Ny studie visar att naturliga klimatvariationer är större än vad man trott

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 30 april 2016
- NewsVoice redaktion

Att försöka förutse vad global uppvärmning betyder för nederbörd och torka är mycket svårt för klimatforskarna och det blev just ännu svårare, visar en ny studie. Det skriver Anders Bolling för DN i artikeln: “Naturliga klimatvariationer större än man trott”.

Rewrite: NewsVoice

Studien visar att fluktuationerna mellan torrt och blött har varit betydligt större de senaste 1200 åren än vad som tidigare varit känt.

Den rådande föreställningen är att klimatforskningen pekar på att den globala uppvärmningen kommer att göra torra områden torrare och blöta områden blötare. Denna bild har sedan legat till grund för samhällsplaneringen, men den tycks nu vara fel enligt en studie som publicerats i Nature.

Den vetenskaplig artikeln är rubricerad “Northern Hemisphere hydroclimate variability over the past twelve centuries” och studiens slutsats visar att svängningarna mellan torra och blöta perioder har varit mycket större än vad man tidigare uppfattat.

Fredrik Charpentier Ljungqvist - Pressfoto: Medeltid.su.seTill exempel säger en av huvudforskarna Fredrik Charpentier Ljungqvist som är filosofie doktor och sekreterare för Centrum för medeltidsstudier att 1900-talet inte alls utmärker sig som ett sekel med speciellt stora avvikelser från det normala.

Bild: Fredrik Charpentier Ljungqvist – Pressfoto:  Medeltid.su.se

Studien ger alltså inga belägg för de rådande klimatmodellernas resultat som visar att avvikelserna i nederbörd och torka var större under 1900-talet än tidigare.

Läs mer i DN

Rewrite: NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Anders Engqvist
  Det viktigaste motivet för att minska användningen av fossila bränslen är att hindra imperiets konkurrenter att utvecklas. Vetenskapen förutsäger stora osäkerheter i prognoserna. Alltså är det rimligt att inte agera i panik. Kinesernas uppfattning är mer intressant och dom verkar vara inställda på att använda billig energi ett bra tag till. Men av miljöskäl, smog etc, har dom motiv att modifiera systemen.

 • Är idag helt övertygad om att detta med uppvärming/förändringar bara är en psykolisk operation i syfte att kontrollera marknadsandelar. Det är geopolitik. Tillvägagångssättet är absolut nytt och i synnerhet inte i USA. Under lång tid har statlig/federal “market-interference” varit vardgsmati USA. Det är just därför dom flesta av Eurpopas medborgare inte vill se något avtal a-la TTIP eftersom vi då med största säkerhet får samma problem. Vissa skulle nog påstå att vi redan ser en sådan utveckling, exempelvis kring detta med tvångs-vaccineringar, en diskussion som troligen skulle varit helt otänkbar i Sverige för något decennium sedan.

  Litet OT: Är betydligt mer orolig för Sveriges mediala och politiska klimat. Den absoluta – kylan! – som sprider sig i artiklar om ryssar vilka liknas vid “galningar” då dom blir oroliga när NATO circulerar i deras närområden. Denna mediala terror kampanj utgår från USA. Samma USA som också personifierar NATO. Det är idag NATO:s propaganda vi ser i tabloider och dagspress. Det mediala och politiska klimatet är av betydligt större vikt än något som vi aldrig upplevt än mindre sett, dvs. landmassa och biotop som förvinner pga väder-förändringar. Vilket klimat får vi om det blir världskrig 3? En värld av grönt vulkansikt glas + nukleär vinter dvs. permanent vinter? Prioriteringarna är ju helt åt fanders. Fredsarbete måste gå före miljöarbete då den förstnämda gör allt för att motverka den sistnämda… Som Löfvens påstådda miljösatsningar i Ukraina, *host-host* är det svensk humor det?

 • Jo,men det faktum att stora delar av forskningen är sponsrad av “intressen” är ett generellt problem inte SÄRSKILT problematiskt för klimatforskningen. För då får du visa att det är så….dvs att den “alternativa” energins ekonomiska industriintressen skulle sponsra forskning i sin favör mer än vad fossilindustrin gör när den sponsrar “klimatskeptisk” forskning ungefär som tobaksindustrin gjorde i många decennier för att ifrågasätta och “motbevisa” tobaksrökningens kraftigt skadliga inverkan på hälsan…………..!

 • Anders Engqvist
  Så enkelt ser det inte ut att vara.. när stora delar av forskningen idag är sponsrad av intressen. Svårt att komma med nåt utanför åsiktskorridoren det vet vi hur det är med den saken även i andra frågor.

 • Suck! En (1) studie…! Och vad ska man nu dra för slutsater av den….? Naturligtvis INGA! Så länge det inte finns bedövande bevis för att de senaste decenniernas undersökningar som visat på att det är sakta men säkert så att jordens medeltemperatur ÖKAR under nittonhundratalet och att det har att göra med att klimatgaserna (koldioxid och metangas) ökar i atmosfären!……vad man sen kan göra för mer exakta prognoser utifrån det för ett visst geografiskt område är en helt annan sak. Om till ex. En ökning av medeltemperaturen leder till att Golfströmmen avstannar vilket vissa data tyder på….Ja, då är det bara att titta på kartan och inse att vi på den här breddgraden har ett för människor alldeles för gynnsamt klimat egentligen……! Om det inte vore för just Golfströmmen!
  Det troliga är också att en ökad temperatur särskilt över 2grC medel på jorden inte säkert generellt kommer att leda till torrare klimat….utan till mera volatilt för att inte säga VÅLDSAMT klimat. Större eenergimängder in kommer att göra stormar och orkaner kraftfullare och mer destruktiva. Det kommer att i vissa områden bli svårare torka(öken) i andra MYCKET mer regn…..allt konsekvenser som gör människans överlevnad svårare……så visst har klimatforskarna det svårt med prognoserna srskilt om de naturliga variationerna är mer volatila än man trott….so what…..? Tro inte att det bara därför finns en en mm utrymme för sk “klimatskepticism”! Det finns INGA kosmologiska teorier (variationer i jordaxelns lutning och variationer i inkommande solenergi) som kan förklara de klimat och temperaturavvikelser vi har idag! De kan bara förklaras utifrån påverkan av människan på miljön!

 • Arkeologen prof. em. Bo Gräslund i Uppsala har liknande rön och betonar framför allt betydelsen av ett stort vulkanutbrott år 536, som med ett stort stoftmoln sänkte Jordens medeltemperatur i flera år och inledde det som i nordisk historia kallas “Fimbulvintern”. Ett annat stort vulkanutbrott år 1303 hade liknande verkan och förstärkte troligen inledningen av den Lilla Istiden ca 1300-1850.
  FN:s klimatpanel IPCC och andra klimatalarmister är märkligt historielösa!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *