Nytt ord på Vetapedia: Foliehatt – en moderniserad definition

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 mars 2016
- NewsVoice redaktion

Foliehatt-filmen Signs-2002-Touchstone-PicturesFoliehatt är ett begrepp som uppstått i samband med en science fiction-novell ”The Tissue-Culture King”, av Julian Huxley (1927) där en metallklädd hjälm används som skydd mot tankeläsning. Julian Huxley mer känd för ”Du sköna nya värld” kom att tillsammans med George Orwells 1984 förebåda en värld av intolerant, materialistisk, ateistisk makt där man vänder på begreppen så att krig är fred, okunskap är kunskap och antihumanism är humanism.

Bild: Foliehatt, filmen ”Signs” (2002) – Foto: Touchstone Pictures (IMDB)

Orwells och Huxleys materialistiska framtidsvisioner kan anses vara helt eller delvis förverkligad genom Paul Kurtz organisationer, i Sverige representerad av skeptiker från föreningen Vetenskap och Folkbildning och Förbundet Humanisterna. Inom dessa organisationer används foliehatt om alla som inte ställer upp på föreningarnas världsuppfattning av ofta centrerad runt scientism (överdriven tro på ffa. naturvetenskap).

Begrepp som används för att beskriva meningsmotståndare är nedvärderande och raljerande, såsom; ”pladder, sladder, foliehatt”, då man inte förmår föra en civiliserad dialog.

Dessa skeptiker kännetecknas av pseudoskepticism och av en grundmurad rigiditet därmed uppfyller dessa skeptiker kriterierna för att själva vara foliehattar eftersom de ofta skärmat av sig från ett bättre vetande.

Läs mer om “foliehatt” på Vetapedia


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: foliehatt
Stöd NewsVoice 2024
 • FBI och andra använder sk buggdetektorer för att avslöja dold elektronik. Den bygger ofta på att man alstrar övertoner i elektroniken. Utan elektronik så bör inga nya frekvenser uppkomma när man anbringar en testsignal. Om det finns gömda aktiva elektronikkomponenter alstras övertoner.
  Det behövs testsignaler som är starkare än dem som elektroniken är avsedd för. Då blir övertonerna starkare. En person som skall testas för inopererad elektronik bör isf placeras i radioskugga så att det inte finns någon onödig störande bakgrund. Om en stark testsignal anbringas på tex 100MHz bör det uppkomma svagare signaler på 200 300 och 400 MHz etc i synkronism med testsignalen.
  Och styrkan är proportionell mot testsignalsamplituden upphöjt till 2 3 resp 4 etc
  Det bör även vara möjligt att förstöra elektroniken permanent med hjälp av ännu starkare testsignaler men jag vet inte om det isf skulle vara hälsovådliga nivåer.
  Allt detta är förstås känt för eliternas experter och dom har säkert försökt lura ut metoder att försvåra upptäckt. Men jag tror att med ngn typ av testsignal borde det gå att påvisa.
  Detta har ju också aktualitet beträffande fusket i högskoleprov som dom nu säger sig ska börja förebygga med visitering och störsändare.

 • Martin tar upp röntgenundersökningar. Röntgen ser bara kontraster. Man kan avsiktligt välja material som imiterar levande vävnad så att kontrasten minimeras. Kvantbruset begränsar röntgenbilder och det är proportionellt mot kvadratroten ur antal kvanta i varje bildpunkt. Så om kontrasten med flit minskas en faktor hundra måste man kompensera med att öka stråldosen tiotusen ggr. Du inser nog problemet. Dessutom kan man välja en sån utformning att det ser ut som naturliga variationer i tex benstommen. Ryggradens naturliga uppbyggnad gör den till ett bra gömställe. Och det finns inget som säger att dom behöver tillgång till ett sjukhus för att utföra ingreppen. Vad beträffar upptäckbarhet är det inte säkert att ens en tränad kirurg skulle misstänka ngt såvida denne inte visste exakt var och hur det var gjort. Ännu mindre att vanlig röntgenpersonal skulle märka ngt.

 • Henning Witte har säkert goda avsikter men hans förklaring är felaktig.
  Hjärnan är i sig själv programmerbar så att den, om den under en del av tiden nås av utifrån kommandeovanlig påverkan, kan under resten av tiden påverka sig själv på ett sätt som verkar styrt utifrån.
  Den kan också drogas till att bli mer introspekterande. Omkring 1970 skrev Jose Delgado om chipar som automatiskt portionerar ut mikroskopiska mängder droger. Det har förstås både legitima användningsområden och mer suspekta. Jag vet inte säkert men misstänker att en del offer kan vara föremål för sånt, även om det inte behöver ha skett via någon chip. Dom kanske oavsiktligt fått i sig ngn potent drog på annat vis. Då kan det kännas som någon överför tankar till dom men i verkligheten har deras egen hjärna börjat bete sig på ett nytt sätt.
  Sättet på vilket en hjärna påverkas effektivt utifrån i hemlighet är alltid via avancerad elektronik. Det enklaste alternativet är med en liten mottagare som möjliggör att tala till personen utan att omgivningen märker ngt. En sån går givetvis att skärma bort. Nästa nivå är att det finns inbyggd minneskapacitet, så att den kan arbeta även när ingen radiokontakt går att etablera.
  När det handlar om att läsa tankarna på individen krävs att signaler sänds ut från individen. Eventuellt räcker det med att avlyssna inre ljud via hörselnerverna. Det påstås att man mumlar ohörbart när man tänker dvs att subliminala ljud är ett sätt på vilket tankar förekommer. Isf är det tex i hjärnstammen man kan ansluta till nerver. Sen paketeras den infon om så den kan hämtas ut från ett radiofrekvensgränssnitt som opererats in. Rfid fungerar utan ngt batteri för själva den utsända radiosignalen. Effekten hämtas från korta starka rf-pulser som likriktas till en drivspänning.
  Räckvidden är därför kort men det har gjorts praktiska experiment där såna rfid-chipar har funkat från 300m.

 • Henning Witte, Nej, Jag strävar inte efter att promota min egen person. Saknar det narcissistiska behovet av att synas. Bedriver inte heller någon affärsrörelse som kräver att jag måste säljer in något. Då jag är ekonomiskt oberoende, kan jag ta mig friheter; därför står fri mot organisationer eller olika rörelser och representerar inte några intressen. Öka inte det trovärdigheten? Vem jag är, är därför irrelevant i sammanhanget. Relevant är endast min research och bedömning.

  Läste du inte vad jag skrev? Jag har gått igenom all information på din hemsida. Följt varenda länk. Läst allt! Sett intervjuerna med Barrie Trower och Simon Parkes och mycket, mycket mer om Skalär vågor. Jag litar jag på ditt ärligt uppstått, annars hade jag lagt ner tiden. Tror dessutom du är en ärlig människa. Ovanligt för ditt skrå. Inte desto mindre ställer jag mig tvivlande in för dina teser. Tror dessutom att du betalt ett högt pris för dem.

  Rådande maktelit behöver bara ett instrument för att idka mind control och det är rädslan. Kan man få människor att styras av rädsla – en inre misstänksamhet – ett inre tvivel, så till den grad stark att människor till och med tvivlar på sina egna grundläggande impulser, har man lyckats. Tror man att man styrs av mind control måste självtilliten vara noll. Nej, hotet mot makten består av en befolkning som låter sig syras av tillit och kärlek. Inte inbillade rädsla.

 • @sanna jonsson. Om du tror jag är dåligt påläst misstar du dig! Jag gör tämligen grundliga och omfattande research inför allt som intresserar mig. I ämnet skalär vågor har jag gått så långt som det låter sig göras. På Henning Witte hemsida har jag läst allt som finns om ämne (även allt annat han tar upp också för övrigt) samt säkerligen studerat minst ett 30 youtubefilmer, föredrag och seminarier (osv, osv) ty detta är viktigt och har således läsa in mig så gått det går, och det är mer än vad de flesta har gjort.

  Mönstren upprepar sig. Man påstår något samtidigt hävdar man att påståendet aldrig kan bevisas, eller att konspirationen bakom inte kan avslöjas och tar av den orsaken det som påstås för en intäkt för att företeelsen är sann. Samma sak för dem som tror på aliens bland oss.

  Den som gått längst i ämnet är Henning Witte. För att vidare citera Henning Witte: “Det lömska är ju att man inte märker det”. Ponera att Henning Witte påstående är sant? Då kan vi inte ta det han skrev på allvar, han kan vara fjärrstyrd när han skrev detta, då är det ju inte han som skrev utan den som fjärrstyrde honom? Ser Ni mönstret här? Det hela liknar en spiral av argument. Ett självspelade piano.

  För mig ter sig detta mer som en stressreaktion orsakad av Henning Witte engagemang som ombud för två anhörigföreningar efter Estoniakatastrofen. Alla anhörigas sorgbearbetning, alla grupprocesser med interna konflikter och splittring. Vidare trycket från media. Inblandning och mörkande av div myndigheter och politiker. Detta torde varit ytterst påfrestande. Dessutom ensam att hantera. Det skulle behövts en hel stab. Man kan inte ensam slåss på flera fronter samtidigt under några längre perioder utan att de för ytterst dramatiska konsekvenser för ens själsliv.

  • Ale, som typiskt nog inte redovisar sitt namn, tycks inte ha ärligt uppsåt i sina bidrag här. Hade han studerat allt på White TV om mind control, hade han träffat på alla de människor, som man låter märka att de är under mind control, vilket är en liten minoritet jämfört med de som inte märker något. Han hade även tagit till sig intervjuerna med Whistleblowers som Dr. Barrie Trower och Simon Parkes.
   De som man låter märka de psykotroniska attackerna behövs förmodligen för att träna upp datorerna att hantera situationen att ett mind control offer på något sätt märker att de blir attackerade. Beviset att denna lömska teknologi finns är de hundratals medvetna offer som fick förbättring av sin utsatta situation med homeopatiskt guld och vissa maskiner som alstrar skalärvågsfält, men inte av en psykiatrisk behandling.

 • @sanna jonsson, På vad sätt är jag dåligt påläst? Jag ställer bara frågor? Kan inte du som har kunskap om detta försöka konkretisera detta lite mer. Vilka är det som runt om i världen oberoende av varandra berättar om samma upplevelser av sin utsatthet? Alla människor är väl utsatta i livet, till och från? Vad skiljer dessa åt? Finns det en förening för dem? Har du träffat dem? Vad har forskning om artificiell intelligens med detta att göra? På vad sätt utsätts dem för groteska experiment, i dag?

  Tänker du på Project MKUltra? Det avslutades i början av 70-talet? Ursäkta mig om jag har svårt att tro på att man blir chippad vid ett venprov. Vid en venprovtagning kan jag upplysa om att i röret råder det undertryck, så blodet sugs ut. Inget spruta in.

  Ett löst svävande chipp kan inte röra sig fritt i blodbanan med mindre att det fastnar på vägen i ett kapillärer någonstans och då orsaka propp. Vad har chippet för uppgift? Sänder den något? Var får den sin energi ifrån i så fall? Ett batteri? Hur byta detta? Hur litet är det? Talar vi om en nanometer här? Jag vill vara veta och förbehåller mig rätten att vara lite undrande.

 • Ale Du verkar väldigt dåligt påläst, framförallt är det väldigt märkligt att du ifrågasätter alla de offer som bevisligen finns runt om i världen, där alla oberoende av varandra berättar om samma upplevelser av sin utsatthet. Den hjärnforskning Artificiell Intelligens som pågår kan enligt uppgift endast utföras på människor levandes ute i samhället, vilket också är ett bevis i sig. Det är nonsens att man måste känna offret, för att utsätta det, många har
  t ex blivit chippade vid ett vanligt blodprov för att sedan kopplas upp till en superdator dygnet runt där psykopater till forskare sedan utför groteska experiment.
  Det är väldigt svårt för dessa utsatta människor att få allmänheten att lyssna vilket gör en redan skrämmande situation än mer skrämmande för dessa offer…

 • Henning Witte: “För att skydda sig mot denna strålning använder de metoder mot elektromagnetiska vågor som hattar av aluminium folie, Faradayska burar eller blyplattor i sovrummet. Till sin stora förfäran upptäcker de dockt snabbt att allt detta inte hjälper”.

  Vilken grupp av människor talar vi om här? Har de alla samma symtom? Är dem ställda under diagnos? Hör dem röster? Schizofreni ger till exempel olika tankestörningar som tron att tankar kan avlyssnas av andra, att viljan på ett sätt är underordnad eller styrd (möjligen fjärrstyrd?) av någon. Passar inte skalärvågor bra in här som förklaring? Det kanske är därför som “hattar av aluminium folie, Faradayska burar eller blyplattor i sovrummet” inte fungerar? Ligger inte det närmare till? Höra röster har väl vissa individer gjort tusentals år bak i tiden. Finns dokumentation om detta i vart fall långt tillbaka i tiden. .

 • @Henning Witte: Vilka dagliga åtgärder vidtar du mot eventuell mind control? När började detta med magnetiska skalär vågor i syfte att fjärrstyra?

  Personligen har jag lite svårt att ta in detta. Det centrala nervsystemet är alldeles för komplext för att kunna påverka i någon önskad riktning. Vad är det för fel på tillämpad psykologi eller varför inte beprövad gammal hederlig propaganda? Inkörd och testad under mer 10 000 år. Försök till hjärntvätt sker väl dagligen via medierna? Varför gå över ån efter vatten? Man bör ju veta vad man påverkar också. Ska man påverka någon bör man lära känna individen först. Alla är vi ju individuella med individuella särdrag och förmågor. De konvektiva, exekutiva samt de emotionella funktionerna är också bundna i kropp. Försök har gjorts vid bland annat MIT-universitetet på så kallade nematoder (rundmaskar) som har en begränsad mängd neuroner nämligen runt 1000 och trots att man har hela kopplingsschemat klart för sig, hur de integrerar med varandra kan man inte ens styra eller förutsäga om masken ska vrida sig år vänster eller höger.

 • @Henning Witte om nu detta är sant, som du påstår, är du en av de drabbade? Om inte, hur vet du det i så fall?

  • Jag vet inte, om jag är drabbat. Förmodligen är alla som lever på jorden drabbade på ett eller annat sätt. Eftersom jag inte vet vidtar jag dagligen åtgärder mot mind control, då risken är överhängande att även jag fjärrstyrs. Det lömska är ju att man inte märker det. Bara en liten minoritet låter man märka att de är under hjärnkontroll.

 • De offer som drabbats av mind control vilket är många fler än vad gemen någonsin kan ana befinner sig i en obeskrivlig total hjälplöshet. De plågas och torteras dygnet runt i det dolda, t ex av elektroniska /psykotroniska vapen, även skalärvågor som tränger igenom väggar.
  Varje människa har sin egen frekvens och denna tortyr går att genomföras om man kommit fram till offrets frekvens, eller att man nanochippar patienten vid t ex ett vanligt blodprov. Detta nanochip är 50 000 gånger tunnare än ett hårstrå och därmed osynligt för blotta ögat. Det påstås att det inte går att spåra, och benämner därför det som det perfekta brottet.

 • Jag anser att man ska tala sanning med vetenskapliga bevis som grund och inte förvilla de okunniga, men upplysa.

  Självfallet kan det vara en kompetensfråga såsom John Cleese beskriver problemet i fall man skulle förvilla, vilket det i så fall är svårt att själv förstå.

  Min uppfattning är att det mycket verkliga lidande som en person här tar upp antingen är psykosomatiskt eller handlar om inopererade chip som kan upptäckas genom röntgenundersökning, samt att fåtalet svenska läkare, förmodligen anslutna till någon hemlig sekt, givetvis kan vara inblandade i dessa inhumana omoraliska experiment.

  I USA har nämligen Bill Clinton bett om ursäkt för sådana experiment. https://www.youtube.com/watch?v=KRTOB8JPwa8 I Sverige är det svårt att avgöra vad som pågår vad gäller hemlig elektronik inopererad i folks hjäror, men helt tydligt pågår det mycket konstigheter i den psykopatiskt kapitalistiska drivna forskningsvärlden, massmediavärkdeln och psyop-världen. Det är de flesta som läser Newsvoice eller Doktor Annika Dahlqvists LCHF-blogg rörande eniga om.

  Sådan information som jag ger här, som klargör vad det kan handla om, ger inte vissa här, trots att de borde veta bättre. Tvärtom ger de information utan länkar och utan vetenskapliga hänvisningar. Ställ er ev. frågan: – Varför gör de så?

  Mitt tips är således för de som känner sig drabbade att söka remiss till psykolog eller psykiatriker och kanske även be en läkare man har förtroende för om en röntgenundersökning av skallen för att finna ev. chip.

  Likaså aluminium och Faradays bur skyddar mot ex. elektriska fält (EMC) och elektromagnetisk strålning. https://sv.wikipedia.org/wiki/Faradays_bur
  som ex. 1859. https://sv.wikipedia.org/wiki/1859_%C3%A5rs_geomagnetiska_storm

  Varför någon skulle påstå att Aluminium eller Faradays bur inte har en avskärnamnde effekt förstår jag inte. – Gör du? Qui Bono? Vem gynnas av sådan desinformation?

  Jag letar efter en vetenskaplig förklaring på s.k. “skalärvågor” https://en.wikipedia.org/wiki/Scalar_field och ser som maskiningenjör att begreppet handlar om att matematiskt beskriva olika fenomen som uppträder som förändringar i rummet, ex. tryckförändringar vid metrologi, alltså inte om en speciellt typ av magiska okända vågor med detta namn.

 • Inslaget hos Vetapedia är extremt bristfällig trots den positiva tendensen. Idag finns det miljontals människor på planeten som lider och torteras av tankeläsningsstrålning, mer känd son mind control.
  För att skydda sig mot denna strålning använder de metoder mot elektromagnetiska vågor som hattar av aluminium folie, Faradayska burar eller blyplattor i sovrummet. Till sin stora förfäran upptäcker de dockt snabbt att allt detta inte hjälper. Mind control strålningen penetrerar allt. Den görs alltså inte med elektromagnetiska vågor utan med skalärvågor. Då dessa dagligen torterade människor misslyckas med sina foliehattar hånas de istället för att ta dem på allvar och hjälpa dem. Därför är uttrycket mycket cyniskt. Mycket talar för att CIA har lancerat det i likhet med svartmålningsordet konspirationsteori.

 • Instämmer med Tege: Aldous Huxley – inte Julian – skrev Du Sköna Nya Värld! Det får fan vara rätt om det ska stå i Vetapedia! 😉

 • Jag skulle inte bry mig om jag blev kallad för foliehatt, tycker det är ett kul och humoristiskt ord. Foliehattar är vi väl allihopa på ett eller annat sätt ;-).

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *