Rysslands tillbakadragande från Syrien kommenteras av Shirvan Neftchi – Caspian Report

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 21 mars 2016
- Torbjörn Sassersson

CaspianReportNewsVoice fortsätter med att presentera intelligenta och insatta medborgarjournalisters mediaprojekt. Shirvan Neftchi som driver Caspian Report belyser geopolitiska händelser i världen. Denna rapport försöker förklara Rysslands tillbakadragande av sina trupper från Syrien ur ett större perspektiv.

Några punkter från videon:

  • Ryssland har återetablerats som en potent supermakt inför omvärlden.
  • Ryssland har bevisat för omvärlden sin kapacitet att agera militärt bortom sina egna gränser.
  • Ryssland har dödat cirka 1100 ISIS-krigare och därmed arbetat för fred i regionen.
  • Rysslands ingripande har givit Assad ett övertag i Syrien och försvagat andra länders predatoriska militära och ekonomiska intressen i Syrien.
  • Ryssland har genom sin intervention i Syrien ersatt diskussionerna med USA med överenskommelser med EU.
  • Ryssland har genom sitt bekämpande av ISIS minskat flyktingströmmarna till EU. Det kan leda till att vissa länder som blivit avlastade kommer att rösta till fördel för Ryssland gällande sanktioner mot landet.
  • Ryssland kommer att stanna med militärbaser på två ställen längs Syriens Medelhavskust.
  • Rysslands vapenindustri har fått en skjuts framåt. Iran har redan visat stort intresse för att modernisera sin vapenarsenal med vapen från Ryssland.

Caspian Report

Shirvan Neftchi beskriver Caspian Report som en mans perspektiv på världshändelser, men han har sedan starten 2011 fått med sig flera kollegor. Caspian Report har sedan starten växt till en community med 70, 000 prenumeranter.

“CR has evolved from producing strict coverage of current world affairs to in-depth analyses of the origins and histories of various conflicts and power structures; in addition, reviews and book recommendations are now offered to the viewer as well.”

Neftchi har som inspirationskälla för att beskriva sitt mediauppdrag Platons grottliknelse*.

ArcanumSkolan 2024

Shirvan Neftchi, Caspian Report“CaspianReport began in 2011 as a project in my spare time. I was inspired by the Allegory of the Cave by the Greek philosopher Plato in his work The Republic. Just like in Plato’s Cave the idea behind Caspian Report was to explain the reality of the situation by interpreting the shadows of conflicts and issues.”

Swisha Sassersson 5 kr

Shirvan Neftchi avslutar sin rapportering med att meddela att Google har avbrutit annonssamarbetet med Caspian Report. Det ekonomiska problemet kan lösas genom att lyssnare försöker bidra med direktdonationer.

Text: Torbjörn Sassersson

*Platons grottliknelse är en liknelse i Platons dialog Staten. Några människor sitter fångna i en grotta, med ansiktena vända mot grottans inre. Bakom dem finns en mur, och bakom muren brinner en eld. Elden kastar skuggor på grottväggarna och dessa skuggor är det enda som fångarna i grottan kan se. Om någon av fångarna kunde lösgöra sig från sina bojor, och passera ut i den verkliga världen, skulle denne se skuggspelets sanna natur. Den fria människan skulle sedan ha mycket svårt att övertyga fångarna i grottan om verkligheten.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *