Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

25 miljonerdollarsstudie indikerar att mobiler kan ge hjärncancer

publicerad 27 maj 2016
- Mona Nilsson

smartphone.crestock

National Toxicology Program (NTP) inom den amerikanska regeringen väntas inom kort  informera allmänheten om att mobilstrålning kan orsaka cancer. Bakgrunden är att en mycket stor statligt finansierad djurstudie, som kostat 25 miljoner dollar, visat att mobilstrålning orsakat ökad förekomst av aggressiv hjärntumör (gliom) bland de exponerade djuren. Det avslöjar Microwave News.

Text: Mona Nilsson, ordf. Strålskyddsstiftelsen | Foto: Crestock.com

Microwave News har fått uppgifter från personer inom NTP om att diskussioner pågår om hur man ska informera allmänheten om resultaten, som fortfarande inte offentliggjorts. Chefer inom NTP menar att resultaten måste släppas så fort som möjligt eftersom i stort sett hela befolkningen är exponerad och därmed kan vara utsatta för förhöjda risker.

Förhöjd förekomst av aggressiv hjärntumör

Enligt källor till Microwave News observerades en förhöjd förekomst av aggressiv hjärntumör (gliom) och malign hjärtcancer (schwannom) bland råttorna som långtidsexponerades för mobilstrålning under två år.

År 2011 klassade IARC mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B år 2011, främst mot bakgrund av mobilanvändarundersökningarna. Sedan dess har ny forskning bekräftat att mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör och tumör på hörselnerven. Dessutom har ny forskning på celler och djurförsök bekräftat att strålningen kan orsaka cancer.

Ron Melnick som var med och planerade NTP-undersökningen säger till Microwave News att man efter omfattande granskningar har nått konsensus om att undersökningen visar en cancereffekt. Det finns en stor oro för folkhälsan eftersom resultaten överensstämmer med de cancerformer tidigare observerats i undersökningar av människor som använt mobiltelefoner.

Cancerläkaren Lennart Hardells studier bekräftas

Den svenske cancerläkaren Lennart Hardell vid Örebro Universitetssjukhus var en av de 30 internationella experter som för IARC:s räkning utvärderade cancerriskerna med mobilstrålning år 2011, då den klassades som ”möjligen cancerframkallande” Grupp 2B. Hardells resultat tillhörde de som vägde tungt i bedömningen. Hans resultat var också avgörande då Italiens högsta domstol år 2012 i en prejudicerande dom konstaterade att en mans hjärntumör orsakats av intensiv mobilanvändning.

Lennart Hardell säger att de amerikanska resultaten bekräftar det hans grupp återkommande visat:

Lennart Hardell“Vi har upprepade gånger under mer än ett decennium visat att radiofrekvent (RF) strålning från trådlösa telefoner ökar risken för hjärntumör (gliom) och tumör på hörselnerven (vestibular schwannoma). År 2013 konstaterade vi mot bakgrund av redan då  tillgänglig forskning att RF-strålning är cancerframkallande och bör uppgraderas till Grupp 1, cancerframkallande för människa, av det internationella cancerorganet IARC vid WHO. Trots allt detta har inget gjorts för att varna och informera allmänheten om riskerna.”

Läs mer på Strålskyddsstiftelsen

Text: Mona Nilsson, ordf. Strålskyddsstiftelsen

Källa: Microwave News


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq