Nytt ord på Vetapedia: Foliehatt – en moderniserad definition

publicerad 4 mars 2016
- av NewsVoice

Foliehatt-filmen Signs-2002-Touchstone-PicturesFoliehatt är ett begrepp som uppstått i samband med en science fiction-novell ”The Tissue-Culture King”, av Julian Huxley (1927) där en metallklädd hjälm används som skydd mot tankeläsning. Julian Huxley mer känd för ”Du sköna nya värld” kom att tillsammans med George Orwells 1984 förebåda en värld av intolerant, materialistisk, ateistisk makt där man vänder på begreppen så att krig är fred, okunskap är kunskap och antihumanism är humanism.

Bild: Foliehatt, filmen ”Signs” (2002) – Foto: Touchstone Pictures (IMDB)

Orwells och Huxleys materialistiska framtidsvisioner kan anses vara helt eller delvis förverkligad genom Paul Kurtz organisationer, i Sverige representerad av skeptiker från föreningen Vetenskap och Folkbildning och Förbundet Humanisterna. Inom dessa organisationer används foliehatt om alla som inte ställer upp på föreningarnas världsuppfattning av ofta centrerad runt scientism (överdriven tro på ffa. naturvetenskap).

Begrepp som används för att beskriva meningsmotståndare är nedvärderande och raljerande, såsom; ”pladder, sladder, foliehatt”, då man inte förmår föra en civiliserad dialog.

Dessa skeptiker kännetecknas av pseudoskepticism och av en grundmurad rigiditet därmed uppfyller dessa skeptiker kriterierna för att själva vara foliehattar eftersom de ofta skärmat av sig från ett bättre vetande.

Läs mer om "foliehatt" på Vetapedia