Ju mer smör vi äter desto färre hjärtinfarkter – Kostetablissemanget ur fas med vetenskapen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 april 2016
- NewsVoice redaktion
Smörkonsumtion och hjärtinfarkt i Sverige

Smörkonsumtion och hjärtinfarkt i Sverige

Lars Bern,   feb 2015 - Foto: Torbjörn SasserssonDEBATT. Jag skrev den 9 april om hur det svenska kostetablissemanget med förgrundsfiguren professor Maj-Lis Hellenius som förestår KI:s av Pfizer sponsrade livsstilsmottagning, blivit allt mer desperata över att svenska folket slutat att lyssna på deras överspelade hypoteser om vår hälsa. Man har startat en förtalskampanj mot sina kritiker med ogrundade anklagelser om mordhot och annat.

Text: Lars Bern, Antropocene | Artikeln är återpublicerad med tillstånd | Foto: Torbjörn Sassersson

Problemet för detta etablissemang av f.d. auktoriteter inom nutrition är att det nästan var dag publiceras vetenskapliga artiklar som visar att deras överspelade kostrekommendationer varit baserade på pseudovetenskap. Idag uppmärksammades jag av vännen Annika Dahlqvists bloggen artikel i den erkända medicinska tidskriften BMJ som skjuter ett stort hål i den fettskräck som makthavare som Hellenius m.fl. dagligen sprider omkring sig.

Forskarna har plockat fram gamla tidigare opublicerade data från studien Minnesota Coronary Experiment (MCE) och ställt dem i relation till vad man tidigare hävdat. I den aktuella studien jämförde man en interventionsgrupp som fick naturligt mättat fett (kolesterol) i kosten ersatt med fleromättat vegetabiliskt fett som t.ex. margariner, med en grupp med oförändrad kost.

Studiens resultat

Att även om studiens interventionsgrupp fick lägre blodkolesterolvärden, så motsvarades inte det av en förbättrad överlevnad.

Att paradoxalt nog så hade de i interventionsgruppen som fick den största reduktionen av sitt blodkolesterol en större risk att dö i förtid än de med högre kolesterol, vilket stämmer med fler andra studier som visar att friska människor med högre kolesterol lever längre än de med lägre.

Att resultatet av denna systematiska analys inte ger något stöd för den traditionella hypotesen om samband mellan diet och hjärt/kärlsjuklighet som kostetablissemanget fortfarande predikar.

Tillgängliga bevis från randomiserade kontrollerade behandlingsstudier visar att utbyte av mättat fett i vår kost mot fleromättat sänker blodkolesterolet men det stödjer inte hypotesen att detta omsätts i en lägre risk att dö i hjärtinfarkt eller andra orsaker. Det är tvärt om. Den kraftigt ökade smörkonsumtionen de senaste 12 åren och den samtidigt markant minskade hjärtinfarkttakten är ett levande tecken på detta. Smörkonsumtionen har faktiskt tredubblats, vilket är mer än vad som framgår i figuren.

MCE-studiens data ökar på de växande bevisen för att tidigare ofullständig publicering av data bidragit till en felbedömning av effekterna av att ersätta mättat fett med fleromättade vegetabiliska fetter. Det man kan misstänka är att dessa data sopats under mattan, eftersom de inte stött den numera helt motsagda fetthypotes som legat till grund för kostrekommendationer i 40 år.

Att kolesterol har blivit så demoniserat som det blivit beror på att åderförfettning uppstår som en följd av inflammationer i blodkärl. Det orsakars årbildningar i kärlväggen där små s.k. LDL-kolesterolpartiklar lägger sig som ensårskorpa. Med tiden kan denna LDL-skorpa bli så tjock att den täpper igen kärlet. Det är alltså inte det livsviktiga kolesterolet som orsakar förfettningen utan skadan i kärlväggen p.g.a. inflammationen. Många forskare hävdar dessutom att flera av de vegetabiliska fetter som förekommer i dagens industrimat orsakar just inflammationerna i kärlväggarna.

Text: Lars Bern, Antropocene


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Vad bryr sig den kapitalstyrda världen om annat än kortsiktigt maximerad vinst – oavsett vilka problem den “vanliga” medborgaren blir drabbad av – om det så gäller den mat vi äter, vilka vacciner vi behöver eller ej, eller om de mediciner som rekommenderas medför att allvarliga oförutsedda besvär uppstår därför att forskningen inte byggde på korrekt genomförd forskning …

    Köpta och/eller okunniga politiker kan tydligen luras till vad som helst i den “bästa av världar” … bara snabba jättevinster blir slutresultatet för den allra redan rikaste delen av mänskligheten … där endast pengar och makt betyder allt …

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *