Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Sociala medier, bloggar och nya nättidningar ersätter alltmer massmedia

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 14 april 2016
- Torbjörn Sassersson
Nordicom - Mediebarometer 2015

ANALYS & DEBATT NewsVoice spanar regelbundet efter trender i det nya medielandskapets utveckling. Nordicom senaste mätning visar att allmänheten allt mer söker informations i sociala medier och hit räknas bloggar och även de nya nättidningar som etablissemanget betraktar som bloggar. 

Text: Torbjörn Sassersson

Under årets “Mediedagarna i Göteborg” (MEG) i april 2016 redovisade Ulrika Facht som är författare, forskningsinformatör och redaktör på Nordicom färska fakta om hur vi använder media. I 37 år har Nordicom frågat befolkningen.

I grafen nedan visas senaste data och den sociala sfären med sina populära kanaler för information och underhållning har ökat medan TV, tidskrifter och dagstidningar långsamt tappar mark.

Intresset för att lyssna på information, underhållning och musik har återhämtat sig en aning, vilket kan urskiljas i kurvan för användandet av radio. Även de traditionella kanalernas satsningar på digital presentation har stigit. Bokläsandet har legat på ungefär samma nivå sedan 1997.

Hur befolkningen använder medier enligt Nordicom

Källa: PDF (se där hela diagrammet åren 1979-2015)

Nordicom - Mediebarometer 2015

NewsVoice kommentar

Etablissemangets navelskådning fortsätter

Nordicom skriver i sitt MEG 2016-dokument att:

“2016 är jubileumsåret då Sverige firar världens äldsta tryckfrihet, 250 år”.

“Yttrandefriheten, liksom andra mänskliga rättigheter, är en central del av universitets utbildning och forskning. På Meg och Gräv väljer vi att sätta ljuset på journalistikens och journalistkårens situation och framtida roll. Men vi ser också tillbaks, ända till 1766, då naturvetaren och filosofen Peter Forsskål lade grunden för det fria ordet i vårt land. Därifrån tar vi oss snabbt tillbaks igen – till framtiden.”

Som vanligt slår sig det svenska medieetablissemanget sig på bröstet, men de försämrade läge som massmedia upplever tycks aldrig få etablissemanget att inse att det som faktiskt händer är att svenska folket via internet allt mer får upp ögonen för internationella mediers perspektiv på verkligheten, på de nya svenska nätmedierna och de sociala mediernas kraft att överföra information. I dessa kanaler är beskrivningen av samhället och världen ofta mer verklighetstrogen.

En tydlig indikation på att medieetablissemanget, uppstyrt av spelare som tex Pennklubben, Journalistförbundet, MEG, Bonnier, Stampen mfl, inte vill erkänna de nya svenska nätmedierna och de sakkunniga bloggarna är att dessa aldrig eller sällan bjuds in till diverse arrangemang. Istället pratar etablissemanget helst om sig självt och de ser på “hoten” som något som kommer “utifrån” i sina paneldebatter.

Wilhelm Moberg varnade redan 1965 för massmediernas hypnotiska makt

Andreas Obenius citerade i sin skarpa debattartikel “Vem vaktar väktaren”, Wilhelm Moberg som den 14:e december 1965 skrev i en artikel i Dagens Nyheter:

Vilhelm Moberg, 1967 - Wikimedia Commons”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”

Bild: Vilhelm Moberg, 1967 – Wikimedia Commons

Vi kan fråga oss vad som egentligen hänt sedan dess. Har det varit så illa under alla dessa decennier? Ja förmodligen, men tack och lov har internet som fått spridning från och med 1995 och de sociala kanalerna som tog fart runt 2005 börja avslöja massmediernas hypnos över det svenska folket. Det sker en avprogramering.

Här har publiceringsplattformen WordPress fått ett enorm betydelse för att underlätta för allmänheten att bli sina egna publicister och medborgarjournalister. De flesta bloggar och nya nättidningar baseras idag på WordPress som introducerades 2003. WordPress bygger på open source-kod och är gratis att ladda ner och använda.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat och källor

Nordicom

MEG 2016


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq