Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Svensk säkerhetspolitik enligt Säpo – Ryssland är värst och sedan kommer Kina och Iran

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 18 mars 2016
- NewsVoice redaktion

Säkerhetspolisens årsbok presenterades den 17 mars 2016. Den tar upp flyktingströmmarna, terrorism- och underrättelsehot och ett tillspetsat debattklimat. 2015 var året då en konfliktfylld omvärld kom nära inpå Sverige. Årsboken [PDF] belyser svenskt kontraterrorism och kontraspionage. Ryssland är som förväntat i centrum. SvD och DN följde upp och NewsVoice sammanställer.

SvD: Säpo: De fem största hoten mot Sverige

“Hoten mot Sverige är flera och kommer från olika håll, enligt Säkerhetspolisens årsbok som presenterades under torsdagen. Ett hot är de spioner som verkar i Sverige, både i företag och på ambassader.”

Säpo ser framförallt Ryssland som ett centralt hot mot Sverige och det handlar om underrättelsehot, sa Wilhelm Unge, chef för kontraspionage på Säpo vid presskonferens när Säpos årsbok presenterades. Säpo skriver dock att Ryssland har [endast] ett tiotal agenter som agerar som ryska diplomater i Sverige. De är med andra ord kopplade till den ryska ambassaden.

NewsVoice:  Enligt en av NewsVoice källor stannar de ryska spionerna kvar i Sverige endast under 4-5 år innan de skickas tillbaka. Anledningen är att de har en tendens att gilla Sverige för mycket så att de spionerar sämre. Dessa spioner är främst intresserade av svensk teknologi. NewsVoice har även publicerat en artikel som visar att ryska spioner tar sig in i svensk försvarsindustri via rekryteringsbolagen. Vilka andra länder som agerar på samma sätt har inte NewsVoice kännedom om.

Spionaget mot Sverige genomförs via delegationer, företag, ambassader och flygbolag och det är Ryssland, Iran och Kina som spionerar mest, enligt TT. Säpo konstaterar att en stor del av spionaget i övrigt består av cyberspionage.

NewsVoice:  USA verkar inte anses utgöra ett hot mot Sverige enligt Säpo. Istället kallas det då samarbete och Sverige ger därför ifrån sig kritisk underrättelseinformation självmant. Sverige “spionerar” på sitt eget land för USA:s skull. Läs mer: Sveriges säkerhetspolitik förhandlas under hot från Washington.

Säpo skriver i sin årsrapport – angående terrorism – att cirka 300 personer har rest från Sverige till Syrien och Irak för att strida för terroristnätverken. 135 av dessa har återvänt. 44 st har dött.

Säpo har under 2015 spionerat på vit-makt-miljön samt höger- och vänsterextrema grupper. För närvarande ser Säkerhetspolisen inte några direkta hot mot den svenska demokratin.

DN: Säpo varnar för ryskt psykologiskt krig – tiotal agenter på svensk mark

“Ryssland bedriver psykologisk krigföring mot Sverige där målen är både beslutsfattare och allmänheten. Syftet är att manipulera, splittra och påverka demokratiska beslut. Ett tiotal av de ryska diplomaterna i Sverige är agenter och en av dem har tvingats lämna Sverige, enligt Säkerhetspolisen (Säpo).”

“Vid sidan om de ryska statens underrättelse- och säkerhetstjänster agerar även ryska medier. Ryska medieföretag och nyhetsbyråer med stora resurser är alltmer verktyg för den ryska statsledningen. Säpo pekar ut mediebolagen RT (Russia Today) och Sputnik som båda ingår i en koncern som skapats av president Vladimir Putin och kontrolleras av Kreml.”

NewsVoice: De svenska medierna agerar därför som motvapen gentemot det svenska folket. Ledande svenska medier är DN, SvD och Sveriges eget “Sweden Today” dvs Svensk Television.

SvD: Säpo varnar myndigheter för “outsourcing” utomlands

“Ryskt spionage har intensifierats och IS påverkar individer med sin propaganda i Sverige – det var några av nyheterna från Säpos årsbok 2015. Samtidigt höjs nu ett varningens finger mot myndigheter som lägger ut sin verksamhet hos privata företag.

– Verksamheter dit många skyddsvärden outsourcas blir intressanta måltavlor för olika hotaktörer, säger Malin Fylkner, chefsanalytiker för säkerhetsskydd på Säpo.”

SvD: Obama bjuder in Löfven med kollegor

SvD: Obama Löfven, 2016“Den amerikanska presidenten Barack Obama bjuder in statsminister Stefan Löfven och hans nordiska kollegor till ett toppmöte mellan USA och Norden den 13 maj, enligt Vita huset.”

“Han [Dag Blanck, docent och föreståndare för Svenska institutet för Nordamerikastudier, Uppsala universitet] menar att man kan se inbjudan som ett erkännande av den betydelse som Norden har för USA. Förutom Löfven är Danmark, Norges och Islands statsministrar inbjudna, samt Finlands president.

Enligt Vita husets pressmeddelande står en rad ämnen på agendan, allt från miljö- och hållbarhetsfrågor till säkerhetspolitik, handel, migration, flyktingkris och arbete mot terrorism”.

NewsVoice: Det finns anledning att tro att Obama kritar upp vilka säkerhetspolitiska riktlinjer som han vill att Sverige följer de närmaste åren.

Text: NewsVoice

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq