Ulf Bittner: Det svenska folket är fortfarande förgiftat av kvicksilver från amalgam

publicerad 12 maj 2016
- av NewsVoice
Ulf Bittner - Foto: Arbetsgruppen AMBU

Amalgam - Wikimedia CommonsSvenska folket bär på enorma mängder av amalgam – fortfarande – som innehåller till 50% det multipotenta nervgiftet kvicksilver. Sverige har förbjudit tandlagningsmaterialet amalgam sedan 1 juni 2009 [1]. Hur har sedan 2009 utvecklingen varit inom Vårdsverige för att utveckla säker sanering av detta amalgam?

Text: Ulf Bittner | Bild: Amalgam – Wikimedia Commons

För att säkert sanera amalgam, så att vårdkonsumenten icke får i sig ytterligare kvicksilver om och när utborrning sker av tidigare amalgamfyllningar, användes bl.a. i Tyskland friskluftsmask över näsan på den drabbade. Då i syfte att säkerställa att inte något kvicksilver skall kunna andas in via näsan när saneringen av amalgamet sker.

Vid fråga till Landstinget Västernorrland i denna del, om säker sanering och då friskluftsmask tillhandahålls blev svaret nej.

Att säkert sanera amalgam inom Vårdsverige med stöd och komplement av/med infusioner av C-vitamin, DMSA och gluthation existerar icke inom Vårdsverige.

Däremot existerar säker sanering med stöd av infusioner i Tyskland

Alltså finns kunskapen inom EU:s enorma vårdmarknad, men under 6 års tid har Vårdsverige icke alls implementerat sådan säker sanering av amalgam. Att landstingen har en lagstadga skyldighet att kompetensutveckla enligt Hälso- och sjukvårdslagen och paragraf 31 har således icke utvecklat Vårdsverige på detta specifika område.

Är det multipotenta nervgiftet kvicksilver att jämställa med hälsokost?

En synnerligen väl befogad fråga är då om kvicksilver kan vara hälsosamt? Alltså eftersom inom Vårdsverige är förbjudet att använda amalgam – som till 50 % består av kvicksilver – och ingen säker sanering synes erbjudas i Sverige, som t.ex. kan fås i Tyskland.

Självklart är kvicksilver icke att jämställa med hälsokost eller kosttillskott, det förstår säkert de flesta. Men varför är det icke lika självklart att sedan förbudet av amalgam 2009 att säker sanering införts inom Vårdsverige? Uppenbart finns stora risker med detta kvicksilver.

”Kvicksilverförgiftning från tand-amalgam: en fruktansvärd risk för människans hjärna”. [2]

Patrick Störtebecker (1911 – 1995) var en av Nordens duktigaste neurologer. Han är särskilt känd för sina publikationer om kvicksilverförgiftning. Han har skrivit böcker om detta ämne, och utifrån dessa kan man bl.a. förstå och begripa att detta är något som verkligen är mycket allvarligt och särskilt farligt för bl.a. människans hjärna.

Är det hög tid, efter 7 års förbud av amalgam, att Vårdsverige värnar den svenska folkhälsan?

Bl.a. delger Patrick Störtebecker följande i en av sina böcker, citat;

“TAND-AMALGAM är ingen “stabil” substans, utan avger hela tiden kvicksilver-ånga, som med andningsluften kan komma ner i lungorna och sedan över i allmänna blodcirkulationen för att på så sätt spridas till alla organ i hela kroppen.

Likväl, långt farligare är den kvicksilverånga, frigjort från tandamalgam, som slår sig ner på slemhinnorna i mun- näshålan, varifrån kvicksilvret sedan sprids direkt till skallhålan med hjärnan!

Transportvägar för kvicksilver direkt från näshålan till hjärnan finns dels via det klaffkösa kraniala venösa systemet med öppna kommunikationer, dels längs med luktnervernas fibrer upp genom skallbasen till kraniehålan.”

Förstår Vårdsverige att värna den svenska folkhälsan?

Redan på sin tid skriver docent Patrick Störtebecker vad som fortfarande är högaktuellt att införliva i debatten 2016, citat;

Det är nu hög tid att vi alla, både tandläkare, läkare och lekmän äntligen fattar hur farligt kvicksilver, frigjort från tandamalgam är för vår hälsa och för vår hjärna! 

20 år efter med. dr, docent Patrick Störtebeckers död inget nytt inom Vårdsverige

Docent Patrick Störtebecker gick bort 1995 men hans kunskaper finns kvar, bl.a. då i bokform och finns också att läsa via internet. 20 år efter hans död så finns uppenbart icke alls viljan inom Vårdsverige att förstå risken och farorna med allt detta amalgam/kvicksilver som fortfarande finns hos stora dela av befolkningen i deras munnar.

För att lyfta debatten, återigen, särskilt med respekt för Patrick Störtebecker, kan du söka på någon av internets sökmotorer om Patrick Störtebecker och därigenom förstå och läsa mera och lyfta till debatten. Han var såklart en av många som insåg vansinnet med amalgam/kvicksilver som tandlagningsmaterial, och han kunde uppenbart sitt ämne med. dr och docenten Patrick Störtebecker.

Men Vårdsverige lärde inget alls, kompetensutveckling uteblev även efter att amalgamet/kvicksilvret förbjöds som tandlagningsmaterial.

Kvicksilver är fortfarande som synes ett multipotent nervgift som kan påverka stora delar av svenska folkets folkhälsa, det kan icke på något sätt uteslutas som en faktor som är negativ för svenska folkets folkhälsa.

Bl.a. därför är amalgam förbjudet i Sverige sedan 2009, men Vårdsverige synes icke säkerställa säker sanering eller lärt symptomen för kronisk kvicksilverförgiftning. Alltså fortfarande som synes ett ”tabu” ämne inom Vårdsverige. Varför?

Professor P.O.Glantz oredligheter –

Värre än KI skandalen – en ytterligare ”Världs Skandal” inom Vårdsverige

Socialstyrelsens ”mörka historia” [3] i amalgamets/kvicksilvrets efterdyningar, alltså sedan amalgamet förbjudits, och därmed Vårdsveriges del i denna ”förgiftningsskandal” kan Du läsa [4] mera om, det är en synnerligen mycket otäck bild av Vårdsverige som målas upp här.

Kommer Vårdsverige ta sitt ansvar för att varit delaktiga i att förgiftat det svenska folket och därmed åsamkat svenska folkets folkhälsa enorma problem och lidande hos svenska folket? Problem som än idag finns hos svenska folket!

“Osäkerheten om kvicksilvrets hälsorisker är oacceptabel” säger miljömedicinaren professor Maths Berlin, vid medicinska fakulteten i Lund. Han bedömer att upp till 500 000 svenskar kan ha biverkningar av amalgam. De allra flesta av dessa är sannolikt inte medvetna om att det frigjorda kvicksilvret är orsaken.” [5]

Landsting/regioner inom Vårdsverige är skyldiga till att agera, även regeringen och Socialstyrelsen, se Hälso och sjukvårds lag § 31 – 32, men har inte gjort det! Vem bär ansvaret för det, vem kan svenska folket utkräva ansvaret av?

Eller finns ingen ansvarig minister eller regering som tar ansvar i Sverige?

Vem gynnas? – Följ pengarna

Förmodligen ”den kriminella läkemedelsindustrin” och som synes sk samvetslösa svenska läkare och tandläkare. Hur regeringar, ministrar och riksdagen gynnats, det får granskande journalister utröna, för uppenbart är att det Super korrupta Sverige/Vårdsverige som synes ”haft fingrarna ” i syltburken, det går inte att ställa bortom all rimlig tvivel i nu läget!

Text: Ulf Bittner

Referenser

[1] Kemi.se/Kvicksilver/Amalgam-inom-tandvarden

[2] Web.archive.org/2000taletsvetenskap.nu/stortebecker

[3] Kvicksilveramalgam.se

[4] Kvicksilveramalgam.se/forskningsetik-forskningsfusk-kvicksilverforgiftning

[5] Kvicksilveramalgam.se/Kvicksilveraanga-forskningsetik-forskningsfusk


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Finns det några metoder som kan användas för att få bort eller minska kvicksilvret i hjärnan?

 • Det roliga är att innan kvicksilver blandas till amalgam så är det klassat som gift och måste ha beteckning för farligt gods. Och när man sanerar amalgamfyllningar så skall plomberna in i gula containers med beteckningen farligt avfall för de får absolut inte hamna i naturen och förgifta miljön. Av någon anledning så har man fått folk att tro att munhålan är en säker förvarningsplats för detta miljö gift. Amalgam är en blandning mellan koppar ten silver och 50 % kvicksilver. Och metaller rostar vilket gör så att kvicksilver frigörs. Äter man varm mat eller varm dryck så förångas det kvicksilver. Detta kvicksilver hamnar i kroppen och sätter sig på organen vilket leder till sjukdom. Detta sker ju väldigt långsamt men man blir alltid sjuk i långa loppet.

 • Verkar som om skribenten har en något naiv tro på att “vårdsverige” skulle ta ansvar för människors hälsa.
  Visserligen har man förbjudit kvicksilver i tandlagningsmaterial men man säger också bestämt att det inte finns någon “vetenskaplig” koppling mellan kvicksilver och ohälsa.
  Sådär….enkelt och bekvämt…då behöver man alltså inte uppdatera kunskap om t.ex. säker sanering eftersom man inte kan bli sjuk av amalgam. Och eftersom man inte kan bli sjuk av det behöver man heller inte ta bort det.
  Precis på samma sätt sköts allt annat i Sverige, man förnekar och därigenom friskriver man sig själv från ansvar.
  Då kan man också fortsätta att vaccinera människor med dåliga vacciner, bestråla oss alla med mobilmaster, förgifta vår mat och tvinga på oss GMO.

 • Kvicksilver i sig är inte giftigt, utan det är just ångorna allt handlar om. Av den anledningen kan det finns fog för att det är farligare för patient, och tandläkarpersonal, att försöka byta ut dem utan istället låta skiten sitta där den sitter. Säga vad man vill om amalgamfyllningar, men hållbara är dem i vart fall. Mina har hållit ihop i över 40 år och jag tror inte så mycket av ångorna kommer fram då den inte är i sitt fritt naturliga flyttande tillstånd.

 • Därtill skall man räkna vacciner som ex. svininfluensa, säsonginfluensa som enligt undersökningar hade 25 000 enheter mer kvicksilver än det var tillåtet inom industrin och detta sprutat direkt i systemet. Därför finns det människor som fick vaccinationsskador med akuta eller latenta skador av nervsystemet. Då det för kroppen, som har en egen läkningsförmåga alltid är frågan om “summan av
  kardemumma”. Mig veterligen har man inte tittat på om de som har drabbats mest hade också Amalgam fyllningar. Det viktiga är också att man ta bort allt Amalgam och inte lämna kvar en del och täcker över med annan material, för kvicksilver frigörs ändå, då tanden är levande och inte död.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *