Canal 2nd Opinion: “Läkemedelsverket rapporterar om livshotande vaccinskador”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 8 april 2016
- NewsVoice redaktion
Vaccin - Crestock.com

Vaccin - Crestock.comVi får genom myndigheter, läkemedelsbolag och media höra att vacciner generellt är ofarliga. Misstänkta biverkningar avfärdas, medan larmen som faktiskt ändå kommer upp, tystas ner och möts med kritik. Att anmäla en vaccinskada kan vara komplicerat, då många fall möts av argument såsom att skada kanske ändå skulle uppkommit, utan vaccinering. Eller att symptom på skada uppkommit för lång tid, efter vaccinering. Sjukvården tolkar ingen koppling och gör då inga grundliga undersökningar

Text: Canal 2nd Opinion | Bild: Crestock.com

Varje kvartal sammanställer Läkemedelsverket en rapport, där man visar uppkomna och anmälda läkemedelsbiverkningar, inklusive vacciner. Den senaste rapporten skickades ut den 4 april 2016 och innehöll sammanlagt 2 534 anmälningar. Anmälan som gäller vacciner uppgick till 295 rapporteringar (med viss reservation).

Bland rapporterna hittar vi allvarliga, t.o.m. livshotande biverkningar av vacciner. En 13-årig flicka hamnade i ett livshotande tillstånd efter en Gardasil-vaccinering, en 21 månaders flicka fick en livshotande hjärninflammation efter en TBE-vaccinering och en 28-årig kvinna fick livshotande skador efter en vaccin mot pneumokocker.

Läs mer om vaccinskadorna och fallbeskrivningar


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Min tanke är att Myndigheten meddelar om komplikationer beror på att den senare vill kunna peka på hur “objektiv” den trots alla påståenden om motsatsen ändå alltid och f ö hela tiden ändå har varit!
  Kanske fler myndigheter inom närmaste tiden gör detsamma!

  Kanske t o m Wolodarskis DN också förser någon kommande upplaga med en liknande kommentar???

  Allt beror väl på hur övriga massmediaföretag också kommer att agera …. innan SVT via Rapport och andra program gör s k “pudlar” ….

 • Man måste ju ändå säga att det är positivt att de negativa effekterna registreras och offentliggörs! Så är inte fallet i andra frågor exempelvis hälsokonsekvenser av mobilstrålning (när en ny mobilmast satts upp i närheten av bostaden eller Wifi installerats i ditt hem eller på arbetsplatsen eller i skolan eller efter installation av o-smart elmätarna). Trots många vittnesmål om mycket svåra hälsokonsekvenser bland många människor förs ingen statistik, ingen dokumentation. Ingen myndighet eller forskare i Sverige har följt upp och undersökt hälsotillståndet bland närboende till mobilmaster eller bland skolbarn som fått Wifi-routrar i klassrummet mm trots att man nu genomför stora satsningar på ännu mer teknikanvändning i skolan. Trots att Ericsson är världens största leverantör av mobilbasstationer så har ingen uppföljning gjorts! Det är i ljuset av detta som industrins och myndigheternas unisona budskap att det “inte finns något som tyder på att mobilmaster eller trådlösa nätverk innebär hälsorisker” ska förstås. Det går inte heller att visa att ett brott begåtts så länge du inte undersökt saken. De undersökningar som gjorts av hälsotillstånd runt mobilmaster är utländska, gjorda på inititativ av läkare och till antalet mycket få i förhållande till omfattningen av dessa installationer.
  Strålskyddsstfitelsen önskar att ett register över hälsokonskvenser liknande läkemedelsbiverkningsregister införs snarast.

 • Läste just om fallen.
  Vad menar man med “tillfrisknat”?
  Är personen OK borde det väl kommenterats med “frisk”.

  LeifB

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *