Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Jan Gillberg: Fokus blev knappast vad Johan Björkman tänkt sig

publicerad 15 april 2016
- Jan Gillberg
Jan Gillberg, 2014 - Foto: Torbjörn Sassersson
Jan Gillberg, 2014

Tidningen Fokus grundades 2005 av finansmannen Johan Björkman också kallad ”den intellektuelle kapitalisten” med ett förflutet som journalist och även chefredaktör på Veckans Affärer.

Text: Jan Gillberg (th), redaktör för DSM.nu, återpublicerad med tillstånd

Hans möjligheter att gå in som finansiär för ett tidningsprojekt var goda. Han hade byggt upp en ansenlig förmögenhet och skaffat sig en högt respekterad ställning inom näringsliv och finansvärld.

Han kom att inta positioner som ordförande för Stenbeckssfärens investmentbolag Invik och Tredje AP-fonden. Men han hade också sina fiender och utsattes för lömska attacker, som kulminerade med det journalistdrev som följde på anklagelser om insider- och skattebrott.

Anklagelserna och det påföljande drevet ledde till att han lämnade sina olika uppdrag frånsett ordförandeskapet i Nordstiernan AB och flyttade till England samtidigt som processerna gällande de påstådda brotten fortlöpte.

Den 12 februari 2007 avled Johan Björkman – enligt vad som upp- givits i medierna – av en plötslig hjärtattack. Så här beskrivs detta av Arne Lapidus i Expressen den 21 januari 2011 i en så kallad Dokument-artikel:

”Den ledande affärsmannen utsattes för vad många ser som ett enormt mediedrev som upphörde först när han avled i en hjärtattack tre år senare, 62 år gammal.”

De närmare omständigheterna kring Johan Björkmans bortgång är sådana att vad som kommit att gälla som ”den officiella versionen” kan ifrågasättas. Ostridigt är att Björkman tagit illa vid sig av den förföljelse han utsattes för i medierna – i synnerhet som han såg sig oriktigt anklagad. Han blev ju också sedermera – efter sin död – helt friad.

Den press han hade utsatts för hade också föranlett honom att uppsöka ett sjukhus i London. Detta vid två tillfällen. Andra gången ett halvår innan hans plötsliga bortgång. Vid tiden före sin bortgång skall han inte ha haft några hjärtproblem.

Medierna som brukar ha stor kompetens, när det gäller att få fram uppgifter om och sedan detaljerat skildra ”kändisars” frånfällen har i detta fall begränsat sig till detta lite korthuggna: ”avlidit i en hjärtattack”. Något obduktionsprotokoll som bekräftar detta finns inte.

Vad som däremot är ostridigt är, att Johan den 12 februari 2005 anlände till Arlanda med ett plan från London. Från Arlanda färdades han i taxi till sin sommarstuga – kallad Fiskarstugan – som är belägen i Stäket inte långt från Arlanda. Dagen därpå skulle han hjälpa sin mamma att deklarera – den dag han istället hittas av två ridande flickor. De hittar honom i en snödriva strax utanför stugan. Så långt vad man anser sig veta.

Man kan sedan tycka att det är egendomligt att Johan efter ankomsten till Arlanda väljer att i smällkalla vintern åka till en sommarstuga med – måste man tänka sig – tomt kylskåp i stället för till sin våning i Gamla stan. I synnerhet som han hade ett avtalat möte med sin inne i centrala Stockholm bosatta mamma.

Brodern Anders – som försiktigtvis bosatt sig i Frankrike där han bedrivit rederiverksamhet – är övertygad om att något allvarligt hänt Johan och att detta allvarliga inte har att göra med någon hjärtattack.

Innan Johan Björkman tog beslutet att ställa medel till förfogande för tidningsprojektet Fokus, hade han haft ett antal förhandlingar med bland annat Martin Ahlquist, som sedan också blev tidningens chefredaktör. Andra som fanns med under introduktionsskedet var Martin Ådahl, Lars Grafström och Karin Pettersson.

Journalisternas ambition var att utveckla Fokus till en svensk variant av internationellt etablerade nyhetsmagasin som TIME Magazine och Newsweek. För Johan Björkman fanns en tillkommande ambition, nämligen att utmana Mediesverige, som han menade hade 1) svikit bildningsidealet och 2) undertryckt sanningssägandet. Fokus skulle bland annat tjäna som ljusspridare när det gäller Ivar Kreuger och Estonias förlisning. Om detta har Johan berättat för sin broder Anders.

I dag menar brodern Anders att Fokus blivit något som är tvärtemot det som var Johans vision, när han gick in som finansiär av projektet.

Text: Jan Gillberg, redaktör för DSM.nu

Relaterat

Jan Gillberg: Fokus lista över opinionsbildare a?r ett rent plagiat av DSM:s lista


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq