Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

40%

40.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 23/4 kl 09:30.

Åtgärda kost, medicinering och livsstil för att minska ohälsa och sjukskrivningar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 april 2016
- NewsVoice redaktion
Äldre person får piller i svensk sjukvård

Jan NorbergREPLIK. Politikerna försöker beordra läkarna att minska sjuktalen så att volymerna sjunker, något som tenderar till att bli ett ministerstyre. Istället vill Jan Norberg i denna replik att kost, medicinering och livsstil som leder till höga kostnader, ohälsa och sjukskrivningar bör åtgärdas. SvD refuserade denna artikel. 

Text: Jan Norberg

Sveriges La?karfo?rbund anfo?rd av ordfo?randen Heidi Stensmyren och tva? lokala politiker fra?n Kalmar, Anders Henriksson (S) samt Christer Jonsson (C) fo?resla?r i debattartikeln ”Låt landstingen ta ansvaret för sjukpenningen” från den 31 mars 2016 i SvD att landstingen framledes skall ba?ra hela eller delar av det ekonomiska ansvaret fo?r sjukfo?rsa?kringen.

Skall vi fo?rso?ka lo?sa problemen eller fortsa?tter vi att blunda fo?r de underliggande orsakerna?

Att sjukskrivningstalen nu a?terigen o?kar oroar politiker varfo?r dessa med en illa dold agenda antyder att det a?r sjukva?rdens, la?s la?karnas, fel. Det a?r volymen sjukskrivna som a?r problemet enligt politikerna, det antyds da?rmed att de med ra?tt att sjukskriva folk, la?s la?karna, a?r fo?r sla?ppha?nta och la?ter sig duperas av en simulerande befolkning.

Som katten kring het gro?t kommer da?rfo?r politikerna likt pa?ven i Rom med olika pa?bud da?r ma?lsa?ttningen a?r att fa? la?kare vilka tidigare sjukskrivit en individ baserad pa? en diagnos att vid na?sta beso?k sa?ga till samma patient att nu a?r du inte lika sjuk la?ngre da?rfo?r att det har politikerna besta?mt. Det a?r ju innebo?rden av politikernas budskap om man skall tala klartext.

Politiker to?rs prata volymer beträffande sjuktal. men inte da? det ga?ller migrationsfra?gan, varfo?r?

Att politiker to?rs tala om volymer har la?nge varit ett ka?nsligt a?mne, vi minns alla na?r da?varande migrationsminister Tobias Billstro?m (M) fo?r na?got a?r sedan fick lo?pa gatlopp fo?r att han i ett obeta?nkt o?gonblick ra?kade na?mna att volymen migranter till Sverige skulle komma att bli ett problem. Idag ser vi hur politikerna idag tacklar detta volymproblem.

Att diskutera vad som a?r orsaken till den o?kande migrationen in till Sverige a?r fortfarande bra?nnhett stoff och na?got som politiker passar sig fo?r att debattera men da? det ga?ller sjukskrivningstalen finns inte samma tabu ibland politikerna, man kan fra?ga sig varfo?r da? logiken haltar beta?nkligt.

I ba?da fallen handlar det om att ista?llet titta pa? orsakerna till varfo?r volymerna o?kar, d.v.s. a?tga?rda problemen vid ka?llan.

La?karka?ren ma?ste va?ga prata om kost, ha?lsa och livsstil

Da? det ga?ller de o?kande sjuktalen borde ista?llet anstra?ngningarna fokuseras pa? vad som driver dessa volymo?kningar ur en medicinsk aspekt samt att fa? la?karka?ren att ta sitt ansvar genom att aktivt bidra med kost och ha?lsora?d.

La?karka?rens ovilja att inte tala klarspra?k med sina patienter betra?ffande kost, ha?lsa och livsstil leder till en o?kad fo?rskrivning av allsko?ns olika la?kemedel, na?got som inte lo?ser patientens grundla?ggande problem utan ista?llet endast gynnar la?kemedelsindustrin. Det enda sa?ttet att minska antalet sjukskrivna a?r att minska antalet sjuka=antalet patienter.

Diabetes/Sockersjuka

Vi kan anva?nda den befintliga kunskapen och la?ta 434 932 patienter med sockersjuka slippa a?ta socker=kolhydrater fo?r att slippa ”naturalfo?rloppet” och tillho?rande la?kemedel i stor utstra?ckning.

Fysiologin, biokemin och hormonla?ran visar att kolhydrater=socker ger skador pa? alla niva?er i kroppen och fo?rtida do?d. 70 kg ma?nniska har normalt 1,5-3 g glukos i hela blodvolymen, Livsmedelsverket vill att en man ska a?ta osannolika 480 g glukos per dag.

En femtedel av kostnaderna fo?r va?rden av patienter med sockersjuka pa?sta?s utgo?ras av la?kemedel, fyra femtedelar a?r associerade till ”naturalfo?rloppet” med o?gonskador, njurskador, amputationer och fo?rtida do?d. 2015 var kostnaderna fo?r la?kemedel vid sockersjuka 1 519 MSEK enligt E-ha?lsomyndigheten.

Kolesterol

Vi kan anva?nda den befintliga kunskapen och la?ta 901 561 patienter med la?kemedel som statiner slippa ba?de la?kemedel, den obefintliga verkan samt allvarliga och frekventa biverkningar som kra?ver andra la?kemedel och ono?dig sjukva?rd.

Fysiologin, biokemin och hormonla?ran visar att statiner sto?r den normala a?mnesomsa?ttningen i cellerna, da?rav de allvarliga och frekventa biverkningarna i form av muskelva?rk, demensutveckling, sockersjuka och ma?nga andra. 2015 var kostnaderna fo?r la?kemedel fo?r statiner 479 MSEK enligt E-ha?lsomyndigheten.

Blodtryck

Vi kan anva?nda den befintliga kunskapen och la?ta 2 500 000 patienter med blodtryckssa?nkande la?kemedel som enligt SBU:s rapport redan 1994 visade pa? o?kad fo?rtida do?dlighet ja?mfo?rt med placebo.

Fysiologin, biokemin och hormonla?ran visar att ju mer salt (upp till 100 g per dag) man a?ter desto normalare blodtryck fa?r man. 2015 var kostnaderna fo?r la?kemedel vid ho?gt blodtryck 1 473 MSEK enligt E-ha?lsomyndigheten.

Politiker kan inte ”prata” ned sjuktalen och la?karka?ren ma?ste sla?ppa sargen och va?ga sta? pa? egna ben, inte ga? i la?kemedelsindustrins ledband.

Sa? bara med dessa tre enkla och pa? vetenskap baserade a?tga?rderna skulle spara mycken sjukdom och fo?rtida do?d fo?rutom stora samha?llskostnader. Vi har kunskap om historien fo?r att la?ta bli att upprepa tidigare misstag, la?t oss da?rfo?r tackla volymproblemet betr sjuktal pa? ett vederha?ftigt sa?tt sa? att sjuktalen minskar och att Sveriges befolkning blir friskare.

Text: Jan Norberg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq