Mannen som köpte porten till Riksberget – Trailer

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 1 april 2016
- Torbjörn Sassersson red.
Anders Karlsson, 2015 - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

MILITÄRHISTORIA. Anders Karlsson visste precis var ingången till marinens Älvsborgs Radio fanns trots att den täckts av betong och jord. Han köpte ingången och hela anläggningen på två plan och 180 rum. Myndigheterna kliar sig i huvudet. 

Text, video och redigering: Torbjörn Sassersson

En funktion med Älvsborgs Radio – som en del av det sk Riksberget – var att fungera som kommunikationscentral om ryssarna skulle ta Sverige. Anläggningen är sedan 2000 förstörd, plomberad, övertäckt och avmilitäriserad och utgör sedan dess ett stycke svensk militärhistoria. Det tog några dagar för Karlsson att gräva bort jordlagret och bila sig igenom betongen.

NewsVoice har besökt anläggningen. Artiklar kommer att publiceras om denna militärarkeologiska grävplats.

Idag säger Anders Karlsson att han vill bygga ett kafé i det underjordiska bergrummet. Ansvariga myndigheter har inte varit helt glada åt hans entreprenörsanda, men den underjordiska anläggningen ägs helt av Anders Karlsson enligt jordbalken, så han bestämmer.

Den militära underrättelsetjänsten (MUST) frågade honom varför det skulle vara nödvändigt att gräva upp allt, säger Anders Karlsson.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Med tanke på neoconsens kärnvapenattacksvilja och Sveriges korrumperade politiker som tänker dra hit skiten är alla bergrum i allmänhetens intresse. Staten har ingen moralisk rätt att sälja ut de bergrum som Sveriges folk strax kommer behöva. Beskatta de rika och de korrupta och tvångsinlös för rimlig summa! Killens utgifter plus ränta.

 • Med tanke på neoconsens kärnvapenattacksvilja och Sveriges korrumperade politiker som tänker dra hit skiten är alla bergrum i allmänhetens intresse. Staten har ingen moralisk rätt att sälja ut de bergrum som Sveriges folk strax kommer behöva. Beskatta de rika och de korrupta och tvångsinlös för rimlig summa! Killens utgifter plus ränta.

 • Att detta skulle kunna vara orsaken till den vertkala fastighetsdelningen får stå som ett löst antagande från NV. Anledningen var snarare att ett affärsföretag eller ett hotell (kontors-) skulle kunna äga vissa våningar, medan bostafdsrätter skulle äga andra.

 • Att detta skulle kunna vara orsaken till den vertkala fastighetsdelningen får stå som ett löst antagande från NV. Anledningen var snarare att ett affärsföretag eller ett hotell (kontors-) skulle kunna äga vissa våningar, medan bostafdsrätter skulle äga andra.

 • När markområdet ovanför anläggningen såldes missade de att AK kände till var ingången fanns (eg en av dessa) och de trodde de sålde enbart marken, men eftersom Jordbalken gällde äger AK allt ned till jordens mitt dvs han köpte en del av anläggningen under jord.

  Efter att AK köpte marken och började gräva ut anläggningen infördes en sk tredimensionell fastighetsbildning. AK hävdar att hans grävande skyndade på eller tom var orsaken till att lagen ändrades.

  “Den 22 oktober 2003 bestämde emellertid riksdagen att ändra på denna grundläggande princip genom att anta regeringens proposition 2002/03:116 ”Tredimensionell fastighetsbildning”. Propositionens huvudsakliga innebörd är att fastigheter i en del fall skall kunna avgränsas också i vertikalplanet, dvs. i höjd- och djupled.” Källa: http://svjt.se/svjt/2004/352

 • “Den militära underrättelsetjänsten (MUST) frågade honom varför det skulle vara nödvändigt att gräva upp allt, säger Anders Karlsson.”

  Motfrågan är ju varför det var nödvändigt att sälja allt.

 • När markområdet ovanför anläggningen såldes missade de att AK kände till var ingången fanns (eg en av dessa) och de trodde de sålde enbart marken, men eftersom Jordbalken gällde äger AK allt ned till jordens mitt dvs han köpte en del av anläggningen under jord.

  Efter att AK köpte marken och började gräva ut anläggningen infördes en sk tredimensionell fastighetsbildning. AK hävdar att hans grävande skyndade på eller tom var orsaken till att lagen ändrades.

  “Den 22 oktober 2003 bestämde emellertid riksdagen att ändra på denna grundläggande princip genom att anta regeringens proposition 2002/03:116 “Tredimensionell fastighetsbildning”. Propositionens huvudsakliga innebörd är att fastigheter i en del fall skall kunna avgränsas också i vertikalplanet, dvs. i höjd- och djupled.” Källa: http://svjt.se/svjt/2004/352

 • “Den militära underrättelsetjänsten (MUST) frågade honom varför det skulle vara nödvändigt att gräva upp allt, säger Anders Karlsson.”

  Motfrågan är ju varför det var nödvändigt att sälja allt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *