Abby Martin intervjuar det amerikanska ”Miljöpartiet”: The Green Party

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 april 2016
- Torbjörn Sassersson
Dr Jill Stein Green Party intervjuad av Abby Martin

Abby Martin som driver Empire Files, en webbaserad kanal som undersöker amerikansk imperialism, intervjuar dr Jill Stein från USA:s miljöparti ”The Green Party”. Jill Stein förklarar varför partiet uppfattas som hotfullt för det amerikanska imperiet.

USA som har ett två partisystem, där både partier i princip har samma inställning till amerikansk utrikespolitik och imperialism, har inte rum för fler partier, säger Abby Martin. ”Corporate media” censurerar andra partiers försök att nå väljare.

Abby Martin, 4 sep 2015 - Foto: Empire FilesAbby Martin kallar därför USA för en tvåpartidiktatur. Andra partier som försöker vinna väljare syns knappt i medierna och effekten blir att de inte tycks existera. Det amerikanska miljöpartiet ”The Green Party” som leds av dr Jill Stein är ett av dessa partier som ignoreras.

Jill Stein som är läkare säger att hon numera arbetar med politisk medicin för att försöka komma tillrätta med USA:s ”multi-organ failure”.

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq