25 miljonerdollarsstudie indikerar att mobiler kan ge hjärncancer

publicerad 27 maj 2016
- av Mona Nilsson

smartphone.crestock

National Toxicology Program (NTP) inom den amerikanska regeringen väntas inom kort  informera allmänheten om att mobilstrålning kan orsaka cancer. Bakgrunden är att en mycket stor statligt finansierad djurstudie, som kostat 25 miljoner dollar, visat att mobilstrålning orsakat ökad förekomst av aggressiv hjärntumör (gliom) bland de exponerade djuren. Det avslöjar Microwave News.

Text: Mona Nilsson, ordf. Strålskyddsstiftelsen | Foto: Crestock.com

Microwave News har fått uppgifter från personer inom NTP om att diskussioner pågår om hur man ska informera allmänheten om resultaten, som fortfarande inte offentliggjorts. Chefer inom NTP menar att resultaten måste släppas så fort som möjligt eftersom i stort sett hela befolkningen är exponerad och därmed kan vara utsatta för förhöjda risker.

Förhöjd förekomst av aggressiv hjärntumör

Enligt källor till Microwave News observerades en förhöjd förekomst av aggressiv hjärntumör (gliom) och malign hjärtcancer (schwannom) bland råttorna som långtidsexponerades för mobilstrålning under två år.

År 2011 klassade IARC mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B år 2011, främst mot bakgrund av mobilanvändarundersökningarna. Sedan dess har ny forskning bekräftat att mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör och tumör på hörselnerven. Dessutom har ny forskning på celler och djurförsök bekräftat att strålningen kan orsaka cancer.

Ron Melnick som var med och planerade NTP-undersökningen säger till Microwave News att man efter omfattande granskningar har nått konsensus om att undersökningen visar en cancereffekt. Det finns en stor oro för folkhälsan eftersom resultaten överensstämmer med de cancerformer tidigare observerats i undersökningar av människor som använt mobiltelefoner.

Cancerläkaren Lennart Hardells studier bekräftas

Den svenske cancerläkaren Lennart Hardell vid Örebro Universitetssjukhus var en av de 30 internationella experter som för IARC:s räkning utvärderade cancerriskerna med mobilstrålning år 2011, då den klassades som ”möjligen cancerframkallande” Grupp 2B. Hardells resultat tillhörde de som vägde tungt i bedömningen. Hans resultat var också avgörande då Italiens högsta domstol år 2012 i en prejudicerande dom konstaterade att en mans hjärntumör orsakats av intensiv mobilanvändning.

Lennart Hardell säger att de amerikanska resultaten bekräftar det hans grupp återkommande visat:

Lennart Hardell“Vi har upprepade gånger under mer än ett decennium visat att radiofrekvent (RF) strålning från trådlösa telefoner ökar risken för hjärntumör (gliom) och tumör på hörselnerven (vestibular schwannoma). År 2013 konstaterade vi mot bakgrund av redan då  tillgänglig forskning att RF-strålning är cancerframkallande och bör uppgraderas till Grupp 1, cancerframkallande för människa, av det internationella cancerorganet IARC vid WHO. Trots allt detta har inget gjorts för att varna och informera allmänheten om riskerna.”

Läs mer på Strålskyddsstiftelsen

Text: Mona Nilsson, ordf. Strålskyddsstiftelsen

Källa: Microwave News


Så här kan du stötta Newsvoice

 • @Bo, absolut, oljud förorenar vår miljö och skadar vår hörselapparat.
  Men jag ställer det mot påståendet att radiovågor ger upphov till cellförändringar och tumörer. Visst det låter rimligt och statens myndighet har utlyst 2,5 cm rekommendationen, men ljud vågor som kommer från en källa nästan inne i örat kan den ställa till med cellförändringar och tumörer? Visserligen upplevs ljudvågor mer analoga än de mystiska vågorna i elektromagnetiska sammanhang men är rädslan mot de senare beroende av deras myt och negligerandet av ljudvågor som orsak till det ökande antalet tumörsjukdomar i det aktuella området lät att göra eftersom vi upplever ljudvågorna som så verkliga?

 • @Per Larsen.
  Behärskar inte det ämnet fullt ut. Välbekant är dock att skador sker i vår hörsel när ljudnivåerna blir för intensiva! Troligen kan fler sorter av våra sinnesceller bli drabbade av skilda medier … vilket nog även Du torde veta.

  Med vänlig hälsning

 • @Bo Sonnsjö med flera, vi har brukat hörlurar kopplade till musikenheter som Valkman och senare mobiltelefoner som streamar musik. Dessa hörtelefoner är analoga men de är mycket vanligare än “trådlös teknik”. Varför tror ingen att dessa små rytmiska analoga luftpuffar kan skada cellernas tillväxt och vara rent av vara cancerogen? Är det osynlighetens strålglans det som bär faran? Den tusenfalt vanligare luftpuffen, högtalarljud, är den inte skadlig?

 • @per larsen

  Tack för Din hälsning!
  Jag har under 40 års tid arbetat som läkare inom olika medicinska områden! Blodcirkulationens betydelse för sjukdomar i öga och hjärna var ett intresse. Ämnet “övervikten” i vårt samhälle ett annat. När det visade sig att patienter med statiner blev sämre och fick fler besvär från olika delar av kroppen, samtidigt som de vilka gick in för att äta LCHF-kost blev allt bättre i sin diabetes, blev av med kärlkramp och mycket annat – blev det ganska lätt att förstå vilken kost man åt var högst betydelsefull, samt att läkemedelsindustrin inte bara producerade botande läkemedel, utan t o m orsakade rena hälsoproblem.
  Möss och råttor hade instinktivt bättre begrepp om vad de behövde för att kunna förse det egna släktet med något – den ytterst välbegåvade “homo sapiens” missat!

  Vart man än rör sig runtom på vårt klot tycks fetmaepidemin tillta alltmer – precis som Du själv tar upp i Ditt debattinlägg …

  Indoktrinering att vi “homo sapiens vet bäst” sker via den reklam, som skall ge allt större inkomster åt industri, banker och finanssystem” … – Pengarna styr där, liksom på alla andra områden…

  Tack för Dina synnerligen kloka synpunkter i Ditt debattinlägg från den 29 maj i år! – Inte minst om att folk pressar mobiltelefonen mot det egna örat – med starkare effekt mot de celler, som nog helst inte borde få all den strålning som har så skadlig inverkan på de komplicerade systemen som just skyddas av skallbenet!
  Enligt uppgift ökar antalet elakartade tumörer i just det området – ett tecken på att strålning nog har sido-effekter, som “homo sapiens” (den mest begåvade djurarten) inte ens vill höra talas om!

  Med vänlig hälsning

 • Nja du Larsen, om folk blev medvetna om/rädda för (beroende på hur man ser på kontroversen) mobilstrålningens faror, skulle det leda till minskad mobilanvändning, speciellt bland barn (som är en målgrupp för mjukvaruindustrin kring smartphones). Möjligen kunde nån uppstickare lyckas bryta igenom med “lågstrålande” telefoner, men det skulle potentiellt leda till stora förändringar inom teleindustrin.

 • Bo Sonnsjö; jag står bilindustrin nära om du vill veta, jag är kundmottagare på en bilverkstad 🙂
  Att påstå att mobiltelefonindustrin skulle vara rädda för att dagens mobiler är farliga är helt fel, de skulle vara glada över ny lagstiftning i ärendet och gärna tillverka och sälja 7,5 miljard nya mobiltelefoner. Om eller när du läser den “nyheten” att nya forskningsrön har givit att alla mobiltelefoner måste tillverkas efter en ny och säkrare standard så skall du fundera en gång till på vad som har hänt.
  Du skriver att inkomsterna minskar om folk upphör att “njuta av” dem. Det är känd att möss som har en restriktiv diet lever både längre, är piggare och friskare än de som inte har diet, detta är erkänt kunskap, men vi har en fetmaepidemi i världen fler dör av övervikt än undernäring. Det finns ingen insikt!
  Slutligen kan jag med stor bestämdhet påstå att jag aldrig har sett någon som INTE tryckt mobiltelefonen mot örat, helt i strid med Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer, åter igen det finns ingen som bryr sig.

 • @Per Larsen.
  Den outgrundliga anledning Du efterfrågar – har med att det finns likartade strukturer hos både rättor, möss och homo sapiens som reagerar på olika former av strålning.

  Detta kunde en amerikansk professor berätta om på ett föredrag, som Stockholma Universitet på alla sätt ville förhindra. Vilka som inte ville att den kunskapen skulle få förmedlas framgick nog med helt tydlig klarhet! – Hans föredrag tvingades att bli förflyttat till andra lokaler – men hade nog varit mycket nyttiga för även svenska studenter …

  Den debatten blev rätt högljutt “demoniserad” av personer som står “den strålande industrin nära”.

  Allt eftersom framkommer bevis för att allt fler ämnen orsakar cancer på olika sätt och vis – något som olika verksamheter naturligtvis inte vill att folk skall få kännedom om!

  Sanningen är inte alltid välkommen – eftersom den kan minska inkomster för dem vilka producerar ämnen – vilka ingen från början ville/kunde inse att de kunde ställa till med skador av skilda slag!

  Att liknande problemställningar orsakar att inkomsterna minskar för producenterna leder helt klart till att inkomsterna minskar när folk upphör att “njuta av” dem!

  Det är nog inte bara p g a “rykten om EN studie” som han och allt fler uttalar sig! När en studie råkar väcka intresse, finns allt fler som finner likartade samband i andra ämnesområden! Lennart Hardell är nog inte den ende som väcker folk till insikt om att det finns många risker att leva i vår värld där en ökande mängd kemikalier och typer av strålande produkter kommer ut på marknaden!

 • Per Larsen: Du har skygglappar och verkar inte kunna läsa och ens begripa det ämne du så tvärsäkert uttalar dig om eller ens ta in vad som redan framkommit i artikeln och i denna diskussion. Resultaten är ju nu offentliggjorda vilket tydligt framgår av Strålskyddsstiftelsens artikel på http://www.stralskyddsstiftelsen.se. Microwvave News hade fått förhandsinformation av personer som redan granskat resultaten. Chris Portier vid NTP säger att resultaten visar klart samband mellan mobilstrålning och cancer. Denna stora och mycket noggranna undersökning är nu hot topic i amerikansk press.
  Du sprider negativa rykten och argumenterar enligt riktlinjerna för ett industritroll/Voffare. Det är i själva verket mycket bra att vi har oberoende framstående cancerläkare och forskare som tidigt observerar att kemikalier, bekämpningsmedel och ny teknik kan orsaka allvarliga cancersjukdomar. Vi borde vara djupt tacksamma mot Lennart Hardell och hans arbete för människors bästa. Hardell har fått Cancer- och Allergifondens stora pris för sitt arbete. Han är känd över hela världen och hans forskning på området är ansedd som världsledande, Jag föreslår att du vänder dig till Vof forum med ditt skitprat där du verkar ha hämtat inspiration.

 • Av någon outgrundlig anledning är det högst legitimt att plåga råttor, särskilt i vetenskapens tjänst.
  I sökandet efter sanningen spärrar man in råttan i ett litet utrymme och bestrålar den 9 timmar om dygnet för att simulera vad en människa med mycket hög användning av mobiltelefonen utsätts för.
  Råttan mår inte bra av denna behandling!
  Efter att ha investerat 25 miljon dollar i råttplågning hoppas de flesta på någon sorts utdelning, myndigheten och politikerna skall försvara det dyrbara djurplågeriet, institutionen och forskarna skall bevisa sina vetenskapliga kompetens och framgångar.
  Det kommer att bli spännande läsning, tror inte att denna svindyra djurstudie leder till något.
  Mona Nilsen påstår att jag sprider rykten när jag hänvisar direkt till hennes egen text. Vad betyder ” väntas inom kort”? Microwave News har fått någon obekräftat förhandsinformation som Mona Nilsen vidarebefordra som en given sanning. Om man upprepar en lögn tillräckligt många gånger blir det en sanning tycks vara den bakomliggande tanken.
  Lennart Hardell är en kompetent forskare, det har jag inte förnekat, men han är fortfarande svensk mästare i cancerlarm. Det är på rykten om en studie, han uttalar sig om.

 • Fd chefen för NTP Chris Portier säger att denna mycket noggranna och stora undersökning visar klart samband mellan cancer och mobilstrålning: “Portier said that this is not just an associated finding—but that the relationship between radiation exposure and cancer is clear. “I would call it a causative study, absolutely. They controlled everything in the study. It’s [the cancer] because of the exposure.” Källa Scientific American länk ovan.

 • Per Larsson: Jag vet inte varför du sprider rykten och smutskastning här på denna sida samt skäller likt en Voffare utan grund?

  Microwave News är en av de mest trovärdiga och noggranna källorna i denna fråga, som arbetat med att rapportera om forskning sedan snart 40 år. Lennart Hardell är en internationellt ansedd forskare som var först med att rapportera om att dioxin orsakar cancer vilket sedemera kom att erkännas cancerogent för människa. Hardell var också en av de första att rapportera om glyfosatets cancerogena effekter (nu klassat som Grupp 2B troligen cancerogen för människa av IARC). Att Lennart Hardell har smustkastats i Sverige, beror på att han varit först med att presentera obekväma resultat för den inflytelserika telekomindustrin: att mobiltelefoner orsakar hjärntumör.
  Sluta sprida rykten och skit, Per Larsson!

 • Det finns ingen substans över huvud taget i detta inlägg. Att hänvisa till en teknikparanoid källa, Microwave News, med syfte att sprida ett rykte om ett snart erkännande från amerikanska staten (NTP) av verklighetsfrånvända idéer om mobil- och annan trådlös utrustning.
  “Lennart Hardell säger att de amerikanska resultaten bekräftar det hans grupp återkommande visat:” vilka är de amerikanska resultaten? Svenska mästaren i cancerlarm, Lennart Hardell, får inte någon trovärdighet i detta sammanhang eftersom hans uttalande baseras på rykten.
  Opinionsbildning måste grundas på bred och erkänt kunskap, ryktesspridning är och förblir ett falsarium.

 • Låt mig påminna om att mobiltelefonin har redan skördat många hjärntumöroffer. I den gångna helgen dog en ung affärsman av just gliom som uppträdde där han brukade använda mobilen upp till 6 timmar om dagen. Han var själv övertygad om att mobilen var orsaken och ville varna andra – därför gick han ut i pressen. Han var särskilt oroad över alla barn som i dag använder mobiltelefon. http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/health-executive-dies-lemon-sized-8011692

 • Precis som med vacciner och chemtrails. Vill du bli rökt? Strunta då i att själv ta reda på sanningen och vänta på att “forskarna” ska bekräfta det uppenbara. När det sker är du redan död och begraven.

 • Undras just med vilka motiveringar 25 miljonerdollarsstudien National Toxicology Program (NTP), vilken indikerar att mobiler kan ge hjärncancer, kommer att dras tillbaka? Den mäktiga industrin som tjänar storkovan på mobiler och all annan elektronik kommer nog skrämma t o m USAs regering att framföra att den där studien innehöll sådana fel och brister att den inte dög att få bli publicerad!

  Skulle motsvarande studier gällande vacciner eller giftproducenter som Monsanto och Bayer dyka upp senare – blir säkert även de annullerade med hjälp av några krystade bortförklaringar!

  TTIP blir kanske ett problem, sedan man lyckats få den EUaccepterad????

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *