Migrationen – Dags att försvara de svenska kvinnorna och hela samhället

publicerad 23 april 2016
- av NewsVoice
Högertrafik införs 1967, Kungsgatan, Stockholm

Högertrafik införs 1967,  Kungsgatan,  Stockholm
Lars BernDEBATT. Sverige destabiliseras och vi tar ett 800 år stort steg tillbaka i tiden. Det är därför hög tid att sätta stopp för relativiserandet av grundläggande värderingar och att försvara den snart tusenåriga svenska kulturella traditionen att skydda våra kvinnor från våld och övergrepp. Det skriver Lars Bern, känd veteran inom det svenska näringslivet.

Text: Lars Bern (Antropocene) foto: Christer Sturmark | Återpublicerad med tillstånd | Foto ovan: Leif Engberg, 1967 (högertrafik införs i hela landet) | Läs mer av Lars Bern

För att få ett rätt perspektiv på vad som nu händer med det svenska samhället måste man gå nästan tusen år tillbaka i den Svenska historien. Egentligen bör man börja redan 4000 år bakåt i tiden, till uppkomsten av de s.k. Abrahamitiska religionerna judendomen, kristendomen, och islam. Deras profeter Moses, Jesus och Muhammed var enligt urkunder ättlingar till patriarken Abraham.

Vad det ursprungligen handlade om, var att de ledande i det dåvarande starkt patriarkala samhället ställde samman sin bloddrypande skrift det Gamla Testamentet som man påstod var den dyrkade gudens ord. I realiteten handlade det om att forma en av dem själva dikterad ideologi för att konsolidera sin egen makt. På detta sätt skapade man en härskarklass som vi lärt känna som fariséerna. De utmärktes genom sin traditionalism och bokstavstrogna efterlevnad av patriarkernas stadgar.

Dissidenten Jesus dök upp för 2000 år sedan och ifrågasatte makthavarna och lanserade sin egen humana ideologi som handlade om kärlek till nästan, om tolerans mot alla människor, ickevåld m.m.. Alla hans lärjungar var dock män även om han avvek genom att visa respekt även för kvinnor. Jesus reagerade bl.a. mot bestialiska straffmetoder som stening av människor som inte underordnade sig patriarkatets regler. Alla vi som gått i söndagsskola som små har Jesus ord i bakhuvudet; Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen.

Precis som dissidenter i dagens samhälle blev han ett hot mot makten och avrättades. Jesus ideologi blev själva basen för det som kom att kallas Kristendomen och som finns beskriven i Nya Testamentet. Sexhundra år efter Jesus dök profeten Muhammed upp och formulerade sin egen ideologi Islam som nedtecknats i den likt Gamla Testamentet bloddrypande Koranen. Jag anar att hotet mot patriarkernas traditionella ställning från den mer humana Kristendomen kan ha varit en anledning.

Idag kallas dessa patriarkala ideologier för religioner eftersom man försöker framställa dem som kommande från en gud. Jag tror det är ytterst viktigt att vi slutar att ge gudomliga ideologier någon sorts särställning och istället jämställer dem vid marxism, nazism, liberalism, ekologism, konservatism m.fl..

Den kristna ideologin kom till Sverige någon gång på 800-talet och fick efterhand stor betydelse vid framväxten av en svensk kultur och svenska grundvärderingar. Själv är jag inte religiöst troende men jag bekänner mig till den kristna kulturtradition som format vårt tidigare så humana samhälle. En viktig milstolpe i formandet av svenska värderingar var 1200-talshövdingen Birger Jarl. Han var svåger till dåvarande kung Erik. År 1275 blev Birger Jarls son Magnus även kallad Ladulås Sveriges kung.

Magnus Ladulås - Foto: Ragnar Sigsjo - Wikimedia CommonsI Alsnö stadga (omkring 1280) lagfäste Magnus Ladulås sin fars förordningar för främjande av trygghet och lugn i riket. Det blev bl.a. förbjudet att våldföra sig på kvinnor (kallat kvinnofrid), att sarga eller dräpa någon i hans eget hus eller för herremän att våldgästa andras hemman (därav tillnamnet Ladulås). Denna lag som är ett viktigt fundament i den svenska kulturtraditionen fanns kvar som speciellt kapitel i svensk lag fram till 1864.

Bild: Magnus Ladulås – Foto: Ragnar Sigsjo – Wikimedia Commons

Den person som bröt mot kvinnofridslagen kunde dömas till döden. I 1734 års lag gjordes skillnad för påföljd beroende på kvinnans civilstånd. Kvinnorov av en gift eller en förlovad kvinna stadgade dödsstraff oavsett om sexuellt umgänge förekommit. Kvinnorov av en ogift kvinna eller en änka stadgade dödsstraff enbart om sexuellt umgänge förekommit. Gustav III:s straffrättsreform på 1770-talet ändrade straffet för våldtäkt till högsta kroppsplikt (9 gatlopp eller motsvarande), två år på fästning och förlust av egendom, medan kvinnorov i betydelsen kidnappning behöll dödsstraffet.

När obildade och historielösa politiker som Fredrik Reinfeldt m.fl. pratar om att Sverige saknar en egen kultur och egna värderingar så pratar de som ni ser i nattmössan.

Att öppna landets gränser och våra hjärtan för hundratusentals människor som bekänner sig till en grym patriarkal ideologi utan krav på erkännande av landets grundläggande värderingar, är att föra utvecklingen 800 år bakåt i landets historia.

Att därtill i namnet av mångkultur stämpla dem som försvarar dessa grundläggande värderingar som rasister och islamofober, är inget annat än ett stort svek mot landets kvinnor och ett bedrägeri mot Sverige som nation.

Kaplan-skandalen har fått varbölden mitt i vårt etablissemang att spricka. De totalt osvenska och inhumana värderingarna som många av de muslimska flyktingarna och migranterna fört med sig in i det svenska samhället, har tillåtits infiltrera nästan hela det etablerade Sverige och detta trots att många av våra tidigare invandrare från patriarkala samhällen varnat upprepade gånger.

Nästan samtliga politiska partier, möjligen med undantag av KD och SD, har okritiskt släppt in islamister i sina organisationer. Den numera knappast kristna Svenska Kyrkan har blivit en tummelplats som anser sig kunna härbärgera totalt motsägelsefulla värderingar och inhumana politiska ideologier, allt i en desperat ambition att överleva och inte bli stämplad av en relativiserande vänsterpress.

Gudrun Schyman och hennes högljudda vänsterfeminister är knäpp tysta, när den ena efter den andra unga kvinnan mördas eller får sitt liv totalspolierat av våldtäktsmän som aldrig hört talas om kvinnofrid och som betraktar kvinnor som husdjur.

En av mina kämpande tappra invandrarvänner den kurdiska kvinnan Sara Mohammad skriver (lätt redigerat) på Facebook:

Jag saknar jämställdhetsministern Åsa Regner och demokratiministern Alice Bah Kuncke i debatten? Jag vet att Schyman har viktigare saker att göra och diskutera! Hon kommer säkert analysera senare och komma fram till att det var en islamofobisk och rasistiskt debatt för att återigen försvara islamister.
I världens ”mest feministiska” och demokratiska regering:
– kallas kvinnliga och manliga Islamister för ”feminister” och ”demokrater”
– ersätts i praktiken definitionen av FN deklarationer om mänskliga rättigheter med Kairodeklarationen som styrs av sharia lagar.
– kallas islamistiska och fascistiska organisationer för ”civila samhällets folkbildningsrörelse”
– får ”trevliga” islamister skattepengar för att ”bekämpa” extremism.
– får kvinnliga och manliga islamister stöd för sina stenåldersgamla föreställningar om kvinnors värdighet genom att omdefiniera jämställdhets principen i rädslan för att inte bli kallad rasist eller islamofob och för att fiska röster.
Detta handlar om en värderingskrock mellan sekulära värderingar bland svenskar, icke svenskar, muslimer och icke muslimer och bakåtsträvande religiösa och traditionella värderingar i första hand! De som har representerat svenska ”muslimer” hos både politiker och media har värderingar som muslimerna själva har rymt ifrån!

”Ansträng” er för ”gud”s skull för att förstå skillnaderna mellan muslimer (som min fantastiska pappa) och islamister som har en islamistisk politiskt agenda!

Jag saknar det solidariska Sverige som jag kom till 1993! Då solidaritet med de utsatta var i centrum istället för dagens tolerans för intolerans mot FN deklarationer om mänskliga rättigheter och feminism!

Sara kämpar en förtvivlad kamp inom nätverket Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF), för över 800 år gamla svenska värderingar i motsats till inhumana patriarkala värderingar som förstör livet för tiotusentals unga kvinnor i det vårt etablissemang kallar en humanitär stormakt. Sara är ofta motarbetad och negligerad av den infödda svenska feministrörelsen under Schymans ledning.

Det är mycket hög tid att sätta stopp för relativiserandet av grundläggande värderingar och att försvara den snart tusenåriga svenska kulturella traditionen att skydda våra kvinnor från våld och övergrepp. Det som nu sker hotar att helt destabilisera landet. Och om det blir så, vilka har vi då hjälpt? Vi bör även se till att räkenskapens timme kommer vid nästa val, då vi vanliga svenskar har vår chans att ställa de ansvariga till svars för sitt svek mot vårt land, vår kultur och vårt invandrade såväl som infödda folk.

Text: Lars Bern Läs mer av Lars Bern

Lars Bern (1942-), är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 1988 och Etikkollegiet. Han var tidigare VD i Svensk Metanolutveckling (Volvo), Ångpanneföreningen, Incentive och IVL Svenska Miljöinstitutet samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens miljökommitté. Han har även varit vice ordförande i Cancerfonden och ordförande i Det Naturliga Stegets Miljöinstitut. (källa. Wikipedia)


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Tack, Lars Bern, för en riktigt bra artikel!!!

  Vi måste enas om en riktig förändring när det gäller våra politikers tolerans av våldtäkter och andra brott begångna av invandrare.
  Dessutom måste vi kunna enas om att vi alla kan tala fritt om det som sker utan att brännmärkas som mörkermän/kvinnor.
  Politiska ismer av olika slag har ingenting med saken att göra!
  I ett anständigt samhäller måste vi kunna försvara upprätthållandet av våra lagar oavsett vem som bryter mot dem eftersom vi i annat fall kommer att godkänna laglöshet.
  Om vi inte kan enas om att återinföra en solidarisk moral som gör att vi står upp för varandra när våra medmänniskor drabba så har vi redan moraliskt sett fullständigt förlorat vår integritet.

 • Historia skrivs just nu. Antingen accepterar du förändringen eller så kommer inte förändringen acceptera dig. Enligt historia bor vi också i en demokrati, vilket betyder att man får rösta fram vilket typ av statsskick man vill, om det så är fascistisk, islamistiskt eller feministiskt. Om du inte tycker om den politik som förs, får du argumentera för motsatsen, men inte fördömma eller slänga ut oliktänkare.

  Men visst vore det fint om sverige vore homogent, alla tyckte lika. Men det är väl en lite väl naiv (barnslig) tanke på 2000-talet när internet, inte muslimer, öppnar människor för alla typer av åsikter.

 • Apropå förändring av samhället. Ett nytt liberalkonservativt parti, Borgerlig Framtid, har bildats. De verkar bl a vara mer intresserade av miljöfrågor än MP som verkar ha bytt ut M:et från Miljö till Migration.

  BF är bl a intresserade av att upprätthålla livsmedelsproduktion inom jordbruket och stärka familjens roll i samhället. Partiets mål är också att arbeta för stärkt säkerhet för befolkningen bl a genom minskad migration och stärkt straff för grov kriminalitet och utvisning för de som missköter sig.

  Det här partiet kan vara ett stort steg för Sverige för återupprättande av vår kultur och våra värderingar och respekt för våra lagar, vilket innebär minskad makt för EU.

  http://www.borgerligframtid.se/

  • BF förklarar:
   “Vi vill värna svensk försvarsindustri och fördjupa samarbetet med västmakterna. Men av nödvändighet måste vi även kunna exportera försvarsmateriel till länder vars demokratisyn skiljer sig från vår, dock med två bestämda förbehåll. För det första får det inte handla om vapensystem som kan vändas mot oss själva eller våra samarbetspartners [bara mot obetydliga jemeniter] För det andra får dessa system inte tillverkas eller monteras ihop på plats genom tillverkningslicenser.
   Vi måste tydligt stå upp för våra värderingar och verka för att sprida dessa. Samtidigt måste vi vara pragmatiska när det gäller att skydda vår svenska industri. Agerar Sverige för hårt ideologiskt drivet avseende exporten av försvarsmateriel, drabbas även våra stora exportföretag som är så viktiga för upprätthållandet av vårt ekonomiska välstånd.”
   [Att samarbeta med väst och stå upp för våra fascistiska värderingar mao.]

   • På köpet få vi dessutom som nu ett aktuellt och ordentligt terrorhot.. Så länge vi (Skanska & Co) byggde skyddsrum åt despoten och diktatorn Saddam Hussein hotade inget oss!? Utom skammen….

    Igår sade en högt uppsatt militär i radio att hotades eller angreps Sverige skulle NATO genast gripa in. Det är tvärt emot signalerna för drygt ett år sedan.. Då det enda vi skulle sett var ryggen.. och kliandet hjälpte.. Nu sitter vi där med en värre sits än förut..

    Då hade ingen något skäl att anfalla, hota Sverige som neutral och demokratisk makt. Nu är vi ett med demagogerna, demonerna och krigshetsarna.. Med fan i båten finns det ingen landremsa att ro sig till… Rott hem en riktig nitlott ha vi i vinstuniversums oändliga öga för öga, tand för tand..

    Krigen, de vi lurats, tutats i att delta i har gett migrationen och flyktingen en spark… medan tex Saudi och grannarna vägrar och vägrat ta emot någon enda från Syrien. http://www.sydsvenskan.se/sverige/saudiarabien-vagrar-hjalpasyriska-flyktingar/ De bedriver alltså krig mot Europas ekonomier, mot välfärden och demokratiernas grundvalar… och vi exporterar vapen och teknik till dem.. Det blir en otäck ränta..

 • Kalergiplanen innehåller en intrikat väv av olika ideologier; företagsfascism genom nyliberalism, transhumanism, teosofi m fl andra.

  I boken “Transhumanism: The History of a Dangerous Idea” kan man läsa bakgrunden till olika kulturhistoriska händelser och vart de små stegens tyranni ska leda till. Skapande av ett federalt EU är bara en början till ett världsomspännande, totalitärt, rike.

  https://books.google.se/books?id=FQSLCwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=kalergi+theosophy&source=bl&ots=IqutIPeSok&sig=r2CB8sVpLRdakjLgHb8dqBrKeaw&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwi_qMXZuarMAhUJQpoKHVmcBkUQ6AEIIjAA#v=onepage&q=kalergi%20theosophy&f=false

 • Ja det är väl som med alla filosofiska försök till samhällsbyggen, man räknar inte in de 99,9 procenten, som är den mänskliga faktorn. Perfekta samhällen, som förblir statiska och inte tål valbarhet, kan fungera så länge människorna känner sig lyckliga och fria och ingen kommer på tanken att det kan finnas bättre system om man råkar se grannen, som har det bättre. Samhällen uppbyggda på religiösa texter och utlåtanden, som är heliga lagar, men är beroende på vilka som tolkar “lagen” eller skrivit tolkningarna, kan fungera i en begränsad omfattning om man aldrig skulle se en granne med andra lagar. Vore folken i teorin Gudar, som alltid vill alla det bästa, skulle vilket system som helst fungera överallt.
  Hittills har ingen kommit på bättre lösningar än sk. demokratier. Undrar ibland om inte liknande Schweiziska folkomröstningar vore bra fortsättning av utvecklingen på större nationella frågor inom varje land.

 • Kalergi var inte ute efter att krossa Europa. Tvärtom så ville han rädda Europa från att slitas sönder av inre konflikter och ekonomiska och politiska maktkamper mellan en massa småriken.
  Europas länder var inte bara fria och självständiga. De råkade ju i krig med varandra också och Kalergi menade att andra stormakter lätt skulle kunna ta över ett sådant splittrat Europa. Därför försökte han tänka ut en metod för att ena Europa och få slut på destruktiva inre konflikter.
  “So liegt die Freiheit Europas in der Hand der Europäer.”

  Han kunde väl inte ana att han snabbt skulle stöttas och betalas av andra intressen, som ville ta över detta nya Europas ekonomi.
  Kalergi såg judarna som ett intelligent blivande, styrande herrefolk “om de bara ville släppa sitt intresse för pengar”. Kalergi fick stöd av frimurarna, men var knappast själv insatt i deras planer inom de högre graderna. Han hade sina egna idéer och man kan säga att han blev upptäckt av frimurarna, som hade andra idéer men såg honom och hans manifest som ett utmärkt verktyg för sina egna syften.
  När det sedan går snett så skyller man på honom.
  Vore det inte bättre att gå vidare bakåt och i stället undersöka frimurarna och judarna och dem, som “tog över” hans idéer? Vilka var det och hur och varför?

  Richard von Coudenhove-Kalergi var bara 20 år när kriget startade och han befann sig i centrum av händelserna i de adliga kretsarna i Österrike-Ungern. Hans pappa hade dött och hans mamma kände sig inte hemma i Europa. Sedan blev han dessutom utkastad från familjen av sin mamma!
  Kanske inte så konstigt att han blev besatt av tanken på att skapa enhet.

  Richard hade skrivit om betydelsen av att ena Europa så att det kunde bli ett maktblock, som kunde ha vänskapliga relationer med andra block. Men frimurarnas intressen handlar inte om bara Europa.
  De säger att de har nått sitt mål när det inte längre finns några olika partier på jorden, när hela mänskligheten är en enda flock med en enda herde.
  Jag tycker att denna idé liknar dem, som man finner hos muslimerna och den tidigare “kristendomen”. Man ska lägga under sig hela världen.
  Är det så att alla de tre abramistiska religionerna har samma mål: världsherravälde?
  Då är det Abraham, som är boven och inte Kalergi, som var en idealistisk filosof:

  Immer und immer wieder soll die einfache Wahrheit wiederholt werden: Ein zersplittertes Europa führt zu Krieg, Unterdrückung, Elend, ein einiges Europa zum Frieden, zur Freiheit, zum Wohlstand!

 • Wilhelm Moberg skrev i Svensk strävan: “Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Vad Sverige idag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund”.

  Vi får hoppas och tro på att nästa val kan göra skillnad. I verkligheten har vi, folket, nog ingen chans. Politiker i Sverige arbetar dessvärre inte för det svenska folket utan lyder under andra herrar för vilka Kalergiplanen utgör den absoluta dagordningen. Om Sverige ska räddas måste vi, folket, avstå från att rösta på de korrumperade riksdagspartierna och lägga våra röster på alternativa småpartier istället, vilka vill landet och befolkningen väl istället för ill- och motvilja.

  • Om att britternas arme är infiltrerad. Även tronföljaren Prins Charles är infiltrerad av sig själv och har understött radikal islam sen länge.
   Kalergi har liknande profil som andra assets för MI6 och frimureriet. Tex Al Banna som påstås ha grundat MB vid 22 års ålder. På brittisk-ockuperat teritorium. Dom är nog inte bara lurade utan är i symbios. Den sistnämnde kunde med stöd av Suez Canal Company på kort tid konkurrera ut mängder av andra muslimska organisationer och MB är Us/Uk’s verktyg för NWO enligt flera anglosaxiska författare. Tendensen att lita på britterna gör OSS till dom lurade.

 • Bra artikel Lars! Jag har varit på föredrag idag och lyssnat på två personer som jobbar med mänskliga rättigheter i Irakiska Kurdistan och som har bra kontakt med ett flertal ministrar där.
  Enligt dem skulle ca 20% av Sveriges kostnader för invandringen vara tillräckliga medel för att den kurdiska armen skulle besegra Daesh (Isis) i Kurdistan. De berättade vidare att bland de främsta befälhavarna inom Daesh hade fått sin militärträning(militärtjänst) i Sverige och andra skandinaviska länder. När jag frågade dem om de trodde att fanns ett hundratal före detta Daesh-krigare i Sverige fick jag svaret “snarare tusentals”.
  Om inte drastiska politiska åtgärder görs är jag rädd för att vi kommer se mer av taharrush gamea i Sverige inom snar framtid.

 • Med tanke på att det kriminaliserade Ukraina var sovjets vapendepå en gång så finns där tusentals gömda vapen från gamla gruvor och sådant som genom maffiagrenar nu sprider sig in i EU via Polen.
  Polen är i sig inte aktuellt med omstörtning på ett tag så där det lugnt för skydda trafiken av vapen i EU. Eftersom detta är känt i alternativmedia så kan ingen politiker påstå senare att man inget visste.
  Eller är säkerhetstjänsterna så usla?

 • “I en rapport pekas sex välmående oljeländer runt Persiska viken ut: Saudiarabien, Qatar, Förenade arabemiraten, Kuwait, Oman och Bahrain. Gemensamt för dem är att de inte tar emot en enda flykting från Syrien”.
  Flyktingarna hade bara behövt en kortare mindre dramatisk buss-tur för att komma i säkerhet. Länderna är väl även styrda med Islamska lagar? Lättare med språket, bättre klimat, närmare till anhöriga osv. Man undrar vad och varför denna enorma flykting-katastrof och samtidigt närmsta länder med stängda gränser?
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/saudiarabien-vagrar-hjalpasyriska-flyktingar/

 • OT: när jag länkar i FB till alternativmediasajter så blockas de av FB, med “varningen” att det är en virusinfekterat länk och man propsar på att köra ett reningsprogram från FB. Nu har jag kollat med flera datorer och med liveCD och olika OS och får samma meddelande. Alltså en bluff av något slag.
  Det gäller ett antal “misshagliga” sajter.

 • Innan man hyllar Jesus som en human kvinnokämpe skulle det vara bra att faktiskt läsa nya testamentet. Ja, en del av det Jesus stod för var bra, men långt ifrån allt. Eftersom jag aldrig läst koranen kan jag inte säga om Jesus var en bättre eller sämre förebild än Muhammed, men det är rätt ointressant. Jesus var långt ifrån en sådan perfekt förebild som de kristna vill få det till. Skulle nog snarare vilja säga att det är på grund av att vi lämnar kristendomen mer och mer som vi når ett mer jämställt samhälle, än att det skulle vara på grund av kristendomen som vi har ett relativt sätt jämställt samhälle.

 • Fristaden för förföljda, förtryckta, flyktingar är slut. Förtryckarna har vunnit eftersom SD-enögd retorik fått råda och det har inget annat betytt att de förföljda, förtryckta, flyktingar blev målade som förtryckare och villebråd här också.. Streckgubbar gick ju utmärkt att förtrolla en blodtörstig opinion med.. Inte hade väl Vilks en aning om att det var Brittiska SAS-styrkor som apterade flest vägbomber because one ran out of terroroptions & terrorexcuses…..

  Få partier har odlat masspsykosen som hotbild.. Unden ytan, under burkan, inunder flyktingens skinn, under förföljdas… Miss- och mass-tänksamheten gro, så draksåddens frö..

  Man ska ju grundligen betänka det faktum att Sverige var en fristad och ett hot mot förtrycket i andra länder eftersom här kunde människor utöva sin religion så som de lärt sig under fredliga villkor, allas lika värde. Så folk som flydde förtryckets vrångbilder av sin religion fick alltså hjälp av rasismen i Sverige att göra alla dessa människor otrygga även här.. Av dem som inte liknar andra..Sveriges osäkraste hanar och honor laddades för ett “omänskligt krig” andra ville ha… av politiker som slaktade förnuft och utsåg syndabockar åt knappitalet..

  För få krafter kan bedriva enögt fördömande som just rasismen.. I det “mörkret blev alla katter grå”. Den fredlige blev islamist under guilt by association.. Flyktingen blev en gömd terrorist. Den krigsskadade torterade blev bidragstjuv.. Bygger man sitt politiska engagemang på sina personliga besvikelser kan vem som helst ta över “revolutionen”.. Ingen blind av besvikelser och hat ser ju ändå vart det bär..

  Lantzkampen kom med den slutgiltiga klämmen. “Löfven vänder Kaplan efter vinden”.

  De som röstade in oss i EU ska bära ansvar, de inledde förstörelsen och gav vinstinriktad sossepolitik och allianspartierna all luft under vingarna de behövde.. att utföra våld på ekonomin och på människorna..

  Om man lyckats förstöra ekonomi och välfärd i alla andra eu-länder kan man ju inte misslyckas här.. Att få begrava solidariteten har väl länge varit ett mål… Sedan Palme mördades..

  SD har gjort tiggarmössan så trång att den svårligen går att få av när den väl satts på plats..

 • @Julius

  “Det finns inget allternativt parti idag som skulle leda landet ut ur detta sjuka stilstånd.”

  Så länge det finns vilja så finns det ALLTID hopp.. Demokrati är en konstant kamp som aldrig tar slut, för om vi slutar att bry oss så axlar andra krafter den rollen. Om du inte orkar för tillfället så finns det turligt nog andra som är villiga att göra det 🙂

  Småpartierna kanske kan komma att växa efter nästa val, när man väl insett att alla mittenpartier kör ungefär samma agenda. Försök ha tålamod och tänkta långsiktigt precis som folkstyrets fiender gör. Håll diskussionen levande, för det är ju den viktigaste komponenten i den demokratiska processen.

 • Vi bör även se till att räkenskapens timme kommer vid nästa val, då vi vanliga svenskar har vår chans att ställa de ansvariga till svars för sitt svek mot vårt land, vår kultur och vårt invandrade såväl som infödda folk – Vad menar du ? Hur ska man ställa politiker till svars vid nästa val ? Det spelar ingen roll om vi röstar höger eller vänster bägge sidor är lika kålsypare och fortsätter sälja ut vårt land och nedmonterar välfärden,förstör folkrörelserna m.m.. Rösta på SD är ingen lösning.Det finns inget allternativt parti idag som skulle leda landet ut ur detta sjuka stilstånd.

 • Det tycks vara så att fenomenet avståndstagande mot den egna kulturen, har förankring bland unga välsituerade av den sort som förr skulle ha haft sk traditionella borgerliga värderingar.
  Det hänger förstås samman med att denna generations verklighetsuppfattning delvis styrs från de rika via deras medieorganisationer som försöker driva in allmänheten i NWO.
  Men likväl känns det ovant för mig att det funkar så. Förr var borgerliga värderingar ngt helt annat.
  Dom var väl lika inskränkta förr men det kanske inte var lika farligt som det nuvarande experimentet.
  I det glesbefolkade Norden var det nog mindre gängkultur jmf med dom som kommer hit.
  Det gör nordbor mindre förberedda på att freda sig organiserat. Och den kristna toleransen är ytterligare en faktor som minskar motståndsviljan. Kristnandet lär fö ha skett med stark övertalning med hot om avrättning i en del fall. Stormän lär ha sett fördelar med möjligheten att kontrollera befolkningen med kristendomen jmf med de mer individualistiska sedvänjor som var förhärskande innan. Avsaknad av individualism underlättar programmeringen.
  Och när populister försöker uppamma till motstånd möts dom av etablissemangets vrede och fördömanden.
  Vad hade förkristna nordbor gjort mot främlingar som våldtog deras kvinnor?

 • Det du skriver är tänkvärt, som vanligt, Lars Bern. Jag finner det skrämmande att läsa om utvecklingen i Sverige och inte minst den oerhörda naivism som politiker och myndigheter visar – i sättet att (icke) handskas med situationen.

  Ja, del i att det gått så snett i det svenska samhället beror på respektlösheten för traditioner – bland annat också för människor som är troende (oavsett religion). Detta har pågått en längre tid (..i årtionden).

  Samtidigt har vetenskap blivit ‘religion’, vilket verkligen inte gjort saken bättre – tvärtom. Det har blivit så att bara de som använder celler (..ett fåtal verkar det som ibland) i den vänstra hjärnhalvan har berättigande till åsikter. Ve dem som använder kroppens alla hjärnceller, inkluderande de som (bevisligen!) finns i hjärtat!

  Nä, för 17, att tänka själv och sedan ha åsikter är helt förkastligt – det är bara de som forskar och utför studier som har ‘rätt till sanningen’ – det som inte går att bevisa medelst dubbelblindstudier finns helt enkelt inte!

  Samhället i Sverige har blivit kyligt – ett samhälle där myndigheter stjälper, snarare än hjälper, den som är behövande ..vare sig man är barn, ung, gammal, sjuk eller flykting.

  Visst finns det massor av underbara människor bland vanligt folk s a s, men om inte de styrande i samhället tar sig i kragen snart kommer det att ta en ände med förskräckelse.

  Ibland blir jag helt betryckt av hur mitt hemland har förändrats. Måtte en positiv förändring fortfarande vara möjlig…

 • Det kommer barbarer som kallar sin kriminalitet för “religion” och politiker fattar inte hur man ska förhålla sig till en sådan “religion” om man samtidigt ska ha “religionsfrihet”.
  De kanske skulle sätta sig ner och diskutera saken med några lingvister, teologer, psykologer och idéhistoriker. Man kan inte ha lagstadgad “religionsfrihet” med mindre än att man har definierat ordet ordentligt så att man vet vad det betyder och också vad det ska innebära i praktiken. (“Hoppsan! Tänkte inte på det!”)
  Om immigranters religion påbjuder att landets alla kvinnor ska vara draperade i svart tyg (för att gud har sagt det) så blir det ju en “religionsstrid” i alla fall om vi vägrar. Det är inte ens lämpligt att de själva är maskerade i offentlig miljö.
  Man kan inte bara sopa problemet under mattan och låtsas att det inte finns och tro på någon påhittad saga om att en massa vilda krigare plötsligt ska gilla att lära sig svenska och “bli som vi”. Varför skulle det det? Islamisterna gillar ju inte européernas livsstil, åsikter och klädsel. De har för avsikt att bli så många att de kan ändra på våra vanor.

  Ska man i religionsfrihetens namn acceptera och stödja en “religion” som inte accepterar religionsfrihet???

  Att hjälpa kvinnor och småbarn, som verkligen flyr från krig på riktigt är en annan sak. Men de är en liten minoritet av invandrarna. De flesta ser ut att vara unga, starka, friska, ensamma män med bra kläder och smartphone, som betalat stora pengar till “smugglarna”, som också kan ha försett dem med propaganda (om Sverige) som inte stämmer. Som resebyråreklam.

  Hur kommer det sig att de inte blir utvisade när de skapar no-go-zoner och kastar sten på polis, brandkår och ambulanser???

 • >Sverige destabiliseras och vi tar ett 800 år stort steg tillbaka i tiden.<

  Haha
  Tackar, behövde ett gott skratt.
  Skrattar gör även: Rothschild, Rockefeller, Bilderberg gruppen m.m.
  Fast tänka utanför de svenska gränserna går väl inte för sig!?
  Tror ni verkligen att vi skulle ha de så mycket bättre om vi stängde gränserna?
  Ingen gladio, ingen Monsanto, inga terrorister, inga våldtäkter eller mord?
  Dom som verkligen styr denna värld skulle väl inte bara ge upp för att vi stängde gränserna. VAKNA.
  Dessutom, Sverige är eller aldrig har varit en utopi.

 • Att man tar stöd för såna handlimgar i religiösa texter är väl nytt? Grova brottslingar har alltid gjort det men de anser sig heller inte skenheligt oskyldiga eller att en helig text kan befria dem från allt ansvar.

 • Angående – taharrush gamea.

  Att våldta eller sticka med knivar är ingen “kulturell krock”, det landar i grov kriminalitet. Sådana handlingar och dess påföljer har varit av allmän kännedom i dom flesta kulturer sedan medeltiden.

  “Capital punishment is legal in Syria. Current laws allow the death penalty for treason, murder, political acts such as bearing arms against Syria in the ranks of the enemy, desertion of the armed forces to the enemy and acts of incitement under martial law or in wartime, violent robbery, rape, membership of the Muslim Brotherhood and drug trafficking.”

 • men tror ni det hjälper att ni bara skriver av er frustrationen på denna sajt?
  I så fall bör ni nog tänka om.

 • Bra inlägg, men jag skulle vilja påtala en del felaktigheter; Den religion vi idag kallar islam, är den mångudskult som förekommit i syrien, Babylonien och arabien, med mångudens namn ; Baal, hubaal, och SIn. Muhammed var ingen profet, för han profeterade inte, han skrev heller inte koranen. Hans far var överstepräst i mångudskulten, liksom hans farbror som också var präst där. Muhammed såg koranen där. Den fanns säkert i Syrien och Babylonien också. Koranen var på den tiden skriven på arameeiska, det språk som talades från marocko till arabien. ( samma språk som jesus talade) Muhammed sade till sin far som hette Abd-ALLAH: – Jag vill göra om mångudskulten till en falsk religion som man kan erövra världen med”. Hans far vägrade gå med på detta. Men muhammed tvingade igenom sin vilja ändå. Muhammed blandade därför in katolsk Mariakult i detta, genom tillbedjan av Mirjam Moses äldsta dotter, som Muhammed hittade på att hon var Jesu moder(!) , vidare hittade han på att abraham var grundaren av mångudskulten och att Abraham byggt Mecca och kaban ( 1000 år efter sin död !) .Muhammed tog bort de 360 undergudarna som stod utplacerade runt mångudens tempel, Kaban Kaban byggd år 300 före kristus var mångudskultens tempel, och naturligtvis kan inte abraham haft något att göra med detta. Abraham var ju mosaiskt troende. Genom att ta bort dessa undergudar, så gjorde Muhammed mångudskulten mer lik den mosaiska tron, även om innehållet var det samma: gå sju varv runt kaban motsols ( som månen), kyssa månstenen, kasta sten på stendemonerna, springa mellan kullarna, och symbolen för månguden månskäran och stjärnan behölls. Mångudens “titel” Al-Illah behölls ” Överguden”, med tiden blev det Allah. Den ursprungliga koranen som muhammed inte skrivit om och gjort tillägg i har återfunnits. Den finns i en version på birginghams museum skriven på gammelarabiska, men det syns att skrivsättet bygger på ursprungligen arameiska ord.. Islams påhitt att islam är en abrahamitisk religion är mycket grundligt motbevisad, och När Salman Rushdie tog upp Muhammeds samtal med sin far om skapandet av en falsk religion, de sk “satansverserna”, ur Sahih Buchari så bevisades även islams ursprung. Arabiskan är quarish stammens dialekt, som muhammed kom från.

 • Jag vill i sammanhanget påminna om fenomenet taharrush gamea, som vi sett i Europa sedan flyktingvågen kom. Innan det var fenomenet okänt, vad jag förstår.

  Jag är väl medveten om att flyktingströmmen består av verkligen behövande, män kvinnor och barn och de tycker jag man ska försöka hjälpa – men – problemet är de kriminella som inte tycks respektera den kultur vi har här och dessutom försöker applicera sin egen utan vidare hänsyn. När taharrush tllämpas måste vi säga stopp, eller hur?

 • Jätteintressant artikel. Man får en annan vinkel på problemet kring dessa “religioner”, jag har själv haft liknande tankar, men här är dom oerhört välformulerade. Vore absolut ett jättekliv i rätt riktning om vi en gång för alla kunde se på dessa “religioner” med en annan syn, liknande den vi har när det gäller politisk extremism, precis som författaren skriver i artikeln.

 • Bra betraktat tycker jag. Toleransen mot intolerans är skrämmande släpphänt. Så länge vi vägrar problematisera det och ev. källor kommer vi aldrig att bli fria från det. Om religionen är källan, så skall det klargöras att det inte är lagligt att tillämpa de reglerna. Kristofobin har pågått i Sverige och världen i minst 70 år utan att någon människorättsaktivist ansett att de måste försvara de Kristna, tvärtom kan jag påstå. Jag har svårt se logiken att man försvarar islamska texter, även när den är rättsvidrig, apart och anses inte få ifrågasättas, oavsett tolkning.

 • Det är hög tid att undersöka hur pengarna som slösas på religiösa samfund och kyrkor används till.
  Har man religionsfrihet skall inte skattebetalarna behöva bekosta olika religiösas fritid.

  Alla är fria att tro vad de vill men det skall inte samhället betala för i form av bidrag eller friskolor som bedriver religiös undervisning som skapar subkulturer.

  Att medvetet skapa utanförskap och konflikter mellan olika grupper är inte politikernas sak. Det kan i förlängningen leda till religionskrig. Låt alla barn får ta del av landets lagar och värderingar och slippa hjärntvättas med medeltidens syn på kvinnor och familj. Allt annat är diskriminering. Alla barn skall har samma värde.
  Även barn med föräldrar som tvingat fly hit pga av bla.religionskrig skall omfattas av svenska lagar.

 • Uppskattar när Lars Bern tar ett steg bakåt och betraktar samhället med sansad blick, med klokhet och perspektiv. Jag kanske inte håller med honom i alla detaljer, men yttrandefriheten är viktig för demokratin.

 • Nu utövades ju “hedersvåldet” långt innan begreppet flykting blev kopplat till en kris. Dessutom kan vi inte koppla hedersvåld till religion utan det är förtryck. Förtryck som “vi” med militära medel stöder i Saudi till exempel. Dessutom är det västvärldens krig de flesta flyr ifrån så att ge sig på flyktingarna i den ekonomi euron och eu har förstört verkar inte särskilt smart..

  Dessförinnan gjorde SD alla tankeprocesser korta genom att tillföra rasfaktorn, islamistfaktorn och religionsfaktorn som ett argument ingen får ifrågasätta, som inte vill ha sina inhemska fiskar varma. Fascism har alltid haft vänstern, solidariteten och klasskampen som hatobjekt.. Fanns inte kapitalets girighet skulle fascismen inget ha att göra, förakta eller hata.

  Genom vad som i många skandaler kunnat skönjas skarpa konturer av så är det just dessa som verkar ha närmast till de krafter som lyfter första stenen… Det är ju märkligt att det ingen religion behövs för att förkasta allt vad demokratin, yttrandefrihet har odlat i årtionden i detta land. Att bereda plats för godtycket går alltså utmärkt med den retorik som nu kännetecknar SD sedan dess start.. Signalerna har gått fram och gemene individ tar saken, lagen i sina egna händer..

  Den som förkovrar sig i religion inser ju snart att alla som vill genomgår en transformation från våld till något helt annat. Det gör förresten religion med även i andra sammanhang. De som tar till våld i religionens namn har inget förstått och de makter som använder religion för att starta krig, motsättningar har en agenda att stärka, öka eller underhålla förtryck och orättvisor..

  Så har ju SD själva stött det parti och alliansen som gått hårdast åt just välfärd, trygghetslagar och arbetsrätt.. Som ett värdekonservativt parti kan de tydligen inte göra annat än följa minsta gemensamma nämnaren.. Lura sin egen “klass” har ju liknande sammanslutningar gjort förut med samma agenda och samma mål..

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *