Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

TV och massmedia ersätts alltmer av högkvalitativa medborgarjournalister – Martin Gustavsson

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 22 mars 2016
- NewsVoice redaktion
Martin Gustavsson, Vetenskapliga partiet, pressbild

Martin Gustavsson, Vetenskapliga Partiet, pressbildGenom Internet har nu medborgarnas utbud ökat drastiskt och läsarna tycks gynna kvalitet framför desinformation. Människor undersöker ägarförhållanden och vet därmed bättre var massmedias lojalitet ligger. Vi vet hur massmedia försöker vilseleda Sveriges medborgare i syfte att skapa misstro till exempel Syrien och Ryssland. Det skriver Martin Gustavsson som är det Vetenskapliga Partiets grundare.

Text: Martin Gustavsson – Vetenskapliga Partiet

James Corbett om Medborgarjournalister - Montage: NewsVoice
James Corbett om Medborgarjournalister – Montage: NewsVoice

Det är positivt och jag är tacksam att Newsvoice har tagit intryck av James Corbett vad gäller kvalitet och har så många läsare eftersom jag upplever att Newsvoice försöker vara en sanningsenlig och objektiv kanal. Det är mycket viktigt i en demokrati med sanning och objektivitet eftersom både politiker och medborgare styr landet med denna information eller desinformation som grund.

Ordet ”public service” betyder i princip service för folket. Det betyder INTE att regeringsmakt eller politiskt styrda tidningar ska subventioneras i sina försök att vilseleda eller indoktrinera folket att tro saker som saknar rimlighet eller vetenskaplig grund, men tyvärr är det så många uppfattar TV-avgift, ”presstöd” och s.k. ”public service” idag, så även jag.

Därför är det glada nyheter att TV och massmedia ersätts allt mer av alternativa medier såsom Newsvoice och bloggar av högre kvalitet. Det är min personliga förhoppning att TV-sändningar och massmedia strax kommer betraktas som en rolig gammal historia, mestadels en slags kvarleva för ex. ålderdomshem och mentalvårdande institutioner där den används för att lugna vissa patienter som ville leva kvar i en desinformerad drömvärld, likt extremreligiösa i långa skägg fördjupar sig i en religiös skrift med tillhörande ologiska beteenden.

Dagens Nyheter kan överleva digitalt - NewsVoiceJag anser att massmedia, såsom den fungerar idag, inte längre fyller någon viktig samhällsfunktion utan tvärtom är skadlig för samhällets utveckling. Jag anser dessutom att endast folket självt kan förändra detta politiskt. Jag bojkottar därför själv den utlandsägda presstituerade massmedian inklusive Bonnier-familjens kreationer och märkliga tillsättningar av förvillande DN-chefer eftersom det är min uppfattning att denna massmedia oftast undanhåller viktiga frågeställningar och samtidigt försöker indoktrinera mig att tro saker som helt enkelt inte kan bevisas eller är uppenbara lögner.

Internet innehåller givetvis mycket desinformation och omedvetna bloggare som mest länkar till massmedia och repeterar massmedias lögner, men erbjuder också utmärkta högkvalitativa källor för den som söker kvalitet och vill läsa mer sannolika historier om verkligheten.

Men det finns några motargument som även ganska medvetna bloggare brukar ange som ett slags försvar för att de inte är motiverade att bojkotta massmedia:

  1. Jag måste veta vad alla andra vet.
  2. Jag kan skilja på indoktrinering och sannolika sanningar.
  3. Om jag som bloggare inte länkar till massmedia blir jag inte lika relevant i sökmotorerna och kommer då få färre läsare.

Låt oss undersöka påståendena!

1. Jag måste veta vad alla andra vet

Jasså? Varför då? Det måste du väl inte alls? Du kan istället fokusera på att veta vad alla andra INTE vet. Att basera sin världsbild på en indoktrinerande statsapparat, massmedia ägd av fåtalet girigbukar eller politiska journalister som inte hänvisar till källor för sina påståenden kommer sannolikt inte gynna din hjärnas funktion ej heller lyfta din journalistiska förmåga.

Genom att försöka ”veta” något genom att ta in lögner kommer du inte ha fokus nog att veta vad som är en sannolik sanning. Att avgöra vad som är sanning genom att läsa massmedia där sanningen eller delar av sanningen ofta döljs, sanningen förvrängs eller där rena lögner presenteras är sannolikt mycket svårt.

Jag anser därmed att påståendet är falsifierat.

2. Jag kan skilja på indoktrinering och sannolika sanningar

Mängden information styr oss mer än dess kvalitet, även grupptryck kan förleda vårt medvetande i en sådan styrka att människor börjar hallucinera. Det beror på att hjärnans konstruktion är annorlunda än en dator. Hjärnan fungerar mer likt ett nätverk där signaler kan förstärkas eller försvagas.

Boston Globe avslöjar Washingtonmedier - NewsVoiceVi är dessutom sociala varelser som är programmerade av livet självt att anpassa oss till gruppen. Det är därför man bör överväga om man ska undvika ”mass”-media, välja sina vänner med omsorg, samt fokusera på kvalitet om man verkligen vill ”veta” vad som är mer sannolikt.

I introspektion/meditation kan man förstärka eller försvaga olika signaler medvetet. Ordet ”vet” och ”veta” bör därför först ersättas med ex. ”tro”, ”dröm” eller ”indoktrineras i” till att börja med. Du och alla andra som har haft fokus på massmedia ”vet” alltså sannolikt mindre om verkligheten genom att försöka ”veta” vad alla andra indoktrinerats med.

Genom att söka kvalitativ alternativ media kommer du ofta få ta del av helt andra hypoteser och vittnesuppgifter om samma händelser som andra tror de ”vet” någonting om. Därför kommer du sannolikt ha fler hypoteser om verkligheten än någon som enbart tar del av den likriktade massmedian. Dessutom kommer du inneha den officiella versionen med olika fakta som ofta lyckats falsifierar den, helt utan att ens ta del av den.

Genom fler sannolika hypoteser med källangivelser, som du själv givetvis analyserar, är således chansen större att du ”vet” mer genom att avstå från massmedia.

Jag anser därmed att påståendet är falsifierat.

3. Om jag som bloggar inte länkar till massmedia blir jag inte lika relevant i sökmotorerna och kommer då få färre läsare

Ja och Nej. Du kommer bli relevant för den som söker massmedias gemensamma version av verkligheten, men dessa människor läser sannolikt tidningen direkt och varför skall de återkomma till din blogg ifall du inte har förmåga att tillföra något till rapporteringen, inte kan skriva självständigt eller analysera händelserna någorlunda objektivt med intressanta uppgifter?

Frågan är dessutom om du vill stärka relevansen i sökmotorerna för de utländska tidningarna eller för de alternativa nyhetsförmedlarna eller för intressanta bloggare?

Finns det egentligen något tråkigare än att läsa bloggare som snabbt spottar ur sig undermåliga alster som rapar upp massmedias lögner och desinformation eller partipolitiskt bundna bloggar som oförtrutet försöker bevisa en inlärd ideologi utan att ha intellektuell höjd, bevis, eller hänvisningar för sina påståenden? Vad gäller antalet läsare kan jag meddela att intelligenta kommentarer i intelligenta bloggares kommentarsfält, på lång sikt sannolikt, kommer ge dig både fler läsare, men även fler intelligenta läsare än vad någon bloggportal någonsin kommer kunna ge.

Jag anser därmed att påståendet till stor del är falsifierat.

Text: Martin Gustavsson – Vetenskapliga Partiet

Martin Gustavsson är frilans medborgarjournalist för Newsvoice. Han har en bakgrund som maskinoperatör, maskiningenjör, globetrotter och lärare, samt är partiledare för Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq