Oförståelig tystnad om skandalartad situation inom läkemedelsindustrin

publicerad 26 april 2016
- av NewsVoice

medicinsk-forskning-crestock

DEBATT. Jag följer media regelbundet och finner en hel del läsvärt, intressant och tankeväckande. Frågan är om man lyckas täcka in alla viktiga händelser i samhället eller inte? Om ett ytterst viktigt budskap finner jag ett endast ett par svenska tidningar har rapporterat om boken.

Text: Lars Andersson,  Skövde | Foto: Crestock.com

För ett par år sedan publicerades boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet av professorn och specialistläkaren Peter C. Götzsche på svenska. Innehållet är alldeles extraordinärt enligt min syn. Författaren är medlem i det oberoende forskarnätverket Cochrane-institutet och i boken staplar han bevis på bevis på att något inte står rätt till inom medicinindustrin och även de tillståndsgivande myndigheterna (motsvarande svenska Läkemedelsverket), det sistnämnda med betoning på amerikanska FDA.

Resultat av läkemedelsstudier är en inkörsport för att få mediciner godkända och studierna bekostas av läkemedelstillverkarna. Det förekommer oegentligheter, korruption, mutor, lögner, många exempel på oredlighet och faktiskt en slags kriminalitet beträffande genomförande och rapportering av läkemedelsstudier (bias, underlåtande att presentera negativa resultat av studier, vetenskapligt och sakligt felaktigt genomförda studier m m) och mycket annat ifråga om läkemedel; hur medicin verkar, hur den eventuellt inte verkar och risker för skador av dylikt. Läkare, myndigheter och allmänhet blir ofta förda bakom ljuset.

Hantering av mediciner och vård är överlämnat åt experter och skall på papperet baseras på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Så långt ser det helt bra och korrekt ut. Men tyvärr är sanningen en annan just på grund av informationen inom området många gånger riskerar att vara helt eller delvis falsk eller att den obehagliga sanningen har utelämnats. Alla kritiska påståenden i boken verifieras genom noggranna källhänvisningar. Innehållet är tydligt nedslående, fasansfullt och häpnadsväckande för oss medborgare och lekmän som förr eller senare av tvång blir beroende av sjukvård. Är man sjuk och därmed svag hamnar man helt i händerna på vad samhället har att erbjuda i form av vård.

Med hänsyn till hur negativt innehållet är i en för medborgarna viktig fråga har jag som medborgare svårt att förstå hur så många tidningar med i grunden höga ideal och kvalitetstänkande samt med hedern i behåll kan underlåta att publicera några som helst uppgifter, presentation eller recension om boken ifråga – helt enkelt för att information är så viktig och alarmerande för ett stort antal medborgare (jag har endast hittat två mindre tidningar som publicerat något).  

Det är gott och väl att media gjorde sitt jobb med Paolo Macchiarini på Karolinska, men det boken för fram handlar om en helt annan omfattning ifråga om skandal - säg med faktor på 10, 100 eller 100 gånger nämnda Macchiarini-skandal.

Varför har så få tidningar, radio- och TV-kanaler rapporterat om innehållet i denna bok i Sverige?

Text: Lars Andersson, Skövde

Relaterat

Dalademokraten (Gustaf Berglund): Skrämmande läsning om mediciner

Läs mer om boken och Peter Gøtzsche i NewsVoice