USA sprider myten om ”rysk aggression” för att motivera ökade anslag till militära utgifter

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 8 april 2016
- NewsVoice redaktion

Aleksandr Grushko - Foto: NATO,   pressbildDet ryska sändebudet till NATO menar att USA sprider en myt om rysk aggression för att EU ska öka de militära utgifterna och samtidigt gjuta nytt liv i NATO.

Text: K. Reporter | Bild: Aleksandr Grushko – Foto: NATO, pressbild

“USA och deras representanter har upprepat påstått att Ryssland utgör ett hot mot USA, många har även sagt att det utgjorde ett hot mot USA:s existens, men den underliggande orsaken är uppenbar”, sa Rysslands sändebud till NATO, Aleksandr Grushko.

Enbart det senaste året har Pentagons försvarsbudgetökat med 2,4 miljarder dollar och man hoppas nu få kongressens godkännande för en försvarsbudget om 583 miljarder US-dollar. För att motivera utgiftsökningarna har Pentagon skyllt på Rysslans ”aggression” terrorismen och annat. Det påstås även att Ryssland utgör ett ”strategiskt hot”.

Förra veckan meddelade Pentagon att man förstärker USA:s militära närvaro i Europa med flera armébrigader för att möta “det aggressiva Ryssland”, men enligt Gruschko har USA inte som syfte att försvara sina NATO-allierade i Europa. Motivet är i stället att stärka USA:s ledande position i Europa:

“The main reason is, above all, the desire to strengthen US leadership in Europe, to strengthen the US position, and unfortunately, apparently, the United States chose the tools to strengthen these positions bloating myths about the Russian threat”.

Han tror samtidigt att många inte köper påståendet om det ryska militära hotet. Samtidigt lär historien oss att NATO inte kan existera utan en stor yttre fiende och att väst utnyttjade Ukrainakrisen för att stärka NATO:

ArcanumSkolan 2024

“Many countries, primarily located on the southern periphery, of course, are more concerned not about some imaginary Russian threat, but about problems that we see in real life. They are under a wave of migration, they are experiencing terrorist pressure. “Unfortunately, history teaches that NATO cannot exist without the big enemy.”

Grushko hoppas att man kommer att inse att samarbete är en bättre väg att gå för att möta gemensamma svårigheter än att investera pengar och resurser i kampen mot en myt.

Text: K. Reporter

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq