Kristina Hallin: Jägarna fuskar med statistiken för att få skjuta mer varg

11

Olaglig vargjakt - grovt jaktbrott

Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014Felaktiga och alltför höga populationssiffror har under många år redovisats i SLU:s årliga ”Varginventeringsrapport”. En kunnig inventeringshandläggare på Naturvårdsverket uppmärksammade dessa felaktigheter från SLU och blev då ifråntagen sina arbetsuppgifter. Det avslöjar Kristina Hallin som arbetat med varg- och rovdjursfrågor i 12 år.

Text: Kristina Hallin | Foto (tv): SVT Debatt från den 6:e nov 2014

Det är Naturvårdsverkets uppdrag att årligen granska och fastställa inventeringsresultaten för varg, lo, järv, kungsörn samt för björn minst vart 5:e år, enligt ”Förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn”, 9 §. Det är alltså Naturvårdsverket som kritiskt ska granska SLU:s Varginventeringsrapport, innan den publiceras officiellt.

Trots att det var Magnus Kristofferssons arbetsuppgift att säkerställa korrekta siffror, var det han som offrades i kampen om korrekta eller felaktiga siffror om vargantalet i Sverige. Tyvärr har det alltid gällt att tillfredsställa jägarnas drift att utrota den rödlistade arten varg.

Korrekta uppgifter om rovdjurens situation har inte presenteras för Svenska folket

Omfattade jäv och korruption har skett på Skandulv och Viltskadecenter på Grimsö forskningsstation, Örebro län, under lång tid. Under Alliansens 8 år med Eskil Erlandsson (C) vid ”jägarrodret”, har han och hans vapendragare Olof Liberg, Skandulv, SLU, begått många brott; falska rapporter med manipulerade siffror beträffande vargantalet har spridits till svenska folket och EU-kommissionen. Detta har resulterat i mängder av felbeslut i vargpolitiken hos regering och riksdag, statliga myndigheter och hos Artdatabanken.

Sverige har aldrig haft 300-400 vargar i nutid

Svenska folket känner inte till att vi idag bara har ca 200 vargar kvar! Denna rödlistade art är starkt inavlad och den har inte tillgång till sitt naturliga utbredningsområde, bland annat hela Norrland. Påståendet om att vargen har gynnsam bevarandestatus idag, är en stor lögn. Riksdagsbeslutet 2013 togs på felaktiga grunder och ska ogiltigförklaras.

De ca 4 000 renägande samer (inkl familjemedlemmar) som bor i Norrland, skulle kunna ägna sig åt en vinstgivande ekoturism så att alla våra vilda djur kan få återkomma till sina ursprungliga marker i norr – det blir en vinna-vinna situation och det är väldigt bråttom nu!

På vilket sätt lurar Skandulv/Viltskadecenter svenska folket?

SLU´s rapportskrivare ökar medvetet vargpopulationen med döda föryngringsrevir och för hög omräkningsfaktor. Detta har varit en förutsättning för att tillfredsställa jägarnas krav på omfattande jakter på varg bl a licensjakter och rikliga skyddsjakter, vilka är helt förbjudna enligt EU-lag.

Under inventeringsperiod 2014-15 hade de ökat populationen med 14 döda och ogiltiga föryngringsrevir – och inte nog med det – de multiplicerade även dessa revir med omräkningsfaktor 10, så bara detta höjde populationen med 140 vargar.

Vid samtal i december 2015 med koordinator Camilla Wikenros, Skandulv fick jag ett oväntat genombrott, hon sade att ”de bara skulle räkna med levande vargar och att den nya omräkningsfaktor 8 skulle användas”. Jag ringde omgående Inventeringschefen Maria Hörnell, Naturvårdsverket och berättade detta … men det enda svar jag fick var följande utrop:

”Nej, nej, nej – det blir inte bättre nästa år heller! Det är jag som bestämmer!”

Stark kritik mot SLU under många år

Under årens lopp har även flera professorer/genetiker/oberoende forskare protesterat mot Erlandssons/Libergs/Jägarförbundets felaktigheter och helt absurda uttalanden i vargfrågan.

För fem år sedan började jag granska Viltskadecenters årliga Varginventeringsrapport. Eftersom jag har forskarbehörighet, kunde jag snabbt upptäcka flera fel och naturligtvis började jag att via samtal och skrift upplysa många berörda myndighetspersoner, men tyvärr har inga politiker eller myndigheter vågat kritisera forskarna – trots att det är mycket enkelt att kolla rätt fakta och på så sätt hitta felen.

De flesta duktiga chefer och rovdjurshandläggare har försvunnit på våra myndigheter

Alla duktiga handläggare försvinner på viktiga positioner – det finns få personer att lita på idag. Tex på Länsstyrelsen Dalarna, Jonas Bergman, Vilt- och rovdjursfunktionen, kom för 2-3 år sedan direkt från Svenska Jägareförbundet, Öster Malma, där han arbetade som jaktvårdskonsulent. Denna utarmning av korrekt myndighetspersonal är likadant över hela landet där det finns stora rovdjur. Vi djur/naturvänner protesterar enormt mycket emot denna rättsröta.

Bakgrundsfakta och vad som hände på Naturvårdsverket i december 2015

För några år sedan blev jag kopplad till Naturvårdsverkets kontor i Östersund, till Magnus Kristoffersson som var inventeringshandläggare för stora rovdjur. Nu hamnade jag äntligen hos rätt person! Magnus är en skicklig och seriös handläggare, tvärtemot vad jag hade upplevt vid kontakt med andra anställda på Naturvårdsverket. Rovdjurshandläggare/jurister har varit helt i händerna på Erlandsson, whistleblowersNaturvårdsverket vittnade om ministerstyre.

Efter många samtal med Magnus, framkom att han tyckte att ”Inventeringsrapporten av Varg” var mycket dålig och han förstod när jag berättade vad jag hade kommit fram till. Han påpekade att:

”Rapporten måste förbättras, jag ska gör allt jag kan för att rätta till felen.”

Jag vet att han gjorde sitt yttersta, men forskarmaffian på SLU kunde visst inte acceptera att deras lögner skulle avslöjas, det skulle ju innebära att de var slut som ”forskare”!

I början av december 2015 fick jag veta att Magnus hade fråntagits sina arbetsuppgifter! Jag blev helt chockad! Ännu en gång hade jägarmaffian slagit till och vunnit! Men det är bara temporärt, jag hoppas att många rovdjursvänner agerar på denna artikel!

Nu måste det röjas upp bland forskarna på Grimsö – likaså bland cheferna på Naturvårdsverket

Chef för rovdjursinventeringar på NV heter alltså Maria Hörnell-Willebrand, hon är ripforskare och helt okunnig om rovdjursinventeringar. Hon tillsattes för ca 1 år sedan. På grund av sin inkompetens och på det sätt hon har tystat Magnus, kräver jag härmed att hon ska sluta på Naturvårdsverket omedelbart. Vi kan inte acceptera att ha ytterligare en person som lyder under Liberg och jägarmaffian.

Till Maria Hörnells chef, Manuela Notter, vill jag säga följande:

Se till att Maria Hörnell-Willebrand och de korrupta forskarna/övriga anställda på Skandulv/Vilkskadecenter byts ut omedelbart och se till att Liberg inte representerar Skandulv som han gjorde på vargsymposiet i Vålådalen, han ska inte uttala sig i Skandulvs namn! Alla forskarrapporter gjorda de senaste 10 åren ska ogiltigförklaras. Idag finns det bara en forskare som man kan lita på och det är G. Chapron.

Manuela Notter, se även till att Magnus Kristoffersson som har arbetat med Inventering i över 10 års tid, återfår sina arbetsuppgifter omgående.

Slutligen vill jag tydligt påpeka att läget är mycket kritiskt för alla våra 5 stora rovdjur – det pågår en systematisk utrotning av dessa djur. Svenska folket, ni måste vakna upp innan det är för sent! Gör en konkret handling. Vi kan inte längre lita på politiker, myndigheter eller forskare.

Text: Kristina Hallin

Kristina Hallin är ursprungligen Hälsopedagog, med fil kand och forskarbehörighet. Hon arbetar med helhetssyn, människa-miljö på samhälls- och nationell nivå. Hallin har arbetat med varg- och rovdjursfrågor i 12 år och utöver det studerat ekosystemets viktiga roll under 30 år.

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
11 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Charlotte Swanstein
Gäst
30 april 2016 kl 20:13

Bästa kommentatorer!
Som flerårig kollega med Kristina måste jag höja min röst och 1) be er begrunda era uttalanden i hjärtat, är det sant det ni säger – alltför många av er säger samma sak om och om igen och det utan faktabelägg 2) titta på vår sida http://www.naturögat.se där finns detalj förklaring på vad som är fel med inventeringsrapporterna 3) Tänk efter – finner ni inte det märkligt med landsbygdsbefolkningen tycker bla bla om varg – visa upp dessa siffror – just det de finns inte, för landsbygdsbefolkningen är mångt många fler än de få jägare som ständig uttalar sig i deras sak 4) borde inte jagande folk var kunniga och ödmjuk inför naturen? 5) tamdjursägare åläggs enligt lag att sörja för sina djur om det nu skall behövas en lag för det 6) vi lever i nya tider, tider där alla och en var får ta plats och kan ta plats via olika medier – jag och Kristina har alltid uttryckt oss polerat, artigt och korrekt men möts som här av minst sagt trist och felaktiga kommentarer.

Gör er själva en tjänst och kontrollera det Kristina påstår – ni lär finna att det är så även om ni inte gillar det och då måste man ju undra hur kommer det sig – tänk om detta fusk/fel hade gällt Din sjuka mor/ barnomsorgen etc hade ni då tyckt det var okej med mygel och lögner, bara för att kompisarna skall lägga sin röst på “rätt” parti eller få sin rätt gällande i naturen? Skulle inte tro det!

Jag skulle vilja att alla vågade vara ärliga och på så sätt kanske vi skulle få slut på detta hat mot djur, som inte passar vissa
Charlotte Swanstein
Hundpsykolog

Göran Rönning
Göran Rönning
Gäst
29 april 2016 kl 14:21

Vad beträffar ripforskaren Maria Hörnell Willebrand och hennes uttalanden om tjädern så kan den som vill gå in på http://www.tjaderobs.se och läsa vidare från det stora tjädersymposiet från Norrköping 2009. Där avslöjas hennes bristande kunskaper om tjädern biologi, och hennes vägran att svara på relevanta frågor.
Någon med onyanserad och manipulerande person som utger sig för att vara forskare får man leta efter.

Kerstin Fredin
Kerstin Fredin
Gäst
29 april 2016 kl 11:38

Kristina Hallin, du skriver att du har upptäckt fel i inventeringsrapporterna, men specificerar inte närmare vad det är du anser är fel.

Kristina Hallin
Gäst
29 april 2016 kl 08:24

Kommentar till Jörgen Lindströms inlägg: Allt vad jag skriver har jag belägg för. Jag har research´at i 12 år, har massor av korrekt information. Betr ordet jägarmaffia får jag hänvisa till vad polisen har konstaterat sedan länge. De grova brott (med vapen/gifter eller i skrift) som sker mot djur och djur/naturvänner är omfattande – de begås i skogarna, i regering/riksdag, på statliga myndigheter och bland forskarna på SLU. Detta är nu ingen nyhet men det är dags att sätta namn på dessa personer så att det kan bli en förändring. Som det är idag, är det bara jägarnas lögner som publiceras i media. Jag förstår att du inte känner till vad som sker i samhället beträffande rovdjurssituationen men jag tycker att det är fegt av dig att “slå på budbäraren”! Mitt råd är: läs på och skriv rätt.

Roger Ericsson
Roger Ericsson
Gäst
29 april 2016 kl 07:41

2015 skrev samma person efter vargjakten, att jägarna med glädje har skjutit vargarna i magen för att dessa skulle få lida lite extra. SVA och besiktningsmän intygade att så var inte fallet utan att jakten var bra genomförd och att vargarna var bra skjutna. Vem kan tro på en sån människa när hon lägger fram siffror och påstående som är helt producerade av henne själv, hon kan inte styrka en eller ett av påståenden.

Louise
Louise
Gäst
28 april 2016 kl 20:42

Varghatare, sluta att tala för oss alla som bor på landet, vi ÄR många på landet som vill ha varg i naturen. Det vi inte vill ha är gnällande människor som tycker att det är människan som ska vara det enda rovdjuren i våra skogar. Det är fritt fram att flytta precis var som helst där vargen inte finns, det är där ni passar bäst, inte på landet!!

Jörgen Lindström
Jörgen Lindström
Gäst
28 april 2016 kl 17:58

Om uppgifterna är korrekta så är de oerhört graverande.
Men om uppgifterna är korrekta så undermineras dessa kraftigt av invektiven och de aggressiva påhoppen i artikeln.

Uttryck som jägarmaffia, eller krav på att tjänstemän ska avgå beskriver upprördheten, men gör det svårt att ta skribenten på fullt allvar.

Mitt råd är: gör om gör rätt.

Peka ut exakt vilka siffror som är inkorrekta och vilken bevisning det finns för dessa andra uppgifter.
Har någon fått sparken eller andra uppgifter efter att ha bestridit de officiella siffrorna så är det mycket allvarligt. Men då måste detta redovisas sakligt och begripligt, gärna med intygande från den individ som enligt uppgift drabbats, samt om det går från arbetskamrater eller andra trovärdiga källor.

Tony
Tony
Gäst
28 april 2016 kl 17:36

Vilket skämt, dra ner mössan och blunda för fakta.. Lider du av vargen i tätbebyggt område? Fråga oss på landsbygden som lever med dessa djur.

Oddmar Zars
Oddmar Zars
Gäst
28 april 2016 kl 17:00

Kristina Hallin är en av orsakerna till att jag gått Naturskyddsföreningen , APU:s kurser åt NTF är den andra. Kristinas framträdande i Rättvik var bland det sämre jag av en som tror sig veta det mesta om våra rovdjur.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
28 april 2016 kl 15:40
harry.fredriksson
harry.fredriksson
Gäst
28 april 2016 kl 15:20

Kristina Hallin är inte trovärdig. Hon far själv fram med osanningar för att smutskasta jägarkåren. Se hennes framträdande i Rättvik i februari 2016
http://www.infocentrum.se/stort-engagemang-i-vargfragan/