Sveriges säkerhetspolitik förhandlas under hot från Washington

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 mars 2016
- NewsVoice redaktion
Trident Juncture Exercise. Foto: NATO, 2015

NATO

Lasse WikmanUtifrån vad som framkommit när det gäller Alliansregeringens näst in till panikartade agerande strax före valet i september 2014, till att ha läst Utrikesdeklarationen för 2016, kan man konstatera att framförallt Socialdemokraterna ”spelat under täcket” gentemot hela svenska folket. Det har bedrivits ett hyckleri av oanade mått. Det skriver Lasse Wikman som gått till botten med hur Sveriges säkerhetspolitik förhandlas under hot från Washington. Sverige är sedan decennier satt under hård press. 

Text: Lasse Wikman

I oktober 2008 är en delegation från amerikanska FBI på väg till Stockholm för att få till stånd ett formellt avtal om terroristbekämpning. Delegationen briefas av USA:s ambassadör i Stockholm, Michael Woods. Han skriver i ett av de telegram som offentliggjorts av Wikileaks, och som redovisats av ”Dokument Inifrån”, att det kan bli svårt för svenskarna att gå med på det samarbetsavtal som amerikanerna vill ha. Om de vägrar måste man göra klart för dem att den nuvarande viseringsfriheten för resor till USA kommer att upphöra, skriver Woods. Förhandlingar under hot alltså.

USA pressar Sverige, Wikileaks, 2010För att klara de tuffa krav som amerikanarna sätter upp, begär svenskarna att förhandlingarna ska vara informella. USA kommer att få de upplysningar de vill ha, under förutsättning att allt sker hemligt. Varför är då Justitiedepartementet så angeläget att gå USAs ärenden? Ja, det är inte bara viseringsregler som ska förhandlas, det är hela Sveriges säkerhetspolitik.

Efter andra världskriget ansåg den socialdemokratiska regeringen, att Sovjetunionen var ett hot. Regeringen ville heller inte göra som Norge och Danmark, ansluta sig till NATO. En orsak var att Socialdemokraterna intalat svenska folket att tack vare vår neutralitet under kriget, så kunde Sverige så utanför. Den bilden ville man inte ta bort från allmänheten, hur än felaktigt det än var.

ArcanumSkolan 2024

USA gjorde klart för Sverige, att man skulle skydda landet ifall vi skulle bli angripna, i utbyte mot ett långtgående samarbete.

När den svenska DC-3:an sköts ner 1952, var anledningen att Sovjet fått kännedom om att Sverige hjälpte USA med att planera för ett eventuellt krig mot Sovjet. I flygplanet fanns det avancerad spaningsutrustning som kommit från USA.

Även denna dag är Sverige i hög grad beroende av den amerikanska högteknologin. Om inte JAS-planen förses med komponenter tillverkade i USA, då står hela flygvapnet kvar på marken, om USA av någon orsak skulle stoppa leveranserna. USA godkänner dessutom all export av flygplan från Sverige till annat land.

IB-affären

IB-affären, Guillou, ExpressenIB-affären* 1973 drog med sig avslöjanden om att Sverige lämnade ut namnen på de amerikanska soldater som flytt från Vietnamkriget och sökt skydd i vårt land. SÄPO hade listan på alla amerikaner som deserterat, men det skulle var negativt för SÄPO om de lämnade ut listorna till USA, för då hade USA behövt göra en officiell begäran.

Detta i sin tur hade bidragit till att en parlamentarisk nämnd hade fått kännedom om saken. I den debatt som var i Sverige under slutet av 60-talet och en bit in på 70-talet, så hade det varit fullständigt omöjligt att den parlamentariska nämnden godkänt USA:s begäran. Listan lämnades därför över till IB, som sedan gav den till USA. Så gjorde man under 70-talet och tydligen gör man så även idag, bara allt sköts informellt – allt under sekretess. IB var på sin tid så hemlig, att byrån i princip inte existerade.

Statsminister Göran Persson tillsatte en kommission, för att granska och gå igenom IB:s förehavanden. Arbetet från kommissionen var utmärkt. För första gången kunde en statlig utredning höra de inblandade under ed. Tyvärr fanns en hake, kommissionen hade bara rätt att kontrollera IB:s inrikesdel. Utrikesdelen var alltför känslig för att genomlysas. Nu blev det också helt klart, att ett västligt samarbete bedrivs, men under hemliga former. Man gjorde som vilket suspekt företag som helst, dubbel bokföring.

Den tysta vägen till NATO-medlemskap

USA pressar Sverige - Bratt, DN, 2010Socialdemokraternas väljare tror att Sverige inte är beroende av USA eller ett samarbete med NATO. Därför har också den Alliansregering vid haft, gått fram den tysta vägen, även om de öppet deklarerat sitt ja till NATO-medlemskap. Ingenting kommer att hända förrän Socialdemokraterna säger ja till allians med NATO.

Det finns ingen logik i att ha ett dubbelspel med USA. Det enda skälet till varför det gjorts och fortfarande görs, är Socialdemokraternas hyckleri kring neutralitetsfrågan. Hemlighetsmakeriet gör att USA kan ställa långtgående krav på Sverige, när det gäller vår säkerhetspolitik. Det är en skam och oerhört förnedrande för vårt land.

När man vet hur säkerhetspolitiken skötts av Socialdemokraterna alltsedan andra världskriget, så kan man därför se Alliansregeringens handlande i ett något annat ljus, än vad som officiellt framkommit.

Amerikanska militärbaser på svensk mark

Strax efter att riksdagen gjort sommaruppehåll, beslöt den dåvarande borgerliga regeringen den 27 juni 2014 att inleda förhandlingar om samförståndsavtal om värdlandsstöd med Nato. Avtalet medger bland annat eventuell stationering av NATO-trupper på svensk mark under krig, övningar eller kriser. Formellt beslut fattades hastigt i slutet av augusti 2014 av den utgående regeringen, utan föregående offentlig diskussion eller beslut i riksdagen. Avtalet undertecknades av överbefälhavare Sverker Göranson vid NATO:s toppmöte i Wales den 4 september 2014.

Nu får man ett bättre grepp om varför Alliansregeringen gjorde detta i all hast. Att fatta detta säkerhetspolitiskt känsliga beslut utan att låta den föregås av en transparent säkerhetspolitisk analys och påföljande demokratisk process.

Den förra regeringen presenterade ingen konsekvensanalys av vilka följder den av den förespråkade politiken skulle få för Sveriges utrikespolitiska situation i fredstid här i Östersjöområdet, respektive hur den skulle påverka oss i en konfliktsituation.

Vad man än tycker om handlandet av den avgående regeringen, så kan man verkligen undra, är detta demokrati?

Värdlandsavtalet innebär att lagar ändras och för att det ska träda i kraft krävs därför att det godkänns av riksdagen. Den 10 juni 2015 skickades prememorian, Ds 2015:39 ”Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd” ut med texten till avtalet på svenska och engelska, förslag på lagändringar och kommentarer. Den skickades på remiss till 47 instanser.

Den 22 mars 2016 – ett ödesdatum?

Vi vet redan nu att försvarsminister Peter Hultqvist ska lägga fram prememorian för riksdagen den 22 mars [2016].

Den 29 januari anmälde Vänsterpartiet den tidigare regeringen till konstitutionsutskottet på grund av bristfällig hantering av värdlandsavtalet Enligt 10 kap. 11§ i regeringsformen ska alla beslut av större vikt överläggas av utrikesnämnden. I detta fall blev utrikesnämnden varken informerat om eller fick möjlighet att överlägga kring undertecknandet av värdlandsavtalet.

När man läst och fått kännedom om hur hela samarbetet varit mellan Sverige och USA, sedan 75 år tillbaks i tiden, ett samarbete i lönndom, så är det lättare att förstå Utrikesministerns presentation av regeringens utrikesdeklaration 24/2 2016. Jag har valt ett antal delar av talet:

”Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Det förutsätter en aktiv, bred och ansvarsfull utrikes- och säkerhetspolitik i kombination med en trovärdig nationell försvarsförmåga.

Hot mot freden och vår säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra länder och organisationer. Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik bygger på sammanhållning i EU och på ökat samarbete på bred front: I Norden och Östersjöområdet, tillsammans med Finland, i FN och i OSSE med Nato och genom en förstärkt transatlantisk länk. Dialog och förtroendeskapande åtgärder är viktiga instrument för stabilitet och avspänning.

Regeringen fortsätter stödet för fred, demokrati och ekonomisk utveckling i Europas grannskap. Den europeiska säkerhetsordningen måste värnas. Rysslands olagliga annektering av Krim och militära närvaro i östra Ukraina utgör flagranta brott mot folkrätten.

Detta är den största utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen sedan kalla krigets slut. Sanktionerna mot Ryssland måste vara kvar till dess Minskavtalet uppfyllts. Ukraina ska åter kunna kontrollera sina internationellt erkända gränser. Det är viktigt att bidra till ett starkt, demokratiskt och stabilt Ukraina. Sverige stödjer bilateralt och genom EU den ukrainska regeringens reformarbete.”

Swisha-LasseWikmanJag vill inte påstå att avslöjandena gör livet lättare att bära, men i den dysterhet som infinner sig, kan jag bara klandra Socialdemokratin, som så flagrant har spelat under täcket och aldrig redovisat falskspelet. Nu behövs en sanningskommission som gräver upp alla gömda lik, redovisar dessa, så att vi får vädra ut dess unkna luft. Därefter lägga grunden för en öppen säkerhetspolitik, som vi svenskar kan anamma.

”I maktens väsen, ligger också missbruket av den” –Immanuel Kant, filosof, 1724-1804

Text: Lasse Wikman

Källor

Värdlandsavtalet med Nato Svenska freds, 2016-02-23
Utrikesdeklarationen 2016 DN Debatt, 2010-12-08

* IB var en svensk hemlig underrättelseorganisation underställd Försvarsstaben som bildades 1965 genom en sammanslagning av T-kontoret och den hemliga säkerhetstjänsten för inrikesfrågor Grupp B. Begreppet IB är omtvistat. Det kan stå för “Informationsbyrån” eller “Inhämtning Birger” efter dess dåvarande chef Birger Elmér.
IB:s uppdrag var underrättelsetjänst utrikes, men även inrikes, bla kring kommunister och deras relationer med främmande makt.
IB som organisation avslöjades 1973 genom artiklar i vänstertidskriften Fib/Kulturfront. Effekterna av den så kallade IB-affären blev att IB inordnades som en officiell del av försvarsstaben enligt förslag från 1974 års underrättelseutredning. / Wikipedia

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • P.S. Just nu pågår det en insamling av missnöjda medborgare över hur Telecom-Giganterna försöker att helt ta över kontrollen av Internet! Detta tycks ske nere i Bryssel. Just nu har 378,987 individer runt om i Europa protesterat mot vad som tycks pågå nere i EU. – Närmaste mål är just nu 500.000 , men “EU:Save the Internet – days left!” borde få varje missnöjd med rådande förhållanden att skriva in sitt namn – som protest mot hur “översåtar” av alla de slag tycks tro att endast de skall ha rätt att få styra och ställa här i världen!

  “EU:Save the Internet – days left!” borde alla genast reagera på! D.S.

 • Det som är så svårt att veta är om politikerna är dumma i huvudet på riktigt — vilket i så fall är ännu farligare då detta innebär att där inte ens finns fungerande självbevarelsedrift — eller om de är dumma på låtsas.  De politiska strukturerna selekterar på lojalitet och konformitet så risken är mycket överhängande att det är på riktigt de inget fattar.  Lite intressant är det att se hur de tänker i förhållande till så kallade konspirationsteorier.  Tur att jag bild-tweetade ett sådant Tweet, för nu när jag kollade så hade riksdagsledamoten i utrikesutskottet tagit bort det igen, men här kan det ändå ses:  https://twitter.com/legenet/status/715308419192909824

  Dessutom kan konstateras att för statsbärande strukturer som inget vill fatta så måste de som fattar uppfattas som mycket hotande.  Det blir också alltmer censur på sociala medier.

 • “Varken riksdag eller regering är strängt bundna av konstitutionen och Sverige tillhör de demokratier som oftast ändrar sina grundlagar.”
  Återigen ett av många exempel där vi inte är lika inför lagen. Makten har tolkningsföreträde och makt är rätt. Lagarna används godtyckligt för att hålla folket nere för vem som helst kan drabbas av maktens nyck och det viktigaste blir då statens egna överlevnad på bekostnad av rättvisa, liv, demokrati, frihet och rättssäkerhet. “Staten” kan ju inte straffas, men människorna bakom fiktionerna får ta smällen när personer inom systemkonstruktionen tjänar fiktionerna istället för människorna.

  Alltså, det spårar ur rejält inom systemet, som upprätthåller samma gamla parasiter, och det blir dag för dag mer pinsamt uppenbart för alla förutom parasiternas underhuggare, systemtjänarna.

 • […] framförallt Socialdemokraterna “spelat under täcket” gentemot hela svenska folket, ja.

  Den räcka krig svensk riksdag och regeringar har understött har kunnat understödas inte minst genom laglig desinformation.

  För rent lagligt står regeringen och riksdagen över svenska konstitutionen och är därför under den svenska konstitutionens jurisdiktion tillåtna att desinformera svenskarna.  Professor Eivind Smith ger den juridiska bakgrunden i SvJT 2004 hf8 s676:  Politikernas konstitution — eller folkets?  http://svjt.se/svjt/2004/676 .  Man förstår det också när man lusläser Radio och TV lagen, då denna tillåter regeringen att sända propaganda även gentemot svenskar.  Endast det som i någon viss jurisdiktion är brottsligt är inom denna jurisdiktion ett brott.  I en annan jurisdiktion, såsom den universella karmalagen, kan det naturligtvis ändå vara brottsligt och ge alla konsekvenser.  Eller i en krigsbrottstribunal eller i en annan internationell domstol.  (Fast enligt de ö.k. staten gjort så är det inte de enskilda som begår övergrepp åt staten utan staten själv som lovat följa dessa, och som då måste stämmas.  Men det kan ju ändras.)

  Observera att jurisdiktion inte är ekvivalent med fysiska gränser.  Jurisdiktioner finns i den virtuella juridiska världen, inte i den fysiska världen.  Människor är ofta inte medvetna om detta eller vad det innebär.  Det är inte ens säkert att de poliser du möter vet om det, eller i vare fall vill låtsas om det.

  Här en Twitter tråd där jag uppvisar hur UD inte kan ge källuppgifter till ett mediepåstående av utrikesminister:  https://twitter.com/legenet/status/714093333338005505.  Svaret från UD är postat en liten bit ned i tråden, 8:06 PM – 27 Mar 2016.  (I övrigt handlar tråden om hur “the id” hålls på mattan under riksdagens lagar medan riktiga människor står direkt under mänskliga rättigheter – vilket alltså det inte ens är säkert att poliser respekterar då dessa kanske inte fattar att “ID’na” och människorna är två helt skilda entiteter, den förra en virtuell juridisk entitet.)

  — LegeNet Holistisk detektivbyrå

 • Alla svenskar vet vad en “demo” är! Det är en demonstration av något, som inte är någonting!

  Alla tycks vara angelägna om att demokrati skulle gälla i landet Sverige. Med utgångspunkt för orden “demo”, “demonstration”, och “demokrati” torde slutsatsen bli att Sverige är ett utmärkt exempel på en “demo-demokrati” som egentligen inte har något enda dugg med en “äkta demokrati” att göra – utan en svensk variant av något som borde benämnas som just en “demo-demokrati” där avsaknaden av just “demokrati” är det helt karakteristiska kännetecknet!

  Ett exempel på detta är hur svenska folket tror att det är vi alla som tillsammans väljer ut våra riksdagsledamöter!

  Totalt fel!

  De som numera sitter är i riksdagen är praktiskt taget alla utvalda av partiledargrupperna i vår riksdag. Någon enstaka person kan någon enda gång ha råkat få sitt namn inskrivet på så många tomma valsedlar – att denne råkat slå ut någon som en partiledargrupp fastställt skulle ha representera aktuellt parti i riksdagen!

  Detta framgår klart av texten i AnneMarie Pålssons bok “Knapptryckarkompaniet”!

  Hur kunde det ha blivit så?????

  Tidigare gick riksmannens riksdagslön till den enskilde riksdagsmannens konto! Numera går den via aktuellt partis partikassa för att passera vidare till den eller de partikamrater vilka utlovat full trohet till partiledaren i det parti, som funnit att “Svensson” aldrig skulle komma att tänka eller handla självständigt och oberoende av vad partiet krävt för att denne skulle få finnas med på just den lista partiet godkänt! — Partiledargruppen hade godkänt!! OBS! Felskrivningen !

  Läs “Knapptryckarkompaniet” av statsvetaren Anne-Marie Pålsson!

  Känn Dig lurad “Svensson”! – Sverige är inget annat än en typisk “demo-demokrati”!

 • BRA!

  sedan blir ännu roligare när man vet att vår statsminister sitter i knät hos Rockefeller, Rotschildt (bankmaffian), Wallenberg och CIA (krigsmaffian).

 • Börja med att kolla bergen utanför Munkedal så vet vi att NATO funnits här under väldigt lång tid.
  Hela bygden vet om det och där är det vardag. Men Svensk tramsmedia fortsätter förneka tillsammans de militäranställda inom traditionell media. Ca. 200st sägs det.

  Kolla Anders Jallais intervjuer på Youtube med fd. högt försvarsanställda.
  Då ser vi att hela ubåtsaffären på 80-talet är ett sätt för NATO att vinna mark och krossa opinionen.
  Ubåtskränkningar och skrämsel med ryssen var och är bara ett sätt att vinna momentum för att placera vapensystem på Svensk mark. På 80-talet var det undervattenssystemet SOSUS kring våra kuster, och som Palme starkt satte sig emot. Idag är det luftförsvarssystem likt dem man använde i Irak kriget.

  Att hålla på så här gör bara att Ryssen kommer allt närmre för man måste skydda sina intressen.
  Vi ska behålla vår påstådda neutralitet och mota både Ryss och Amerikan vid våra gränser.

 • Jag menade naturligtvis att använda Wikipedia som källa för info om IB.
  Sorry för det.
  Jag menar bara att det kan vara klokt att fasa ut Wikipedia om det finns annan info.
  Typ dom som just wikipedia pekar på i sin “artikel”.
  NV har ju ett antal bra artiklar om Wikipedias arbete.

 • Det mest intressanta är hur oerhört fega och undfallande de svenska förhandlarna varit. Alla länder i EU har visumfrihet med USA sedan årtionden. Att USA plötsligt skulle bryta denna princip med ett vänligt inställt EU-land saknar all trovärdighet. Att svenska diplomater och regeringstjänstemän går på den bluffen är rena skandalen (eller så visste de att det var en bluff men använde den som ursäkt för att få lägga sig platt för USAs krav).

  Sen ska vi inte glömma hur USA krävde att Sverige skulle stoppa Pirate Bay och införa drakoniska straff för fildelning.

  Sverige agerar som en skrämd hustru till en våldsam alkis, hon fattar inte att översittarens makt beror på att offret tror att hon inte kan säga ifrån. Det är bara att be mobbaren att fara åt h-e och skapa sig ett eget liv i självständighet.

 • En svensk tiger!
  Under andra världskriget i Maj 1941 skrev tf chef för försvarsstaben till SIS ( statens informationsstyrelse ) om att starta en kampanj om tystnad hos allmänheten. Från regeringshåll framhöll man man att kampanjen måste vara av karaktären ” allmän förtroende propaganda för statsmakten.Den 29 oktober visades ett förslag på en blågul tiger tecknad av Bertil Almqvist journalist och tecknare på Aftonbladet. Tystnadskampanjen startade den 21 November 1941 genom ett radioanförande av historieprofessor Sven Tunberg, ordförande för SIS 1940-1944.Morgontidningarnas fylldes med ledare om tystnadskampanjen.Den blågulrandiga tigern spreds i 400 000 exemplar på offentliga platser och på arbetsplatser. Kampanjen hade mottot : “En svensk tiger”.
  Mot bakgrund hur vårt svenska samhälle ser ut i dag och hur det styrs av olika makthavare och myndigheter så förefaller mottot : “En svensk tiger även idag” vara högaktuellt. De “ansvariga” politikerna har under åratal invaggat oss att vi skall tro på att Sverige är en demokrati. Detta kunde inte vara mer fel enligt min uppfattning. Istället anser jag att Sverige mer liknar en korrumperad Banadiktatur där vårt lands resurser och medborgares intressen säljs ut och överlåtes till den globala makteliten intressen.
  Massmedia ä ridag lika korrupta som politikerna och skulle någon hävda sin demokratiska rätt att använda sig av sin yttrandefrihet om i dagens urspårade samhälle blir det ramaskri hos politiker, massmedia, lobbygrupper och olika köpta intresseorganisationer. Det är hög tid att vi slutar att tiga och stå med mössan i hand som vi är präglade och manipulerade att göra inför maktens företrädare. Måtte alltfler människor tänka själv, vakna upp och se igenom den manipulation den falska propaganda som vi dagligen blir utsatta för.

 • En del tror att socialdemokratiska krafter samtalade med Sovjet i början av 1980. Vissa spekulerar att Palmes förestående besök i Sovjet med Gorbatjov var droppen när de bestämde mordet? Det handlade om att Palme skulle samtala/förhandla om ett kärnvapenfritt Norden? Jag tycker artikeln i sig verkar logisk och riktig ändå. Jag tror allt detta dubbelspel är trovärdigt. Diplomatin mellan stater verkar fungera i flera lager och svår att förstå. Hur mycket “suveränt” bestämmande om sin egen säkerhet tillåts av en liten svag stat, innan dess egen säkerhet och självbestämmande hotas? USA och Ryssland skulle kunna gå ihop och förse de Nordiska länderna med alla vapen de behöver och låta Norden själva bestämma och samarbeta med säkerheten vid sina gränser. Tekniskt, skulle det utgöra samma säkerhet för Ryssland och USA, som ev medlemsskap i Nato eller med Ryssland. Det skulle även bli billigare både för stormakterna och Norden och dessutom ett utmärkt demokratiskt stödprojekt för hela Europa.

 • Det finns kanske inte så mycket att kommentera men dock reflektera över.
  Artikeln är ännu ett exempel på hur viktig fria professionella medier
  kommer att vara och utgöra grunden i vår omvärldsuppfattning.
  Om jag i någon mån vill vara kritisk så är det källhänvisningen till Wikipedia.

  Tack Lasse W för en klargörande o klok artikel och tack TS för att den
  publicerades!!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *