Ny studie visar att naturliga klimatvariationer är större än vad man trott

publicerad 30 april 2016
- av NewsVoice

Att försöka förutse vad global uppvärmning betyder för nederbörd och torka är mycket svårt för klimatforskarna och det blev just ännu svårare, visar en ny studie. Det skriver Anders Bolling för DN i artikeln: "Naturliga klimatvariationer större än man trott".

Rewrite: NewsVoice

Studien visar att fluktuationerna mellan torrt och blött har varit betydligt större de senaste 1200 åren än vad som tidigare varit känt.

Den rådande föreställningen är att klimatforskningen pekar på att den globala uppvärmningen kommer att göra torra områden torrare och blöta områden blötare. Denna bild har sedan legat till grund för samhällsplaneringen, men den tycks nu vara fel enligt en studie som publicerats i Nature.

Den vetenskaplig artikeln är rubricerad "Northern Hemisphere hydroclimate variability over the past twelve centuries" och studiens slutsats visar att svängningarna mellan torra och blöta perioder har varit mycket större än vad man tidigare uppfattat.

Fredrik Charpentier Ljungqvist - Pressfoto: Medeltid.su.seTill exempel säger en av huvudforskarna Fredrik Charpentier Ljungqvist som är filosofie doktor och sekreterare för Centrum för medeltidsstudier att 1900-talet inte alls utmärker sig som ett sekel med speciellt stora avvikelser från det normala.

Bild: Fredrik Charpentier Ljungqvist - Pressfoto:  Medeltid.su.se

Studien ger alltså inga belägg för de rådande klimatmodellernas resultat som visar att avvikelserna i nederbörd och torka var större under 1900-talet än tidigare.

Läs mer i DN

Rewrite: NewsVoice