Över 150 amerikanska militära veteraner vittnar om “exotiskt intresse” för kärnvapen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 maj 2016
- Torbjörn Sassersson

Rekryteringsprocessen av militär personal som övervakar och kontrollerar kärnvapen är rigorös. Det får inte förekomma att de anställda har psykiska problem. Ingen får tro på tomtar, troll eller flygande tefat. Ändå har över 100 “kärnvapenmilitärer” i USA rapporterat att de sett oidentifierade objekt hovra över missilbaser och vissa av dem uppger att kärnvapnen stängts av.

Robert Hastings som är forskare och producent intervjuades av George Knapp på den populära amerikanska radiokanalen Coast To Coast AM i slutet av april 2016. Han berättar att filmen är kulmen på flera decennier av forskning på ämnet “[UAP:s] and nukes”. Fenomenet är känt från flera länder som har kärnvapen, inkluderat Ryssland, säger Hastings.

Militär personal vittnar framför kameran om oförklarliga fenomen, om objekt som hovrar ovanför kärnvapensilos och hangarer med kärnvapen. Dessa objekt tycks stänga av kärnvapen eller till och med tillfälligt starta avfyrningssekvenser för att omedelbart därefter stänga av en påbörjad avfyrning. Vissa objekt som är tiotals meter i diameter och oftast diskusformade har setts bestråla silos och lagerlokaler med laserliknande strålar, som om vapnen skannades, uppger vittnen.

“More than 150 U.S. Air Force veterans have gone on-the-record about [UAP:s] hovering over, shutting down—or even temporarily activating—nuclear missiles, as well as directing laser-like beams down into nukes storage depots. These nearly unbelievable incidents have occurred hundreds of times during the Cold War era and beyond, according to the ex-military witnesses.”

Robert Hastings säger att aktiviteterna stressar militären enormt mycket och att de inte har kontrollen. Han menar att detta är den huvudsakliga orsaken till att UAP-fenomenet hållits hemligt sedan andra världskriget då kärnvapnen först skapades och började användas av människan.

UFO-and-nukes-2016

Clas Svahn på Dagens Nyheter skrev 2009 om Robert Hastings forskning:

“Hastings och andra [UAP]undersökares arbete visar att det amerikanska försvaret och underrättelsetjänsten har tagit rapporter om [UAP] på allvar. Trots det har man inte kunnat kommunicera detta allvar ned till de många militärpoliser och servicepersonal som Hastings talat med. Allt för många av dem har nämligen valt att inte rapportera sina observationer till sina överordnande, ett systemfel som också jag har kunnat se i det svenska försvaret.” / DN (2009), ”[UAP:s] stängde av missiler”

Dokumentären “[UAPs] and Nukes: The Secret Link Revealed” finns att se på Vimeo.

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq