Kristina Hallin: Jägarna fuskar med statistiken för att få skjuta mer varg

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 28 april 2016
- NewsVoice redaktion
Olaglig vargjakt - grovt jaktbrott

Olaglig vargjakt - grovt jaktbrott

Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014Felaktiga och alltför höga populationssiffror har under många år redovisats i SLU:s årliga ”Varginventeringsrapport”. En kunnig inventeringshandläggare på Naturvårdsverket uppmärksammade dessa felaktigheter från SLU och blev då ifråntagen sina arbetsuppgifter. Det avslöjar Kristina Hallin som arbetat med varg- och rovdjursfrågor i 12 år.

Text: Kristina Hallin | Foto (tv): SVT Debatt från den 6:e nov 2014

Det är Naturvårdsverkets uppdrag att årligen granska och fastställa inventeringsresultaten för varg, lo, järv, kungsörn samt för björn minst vart 5:e år, enligt ”Förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn”, 9 §. Det är alltså Naturvårdsverket som kritiskt ska granska SLU:s Varginventeringsrapport, innan den publiceras officiellt.

Trots att det var Magnus Kristofferssons arbetsuppgift att säkerställa korrekta siffror, var det han som offrades i kampen om korrekta eller felaktiga siffror om vargantalet i Sverige. Tyvärr har det alltid gällt att tillfredsställa jägarnas drift att utrota den rödlistade arten varg.

Korrekta uppgifter om rovdjurens situation har inte presenteras för Svenska folket

Omfattade jäv och korruption har skett på Skandulv och Viltskadecenter på Grimsö forskningsstation, Örebro län, under lång tid. Under Alliansens 8 år med Eskil Erlandsson (C) vid ”jägarrodret”, har han och hans vapendragare Olof Liberg, Skandulv, SLU, begått många brott; falska rapporter med manipulerade siffror beträffande vargantalet har spridits till svenska folket och EU-kommissionen. Detta har resulterat i mängder av felbeslut i vargpolitiken hos regering och riksdag, statliga myndigheter och hos Artdatabanken.

Sverige har aldrig haft 300-400 vargar i nutid

Svenska folket känner inte till att vi idag bara har ca 200 vargar kvar! Denna rödlistade art är starkt inavlad och den har inte tillgång till sitt naturliga utbredningsområde, bland annat hela Norrland. Påståendet om att vargen har gynnsam bevarandestatus idag, är en stor lögn. Riksdagsbeslutet 2013 togs på felaktiga grunder och ska ogiltigförklaras.

De ca 4 000 renägande samer (inkl familjemedlemmar) som bor i Norrland, skulle kunna ägna sig åt en vinstgivande ekoturism så att alla våra vilda djur kan få återkomma till sina ursprungliga marker i norr – det blir en vinna-vinna situation och det är väldigt bråttom nu!

På vilket sätt lurar Skandulv/Viltskadecenter svenska folket?

SLU´s rapportskrivare ökar medvetet vargpopulationen med döda föryngringsrevir och för hög omräkningsfaktor. Detta har varit en förutsättning för att tillfredsställa jägarnas krav på omfattande jakter på varg bl a licensjakter och rikliga skyddsjakter, vilka är helt förbjudna enligt EU-lag.

Under inventeringsperiod 2014-15 hade de ökat populationen med 14 döda och ogiltiga föryngringsrevir – och inte nog med det – de multiplicerade även dessa revir med omräkningsfaktor 10, så bara detta höjde populationen med 140 vargar.

Vid samtal i december 2015 med koordinator Camilla Wikenros, Skandulv fick jag ett oväntat genombrott, hon sade att ”de bara skulle räkna med levande vargar och att den nya omräkningsfaktor 8 skulle användas”. Jag ringde omgående Inventeringschefen Maria Hörnell, Naturvårdsverket och berättade detta … men det enda svar jag fick var följande utrop:

”Nej, nej, nej – det blir inte bättre nästa år heller! Det är jag som bestämmer!”

Stark kritik mot SLU under många år

Under årens lopp har även flera professorer/genetiker/oberoende forskare protesterat mot Erlandssons/Libergs/Jägarförbundets felaktigheter och helt absurda uttalanden i vargfrågan.

För fem år sedan började jag granska Viltskadecenters årliga Varginventeringsrapport. Eftersom jag har forskarbehörighet, kunde jag snabbt upptäcka flera fel och naturligtvis började jag att via samtal och skrift upplysa många berörda myndighetspersoner, men tyvärr har inga politiker eller myndigheter vågat kritisera forskarna – trots att det är mycket enkelt att kolla rätt fakta och på så sätt hitta felen.

De flesta duktiga chefer och rovdjurshandläggare har försvunnit på våra myndigheter

Alla duktiga handläggare försvinner på viktiga positioner – det finns få personer att lita på idag. Tex på Länsstyrelsen Dalarna, Jonas Bergman, Vilt- och rovdjursfunktionen, kom för 2-3 år sedan direkt från Svenska Jägareförbundet, Öster Malma, där han arbetade som jaktvårdskonsulent. Denna utarmning av korrekt myndighetspersonal är likadant över hela landet där det finns stora rovdjur. Vi djur/naturvänner protesterar enormt mycket emot denna rättsröta.

Bakgrundsfakta och vad som hände på Naturvårdsverket i december 2015

För några år sedan blev jag kopplad till Naturvårdsverkets kontor i Östersund, till Magnus Kristoffersson som var inventeringshandläggare för stora rovdjur. Nu hamnade jag äntligen hos rätt person! Magnus är en skicklig och seriös handläggare, tvärtemot vad jag hade upplevt vid kontakt med andra anställda på Naturvårdsverket. Rovdjurshandläggare/jurister har varit helt i händerna på Erlandsson, whistleblowersNaturvårdsverket vittnade om ministerstyre.

Efter många samtal med Magnus, framkom att han tyckte att ”Inventeringsrapporten av Varg” var mycket dålig och han förstod när jag berättade vad jag hade kommit fram till. Han påpekade att:

”Rapporten måste förbättras, jag ska gör allt jag kan för att rätta till felen.”

Jag vet att han gjorde sitt yttersta, men forskarmaffian på SLU kunde visst inte acceptera att deras lögner skulle avslöjas, det skulle ju innebära att de var slut som ”forskare”!

I början av december 2015 fick jag veta att Magnus hade fråntagits sina arbetsuppgifter! Jag blev helt chockad! Ännu en gång hade jägarmaffian slagit till och vunnit! Men det är bara temporärt, jag hoppas att många rovdjursvänner agerar på denna artikel!

Nu måste det röjas upp bland forskarna på Grimsö – likaså bland cheferna på Naturvårdsverket

Chef för rovdjursinventeringar på NV heter alltså Maria Hörnell-Willebrand, hon är ripforskare och helt okunnig om rovdjursinventeringar. Hon tillsattes för ca 1 år sedan. På grund av sin inkompetens och på det sätt hon har tystat Magnus, kräver jag härmed att hon ska sluta på Naturvårdsverket omedelbart. Vi kan inte acceptera att ha ytterligare en person som lyder under Liberg och jägarmaffian.

Till Maria Hörnells chef, Manuela Notter, vill jag säga följande:

Se till att Maria Hörnell-Willebrand och de korrupta forskarna/övriga anställda på Skandulv/Vilkskadecenter byts ut omedelbart och se till att Liberg inte representerar Skandulv som han gjorde på vargsymposiet i Vålådalen, han ska inte uttala sig i Skandulvs namn! Alla forskarrapporter gjorda de senaste 10 åren ska ogiltigförklaras. Idag finns det bara en forskare som man kan lita på och det är G. Chapron.

Manuela Notter, se även till att Magnus Kristoffersson som har arbetat med Inventering i över 10 års tid, återfår sina arbetsuppgifter omgående.

Slutligen vill jag tydligt påpeka att läget är mycket kritiskt för alla våra 5 stora rovdjur – det pågår en systematisk utrotning av dessa djur. Svenska folket, ni måste vakna upp innan det är för sent! Gör en konkret handling. Vi kan inte längre lita på politiker, myndigheter eller forskare.

Text: Kristina Hallin

Kristina Hallin är ursprungligen Hälsopedagog, med fil kand och forskarbehörighet. Hon arbetar med helhetssyn, människa-miljö på samhälls- och nationell nivå. Hallin har arbetat med varg- och rovdjursfrågor i 12 år och utöver det studerat ekosystemets viktiga roll under 30 år.


Så här kan du stötta Newsvoice