerikanska myndigheten FDA bekräftar att detta stämmer.SSRI läkemedel till skillnad från placebo har flera allvarliga biverkningar inklusive våld och självmord.Trots all statistik på biverkningar har förskrivning till barn ökat kraftigt på senare år. Förr i tiden pågick olika vedervärdiga experiment på människor.Idag är det våra barn som är myndigheternas och sjukvårdens försökskaniner. Måtte alla föräldrar tänka efter två gånger innan de låter sig övertalas av lärare och läkare att medicinera sina barn med narkotikaklassade och antidepressiva läkemedel. Boktips : Pillerparadoxen av Robert Whittaker, Piller och profiter av den tidigare Sverige VD för Eli Lilly John Virapen, Pillret av Ingrid Carlberg. Om inte våra barn eller vi som vuxna blir neddrogade med läkemedel så är risken stor att vi blir mentalt “neddrogade” av all falsk propaganda som vi dagligen blir utsatta för. Det gäller att vara både uppmärksam och skeptiskt .

 • Ett lagförslag vill begränsa offentlighetsprincipen och alla blir vi fullt medvetna om hur det fungerar i Sverige. Makten och etablissemanget smyger in begränsningar och man undrar var detta ska sluta.
  Offentlighetsprincipen är en av de viktigaste grundstenarna i den svenska demokratin. Den ger oss allmänheten och medier en unik insyn. Missbruk av makt som avslöjas bygger på att journalister kan ta del av och granska offentliga handlingar.
  Medborgare måste känna att det finns ett kontrollorgan, ”tredje statsmakten”. Låt vara i den svenska ankdammen där PK korridoren känns konturlös. Öppenheten hotas av ett nytt lagförslag. Konsekvenserna för den granskande journalistiken i Sverige riskerar att bli, ja just det, ingen alls. Obekväma journalistiska initiativ krossas av den överstatliga makten. Nästa år 2017 ska det inte längre vara möjligt att vända sig till en myndighet och få ut de anställdas personnummer. Justitiedepartementet föreslår detta i en promemoria (DS 2016:2). Uppgifterna ska i normalfallet vara hemliga eftersom ”det knappast kan finnas något egentligt insynsintresse när det gäller offentliga funktionärers personnummer”. Departementet slår fast att mediernas möjlighet att fullgöra samhällskritisk rapportering inte kommer att påverkas av detta. Förödande för den svenska allmänheten och vad blir härnäst. Orwells 1984 passerades för länge sedan.
  Tjänstemän på justitiedepartement medger att det ej föresvävats frågeställningar om huruvida personnummer används i samhällskritisk hantering. Underlag för lagförslaget består av myndigheters framställan om mer sekretess. Det finns inga argument för bibehållen insyn. Man tar sig för pannan.
  Dagens Nyheter avslöjade år 2013 att minst 97 personer var dömda för sexualbrott arbetade med barn i skolvärlden. I fallen fanns förskolelärare som dömts för barnpornografibrott och lärare som tidigare hade begått sexuella övergrepp mot elever. Granskningen, som belönades med journalistpriset Guldspaden, byggde på att kommunerna lämnade ut listor över personnummer på anställda som sedan kontrollerades mot domar. Efter 2017 skulle denna typ av missförhållanden inte gå att avslöja.
  Således vill inte makten bli kontrollerad och fortsättningen påminner om PUTIN land. Det här ett förslag som aldrig kommit fram i ljuset och ingen Alliansvän ser några representanter skrika sig hesa. Varför inte? Därför att då kan man alltid hänvända till lagparagrafen.
  2011 kunde GP visa på att 51 av 172 professorer vid Göteborgs universitet hade extraknäck vid sidan av som de inte rapporterade till arbetsgivaren. Flera medier har de senaste åren också avslöjat hur offentliganställda i chefsposition gett sina barn gräddfil till sommarjobb. I närtid har vi Karolinska Institutet ett ämne som inte ens kommit på tal.
  Historien förskräcker och våra myndigheter, politiker vill självklart att lagen träder i kraft, de sitter nämligen på en gren där deras egen ändalykt ligger i potten. Lagen är fullständigt åt pipan och förödande för oss skattefrälse. Made by Boo Björk

 • Lite intressant se vad som hände 1917 på tal om 2017
  https://sv.wikipedia.org/wiki/1917

  Amerikanska soldater landstiger i Chungking, Kina för att skydda amerikaner under en politisk kris [15].
  USA skickar soldater till Kuba för att skydda amerikanska intressen under uppror [15].
  USA:s räder in i norra Mexiko, som pågått sedan 1914, upphör [15].
  Den nya svenska bibelöversättningen, Gustav V:s bibel, stadfästs [16]. Bibelkommissionen har arbetat med den nya översättningen sedan 1773, på uppdrag av Gustav III.
  Arbetare tvingar bönder att lämna ifrån sig livsmedel i Ådalen.
  Passtvånget återinförs i Sverige [17]..
  Sverige inför visumtvång för alla utlänningar.
  1 200 grankottar säljs för 90 öre hektolitern i Sverige [7].
  De tre huvudmännen i 1908 års attentat mot fartyget Amalthea får amnesti.
  Hakon Swensson i Västerås grundar AB Hakon Swensson (Hakonbolaget), vilket är den första grunden till ICA.
  Den kooperativa jordbruksrörelsen samlas i Sveriges allmänna lantbrukssällskap.
  Knut och Alice Wallenbergs stiftelse grundas genom en donation på 20 miljoner av Knut Wallenberg.
  Barnamordsplakatet (infört 1778) upphävs slutligen som svensk lag.
  Katrineholm och Sollefteå får stadsprivilegium.
  Lions Club bildas i Chicago
  I Sverige inför Stockholms tjänarinneförening begreppet “hembiträde” som skall ersätta äldre begrepp som “tjänsteflicka”, “tjänarinna” och “jungfru” [18].
  En internationell socialistisk fredskonferens hålls i Stockholm.
  Sveriges kronprinsessa startar insamling av ljus till behövande [7].
  Apparaten Pianophon göra alla pianon på biografer i Sverige självspelande [7].
  Körkort införs i Sverige [19].

  Ett intressant perspektiv. Hur kan rubrikerna tänkas se ut 2017

 • Det är tyvärr logiskt enligt mig, att det blir såhär. Jag kallar det enligt min egen tes, för “Generationernas glömska”. Den går ut på att om en generation har varit med om något världsomvälvande som gör den informerad om att saker som kärlek, vänskap, tolerans, öppenhet, medmänsklighet, etc. är det som gör oss människor mest gott, så brukar det också kunna förmedlas till nästa generation. Och denna nästa generation tar också ställning mot det intoleranta etc. Men nästa generation efter den är varken aktivt mot ondska eller passivt för ondska, den blir mer oengagerad. Sen kommer deras barn. De har liten eller ingen kontakt med den första generationens kunskaper och börjar att upprepa vad den första generationen slogs mot. Tillbaka vid ruta ett. Och det är trots vårt moderna samhälles tekniska kunskapsförmedling.

 • Sannerligen håller den goda journalistiken som värnar sanning och rätt gåtti graven. Ryssĺand demoniseras sammtidigt som krigsalliansen Nato och Usa hyllas oförblommerat. Fruktansvärt.

 • “Det är en statlig skalbolagshärva som pågår.” Den var bra.
  Dessvärre tror jag det kommer att gå utför ännu ett tag innan folkets medvetenhet når sin kritiska punkt, men den kommer.

 • Svenskar blir allt mer marginaliserade och ska anpassa sig efter alla andra som får komma hit då regeringen propagerar för en humanistisk stormakt. Där barn kostar 1900kr om dagen för att köpa väljare till regerande parti. Ska alla Svenskar vara med och betala för den politiken?

  När pensionärer inte fått lägre skatt och fattig Sverige ökar i omfång eftersom klass klyftorna växer med allt fler områden med sharia lagar eftersom Polisen avskriver de flesta brott och inte arbetar aktivt där. Vari ligger humanismen i att skapa ännu fler utanförskap som ger lidande och kostar enorma pengar att försöka åtgärda. Ett fåtal verkar förstå att alla utgifter baseras på vår betalda skatt varför BNP höjs på konsumtion av humanitärt kapital som att tvätta skjortor åt varandra men som uttrycket någon måste göra brädor av skog och tillverka produkter som ger mervärden för Sverige kan inte låna ihjäl sig.

  Med tanke på hur mycket större pensionsutbetalningar som ökar över de närmaste årtiondena bör väl politiken vara mer genomtänkt på hur vi ska ha råd att betala när det sker. Idag anser jag att politiken är helt utan substans att ta på utan enbart en massa tyckande hit och dit om vad som känns rätt. Men när automatiseringen slagit ut hälften av alla arbeten hur ska vi då klara av att försörja ännu fler då förutsättningar för analfabeter att få en egen inkomst i Sverige är minimal så länge inte Borgarna tänkt sig ett stabilare klass samhälle med tjänstefolk, ett steg mycket långt från det sjuttiotal jag växte upp med. Där i skolan och bland vanligt folk fick alla tycka vad de ville och sedan var man vänner i alla fall, men idag hängs alla fritänkare ut och mobbas. Om det är att bygga en humanitär stormakt då är jag för gammal för att förstå varför det fria ordet ska tystas ner!

  Varför ska våra äldre plågas för att de har byggt den välfärd vi nu delar med oss utav och ska inte integrationen fungera innan man drar hit ännu fler människor som i många fall är analfabeter och har en helt annan kultur där kvinnor förtrycks.

  Jag kan inte minnas att vi haft så många brott i det offentliga livet på de sista två åren. Inte ens på sjuttiotalet då droger och sprit tog många ungdomars liv alldeles för tidigt,. Alla vill inte ha individer i samhället som inte respekterar andra. Polisen svarar med att släppa flertalet då de saknar identitet? Vilket rättssamhälle låter bli att ingripa när någon går utanför vanligt samhällsvett, varför utvisas inte mördare som antagligen mördat för att få stanna i landet? Allt fler brott avskrivs, är det humanism?

  Sverige känns allt mer konstigt och Reinfeldts avskedsord klingar fortfarande i öronen på mig med budskapet : Att Sverige tillhör inte Svenskarna utan dom som kommer hit och bor här, svenskar har ingen egen kultur.

  Det känns som om rasismen mot Svenskar har blivit multikulturens ansikte med små nålstick som
  ” negerkungen ” i Astrid Lindgrens böcker och hur Fi hatar den vita mannen i medelklassen och det är alltid vi Svenskar som ska anpassa oss efter alla andra. Jag tycker att de som kommer hit lär sig vår KULTUR som är att ta hand om varandra och ge fan i andras grejer!

  Är det också din inställning?

 • Skrämmande är detta några nyheter. Jag räknar tillbaka till 70-80 tal. Kärnkraften, Sjukvården, Politikerna har alltid betett sig likadant. NATO? Vadå Sverige har alltid gått NATO:s ärenden. Krig ja vi har sålt massor med vapen. Det är verkligen dags att vakna upp, snälla nån!

 • En klockren bild av hur det ser ut i dagens Sverige. Det är inte bara järnvägen som har spårat ur, utan hela vårt land befinner sig i fritt fall genom våra korrupta politiker och genom de olika tillsatta myndigheternas “försorg”. Vi måste som medborgare vakna upp, bli medvetna och se igenom det falskspel och den utsugning från “makteliten” som pågår i Sverige. Vi måste inse att vi har blivit manipulerade och hjärntvättade under många år. Vi måste sluta att lita på maktens propagandakanal, den köpta och styrda gammelmedia, där journalistiken har blivit ett skämt. Den liknar mer en B komedi från Hollywood än objektiva och seriösa nyhetskanaler.
  Vi som enskilda medborgare och mottagare av all den information och propaganda som vi dagligen blir utsatta för, måste SJÄLVA känna efter om informationen verkligen stämmer. Vi måste lita på vår magkänsla och på vår intuition och inte tro på all falsk propaganda som vi blir utsatta för. Vi ska inte lämna bort vår egen auktoritet för att istället lita till någon auktoritet med makt.
  Det är uppenbart att de “folkvalda” politikerna inte agerar för oss medborgares bästa, utan istället agerar politikerna för sitt eget bästa. Politikerna har under många år plundrat Sveriges ekonomiska resurser och gynnat den ekonomiska “makteliten.” Det är en statlig skalbolagshärva som pågår.
  Sverige är idag ett pyramidsamhälle med ett ständigt pågående pyramidspel där vi vanliga medborgare och vårt offentliga samhälle är förlorare.
  Vi medborgare är utsatta för ett gigantiskt lokalt (Sverige) och globalt pyramidspel där det som alltid i dessa spel endast är de människor som sitter i toppen på pyramiden som håvar in vinsterna. Så länge vi som enskilda medborgare låter oss bli manipulerade av maktens utövare i vilka sammanhang och form den än förekommer, kommer vi att fortsätta att vara lurade. Det är hög tid att vi vaknar upp, ser klart och inte längre låter oss gå på den största blåsningen som dagligen pågår i vårt land och i den övriga världen.

 • Ett lagförslag vill begränsa offentlighetsprincipen och alla blir vi fullt medvetna om hur det fungerar i Sverige. Makten och etablissemanget smyger in begränsningar och man undrar var detta ska sluta.
  Offentlighetsprincipen är en av de viktigaste grundstenarna i den svenska demokratin. Den ger oss allmänheten och medier en unik insyn. Missbruk av makt som avslöjas bygger på att journalister kan ta del av och granska offentliga handlingar.
  Medborgare måste känna att det finns ett kontrollorgan, “tredje statsmakten”. Låt vara i den svenska ankdammen där PK korridoren känns konturlös. Öppenheten hotas av ett nytt lagförslag. Konsekvenserna för den granskande journalistiken i Sverige riskerar att bli, ja just det, ingen alls. Obekväma journalistiska initiativ krossas av den överstatliga makten. Nästa år 2017 ska det inte längre vara möjligt att vända sig till en myndighet och få ut de anställdas personnummer. Justitiedepartementet föreslår detta i en promemoria (DS 2016:2). Uppgifterna ska i normalfallet vara hemliga eftersom “det knappast kan finnas något egentligt insynsintresse när det gäller offentliga funktionärers personnummer”. Departementet slår fast att mediernas möjlighet att fullgöra samhällskritisk rapportering inte kommer att påverkas av detta. Förödande för den svenska allmänheten och vad blir härnäst. Orwells 1984 passerades för länge sedan.
  Tjänstemän på justitiedepartement medger att det ej föresvävats frågeställningar om huruvida personnummer används i samhällskritisk hantering. Underlag för lagförslaget består av myndigheters framställan om mer sekretess. Det finns inga argument för bibehållen insyn. Man tar sig för pannan.
  Dagens Nyheter avslöjade år 2013 att minst 97 personer var dömda för sexualbrott arbetade med barn i skolvärlden. I fallen fanns förskolelärare som dömts för barnpornografibrott och lärare som tidigare hade begått sexuella övergrepp mot elever. Granskningen, som belönades med journalistpriset Guldspaden, byggde på att kommunerna lämnade ut listor över personnummer på anställda som sedan kontrollerades mot domar. Efter 2017 skulle denna typ av missförhållanden inte gå att avslöja.
  Således vill inte makten bli kontrollerad och fortsättningen påminner om PUTIN land. Det här ett förslag som aldrig kommit fram i ljuset och ingen Alliansvän ser några representanter skrika sig hesa. Varför inte? Därför att då kan man alltid hänvända till lagparagrafen.
  2011 kunde GP visa på att 51 av 172 professorer vid Göteborgs universitet hade extraknäck vid sidan av som de inte rapporterade till arbetsgivaren. Flera medier har de senaste åren också avslöjat hur offentliganställda i chefsposition gett sina barn gräddfil till sommarjobb. I närtid har vi Karolinska Institutet ett ämne som inte ens kommit på tal.
  Historien förskräcker och våra myndigheter, politiker vill självklart att lagen träder i kraft, de sitter nämligen på en gren där deras egen ändalykt ligger i potten. Lagen är fullständigt åt pipan och förödande för oss skattefrälse. Made by Boo Björk

 • Tack Lasse Wikman för synpunkter som säkert en majoritet svenskar skulle ställa sig bakom om de genom svenska massmedia fick klart för sig vad som är i görningen. Men var finns alla svenska journalister med Udo Ulfkottes mod att träda fram ock säga sanningen?

  Fega journalister i kombination med partiska media är det mest katastrofala i dagens Sverige och i hela västvärlden. Krig förbereds, NATO placerar sina kärnvapen längs hela Rysslands europagräns och påstår att (ett ytterst fredsinriktat) Ryssland hotar oss. Och svenska folket har ingen aning om vad som sker. Alla ni fega svenska journalister bär skulden. Beklämmande!

 • Det är tyvärr logiskt enligt mig, att det blir såhär. Jag kallar det enligt min egen tes, för “Generationernas glömska”. Den går ut på att om en generation har varit med om något världsomvälvande som gör den informerad om att saker som kärlek, vänskap, tolerans, öppenhet, medmänsklighet, etc. är det som gör oss människor mest gott, så brukar det också kunna förmedlas till nästa generation. Och denna nästa generation tar också ställning mot det intoleranta etc. Men nästa generation efter den är varken aktivt mot ondska eller passivt för ondska, den blir mer oengagerad. Sen kommer deras barn. De har liten eller ingen kontakt med den första generationens kunskaper och börjar att upprepa vad den första generationen slogs mot. Tillbaka vid ruta ett. Och det är trots vårt moderna samhälles tekniska kunskapsförmedling.

 • Sannerligen håller den goda journalistiken som värnar sanning och rätt gåtti graven. Ryssĺand demoniseras sammtidigt som krigsalliansen Nato och Usa hyllas oförblommerat. Fruktansvärt.

 • “Det är en statlig skalbolagshärva som pågår.” Den var bra.
  Dessvärre tror jag det kommer att gå utför ännu ett tag innan folkets medvetenhet når sin kritiska punkt, men den kommer.

 • En klockren bild av hur det ser ut i dagens Sverige. Det är inte bara järnvägen som har spårat ur, utan hela vårt land befinner sig i fritt fall genom våra korrupta politiker och genom de olika tillsatta myndigheternas “försorg”. Vi måste som medborgare vakna upp, bli medvetna och se igenom det falskspel och den utsugning från “makteliten” som pågår i Sverige. Vi måste inse att vi har blivit manipulerade och hjärntvättade under många år. Vi måste sluta att lita på maktens propagandakanal, den köpta och styrda gammelmedia, där journalistiken har blivit ett skämt. Den liknar mer en B komedi från Hollywood än objektiva och seriösa nyhetskanaler.
  Vi som enskilda medborgare och mottagare av all den information och propaganda som vi dagligen blir utsatta för, måste SJÄLVA känna efter om informationen verkligen stämmer. Vi måste lita på vår magkänsla och på vår intuition och inte tro på all falsk propaganda som vi blir utsatta för. Vi ska inte lämna bort vår egen auktoritet för att istället lita till någon auktoritet med makt.
  Det är uppenbart att de “folkvalda” politikerna inte agerar för oss medborgares bästa, utan istället agerar politikerna för sitt eget bästa. Politikerna har under många år plundrat Sveriges ekonomiska resurser och gynnat den ekonomiska “makteliten.” Det är en statlig skalbolagshärva som pågår.
  Sverige är idag ett pyramidsamhälle med ett ständigt pågående pyramidspel där vi vanliga medborgare och vårt offentliga samhälle är förlorare.
  Vi medborgare är utsatta för ett gigantiskt lokalt (Sverige) och globalt pyramidspel där det som alltid i dessa spel endast är de människor som sitter i toppen på pyramiden som håvar in vinsterna. Så länge vi som enskilda medborgare låter oss bli manipulerade av maktens utövare i vilka sammanhang och form den än förekommer, kommer vi att fortsätta att vara lurade. Det är hög tid att vi vaknar upp, ser klart och inte längre låter oss gå på den största blåsningen som dagligen pågår i vårt land och i den övriga världen.

 • Tack Lasse Wikman för synpunkter som säkert en majoritet svenskar skulle ställa sig bakom om de genom svenska massmedia fick klart för sig vad som är i görningen. Men var finns alla svenska journalister med Udo Ulfkottes mod att träda fram ock säga sanningen?

  Fega journalister i kombination med partiska media är det mest katastrofala i dagens Sverige och i hela västvärlden. Krig förbereds, NATO placerar sina kärnvapen längs hela Rysslands europagräns och påstår att (ett ytterst fredsinriktat) Ryssland hotar oss. Och svenska folket har ingen aning om vad som sker. Alla ni fega svenska journalister bär skulden. Beklämmande!

 • Det är ett alltför vanligt beteende. Gnälla, inget göra och sedan publicera en text på Facebook, CIAs och världens största spion-programvara. Förr var det stake i folk. Demokratin kommer inte komma flygandes in i munnen likt stekta sparvar. Fortsätter folket rösta på de korrumperade lättskrämda och naiva asen i riksdagen kommer de få exakt vad de förtjänar.

 • Det är ett alltför vanligt beteende. Gnälla, inget göra och sedan publicera en text på Facebook, CIAs och världens största spion-programvara. Förr var det stake i folk. Demokratin kommer inte komma flygandes in i munnen likt stekta sparvar. Fortsätter folket rösta på de korrumperade lättskrämda och naiva asen i riksdagen kommer de få exakt vad de förtjänar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *