Schweiz erkänner alternativmedicin from maj 2017 pga direktdemokrati

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 april 2016
- NewsVoice redaktion
homeopati, piller

homeopati, pillerNyheten har snurrat runt i sociala medier i ett par veckor men knappast uppmärksammats av svenska mainstream-medier, att Schweiz ger bla homeopati liknande status som konventionell medicin. Nyheten är naturligtvis omvälvande för den konventionella sjukvården i Sverige, som oftast fnyser åt alternativen.

Text: NewsVoice

Swissinfo skriver att alternativmedicin såsom:  homeopati, holistisk medicin, örtmedicin, akupunktur och kinesisk traditionell medicin (TCM) får samma status som konventionell medicin från och med maj 2017. Det betyder att alternativmedicin blir föremål för försäkringslättnader i Schweiz.

“After being rejected in 2005 by the authorities for lack of scientific proof of their efficacy, complementary and alternative medicines made a comeback in 2009 when two-thirds of Swiss backed their inclusion on the constitutional list of paid health services.”

Efter att myndigheterna 2005 ansåg att det saknades vetenskapliga bevis för att alternativmedicin fungerar gjorde alternativen en “comeback” 2009 efter att schweizarna genom en omröstning övertrumfade regeringens beslut. En majoritet av allmänheten ansåg att alternativmedicin ska finnas tillgängliga inom den vanliga vården.

På kantonal nivå har direktdemokrati varit ett starkt inslag i Schweiz genom så kallade Landsgemeinde.

Inrikesministeriet i Schweiz beslöt i mars 2016 att det var omöjligt att ta fram bevis för att all alternativmedicin fungerar. Därför valde man att betrakta alternativen på samma sätt som konventionell medicin förutsatt att alternativen administreras av legitimerade läkare.

Det finns även en brasklapp, att vissa alternativa metoder ska fortsätta att granskas. Inrikesministeriet har beslutat om en “consultation process” av den nya regulationerna tom 30 juni 2016. Vad det i praktiken innebär eller leder fram till är ännu oklart.

Text: NewsVoice

Källa: Swiss to recognise homeopathy as legitimate medicine

Swissinfo.ch har sedan 1999 uppdraget av den federala regeringen i Schweiz att distribuera nyheter om Schweiz internationellt. Målgruppen är den generella omvärlden och schweizare i utlandet. Perspektiven är det schweiziska och hur omvärlden betraktar Schweiz utifrån. Swissinfo.ch täcker in områdena politik, ekonomi, kultur, samhälle och forskning. Swissinfo.ch har kontor i Bern, Geneve och Zürich.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Peter Grafström 26 Mar, 2017 at 00:01

  Jag vill för säkerhets skull vara tydlig med att kvinnans vaginala bakterieflora inte är en smitta, utan ett livsnödvändigt mikrobiom som modern måste föra vidare i friskt, komplett tillstånd för att barnet skall bli en livsduglig organism. Utan frisk bakterieflora kan man inte fungera adekvat.

  Denna bakterieflora, vilken somlig klok BB-personal har börjat pensla barn med som föds med kejsarsnitt, växer sig komplett de första sex månaderna och väger hos en vuxen människa flera kilo. Bakteriefloran är alltså snarast ett organ vilket människan inte kan leva förutan.

  Det är inte ovanligt idag att människor får sin bakterieflora helt utraderad av antibiotika. Enda lösningen är i sådana fall att plantera in en frisk människas avföring i personens tarmsystem, antingen via ändtarmen eller, effektivare, genom slang ner i tunntarmen. Detta fungerar utmärkt.

  Barn födda med kejsarsnitt är oftare astmatiker, men det betyder inte att barn som fötts vaginalt mår särskilt mycket bättre. Väldigt många kvinnor har idag ett så skadat immunförsvar i tarmen och resten av kroppen, att deras avkomma aldrig blir rustade för att leva ett friskt liv.

  Orsakerna till skadorna i mödrarnas immunförsvar är vacciner, p-piller, antibiotika och andra läkemedelsindustripreparat, odlingsgifter i maten, som glyfosat och Round-Up, och den kemiska cocktail som mänskligheten utsätts för idag från plaster, kläder, inredning, avgaser, tandlagningsmaterial, mobilstrålning och så vidare.

  De hälsoproblem som barnet får med sig från sin sjuka moder förvärras ytterligare av de vacciner som sjukvården redan direkt efter födseln börjar spruta i barnet, eftersom dessa rubbar immunförsvaret ytterligare och för in skadliga organismer i kroppen.

  Idag ger man rutinmässigt nyfödda antibiotika direkt efter födseln här i Sverige. Man rubbar därmed barnens redan obalanserade immunförsvar än mer. Detta är fullständigt vansinne och måste vara ett avsiktligt destruktivt förfarande påbjudet från högsta maktelit-ort. As.

  Det är stor skam att Sveriges vårdpersonal inte ifrågasätter sådana rutiner.

 • Peter Grafström 25 Mar, 2017 at 04:10

  Framtiden får utvisa vad det är som gör att homeopati fungerar. Att den fungerar bekräftar både miljontals användare och många vetenskapliga studier.

 • Eftersom miljoner människor kunnat ta del av och blivit botade av homeopatiska läkemedel måste detta för msm-medicinen och voffare bli en fråga om en allmän psykos, fast i positiv mening för patienten. Underförstått negativt för läkemedelsindustrin. Alternativet är ju att förklaringsmodellen och analys av sjukdomsbilder är felaktiga och bristfälliga.
  Vi kan nog nästan enas om det senare, och här ingår också vaccinationshysterin. Att ympa in en sjukdomsbild i kroppen i förebyggande syfte på människor för att skapa antikroppar är ju som att hindra krig genom att lägga ut en bombmatta och döda några miljoner oskyldiga människor. Sånt gör man bara i skumma syften. Att just vatten kan vara en förklaringsmodell för att kunna förstå hur det hela fungerar är en utväg. Resten kommer i att kunna beskrivas i ord när man utvecklat en förståelse för grunden. Jag har gjort ett försök på
  https://esamawuta.wordpress.com/2017/03/24/vatten-som-en-forklaringsmodell/

  • Det finns uppenbarligen stora brister i skolmedicinen även där det finns riktig vetenskap att ta del av. Världen är ofullkomlig. Fusk med tentor och betyg eller mygel med betygsättning som säkert förekommit även före högskoleproven kan vara en faktor som försämrar kvaliteten på läkarkåren. Malthusianismen är nog en orsak: man vill människor illa från eliternas sida.
   Man håller dom vid liv i dåligt skick så dom behöver mediciner. Man bedriver en människofientlig ekonomisk politik och hindrar civilisationens utveckling till det bättre.
   Rätt använt och utan en mörk elitagenda skulle nog vaccin tillåtas fungera väl och förhindras från att spela ngn annan ond roll. Man bygger ju upp sitt immunförsvar naturligt genom att tidigt utsättas för smitta. Svensk sjukvård har ganska nyligt kommit på att vid kejsarsnitt bör den uttagna bebisen penslas med vaginal bakterieflora och det hoppas man skall eventuellt minska andelen astmatiska barn.
   Naturens vaccin.

 • Peter Grafström 24 Mar, 2017 at 17:58

  Även om homeopatins verkningssätt ännu inte kan förklaras, så råder det inte något tvivel om att den fungerar. Jag vet detta av egen erfarenhet, många andra människor säger samma sak och vetenskapliga studier bekräftar.

  • Jag tror dig, att ngt positivt har inträffat för dig, men det behöver inte ha ngt med förtunnade preparats fysiska verkan att göra.

 • @Peter G. Nobelstiftelsen är en del av det anglosaxiska etablissemanget som du kan en hel del av. Luc Montagnier har mycket ingående forskning om hur vatten fungerar som kommunikationsmedel och vattnets minnesegenskaper. Minnesegenskaperna finns där och bygger på vattnets höga dielektriska konstant. Vatten är alltså en kraftig kondensator och är grunden till dess homeopatiska egenskaper. Nobelpristagaren Luc Montagnier hamnade i samma fälla som så många andra forskare med integritet, pengar. Nobelpriset som sådant har genom hela förra århundradet använts mer eller mindre i politiska syften för att säkerställa en agenda. Luc Montagnier fick först forska i AIDS-relaterade ämnen, få ett Nobelpris för det för att sedan kunna tystas ned som en lakej för inhumana medicinska försök. Vem kan exempelvis glömma fredspriset till Barack Obama, den enda president i USAs historia som under två mandatperioder lyckats hålla landet i ett kontinuerligt anfallskrig? Nya forskare ser dagen gry varje morgon och forskningen går framåt. Det gäller bara att ta fram detaljerna som hänger ihop, Ken L. Wheeler har lyckats med att visualisera hur vårt gränsskikt ser ut mot mikrokosmos. Hans försök och uträkningar bygger på gyllene snittet och hur två magnetiska simultana roterande fält skapar polarisering och vår upplevda verklighet. Det bör slå 1900-tals teoretiska vetenskapliga kliv, skapade inom styrd akademia, med hästlängder. Riktig kunskap som hänger ihop behöver faktiskt inte vänta på ett godkännande från någon högre ort som fungerar som en broms för att ett fåtal ska berika sej. Kolla in Wheelers snygga upplägg på youtube.
  https://www.youtube.com/watch?v=N3bw0ksnDHg

  • Jan R
   Jag känner igen den känslan som du ger uttryck för. Men det går över när man höjer verifieringskraven till en acceptabel nivå.

 • Anders Engqvist 22 Apr, 2016 at 22:12

  Det är alltid lika lustigt när såna som du, Anders Engqvist, låtsas ha svaren på alla frågor och trots att ni inte själva kan prestera ett enda vettigt argument för er egen sak har mage att avfärda sånt som hotar de stora industriernas vinstintressen,

  Du försöker nedvärdera homeopatin genom att helt orättvist jämföra den med religiositet samt hänvisa till att inga “vetenskapliga” tidskrifter publicerat några studier i ämnet.

  Båda dessa knep är så billiga och slitna att de endast biter på de mest lättlurade.

  Homeopati har inget med tro att göra, det fungerar utan tvekan, vilket många av de som prövat kan skriva under på.

  Inte bara erfarenheten hos miljontals användare visat att homeopati fungerar, studier i drivor visar också att så faktiskt är fallet.

  Att de “vetenskapliga” tidskrifterna inte tar in homeopati-studier i sina blaskor kommer sig bevisligen av att dessa är styrda av läkemedelsindustrin. Som om du inte redan visste om detta, Anders Engqvist.

  Det vore så intressant att få veta vilka ekonomiska bindningar du har till läkemedelsindustrin.

 • Uffe Johansson 17 Apr, 2016 at 12:00

  Det är främst läkemedelsindustrin/skolmedicinen som säljer ormolja.

  En likhet mellan läkemedelsindustrin och alternativmedicinen är att det förekommer bedragare inom båda. Skillnaden mellan de båda är att det finns bra och biverkningsfria metoder inom alternativmedicinen.

  Den enda riktigt behövda grenen av skolmedicinen är kirurgi, resten sköts i de flesta fall bättre med alternativa metoder.

  Det är löjeväckande att du så kategoriskt förkastar homeopati, Uffe Johansson, du har ju uppenbarligen inte en susning om vad det är du skriver, alternativt vill inte vara sanningsenlig.

  • Per
   Eliterna inom medicinen medverkar i en del fall till att även backa upp humbug INOM alternativmedicin.
   Exempel på det är det tidigare nämnda att HIV-experten Luc Montaignet (LucM) backar upp påståenden om att DNA fjärrstyr varandra på långt avstånd med lågfrekvent elektromagnetisk strålning. Det finns inte ngn fysikalisk möjlighet att det kan stämma.
   Till saken hör att aids orsakades med stor sannolikhet av forskning i Kongo för att ta fram poliovaccin medelst manipulerande av serum från levande apor på platsen. I slutet av 1950-talet. LucM är ju en berömdhet inom aidsforskningen men ingen i etablissemanget vill kännas vid ovannämnda fakta utan hävdar att det skett genom naturlig kontakt mellan människor och apor vid samma tid. Att då understödja hypotesen beträffande fantastiska egenskaper hos DNA ovan kan vara ett sätt att skydda de intressen inom västeliten som ställde till problemet. Ett årtionde senare spred Robert MacNamara uppgifter om att dom redan i mitten av 70-talet inom militär forskning skulle kunna tillverka ngt i stil med HIV. Varför sprida ut det om det var sant? Mer troligt en desinformation för att skydda samma intressen.
   Eftersom den av stjärnan LucMs uppbackade hypotesen om DNA används bla som en ‘förklaring’ till homeopatins ‘submolekylära’ verkan bör ni som tror att underutspädning fungerar se upp. Dom utnyttjar er.
   Dom fruktar en kunnig befolkning men hjälper gärna till med att fördunkla er verklighetsuppfattning.
   LucMs motiv vet jag inget om.

 • En expertläkare med många patienter får inte tipsa en patient om att prova något som en annan patient experimenterat fram och som fungerat, om det inte är vetenskapligt bevisat. Förhoppningsvis kan läkare i Schweiz nu sprida erfarenheter mellan sina patienter utan att riskera sin legitimation.

  Bra inlägg @Ingela, håller helt med dig.

 • Gillar tanken på att ställa en kravspecifikation på patienten för att behandling skall komma ifråga. Det borde kunna genomföras omedelbart.
  Patienter skall göra sin hemläxa, träning, kost och återhållsamhet med negativa saker som kan skada rehabilitering, annars ingen vård.

 • MickeF

  Denna artikel har inget med nationalsocialism att göra. Alternativmedicin har inte heller något att göra med ovetenskap, utan istället vetenskap och beprövad vetenskap.

  Låt oss hålla diskussionen seriös och undvik arrogans. / red

 • Med utbildning inom och erfarenhet av att arbeta både inom alternativmedicin och skolmedicin känner jag mig ändå måttligt lycklig av denna nyhet och vet ärligt talat inte om det skulle gynna alternativmedicinen att ingå i den skattefinansierade vården. När jag hade en alternativmedicinsk mottagning hade jag ett klientel som hade tagit ett medvetet beslut att själv betala för den vård jag gav, personer som var redo att göra förändringar för att bli friska eller förebygga allvarligare symtom/sjukdom. Personer som kommit till en punkt där de var redo för ett helhetsperspektiv, redo för att ta ansvar för sin egen hälsa. Det är mycket mer frustrerande för mig att vara vårdgivare inom skolmedicinens primärvård, vilket jag är nu, där majoriteten av patienterna inte har denna öppenhet och beredskap att göra genomgripande effektiva förändringar som leder till bättre hälsa. Skattefinansieringen och vårdens upplägg med för lite utrymme för verkliga möten tycks tyvärr underblåsa en del symtom och konservera människor i en omedvetenhet om deras eget ansvar för sin hälsa. “Jag har ju frikort så nu kan jag boka in några behandlingar”, kan man få höra. Men oftast är det inte ens på en sådan medveten nivå..
  Livsstilssjukdomar står för den största kostnaden nuförtiden. “Sveriges totala kostnader för hälso- och sjukvård och förlorade inkomster till följd av sjukfrånvaro eller för tidig död beroende på kost, fysisk aktivitet, alkohol och tobak, har beräknats till 50 miljarder kronor per år.” (Den som är intresserad kan läsa mer om detta:
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/april/livsstilen-vallar-tusentals-dodsfall/
  Och tyvärr tror jag att alternativmedicin som skulle ingå i den skattefinansierade vården skulle falla offer för samma omättliga behov som skolmedicinen utsätts för. Befolkningen blir sjukare, vården kostar allt mer och resulterar i nedskärningar som drabbar personalen och till slut gör oss sjuka också. Problemet som jag ser det ligger lika mycket hos befolkningen som är omedveten och ignorant om sitt eget ansvar för sin hälsa. Vården behöver ställa motkrav när sambanden är så tydliga att dålig kost, brist på motion, ökad rökning och alkohol är orsak till cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes, psykisk ohälsa mm. Det gör mig rent förbannad att vi vårdgivare ska betala med vår hälsa för att befolkningen i stort är ovillig till förändring (jag VET att det finns många i vården som röker, dricker och rör på sig för lite men det är principen att ansvaret läggs på den som vårdar istället för den som lever ohälsosamt jag vänder mig mot).
  JA vi behöver som befolkning mer alternativmedicinskt perspektiv, och då tänker jag främst på den traditionella kinesiska medicinen, ayurvedan, mindfulness, yoga, qigong, medveten andning, meditation eftersom de med tiden och regelbundet användande/utövande leder till ökad självkännedom och en vilja och förmåga att ta ansvar för sin egen hälsa. (I och för sig kan nog upprepade besök på vårdcentralen hos ständigt nya, stressade och oengagerade stafettläkare också väcka den där känslan av att man nog behöver läsa på och ta ansvar för sin egen hälsa för dom där experterna som skulle kunna allt dom finns visst inte längre..)
  Det är ju helt absurt att konsumtionen av alkohol i Sverige ligger på 9,4 liter ren sprit per person och år, och då är det ett genomsnitt för alla över 15 år. Eftersom jag inte dricker alkohol dricker alltså någon annan av oss “vuxna” 19 liter per år… Och så vet vi att alkohol allena (även vid måttligt, dvs “normalt” drickande) kan ge över 60 olika sjukdomar, tex högt blodtryck som var och varannan patient har.
  Så jag tycker den verkligt intressanta frågan är varför gör vi så här mot oss själva? Varför fortsätter vi stressa, hälla i oss gift, äta sånt som vi vet är ohälsosamt, strunta i att röra oss? Kanske, kanske skulle en integrering av alternativmedicin i skolmedicinen kunna ge fler patienter tillgång till synsätt som ger en ökad vilja att ta eget ansvar, men risken är nog stor att de alternativa metoderna mals ner i samma form som inte ger tillräckligt med utrymme för verkliga möten mellan patient och vårdgivare pga brist på resurser. Att något är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet är fullständigt ointressant om det inte leder till en ökad medvetenhet och förmåga till eget ansvar för sin hälsa.

 • Inför första världskriget jublade nationalister i de flesta av de europeiska staterna. Det vet du väl?
  Och italiensk, tysk och japansk nationalism hade väl ett litet finger med i spelet vid utbrottet av andra? Eller har resten av världen missuppfattat saken?

  Peter, du kan väl förklara för oss fåkunniga.
  Berika oss med din outsinliga visdom.

  • Red jag tar inte illa upp om du tar bort detta svar till MickeF’s OT men här kommer det iaf.
   Jag har redan berikat er många gånger förut på Newsvoice och jinge och fler ställen med okänt utfall.
   Ett svar är att britterna infiltrerade de berörda länderna genom dold eller mindre dold diplomati och mutor. Britterna var då mycket omsorgsfullt organiserade bakom den demokratiska fasaden men hederliga demokrater som den liberale premiärministern Campbell Bannerman visste ingenting när kriget plötsligt bröt ut. I Frankrike intrigerade britterna bort fredsinriktade och intrigerade in krigsinriktade. Samma beträffande ryska nyckelpersoner. Mussolini värvades av Britterna. Enligt BBC 1917 men fakta tyder på att det skedde redan före WW1. Britterna kallade Japan sin polis därborta. Japan anfölls oprovocerat av Usa 1853 och efter det kunde britterna efter hand lotsa Japan mot militarism. Syftet var att spela ut dom mot Ryssland.
   Men Britternas makt berodde inte bara på britter utan de utnyttjade de nätverk de ingår i. Band med oligarkier i många länder och inom kyrkan förutom frimureriet utnyttjades. Inför andra världskriget kunde britterna se tillbaka på hur de under flera årtionden lyckats vrida tysklands helt legitima nationella strömningar till en förvänd variant anpassad efter Mackinders geopolitiska agenda riktad mot Sovjet. De hade dessutom lyckats utöva braindrain mot Europa för att bygga upp Manhattanprojektet med personal av flyende vetenskapsmän. Britterna var mycket angelägna om att nazisterna skulle hindra assimilerade judar att stanna i Europa och uppmanade till judeutrotning. Det andra motivet var ju befolkandet av Palestina eller för dom motspänstiga att gå under. Britterna hindrade nämnvärd immigration men erbjöd några få biljetter till Madagaskar.
   Både zionistledare och andra länder bär skuld men bara britterna låg bakom den utstuderade planeringen bakom denna dramatiska era. Och den av Britterna eftersträvade åderlåtningen av tysk och övrig vetenskap på kontinenten genom den duperade Hitler kvarstår. Usa tog över. Kanske hade europeisk hälsovetenskap valt en annan väg om det inte skett. Mindre Rockefellerstyrd.

 • Där ser man en av nackdelarna med direktdemokrati. Majoriteten kan besluta att nonsens är lika viktigt som vetenskap.
  En annan är att majoriteten lätt kan förmås att rösta nationalistiskt. Vilket bara glädjer … guess who?: Svar: Nationalisterna som firat så lysande triumfer så sent som under första och andra världskriget med miljoner och åter miljoner dödade och hundratals miljoner skakade och skadade för livet på olika sätt.
  Direktdemokrati är enkelt, men är lätt att manipulera i en riktning som en majoritet inte står för innerst inne och långsiktigt inte är betjänta av.

  • Nationalister firade inga triumfer under den perioden du nämner. Britterna var hjärnorna bakom årtionden av infernaliskt konspirerande mot Europa. Och britterna var inga vänner av spridande av kunskap, tvärtom. Att hindra andras utveckling och minska befolkningar var deras mål.
   Folkomröstningar är ett trubbigt instrument , men när en tyrannisk oligarki saboterar alla samhällens funktion som nu är fallet är det åtminstone ett sätt att demonstrera. En större öppenhet för alternativ öppnar inte bara för hokuspokus utan även för av eliten marginaliserad SERIÖS vetenskap!!!

 • Vilka många roliga slutsatser ni drar utan att komma fram till något egentligen,

  Först vill jag påstå att det vi skriver i Sverige är fel: “Vetenskap och beprövad erfarenhet”
  “Vetenskap eller beprövad erfarenhet” skall det vara – alltså antingen visar man det vetenskapligt eller så har man genom åren en beprövad erfarenhet. Flera länder skriver det också på detta sätt – titta efter så kan ni lära nåt nytt.

  Jag kan även berätta att CancerStamceller (i en tumör finns kanske 0.2% – 1.2% stamceller) inte är känsliga för de cytostatika som används i cancervården. När tumören kanske minskar är det dotterceller som går åt men stamcellerna påverkas inte. Dom ligger och bidar sin tid omgrupperar och kommer igen. Detta är relativt ny kunskap så många onkologer känner inte till detta om Cancer-Stamceller.
  Dessa Stamceller kan kan avliva med curcumin och ex. ingefära som kommer från maten i exempelvis Ayrveda.
  Bästa hälsningar från Karl E Arfors

 • Ska nog inte delta mer i debatten här i denna fråga! Jag har varit kritisk till homeopati men inte ägnat mig åt personangrepp. Kritik mot homeopati särskilt om anhängare inte klarar av att försvara den är tydligen inte tillåten på denna sida och det drar jag mina slutsatser av.
  Jag provar givetvis inte preparat som inte i dubbelblindtest kunnat visa att de är verksamma och med små biverkningar. Med homeopatiska preparat är det ju så att de är så utspädda att de kan inte ha någon effekt Men är därför troligen inte heller farliga. Hursomhelst vill jag inte vara någon försökskanin.

 • Anders Engqvist; Ett litet förtydligande; Anekdoten är ifrån Sverige, läs “min arbetskamrat” och att det i Schweiz och Centraleuropa finns många med liknande erfarenhet, till skillnad från oss Norden som levd under någon sorts materealistisk vänsterregim i knappt hundra år.
  Att krympa ner Homeopatin till ett preparat är fel, läs “konsulterades en homeopat som ställde diagnosen” det bör förstås just som det är skrivet.
  Att Anders dubbelblindhet börjar redan vid läsandet av kommentaren finns det nu viss evidens för men jämfört med den enkla blindhet för en verklighet utanför kommentarerna inkluderande en Homeopati som frodas, så kan den verkligheten raskt framstå som motvillig.

  • [Kommentaren raderad eftersom den var nedsättande – håll god ton – visa respekt – NewsVoice är inte rätt forum för att smutskasta alternativmedicin]

 • Per Larsens lilla berättelse om homeopati i Schweitz är ett utmärkt exempel på sk “anekdotisk evidens” dvs icke belagda skrönor och historier som tas till “bevis” för att olika preparat har påstådd effekt! Nej, utsattes de homeopatiska preparaten för dubbelblindtest skulle bluffen raskt vara avslöjad!

 • En liten anekdot berättades av min arbetskamrat, den handlade om en ung flicka som trots oändliga antal läkarbesök inte fick någon hjälp. Av en tillfällighet konsulterades en homeopat som ställde diagnosen, det var någon sorts epilepsi hon led av och senare kom hon även att behandlas för denna sjukdom av den vanliga vården, hon behövde behandling resten av livet.
  Jag tror att det i Schweiz finns ett stort antal berättelser som denna och vittnesmål om framgångar för homeopati, därför måste man ta hänsyn till och visa respekt för denna verksamhet. Den här anekdoten visar också att det kan finnas direkta fördelar med homeopati i vården.

 • DET FINNS BARA ETT SÄTT ATT BEVISA ATT HOMEOPATI FUNGERAR OCH DET ÄR GENOM ATT PRÖVA SJÄLV UFFE JOHANSSON
  MEN EFTERSOM DU REDAN HAR DRAGIT NED RULLGARDINEN OCH PÅ FÖRHAND BESTÄMT ATT DET INTE FUNGERAR SÅ VÅGAR DU SÄKERLIGEN INTE ENS PRÖVA.
  FÖR OM DET MOT ALL FÖRMODAN SKULLE FUNGERA JA DÅ HAR DU PROBLEM.
  NU ÄR DET SÅ ATT DET FUNGERAR, DET HAR JAG SJÄLV ERFARIT
  JAG ANVÄNDER NUMERA BARA HOMEOPATI , ZONTERAPI OCH ANDRA ALTERNATIVA TERAPIER FÖR ATT BOTA MIG OCH MIN SLÄKT. DET FUNGERAR ALLDELES UTMÄRKT.
  OCH JAG SLIPPER GÅ TILL DOKTORN OCH FÅ ORDINERAT EN PÅSE MED ONÖDIGA OCH FARLIGA MEDICINER

 • Fredrik Alvelöv
  Ifall du inte sett vad Per Larsen skrivit tidigare så försvarade han nyligen etablissemanget när dom hindrade Martin Pall att föreläsa för studenter om det han funnit i god referentgranskad forskningslitteratur beträffande emf och dess påverkan på biologiska system.
  Det etablissemang Per försvarade hånar knappast kravet på dubbelblinda tester som han nu gör i sin kommentar.
  Etablissemanget lurar enligt experter med insyn på folket en del onyttig användning av mediciner för big pharma’s profiter.
  Dom dvs big pharma, kanske utvecklat sin taktik nu genom att infiltrera och ta över alternativ humbug (förutom sin egen etablerade humbug 🙂 ). Tidigare och kanske fortfarande fruktar big pharma FUNGERANDE altmedicin men inte humbug. Det kan man tjäna pengar på om det ändå tillåts.
  Jag bör inte utan bevis anklaga Per för att vara lejd men hans agerande kan vara i linje med vad etablissemanget önskar trots att det ter sig motsägelsefullt.

 • Fredrik Alvelöv
  Ironin tappar betet i de något märkliga formuleringarna. Schweiz har ett av Europas och kanske världens bästa anseende, det spelar stor roll vad de tolererar eller förkastar.
  Scientister är ofta helt blinda för de vetenskapsteoretiska problem forskningen har att hantera. Du får naturligtvis behålla dina glada tankar, dubbelblinda placebokontrollerade som de säkert är.
  Hur kom du fram till att ett inlägg borde skrivas och med just den formuleringen?
  Om jag skall följa gamle Vygotskij’s funderingar så har du internaliserad en massa självgott babbel om din egen förträfflighet, klarsynthet och intelligens. Men det är bättre om du själv förklarar!

 • Perfekt! Då kan alla ni som lever i er alternativa fantasivärld bygga en grotta i de schweiziska alperna och hålla er där.

  Vi som förstått att använda instrument för att undersöka den riktiga världen och dubbelblinda placebokontrollerade studier för att bekräfta hypoteser gläds åt tanken.

 • Ang homeopatisk förtunning
  http://homeopatiframjandet.se/homeopati/

  “En intressant teori har förts fram av nobelpristagaren i medicin och fysiologi, Luc Montagnier, som kan vara början till en förklaring varför homeopatiska läkemedel har förmåga att bota sjuka människor och djur. Han har påvisat att sekvenser av bakteriellt DNA efter homeopatisk spädning och skakning kan sända lågfrekventa elektromagnetiska signaler som är karakteristiska för den aktuella bakterien.”

  Det är inte trovärdigt, men Montaigner tror tydligen, eller medverkar han i en medveten desinfo?
  Ngt så litet som en DNA-molekyl KAN nämligen inte sända ut Lågfrekvent emf. Det är bluff om han påstår sig ha påvisat det.
  Och varför skulle spädningen ändra på ngt enligt den teorin? Skulle molekylerna kanske börja sträcka på sig?
  Många artiklar förklarar att han tror att DNA kan teleporteras mha lågfrekvent emf.
  Kan det vara big pharma som har lurat ut att de kan ta mer betalt ju mindre de levererar?
  Smart affärside iofs.

 • Det återstår att se vad för egentlig betydelse den Schweitsiska folkomröstningen i praktiken får. Det har ingen automatisk spridningseffekt i EU eftersom Schweitz inte är medlem i EU och hade de varit det så hade folkomröstningsresultatet kunnat överprövas av EU- rätt.
  När det gäller risk för att t.ex Sverige och EU skulle överflyglad av en indisk/ kinesisk alternativmedicinmarknad så är inte det särskilt troligt. Det säljs ju redan nu via hälsokosthandeln redan sen länge mycket sånt i Sverige. Häromåret uppmärksammades just ayurvedamediciner för att innehålla tungmetaller och höga halter av andra skadliga ämnen. Liknande fynd har gjorts i kinesisk alternativmediciner……..Det är ju tvärtom så att sk traditionell medicin alltefter det att ekonomi och forskning stärks i Asien så faller den traditionella medicinen tillbaka. Det har fungerat och fungerar som ett fattigmans alternativ. Men en växande och förhållandevis ekonomiskt stark medelklass ställer krav på att få tillgång till modern skolmedicin som upplevs som säkrare och mer verksamt fungerande…….! Det finns forskningsprojekt där den kinesiska staten scannat av traditionella mediciner för att hitta verksamma och potenta substanser och man har hittat ett fåtal bland tusentals på alternativmedicinmarknaden, bland annat ett som gav sin uppfinnare Nobelpriset i medicin. Men på det stora hela är alternativmedicin på tillbakagång i hela Asien…..!

 • Anders Engqvist och Anders Engqvist, koppla gärna ert resonemang till artikeln ni kommenterar!
  Ämnet är att Schweiz har givit någon sorts erkännande av Homeopati, det betyder att de som förespråkar Homeopatisk behandling och medicin har vunnit en framgång och att Scientisterna och deras VoF har fått en smätt på näsan. Man kan naturligtvis anse att alla i Schweiz är korkade och inte kan tillvarata sina egna intressen men löjets skimmer faller nog på den som påstår detta.
  Den så kallade alternativmedicinen är mycket större än den västerländska “vetenskapsmedicinen”, om man tar med Kinesisk traditionell medicin och annat. Den största faran här är att genombrottet för sammanslagning och olika fusioner av vetenskaper, erfarenheter och vårdtraditioner hamnar i Indien eller Kina, då förlorar väst det mesta av sin forskar och forskningskapacitet, därmed också sitt ledarskap inom de vetenskapliga disciplinerna.

 • Den reguljära sjukvårdsorganisationen och förhärskande medicinska paradigmet (skolmedicinen) är inte utan betydande allvarliga problem vilket också öppnar för mer eller mindre oseriös,verkningslös men med starka kommersiella drivkrafter etablerad sk alternativmedicin.
  Men lösningen på problemet är då inte att släppa in alternativmedicinen under den offentliga finasieringens varma täcke (om den inte kan visas vara medicinskt verksam) utan att reformera HELA det offentliga sjukvårdssystemet så att man begränsar och bättre kontrollerar “Big Pharmas” starka ställning och korrumption av sjukvården. Och att man omorganiserar sjukvården bort från det för sjukvårdsorganisationen så skadliga New Public Management som orsakar bla suboptimering och allmän desorganisation av sjukvården. Vidare måste man skärpa kontrollen av all sorts medicin oberoende av om det handlar om skolmedicin eller sk alternativmedicin. Det måste givetvis göras utifrån vetenskapligt etablerad kritisk metod för något annat vetenskapligt alternativ finns inte utanför de religiöst/andliga paradigmen……!

 • “Som tur är dör ingen av homeopati” är kanske det bästa man kan säga om den så även inom “alternativ”-“komplementär”medicinen kontroversiella lära. Men det är nog inte helt sant….för hur många dör av att använda sig av verkningslösa homeopatiska mediciner vid svåra sjukdomar som cancer,neurologiska sjukdomar,hjärt och kärlsjukdom,ryggar som måste opereras eller behandlas med fysioterapi,sjukgymnastik osv istf att vända sig till till den “reguljära sjukvården? Ja, det vet vi inte för det är det svårt att få statistik på och vid en obduktion går det inte att hitta spår av homeopatiska behandlingar…….
  Ett ännu större problem är de som vid systemsjukdomar eller svårigheter att få en riktig diagnos pga skolmedicinens tillkortakommanden pga underfinansiering och usel organisation snurrar runt i sjukvården utan att få adekvat hjälp SAMTIDIGT som man desperat till dyra pengar testar homeopati,ayurveda,healing,zonterapi, schamanism, och en uppsjö av sk hälsokostpreparat…..!ofta allt i en hemsk blandning….

  • Anders Engqvist
   Det går inte att skylla på underfinansiering att etablissemanget stöder hälsovådliga kostråd med följdverkan av eljest obehövlig medicinering och försämrad hälsa. Du och Per Larsen vinglar omkring den brännande problematiken och pratar bredvid ämnet.

 • Som tur är dör ingen av homeopati. Däremot dör miljontals människor varje år bara av biverkningarna av konventionell medicin som ordinerats vid vanliga sjukhus. Lägg till alla som dör på grund av vårdfel, värdelösa/livsfarliga vårdmetoder och ren ignorans.

  Min pappa dog 2012 för att läkarna på Huddinge sjukhus inte hade någon lust att använda en monitor på fingret som kollar att det finns puls. Ignorans. Idag 2016 trots flera anmälningar och processer anser de att de inte gjort något fel och utan att motivera. I statistiken skriver de att han dog av hjärtstopp/andningsstopp typ att dödsorsaken var “naturlig”.

  Förmodligen dör de flesta äldre i Sverige på detta sätt i förtid pga ignorans, värdelösa metoder, biverkningar, vårdfel.

  Dödligt kvacksalveri enligt rutin och det enda vårddebatten handlar om är problemet med “bristande resurser”.

 • Byt ordet “troende” mot “förtroende” sedan byter vi insikt mot ordet kunskap, man måste tro på att verktyget skall fungera och det önskade resultatet skall infinna sig. Det gäller allt man vill åstadkomma, även i västerländsk medicin.
  Homeopati utövas av väldigt många idag, den är etablerad inom idrottsvärlden och det finns mängder av nöjda patienter säkert också en del missnöjda.

 • Problemet med homeopati är att samtidigt som det förklaras med religiösa förklaringsmodeller faktiskt inte med vetenskapligt kritisk metod så gör man gällande att man inte bara ska bli trodd på sitt ord såsom en predikant vill bli det utan påstår att det går att “bevisa” att homeopati fungerar “mer än placebo”…..eller som Raphael Mabo påstår: “Det finns defintivt vetenskapliga belägg för att homeopati fungerar”…..så hur ska de homeopatitroendena ha det…..? Krävs det “troende” och “insikt” för att homeopati ska fungera eller ska det finnas vetenskapliga belägg i undersökningar som kan upprepas av andra än homeopatianhängare? Så fram nu med de där kontrollerade “vetenskapliga beläggen” och i vilka vetenskapliga tidskrifter dessa studier publicerats…..!

 • Lite som att få insikt i kvantmekanik, där vätskorna rinner uppåt och molekylerna kokar på distans. Då blir frågan: Varför skall vi välja en metod (homeopati) som vi inte förstår? Varför väljer vi bort en annan metod (västerländsk medicin) vi förstår men anser oetisk?

 • Det finns definitivt vetenskapligt belägg för att homeopati fungerar, men tyvärr så accepteras inte dessa studier i Sverige hur mycket evidens som man än plockar fram för homeopati. Här har vi en genomgång av myter om homeopati från Dr. Robert Hahn.
  http://roberthahn.nu/2014/03/09/skeptikernas-10-pastaenden-om-homeopati/

  Homeopati bygger på helt andra diagnoser och diagnosverktyg än skolmedicin vilket gör dem ej kompatibla på diagnosnivå. Problem uppstår när man låter skolmedicinska diagnoser utgöra grunden för en homeopatisk behandling. Låter man däremot homeopaterna göra sina diagnoser och göra en homeopatisk behandling enligt det homeopatiska systemet så når man mycket bättre resultat.

  Exakt hur homeopati verkligen fungerar, det vet ingen. Och just därför är det så kontroversiellt. Att det har effekt som är bättre än placebo, det vet vi, det är fastställt även fast många svenska läkare och VoF förnekar detta. Homeopati visar att det finns mer att ta reda på om den biologiska kroppen och hur universum och naturen fungerar än som vi vet idag, och det verkar vara obekvämt för skolmedicinen och traditionella naturvetare.

 • Per Larsen, jag ska endast kommentera ett missförstånd, då det i övrigt nu i denna tråd står klart hur långt ifrån varandra de olika positionerna befinner sig.  Du skrev “vi diskuterar utifrån den nuvarande ordningen som ingen motsätter sig”.  Detta är ett allvarligt missförstånd.  Vi är många nu som helt tappat förtroendet för den nuvarande ordningen, och därför vill göra något oberoende av den.  Kanske du hört talas om alla dem som säger att systemet är ohjälpligt sönder och inte kan “repareras”.  Eller de som säger att det inte alls är sönder, utan att det är byggt exakt för att ge de resultat det ger, och att det därför är ohjälpligt fördärvat redan i sin konstruktion.  Se också min kommentar i annan tråd om att “För att det lagligt ska gå att bygga upp alternativ till det korrupta etablissemanget kan man inte stå under detta korrupta etablissemangs diktat“.  Att det har blivit så här illa beror mycket på de krafter som har saboterat vad jag ser som positiva alternativ inom systemet pga att dessa krafter inte kan föreställa sig att det andra ser som positivt faktiskt skulle kunna vara det.  Kanske vi helt enkelt inte har samma mål med våra liv, men om dessa mål är oförenliga då är det bäst att vi delar oss i olika samhällen för de diametralt olika målen.  Annars blir det förtryck.

  Ang. “vetenskap och beprövad erfarenhet” och “evidensbaserad medicin” rekommenderar jag ““Vetenskap och beprövad erfarenhet” – används som härskarteknik“, NewsVoice 2012-07-03.  Begreppen är odefinierade, och är alltså retorisk snömos.  Riksdagens utredningstjänst har i en promemoria till och med skrivit att det inte går att utröna vad det innebär eller när [vetenskap och beprövad erfarenhet] första gången introducerades i lagstiftningen.  Men inte heller “evidensbaserad medicin” har tydligt definierats, skriver Michael Zazzio.

 • Uffe Johansson

  “Om man anser att evidensbaserade läkemedel inte fungerar, då är det kram och puss från mig.”

  Att påstå att “evidensbaserd” medicin fungerar, när hela läkemedelsindustrin är genomsyrad av bedrägerier, visar på ofattbar cynism och oärlighet – precis det som präglar VoF:s motbjudande verksamhet.

  • Uffe
   Du verkar inte kunna resonera logiskt så det är nog lika bra du ger upp ja.
   För dem som kan det är det nog naturligt att det finns saker som inte är kontroversiella inom skolmedicinen men att annat som är kontaminerat av, ur medicinsk synpunkt, ovidkommande faktorer, som stor ekonomisk vinning och därmed associerad korruption, likväl kan spåra ur och att det står helt klart att så skett i oroväckande grad.
   Per Larsen
   Du agerar grindvakt mot nyanserad förståelse, men inte pga brist i din logiska förmåga.
   Om du erkänner att det är ett mycket allvarligt problem beträffande offentliga kostråd och andra haverier för etablissemanget och inte täcker upp för dem genom ospecifika yttranden, så är jag knappast ngn motståndare.
   Det är klart att entusiaster och grindvakter inte kan enas.

 • Av kommentarsfältet här, är det ett faktum att skolmedicin och alternativet aldrig kommer att kunna samsas

 • @Anders Enqvist, din retorik återspeglar inte en forskares tvärtom. Det förekommer bedragare och inkompetent utövande inom alla yrken. Så varför särskilja dem som verkar inom holistisk medicin. Det förekommer verksam och inte verksam medicin både inom skolmedicin och inom holistisk medicin därför prövar man sig fram. Det sker dagligen på våra sjukhus. Det är inte vetenskap och inte beprövad erfarenhet som styr utan ständigt nya utmaningar som ibland kräver rena chanstagningar “låt oss pröva om detta fungerar..”. Ditt svartvita tunnelseende måste du nog själv undersöka i din egen mentalitet och komma till insikt om. Det du generaliserar som “smörja” visar på en monumental enkelspårighet. Antingen vet du inte vad du pratar om eller så har du en fördomsfull pseudoskeptisk attityd./BP

 • Jaha ja, men snacka om personligt nedvärderande klyschor…det är vad du svänger dig med borjeperatt….. Jag har värderat företeelser inte PERSON!
  Så du menar alltså att det inte existerar “kvackare” och skadliga företeelser inom den sk alternativmedicinen….trots att det är sakligt bekant sen länge? Alternativmedicinen är VIT och Skolmedicinen är SVART!?……är det din ståndpunkt….? Och vill inte du att ALL medicin och behandling som gör anspråk på att vara verksam och på att finansieras med skattepengar ska kunna bevisa att det man säljer fungerar och inte allvarligt skadar patienterna….!?

 • @Anders Enqvist, ditt inlägg andas okunskap och beskäftigt tyckande även om du försöker lägga dig i mittfåran:
  Citerar dig:
  “…släppa ännu värre ovetenskap och ”hokus pokus kommersialism” över bron och dessutom tillåta finansiering av denna smörja över skattsedeln?”

  Ditt generaliserande om “hokus pokus” vittnar om en pseudikers fördomsfulla attityd.
  Även om du sedan klistrar in “lite skepsis och ödmjukhet inför de egna trossatserna” så klingar det falskt. Det är inte vad du säger utan hur som avslöjar dig. /BP

 • Jomenvisst finns det mycket elände inom skolmedicin och forskning men varför ska vi då släppa ännu värre ovetenskap och “hokus pokus kommersialism” över bron och dessutom tillåta finansiering av denna smörja över skattsedeln? Jag har följt en del diskussion på VoF och tycker att de är för arrogant “vetenskapstroende”….bara för att man håller på “vetenskap och beprövad erfarenhet” så kan man ju ändå bemöda sig om lite skepsis och ödmjukhet inför de egna trossatserna…. Kunskapsbegreppet (kritiskt tillämpat!) är inte helt lättfångat även om det finns goda anledningar till att hålla på det för det finns helt enkelt inte så mycket alternativ om man inte ska hamna…..i okunskap!

 • Osher Centrum var en donation som skulle genomföra forskning på det som man kallade Integrativ medicin (komplementär/ alternativ) Martin Ingvar tillsattes för att genomföra detta. Jesper Jerkert dåvarande ordförande för VoF avrådde från sådan forskning som kunde innebära att man kunde betraktas som “omdiskuterad och ifrågasatt person”. https://borjeperattexplorer.wordpress.com/2015/01/05/anmalan-av-jesper-jerkert-for-organiserat-nathat-olaga-hot-uppvigling-stalking-och-fridsbrott/ Jovisst är de “schysta” dessa Vofare. Martin avfärdade sedan forskning på integrativ medicin och 43 miljoner försvann i ett utstuderat bedrägeri mot donatorn. Det är således inte bara svårt att få nödvändiga medel för att kunna genomför forskning som kan belägga eller avfärda verkansgrad av det jag vill kalla holistisk medicin. Det blir omöjligt då motståndare (läs VoF) medverkar till att sådana forskningsmedel förskingras.

 • Ingen har kunnat visa att det faktum att människor lever MYCKET längre än för bara 1-2 generationer sen är FEL…. Dessutom lever man mycket friskare under denna längre levnadstid.
  Finns det problem med skolmedicinen och läkemedelsindustrin? Jo det gör det! Men varför ska just “alternative”-eller komplementärmedicinen vara undantagen från kraven på att de ska vara verksamma och faktiskt åstadkomma det de säger sig kunna åstadkomma för att få skattefinansiering. Om nu skolmedicinen och läkemedelsindustrin är för LITE granskade och certfierade varför ska alternativmedicinen OCKSÅ vara det? Varför ska man då inte ställa större krav på forskning och granskning av ALLA behandlingsmetoder och preparat som påstår sig kunna bota och lindra sjukdom? Allt som inte är skadligt måste tillåtas men bara det som kan visas vara verksamt och inte ge oacceptabla biverkningar ska finansieras över skattsedeln!

 • Går ju inte uttrycka det som så att medellivslängden ökar p.g.a dödliga mediciner utan hur mycket skulle livslängden förlängas om vi slapp dessa syntetiska droger. Loppet är nog mer eller mindre kört också för läkemedelsmaffian.

 • Peter Grafström: Du skriver “Lösningen på din sida av debatten är att ni ist kritiserar och rensar ut korruptionen från skolmedicinen och den vägen återupprättar folks förtroende.”

  Artikeln handlar om att Schweiz kommer att godkänna skattefinansiering av icke evidensbaserade medel, hade artikeln handlat om något läkemedelsbolag som visat sig fuska eller vara korrumperat, så hade jag naturligtvis bemött det.

  • Uffe Johansson
   Problemet är ju att skolmedicinen I STRID MED EVIDENS skapar ohälsa.
   Systemet fungerar ju inte Uffe.
   Då vill folk pröva annat. Folket revolterar mot de avarter som följer av den parasiterande oligarkins härjningar.
   Jag är lika skeptisk inför EN DEL av det alternativa och jag minns Moltas Erikssons flitiga bruk av uttrycket “homeopatisk förtunning”.

 • Schweiz direktdemokrati används i särskilda fall då ett ämne visat sig så viktigt för hela folket att man inom den parlamentariska ordningen låter folkets enskilda röst bestämma. I Sverige har vi haft några få vägledande folkomröstningar som sedan riksdagen valt att köra över. I Schweiz gäller direktdemokratins resultat. Det visar sig nu att mer än hälften av populationen vill tillåta en vetenskapens helhetssyn och jämställa olika beprövade erfarenheter, helt i enlighet med svensk lagstiftning och hur det i praktiken fungerar på många håll i världen, där Indien och Tyskland kan sägas vara föregångsländer.

  Det centrala i detta är att Schweiz valt att lagstadga om humanismens grundidé inom sjukvård som står för öppenhet, medansvar och medmänsklighet. Allt det som VoF inte står för. /BP

 • Homopati/alternativ medicin har brukats i århundraden och kanske främst i Asien och är inget att förakta. Vi stoppar idag i oss alldeles för mycket artificiell smörja och mängder av helt onödigt läkemedel. Låt alternativ medicin och skolmedicin gå hand i hand. Sjukt att man skall tjäna en massa pengar på sjukdomar. Håller med om att pharmaindustrin tjänar en himla massa pengar och säkert motsätter sig homopatiska läkemedel, men låt oss människor själva få välja. Homopatiska preparat kan vara nog så dyra, så nog borde det vara en självklarhet att sjukkassan skall betala. Akupunktur är ofta lika hjälpsamt som kemiska mediciner och skonsam för kroppen. Jag hoppas Sverige skall ta efter Schweiz.

 • LegeNet
  Tack för svaret, det gjorde inte saken särskild mycket klarare för mig. Tack också för att du svarade på frågan till NewsVoice.
  Anser inte det går att flytta tyngdpunkten i diskussionen om den statliga interaktionen med komplementärmedicinens vara eller inte och bort till helgandet av den politiska Liberala idén om “valfrihet” i allt. Total valfrihet utesluter gemensamma resurser, vi diskuterar utifrån den nuvarande ordningen som ingen motsätter sig. Demokrati och åsiktsfrihet kan påverka men inte ge ett önskat beslut till de röstande, det blir en kompromiss där vi skall skapa förslag att rösta på. Det är långa vägar till beslut, Schweiz kan mycket väl vara det land som kommer längst i denna debatt.
  Att spä ut de gemensamma resurserna på många olika utövare av läkekonst är enormt resurskrävande, det finns idag väldigt få, om ens någon, som har kompetens att hantera och administrera en sådan mångfald.
  Vi måste också inse att vi är alla är en produkt av vår tid, vi alla resonera och argumenterar med samma logik ända sedan Upplysningen på 1700-talet. Därför kommer alltid den moderna västerländska medicinen att prefereras, det är en kulturellt betingad hållning.
  Därför vidhåller jag att akutsjukvården med sitt behov av handlingskraft och styrka som den moderna västerländska medicinen kan ge, skall undantas i denna diskussion. Om vi avgränsar oss till att bara diskutera kroniska, långvarig och liknande sjukdomstillstånd, då får komplementärmedicinen en bättre position.

 • a)  Per, såg inte din(a) kommentarer förut.  (Du slipper, om du inte har så många länkar som jag här har, att vänta på att få dem framsläppta om du använder tex ett wordpresskonto att kommentera från.)  Vad jag menar med att människor tillåts skapa sin egen framtid besvarades ändå i mitt svar till Uffe 18 Apr, 2016 01:08, även om jag inte hade sett din fråga då jag skrev det.

  b)  Relevant till att Schweiz erkänner alternativmedicin visavi svenskarnas rättigheter:  Enligt de internationella åtaganden Sverige har ingått råder enligt dessa Fri rörlighet såväl inom Sverige som inom hela EU:s vårdmarknad.  (Se vidare http://blog.lege.net/?/366-Fri-roerlighet-gaeller-inom-Sverige-och-daermed-EUs-vardmarknad.html .)

  Nu är EU rätt, byggd på idéer om enskildas individuella rättigheter, och svenskt rätts- och makttänkande inte kompatibelt.  Detta har “lösts” genom rättslig kosmetika för att lura EU, som sedan inte tillämpas av myndigheter eller rättsväsende.  Bedrägeri, helt enkelt.  Redan Östen Undén tycks ha insett denna konflikt.  Några rader från en egen kommentar i Dagens Juridik, som även finns på http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/ku-vill-se-lagfoerslag-om-skadestand-foer-grundlagsbrott-men-regeringspartierna-aer-emot.html:

  Den ende som då det var aktuellt att ansluta Sverige till Europeiska domstolens jurisdiktion tycks ha fattat att de svenska sociala ingenjörstankarna är oförenliga med mänskliga rättigheter var rättsvetenskapsmannen, socialdemokratiska politikern, civilrättsprofessorn och sedermera utrikesministern, Östen Undén (1886-1974).  Han ska ha varit stark motståndare mot ett svenskt erkännande av den Europeiska domstolens jurisdiktion, då individuella mänskliga rättigheter ju inte är förenlig med det svenska kollektivistiska tänkesätt och lagsystem som han försvarade.  (“Så urholkades äganderätten i Sverige, Det idéhistoriska perspektivet” av Fredrik von Baumgarten under “3. Det hemliga äktenskapet mellan Uppsalaskolan och Socialdemokratin”,  http://mrr.se/nrs/aganderattens_urholkning.htm .)

  “När en enskild står inför en myndighet eller en domstol är det inte fråga om att denne skall få rätt gentemot myndigheten eller inte.”  (Justitieminister Sten Wickbom (S), tal till verkschefer den 24 januari 1985, citeras på länken ovan.)  “Genom att så effektivt beröva [tanken om individuella mänskliga rättigheter] varje vetenskapligt och praktiskt värde, möjliggjorde Hägerström och hans efterträdare en samhällsutveckling där den politiska makten i princip gavs oinskränkt makt.”  (114; Se Willy Strzelewicz, De mänskliga rättigheternas historia, 1983 s 177 ff.  Citeras på länken ovan.)

 • Måste man antingen vara strikt emot all form av skolmedicin eller extremt positiv till allt som luktar “alternativt”? En fråga som vissa borde grunna lite på?
  Själv anser jag att saker och ting aldrig ska avfärdas helt och definitivt och att man kanske ska vara mer försiktig på båda sidor med att “smutskasta” och stämpla metoder och annat hej vilt bara för att det råkar hamna i ett fack. Fundera ibland över; hur hamnade saken i sitt fack, och; har det alltid legat där?
  Kort och gott efterlyses mer ödmjukhet.
  En sista sak; idén med direktdemokrati är fenomenalt bra anser jag. Skulle kunna bli ett otroligt bra “statsskick”. En idé vars tid borde vara här i och med att tekniken finns. Upp till bevis säger jag till politikerna, är det demokrati ni vill ha eller är ni bara måna om era egna jobb?

 • Akutvården är den enda vård jag är beredd att betala för. Den är “gratis” i de allra flesta länder. I övrigt har jag snarare blivit stjälpt av skolmedicin. Den har ofta skadat. Ej hjälpt mig att bli frisk. Homeopatmediciner har ibland hjälpt där absolut inget annat har hjälpt, t.ex. urinvägsinfektioner, och på bara några timmar. Annars tror jag på Hippokrates och är mer eller mindre min egen healer och förebygger och tar ansvar för mitt välmående och blir jag sjuk trots det väljer jag själv vilka metoder jag vill använda. Självklart vill jag inte stoppa i mig något som skadar. Dvs, inga gifter. Så det blir ingen mer skolmedicin för min del.

 • Västerländsk medicin och vårdmetoder är de bästa vid akuta åkommor, de flesta representanter för komplementärmedicinen kan instämma i detta påstående. En gemensam finansierad statlig försäkring skall ge alla människors rätt till en sådan akutvård.
  Allt annat än akutvård bör betraktas som komplementärmedicin och den skall lindra och bromsa upp sjukdomsförlopp så att den sjuke behöver minsta möjliga akutvård.
  Så resultatet är att en grundläggande försäkring skall vara skattefinansierad och utöver det betalar individen själv för den vård man önskar.

 • Uffe Johansson
  Du är väldigt ouppmärksam och pratar på tvärs om mitt förtydligande av varför folk kritiserar skolmedicinen. Jag har aldrig försvarat homeopati. Men iom att skolmedicinen beskyddar annat som inte heller är underbyggt av vetenskap utan tvärtom strider mot den och dessutom utgör ett moraliskt totalhaveri, så vill folk frigöra sig från det korrupta etablissemanget. Lösningen på din sida av debatten är att ni ist kritiserar och rensar ut korruptionen från skolmedicinen och den vägen återupprättar folks förtroende. Du är genom din enögdhet dess dödgrävare.

 • Bo Sonnsjö: Vi har demokrati här, du får väl försöka något annat om du inte gillar det. Diktatyr kanske, om du föredrar det.
  Vill du bestämma vad vi ska tycka? Eller är det kanske okej som vi har det?

 • Helt rätt…. det finns ingen anledning och tro att alla kemisk medicin är rätt. Det finns säkert en massa i naturmedicin som hjälper läkning och bota sjukdomar. Men nästan ingen forsking bedrivs på detta område då det inte finns några anslag att hämta. Och om man släpper sågonting så går vi bara ut i skogen och hämtar naturprodukten.

 • @ Uffe
  Du citerar att “man gemensamt bestämmer vad våra skattepengar skall gå till …”
  Frågan är vilka “vi” är. Jag förmodar att man då avser vad riksdagen tar beslut om, men det är någonting helt annat än vad medborgarna tycker och tänker.
  Refererar åter till AnneMarie Pålssons bok “Knapptryckarkompaniet”! Av den framgår att de som sitter iriksdagen endast representerar de val partiledargrupperna har gjort!

  Vilka “oberoende” politiker återfinner Du numera bland dem vilka röstats in via färdigtryckta val-sedlar?

  Riksdagsvalen representerar dåligt gemene väljares egentliga åsikter!

  Välgjorda opinionsundersökningar skulle säkert mycket bättre fastslå vad “folket” egentligen tycker och önskar!

  I Schweitz är det upprepade opinionsundersökningar som styr vilka lagar och förordningar som får gälla! – Så dock inte i Sverige!

 • LegeNet: Jag tycker det är bra att man gemensamt bestämmer vad våra skattepengar ska gå till, men det är sorgligt om vi väljer att de ska gå till verkningslösa saker som homeopati.

  Peter Grafström: Vad du anser om skolmedicin eller kostråd är inte relevant för om homeopati fungerar eller inte.
  Att använda något verkningslöst för att man ogillar stora läkemedelsföretag är bara korkat.

 • Konstaterar bara att de metabola sjukdomarna skjuter i höjden och att cancer i olika former ökar. Detta beror på att Livsmedelsindustrin förser oss med processad mat som ger dessa negativa effekter. Hög andel socker och snabba kolhydrater gör oss sjuka. Som motvikt till de dåliga livsmedlen förser läkemedelsindustrin oss med kemiska preparat för att “motverka” sjukligheten. Det är samma starka ekonomiska intressen som ligger bakom dessa två jättar.
  Lars Bern´s blogg är en utmärkt arena för att fördjupa sig i våra moderna sjukdomar och hur det sett ut under människans utveckling historiskt.
  https://anthropocene.live/

 • Uffe Johansson
  Jag har ingen egen vision av vad som är rätt men jag uppfattar att det behöver förtydligas hur kritiken mot skolmedicinen kan ta sig ut:
  Den kritik som förts fram mot den etablerade medicinen handlar inte bara om huruvida mediciner fungerar utan om att de försätter folk i en beroendeställning till dessa mediciner när tex en annan kost skulle göra dem oberoende av medicinen/medicinerna.
  Folk hålls vid liv i ett sånt skick så att de ständigt behöver big pharmas produkter.
  Detta bräckliga skick uppkommer även genom innehållet i big foods produkter.

 • Uffe, antingen tror man att människor själva får ta ansvar och konsekvenser, eller så tror man att någon annan måste bestämma åt dem vad som är rätt eller fel.  Det senare kallar jag kollektivistisk totalitarianism.  Kommer i två smaker, storkapitalistisk eller socialistisk.  Båda smakar dock lika reduktionistiskt materialistiskt.

 • LegeNet: Hur tycker du att vi ska göra? Vill du betala för valfri behandling och inte för den evidensbaserade för att pengarna tagit slut?
  Är det inte vettigt att låta oss som behandlar på ett sätt som faktiskt fungerar, att få pengarna?

  Eller tror du att `Propavanet och Waranet bara är hitte-på?

  Vad ska jag göra för dig när din kropp sviktar? Ge dig homeopatika?

 • Lege.
  Nu tänkte du allt till.
  Bättre än så blir det inte i kommentaren till en viktig och välarbetad artikel.
  Tack för den. (Båda)

  LeifB

 • När det gäller begreppet kapitalism bör vi kanske titta tillbaka lite i historien och jämföra olika framkastade ideer med vad vi har idag.
  Utdrag ur : http://arbetarbildning.se/wp-content/uploads/2012/12/kompendium-1.pdf

  “I början kan detta naturligtvis ske endast genom despotiska ingrepp
  i egendomsrätten och i de borgerliga produktionsförhållandena, således
  genom åtgärder, vilka synes ekonomiskt otillräckliga och ohållbara, men
  som under rörelsens utveckling kommer att spränga sina egna gränser
  och är oundvikliga som medel att omlägga hela produktionssättet.
  Dessa åtgärder kommer naturligtvis att vara olika i olika länder.
  För de utvecklade länderna skall dock tämligen allmänt följande kunna
  komma till användning:
  1. Jordegendomens expropriering och jordräntans användning till
  statsutgifter.
  2. Stark progressiv beskattning.
  3. Arvsrättens avskaffande.
  4. Konfiskation av alla emigranters och rebellers egendom.
  5. Kreditens centralisering i statens händer genom en nationalbank
  med statskapital och uteslutande monopol.
  6. Centralisering av transportväsendet i statens händer.
  7. Utökande av nationalfabriker, produktionsinstrument, uppodling
  och förbättring av jorden efter en samhällelig plan.
  8. Lika arbetstvång för alla, upprättande av industriella arméer, särskilt
  för åkerbruket.
  9. Förenande av jordbruks- och industridriften; åtgärder för att så
  småningom utplåna skillnaden mellan stad och landsbygd.
  10. Offentlig och kostnadsfri uppfostran av alla barn. Avskaffande av
  fabriksarbetet för barn i dess nuvarande form. Uppfostrans förenande
  med den materiella produktionen o.s.v.”

 • Mitt i prick Lege. Och jag hoppas nu ingen kommer dragandes med argumentet att det i så fall handlar anarki i bemärkelsen kaos och egoism, men är det inte just kaos och egoism som världen lider av just nu när de viktiga samhällsmaskineriet rullar på så fint, för kapitalismen? Åh jäklar, nu blir jag fackad som Vänsterman.

 • Intressant att i kommentarsfältet se hur somliga reagerar inför att människor tillåts skapa sin egen framtid.  De som menar att människor får göra vad de vill, bara inte det allmänna behöver betala, måste ju i konsekvensens namn även anse att dessa människor inte behöver betala någon skatt till det allmänna.  Och då är saken löst:  Var och en ansluter sig till sin egen favoritlösning.  Och den kollektivistiska totalitarinismen upplöses.

 • Uffe Johansson
  Är du inte väldigt kategorisk och populistisk i dina uttalande om vetenskap och pseudovetenskap. Alkemi kan också kallas Protovetenskap, ett förstadie till dagens vetenskap men det kan också kallas pseudovetenskap. En av Europas stora alkemister hette Paracelsus och han åstadkom en hel på sin tid.
  Vetenskap är en uppsättning metoder för att få kunskap, beslutsunderlag, av mycket god kvalitet och de kommer ständigt nya rön. Det innebär inte att både alkemi, kinesisk läkekonst och schamaner kan ha löst vissa problem som vetenskapen inte har bearbetat.
  Däremot borde kanske alla människor betala sin egen sjukförsäkring och välja och betala för det som de har valt i ett sådant försäkringsskydd.

 • LJJ, jag fattar inte, vad gör vi som är så galet? Är det fel att vara emot pseudovetenskap?

  Jag vill verkligen att du berättar för mig varför du tycker så illa om oss, och vad vi gör för fel. Men gör det vettigt och snällt – Okej?`;-)

 • LJJ, vad menar du?

  Vad gör jag för oetiskt? Vad är det för fel med det vi gör?

  Mina vänner inom VoF är de mest etiska och schystaste människor jag känner. Inte en chans att de är som du tror.

  I vår förening jobbar vi mot pseudovetenskap, jag fattar inte varför du tycker att det är så läskigt. Jag arbetar inom vården, tycker du att det är så vidrigt att vi vill ha en evidensbaserad sådan?

  Berätta vad du anser, men kasta inte skit rakt på och utan några som helst belägg.

 • Tror inte att det är något ”erkännande”, men staten vill ha in sina skatter oavsett vilka kurer folket väljer för att lindra sina krämpor.

 • Uffe Johansson

  Vi ser rakt igenom din skönmålning av VoF. Vi vet alltför väl vad vof:arna är för slags individer – sickos som försvarar storindustrins oetiska verksamhet med lögnaktiga påståenden. Alla vet också att det enda ni är bra på är smutskasta och förtala alla som genomskådar VoF:s cyniska, genomruttna agenda. Ynkligt!!

 • Ingrid: Tycker du inte att det som vi gemensamt ska betala med våra skattepengar ska kunna visa att det har effekt?
  Vore det okej att du och jag betalar för att någon tror på regndans?

  Är det inte bättre att våra pengar går till evidensbaserad vård, kanske till barn med cancer?

 • Underbart, tråkigt att man inte bor i där. Men det går framåt. Människa själv borde få väja vad hon vill behandla sin kropp med. Vi är 100% biologiska varelser, en omöjlighet att vi kan lida brist på syntetiska medel. Men det är fantastiskt att syntetisk medicin finns när vi verkligen behöver det, jag tänker då främst vid akuta situationer.

 • Sigurd. Jag är ingen lobbyist, VoF är ingen lobbyistorganisation. Vi är emot pseudovetenskap som homeopati och andeprat, det är inte detsamma som att vi jobbar för läkemedel.
  Vi anser att flygande mattor inte finns, det betyder inte att vi jobbar för Cessna.

  Vi är inte emot alternativmedicin generellt, vi bara säger att det vi ska stoppa i oss ska fungera. Jag förstår faktiskt inte vad du som konsument har emot våra åsikter och tankar. Däremot kan jag förstå att vi är jobbiga om du livnär dig på att sälja ormolja.

 • “Jag kan bara rekommendera en kortkurs i vetenskapteoretiska elementa!”

  Om det fick vara rådande hade vi haft en annorlunda situation inte bara inom sjukvården. Som det är idag har en extremrationell grupp som är selektiv, anpassar vetenskapliga data enligt deras personlig syn på världen, tagit över makten i samhället genom odemokratiska metoder och driver världen mot undergång.

 • Rolf Löfgren, jag börjar snart att arbeta på en intensivvårdsavdelning. Antar att du föredrar att vi där håller oss till det där “vetenskap och och beprövad erfarenhet”, trots att det är lite svårdefinierat.

 • Sen när blev Putin en förespråkare för homeopati och alternativmedicin? Inte ens i det gamla Sovjet stod de alternativa metoderna högt i kurs, trots att landet gjorde sitt bästa för att hålla avstånd till det västevärldens “Big Pharma”.

  Det är konstigt att detta inte belyses mer? Vad var det som fick Sovjet att hålla fast vid skolmedicin trots att det var staten som både betalade läkemedel och producerade dem?

 • Först ut med dessa nya framtida bestämmelser var sjukhuset i Pitigliano i Toscana i Italien. Nu följer Schweiz efter i hela landet. I Sverige har ju Vidarkliniken i Järna haft motsvarande status, men man har av rädsla inte vågat använda sig fullt ut av bra metoder.
  Nästa land som skulle kunna följa i Schweiz fotspår är ÅLAND. Man har långtgående lagstiftning där och kanke en finansiär i form av Putin , som har sommarstuga där.
  Vi kan från fastlandet ge Åland all support i den processen. Och vilket turist alternativ under alla höst-vinter och vårmånaderna.
  Ingemar Ljungqvist, chefred. 2000-Talets Vetenskap, wwww.2000tv.se

 • Anders Engqvist

  “I det skolmedicinska paradigmet är man medveten om det här och gör allt inom forskning och
  klinisk praktik för att undvika dessa skador.”
  Tror du verkligen på det aningslösa svamlet eller skämtar du? Efter att ha erfarit hur tre närstående – inklusive min mor – mist livet p.g.a. inkompetenta idioter till “läkare har jag rakt motsatt uppfattning. Och mängder av andra har liknande erfarenheter.

  “De olika ”alternativa” vårdformerna” är i BÄSTA fall ofarliga men ofta verkningslösa behandlingar som människor för dyra pengar luras använda när de istället skulle gå till en leg läkare och få en på vetenskapliga grunder ställd diagnos och behandling”
  Har bara en kommentar: Lycka till med dina skickliga så kallade leg läkare!! Och glöm inte att noga följa livsmedelsverkets kostråd….

 • Om medicinindustrin “bevisligen” bara säljer dödliga mediciner och ägnar sig åt organiserad brottslighet så är det ju lite konstigt att medelivslängden ökar inte bara i Sverige och övriga industriländer utan med få undantag över hela världen liksom att människor i Sverige aldrig har varit så friska som nu…..något som inte stämmer här! Sen finns det problem med medicinindustrin och hur
  sjukvården är organiserad men det du påstår Rolf om den “alternativa vården” vad det nu alltid är, är ju inte på något sätt bevisat. De olika “alternativa” vårdformerna” är i BÄSTA fall ofarliga men ofta verkningslösa behandlingar som människor för dyra pengar luras använda när de istället skulle gå till en leg läkare och få en på vetenskapliga grunder ställd diagnos och behandling. Dessutom finns fruktansvärda fall av skador som åsamkats av kvackare som kallat sig “alternativa”! Jag förnekar inte att det finns kunskaper eller behandlingsformer utanför skolmedicinens värld som kan leda till bot eller bättre välbefinnande men dessa behandlings och vårdformer integreras ofta i skolmedicinen alltefter de kan bevisas vara verksamma vilket leder till certifiering och legitimation.

 • “vetenskap och beprövad erfarenhet” är ett helt godtyckligt begrepp, helt utan vidare förklaring vad det står för.

  Medicinindustrin använder begreppet för att slå undan benen på den alternativa vården.

  Boken “Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” visar att medicinindustrin i mycket stor skala bedriver kvacksalveri. Däremot har den alternativa vården mycket lång erfarenhet och dokumentation av verkningar, och med mycket få fall av vårdskador, till skillnad från skolmedicin.

  Schweiz är ett föredöme, måtte Sverige följa efter.

 • m96

  Såklart ska inte heller pengaintressen styra, det var inte heller något jag förslog.

  Jag tycker att vetenskap och beprövad erfarenhet är det bästa vi kan erbjuda.

 • Att alternativen får administreras av legitimerade läkare ger åtminstone läkaren möjligheten att undersöka dem vetenskapligt samt prova dem i de fall då kemikalier måste anses vara fel, vilket de i de allra flesta fall är.

  Föreslår att de Schweiziska läkarna använder möjligheten som något positivt.
  https://intelligenthealing.wordpress.com/2014/04/26/debunking-homoeopathy-and-western-medicine-at-the-same-time/

 • @Anders Engqvist

  Tror inte din bild överensstämmer med verkligheten. Med en annan själslig människosyn, bejakande av vetenskap och förebyggande åtgärder som t ex färre vacciner, bekämpningsmedel, m m, hade vi kunnat ha en avsevärt billigare sjukvård.

  • Nu är det så att vi lever mycket längre och är friskare än någonsinpå det stora hela vilket all statistik visar. Svenska folket har aldrig levt längre och varit friskare än nu och det beror bla
   effektivare behandlingsmetoder och mediciner jämsides med bättre mathållning och hälsosammare livsstil. En massiv övergång till “alternativa” behandlingar och mediciner skulle knappast påverka folkhälsan ännu mer i riktning mot bättre hälsa och längre livslängder. Det återstår isåf att bevisa!

 • Uffe Johansson
  Inget mot hur galet det blivit nu när pengintressen fått styra istället för att hålla folk lagom sjuka.

 • @Anders Engqvist

  Det kan man för den som vågar bejaka begreppet vetskap på riktigt. Att det är beprövat vet vi. För övrigt därför jag inte betalar solidarisk skatt för en odemokratisk ordning baserad på en extremrationell människosyn som tillsammans med en misslyckad konventionell sjukvård som gjort så stor skada.

  • Att det finns vårdskador i “skolmedicinen” är välkänt. Men det gör det ju också inom Alternativmedicin även om de ofta är lindrigare iaf i Sverige vilket troligen beror på att
   de inte får utöva kirurgi eller för dramatisk medicinering….
   I det skolmedicinska paradigmet är man medveten om det här och gör allt inom forskning och
   klinisk praktik för att undvika dessa skador. Det finns ett ständigt pågående kvalitetsarbete.
   Det stora problemet med skolmedicinen är att den ofta alldeles för mycket är i händerna på
   “Big Pharma” och “New Public Management” vilket leder till kvalitetsförluster och omfattande desorganisation genom “suboptimering”…….men Alternativmedicinen är ju minsann inte heller förskonad från kommersialism! För övrigt hämtar hela tiden också skolmedicinen medicinska substanser från Alternativmedicin (se senaste Nobelpriset i medicin!) och växtriket. Gränsen mellan skolmedicin och Alternativmedicin är därför inte lika skarpa som förr.

 • Helt OK att tillåta sk alternativ medicin om den betalas av konsumenten och inte är farlig.
  Men ska medicin oavsett skola och ursprung betalas av allmän läkemedelsförsäkring då
  måste läkemedelsproducenten kunna bevisa att den är verksam enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Annars slås dörrarna in som på 1800-talet för en flodvåg av med lite vad som helst hokus pokus “spetsade” livselexirer”. Det vill inte jag iaf betala solidariskt över skattsedeln…..!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *