Reportrar hittar bevis för byteshandel mellan Turkiet och ISIS

publicerad 27 mars 2016
- K. Reporter
ISIS Turkiet passports - Foto: RT.com, 2016

ISIS Turkiet passports - Foto: RT.com, 2016

Turkiet håller gränsen öppen mot Syrien för ISIS-krigare och ISIS säljer olja till Turkiet, enligt ett reportage i RT.

RT har funnit bevis för att ISIS-krigare fritt kan passera gränsen mellan Turkiet och Syrien. ISIS säljer i sin tur olja till Turkiet och kan i utbyte köpa vapen och förnödenheter.

En ISIS-krigare från Turkiet som tillfångatagits av kurderna berättar inför kameran att terrorgruppen säljer olja till Turkiet. Han berättade att det var enkelt för honom att gå över gränsen till Syrien och ansluta sig till ISIS och att Turkiet tillåter det eftersom Turkiet får något i utbyte, dvs olja.

Kurdiska soldater har också kommit över pass som tillhörande döda ISIS-krigare. Passen visar att krigarna kommer från många olika länder men att de alla kommit in i Syrien via Turkiet.

Text: K. Reporter | Foto: RT.com

ArcanumSkolan 2024
Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: ISISTurkiet