Mannen som köpte porten till Riksberget – Trailer

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 1 april 2016
- Torbjörn Sassersson
Anders Karlsson, 2015 - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

MILITÄRHISTORIA. Anders Karlsson visste precis var ingången till marinens Älvsborgs Radio fanns trots att den täckts av betong och jord. Han köpte ingången och hela anläggningen på två plan och 180 rum. Myndigheterna kliar sig i huvudet. 

Text, video och redigering: Torbjörn Sassersson

En funktion med Älvsborgs Radio – som en del av det sk Riksberget – var att fungera som kommunikationscentral om ryssarna skulle ta Sverige. Anläggningen är sedan 2000 förstörd, plomberad, övertäckt och avmilitäriserad och utgör sedan dess ett stycke svensk militärhistoria. Det tog några dagar för Karlsson att gräva bort jordlagret och bila sig igenom betongen.

NewsVoice har besökt anläggningen. Artiklar kommer att publiceras om denna militärarkeologiska grävplats.

Idag säger Anders Karlsson att han vill bygga ett kafé i det underjordiska bergrummet. Ansvariga myndigheter har inte varit helt glada åt hans entreprenörsanda, men den underjordiska anläggningen ägs helt av Anders Karlsson enligt jordbalken, så han bestämmer.

Den militära underrättelsetjänsten (MUST) frågade honom varför det skulle vara nödvändigt att gräva upp allt, säger Anders Karlsson.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq