Åtgärda kost, medicinering och livsstil för att minska ohälsa och sjukskrivningar

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 10 april 2016
- NewsVoice redaktion
Äldre person får piller i svensk sjukvård

Jan NorbergREPLIK. Politikerna försöker beordra läkarna att minska sjuktalen så att volymerna sjunker, något som tenderar till att bli ett ministerstyre. Istället vill Jan Norberg i denna replik att kost, medicinering och livsstil som leder till höga kostnader, ohälsa och sjukskrivningar bör åtgärdas. SvD refuserade denna artikel. 

Text: Jan Norberg

Sveriges La?karfo?rbund anfo?rd av ordfo?randen Heidi Stensmyren och tva? lokala politiker fra?n Kalmar, Anders Henriksson (S) samt Christer Jonsson (C) fo?resla?r i debattartikeln ”Låt landstingen ta ansvaret för sjukpenningen” från den 31 mars 2016 i SvD att landstingen framledes skall ba?ra hela eller delar av det ekonomiska ansvaret fo?r sjukfo?rsa?kringen.

Skall vi fo?rso?ka lo?sa problemen eller fortsa?tter vi att blunda fo?r de underliggande orsakerna?

Att sjukskrivningstalen nu a?terigen o?kar oroar politiker varfo?r dessa med en illa dold agenda antyder att det a?r sjukva?rdens, la?s la?karnas, fel. Det a?r volymen sjukskrivna som a?r problemet enligt politikerna, det antyds da?rmed att de med ra?tt att sjukskriva folk, la?s la?karna, a?r fo?r sla?ppha?nta och la?ter sig duperas av en simulerande befolkning.

Som katten kring het gro?t kommer da?rfo?r politikerna likt pa?ven i Rom med olika pa?bud da?r ma?lsa?ttningen a?r att fa? la?kare vilka tidigare sjukskrivit en individ baserad pa? en diagnos att vid na?sta beso?k sa?ga till samma patient att nu a?r du inte lika sjuk la?ngre da?rfo?r att det har politikerna besta?mt. Det a?r ju innebo?rden av politikernas budskap om man skall tala klartext.

Politiker to?rs prata volymer beträffande sjuktal. men inte da? det ga?ller migrationsfra?gan, varfo?r?

Att politiker to?rs tala om volymer har la?nge varit ett ka?nsligt a?mne, vi minns alla na?r da?varande migrationsminister Tobias Billstro?m (M) fo?r na?got a?r sedan fick lo?pa gatlopp fo?r att han i ett obeta?nkt o?gonblick ra?kade na?mna att volymen migranter till Sverige skulle komma att bli ett problem. Idag ser vi hur politikerna idag tacklar detta volymproblem.

Att diskutera vad som a?r orsaken till den o?kande migrationen in till Sverige a?r fortfarande bra?nnhett stoff och na?got som politiker passar sig fo?r att debattera men da? det ga?ller sjukskrivningstalen finns inte samma tabu ibland politikerna, man kan fra?ga sig varfo?r da? logiken haltar beta?nkligt.

I ba?da fallen handlar det om att ista?llet titta pa? orsakerna till varfo?r volymerna o?kar, d.v.s. a?tga?rda problemen vid ka?llan.

La?karka?ren ma?ste va?ga prata om kost, ha?lsa och livsstil

Da? det ga?ller de o?kande sjuktalen borde ista?llet anstra?ngningarna fokuseras pa? vad som driver dessa volymo?kningar ur en medicinsk aspekt samt att fa? la?karka?ren att ta sitt ansvar genom att aktivt bidra med kost och ha?lsora?d.

La?karka?rens ovilja att inte tala klarspra?k med sina patienter betra?ffande kost, ha?lsa och livsstil leder till en o?kad fo?rskrivning av allsko?ns olika la?kemedel, na?got som inte lo?ser patientens grundla?ggande problem utan ista?llet endast gynnar la?kemedelsindustrin. Det enda sa?ttet att minska antalet sjukskrivna a?r att minska antalet sjuka=antalet patienter.

Diabetes/Sockersjuka

Vi kan anva?nda den befintliga kunskapen och la?ta 434 932 patienter med sockersjuka slippa a?ta socker=kolhydrater fo?r att slippa ”naturalfo?rloppet” och tillho?rande la?kemedel i stor utstra?ckning.

Fysiologin, biokemin och hormonla?ran visar att kolhydrater=socker ger skador pa? alla niva?er i kroppen och fo?rtida do?d. 70 kg ma?nniska har normalt 1,5-3 g glukos i hela blodvolymen, Livsmedelsverket vill att en man ska a?ta osannolika 480 g glukos per dag.

En femtedel av kostnaderna fo?r va?rden av patienter med sockersjuka pa?sta?s utgo?ras av la?kemedel, fyra femtedelar a?r associerade till ”naturalfo?rloppet” med o?gonskador, njurskador, amputationer och fo?rtida do?d. 2015 var kostnaderna fo?r la?kemedel vid sockersjuka 1 519 MSEK enligt E-ha?lsomyndigheten.

Kolesterol

Vi kan anva?nda den befintliga kunskapen och la?ta 901 561 patienter med la?kemedel som statiner slippa ba?de la?kemedel, den obefintliga verkan samt allvarliga och frekventa biverkningar som kra?ver andra la?kemedel och ono?dig sjukva?rd.

Fysiologin, biokemin och hormonla?ran visar att statiner sto?r den normala a?mnesomsa?ttningen i cellerna, da?rav de allvarliga och frekventa biverkningarna i form av muskelva?rk, demensutveckling, sockersjuka och ma?nga andra. 2015 var kostnaderna fo?r la?kemedel fo?r statiner 479 MSEK enligt E-ha?lsomyndigheten.

Blodtryck

Vi kan anva?nda den befintliga kunskapen och la?ta 2 500 000 patienter med blodtryckssa?nkande la?kemedel som enligt SBU:s rapport redan 1994 visade pa? o?kad fo?rtida do?dlighet ja?mfo?rt med placebo.

Fysiologin, biokemin och hormonla?ran visar att ju mer salt (upp till 100 g per dag) man a?ter desto normalare blodtryck fa?r man. 2015 var kostnaderna fo?r la?kemedel vid ho?gt blodtryck 1 473 MSEK enligt E-ha?lsomyndigheten.

Politiker kan inte ”prata” ned sjuktalen och la?karka?ren ma?ste sla?ppa sargen och va?ga sta? pa? egna ben, inte ga? i la?kemedelsindustrins ledband.

Sa? bara med dessa tre enkla och pa? vetenskap baserade a?tga?rderna skulle spara mycken sjukdom och fo?rtida do?d fo?rutom stora samha?llskostnader. Vi har kunskap om historien fo?r att la?ta bli att upprepa tidigare misstag, la?t oss da?rfo?r tackla volymproblemet betr sjuktal pa? ett vederha?ftigt sa?tt sa? att sjuktalen minskar och att Sveriges befolkning blir friskare.

Text: Jan Norberg

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Helt klart har kosten en enorm betydelse och många kloka saker har sagts om det här.
  Jag vill dock lägga till en sak.

  Vi kommer aldrig att förstå den ökande ohälsan om vi inte tar med den trådlösa teknologin i beräkningen. Mikrovågorna från mobiler, master, WiFi osv är en av våra största hälso- och miljöfaror. Och helt klart den mest nedtystade, om detta kan du läsa här på Newsvoice.

  Mikrovågorna öppnar jonkanaler i cellväggarna, vilket leder till kalciumobalans och vidare till oxidativ stress och inflammationer, grunden för många sjukdomar.

  Du kan läsa om detta på Strålskyddsstiftelsens eller Vågbrytarens hemsida eller googla på Martin Pall på Youtube. Lägg till ett svenskt ord, tex mobil, så får du upp en svensktextat föredrag som säger allt.

 • Sanningen är som jag ser det ofta mycket mer komplex än man kan tro. Och jag ser gärna att vi är “snälla” mot varandra i debatten. Tror att den ger mer om vi har överseende med att en del saker blir fel i debatten, men brytning av idéer mot varandra oftast leder till en högre nivå.
  Själv tänker jag att några bra livsstilskomponenter är de enkla: motion, vila, inte för mycket alkohol, balanserad naturlig kost (gärna opreparerad mat som man lagar själv, mindre tillsatser och halvfabrikat). Balans är nyckeln till mycket tror jag.
  Jag undrar om högt blodtryck kan ha mer med alkohol att göra? Många säger också att åderfökalkning har mer med socker än med fetter att göra. Komplext ?
  Sen tror jag att allt är relativt: om man är sjuk eller inte beror inte bara på faktiska förhållanden utan också på var man anser gräbsen acceptabelt obehag går.
  Så visst kan man föskjuta gränsen mellan sjuk och icke sjuk utan att hälsan ändrats…

 • Författaren har ju rätt. Visst har det med kosten att göra att vi blir sjuka. Att kolhydrater och socker är sjukdomsframkallande är ju känt sedan länge. Det är bara läkarna som inte vet om det och inte bryr sig om att lära sig. Deras pengar kommer ju från Big Pharma och ju fler och dyrare recept på läkemedel de skriver ut ju mer pengar ger det som tack för hjälpen.

  En stor besparing inom sjukvården vore att slopa alla Landsting. Där finns det pengar att hämta.
  Hur många miljarder var det som Stockholms läns landsting satsade på nybygget vid Karolinska?

 • är så trött på att politikerna tror att de kan komma in överallt å bestämma när de inte ens vet vad de pratar om! “Vi” som behöver vara sjukskrivna eller kanske tom förtidspensioneras pga alla möjliga svårigheter med kroppen, “oss” trycker de på, men de som kör snålskjuts på systemet syns aldrig. Det finns så många som verkligen behöver få vara hemma å ta hand om sig, få hjälp med kost och sjukgymnastik på “sin” nivå men som försäkringskassan jagar med blåslampa. Är det konstigt att “vi” har svårt all komma tillbaka till ett arbete då???
  NEJ!!! Det finns sjukdomar som min, fibromyalgi, som gör att man inte orkar vissa dagar någonting, å andra är man som vem som helst men med värk… Så många går med “dolda” sjukdomar nu för tiden och får inte den hjälp de behöver för “man” SER ju inte sjuk ut… Finns många som lider i det fördolda och plågar av just dessa politiker som inte tycker “vi” är sjuka å ska ut å jobba… HUR??? Är min fråga?!?!? Hur???

 • LJJ
  Tack för kritiken, jag inser att även jag generaliserar här. Det kan finnas sådant som ingen mår bra av att äta. Inspirationen till förändring av livsstil behöver inte heller någon kritik i sig.
  Själv ser jag årets modemat, just nu den vegetariska kokkonsten, som en sådan inspirationskälla. Det finns också människor som inte bryr sig om mat och “livsstil” och de verkar må oförskämt bra.

 • Jag har en bok, “Ät efter din blodtyp”. När jag började följa dessa kostråd började jag känna mig mycket bättre. Jag skall bara nämna ett fall. Blodgrupp B som jag tillhör skall aldrig äta griskött. När jag slutade äta det blev nästan allting mycket bättre. Även mitt hemska andedrag försvann. Slutade helt med vitt bröd och idag äter jag bara surdegsbröd. Är även försiktig med salt och sucker. Har numera ett blodtryck bra blodtryck 125-135/70-80. Har även gått ned i vikt, från 102kg till 82kg. Mitt blod är helt rent. Det finns ingen swamp eller andra ohyra. Bara runda fina blodkroppar.

 • Per Larsen

  Instämmer delvis. Men många “livsmedel” är onyttiga för oss alla, inte bara för vissa. Och det är trots allt mänskligt att prioritera fel, att göra fel val. Då kan goda råd vara viktiga för att snabbt få till en förändring.

 • Generella kostråd och utpekande av olika livsmedel som särskild skadliga är fel, livsstil och arbetsmiljö påverka på individnivå och inte i allmänhet.
  Det är upp till var och en att få kvalitet i livet, de faktorer man kan påverka beror på individens förmåga att hantera dessa.

 • Minns hur det gick för doktorn Erik Enby! Han påtalade att det fanns förändringar i blodet som orsakades av “svamp”! Han blev av med jobbet och sin legitimation. Nu kommer det rapporter som visar att fler än han har diskuterat detta internationellt – Då blir ämnet aktuellt för att kanske kunna leda till Nobel-pris – samtidigt som namnet Enby inte tycks få bli nämnt!
  Varför? Socialstyrelsen har en gång tagit bort hans legitimation! – Myndigheter gör aldrig fel!

  Minns att vissa politiker ville minska kostnaderna för sjukskrivningarna! Visserligen hade ett antal “fuskare” hittats, men i själva verket var det svensk sjukvård som till följd av ökande byråkrati som antalet sjukskrivningar ökade.

  Antalet byråkrater svämmade då över – varefter allt gick allt sämre. SKL är säkert en bidragande grundläggande orsak! När vården kostar mer räcker det inte med att skära ner på sjuksystrar och sjukvårdsbiträden – eller att bygga fler skryttsjukhus eller öka antalet hyrläkare!

  [Kommentaren är kortad eftersom den var längre än 300 ord samt i andra halvan avvek helt från ämnet i artikel. Artikeln i fråga avhandlar alltså inte nackskador. / moderator]

 • @ Julius. Kanske på plats att påpeka att det kan inte vara annat än mineralrikt salt. Annars faller konceptet och rådet på sin egen orimlighet.
  ………………….

  Hur ska det gå med BNP om vi plötsligt blir friska, investerar i bestående hälsa, trappar ner, slutar jaga efter vind.. Sverige kommer se ut som ett u-land i statistiken..

  Tyvärr är väl artikelns författare alldeles för mycket för de enkla svaren, besparingarna och undviker nämna att “näringsbrist” och vitt mjöl, vitt socker, raffinerat salt, prefabricerade livsmedel (tex pasta) är det främsta skälet till de flesta sjukdomar. Fast medicineringen gör ju dem kroniska av lönsamhetsskäl. Vår BNP har “vi” vanvårdats som om den var en gud, en stod, en totem och som belöning har vi fått varsin fjäder i hatten för att vi dödar “fattigdomen”.

  På senare tid har ju vinden vänt. Nu ska de flesta bort som överflödiga och svältlönen bankar på dörren lika taktfast som de allt kallare hjärtana.. Givetvis ska man tävla om vem som lyckas genomdriva de sämsta villkoren..

 • Bra artikel och upplysande. – Fysiologin, biokemin och hormonläran visar att ju mer salt (upp till 100 g per dag) man äter desto normalare blodtryck får man – hittills vad jag vistse var att om man hade hög blodtryck fick man inte äta salt för att inte höja blodtrycket.Detta rekommenderades av läkarna.Enligt den här uppgifter det är tvärtom man ska äta mer salt för att normalisera blodtrycket.Då har vi varit förda bakom ljuset igen av läkarna som faktisk skull bota oss skriver ut en massa blodtrycksänkande mediciner för läkemedel maffians vinst.NICE !!! Finns det några studier just om detta med användning av högre salthalter för att normalisera blodtrycket ?

 • “Läkarkåren måste våga prata om kost, hälsa och livsstil”

  Inte konstigt att läkarna inte pratar om det. De vet inte något alls om kost och näringslära eftersom de ämnena inte ingår i deras utbildning.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *