POEA – Forskare hittade ämnen i Roundup giftigare än glyfosat

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 maj 2016
- Torbjörn Sassersson
Roundup - Foto: Mike Mozart
Roundup innehåller POEA - Foto: Mike Mozart
Bild: Roundup innehåller POEA – Foto: Mike Mozart

ANALYS & DEBATT. The Intercept rapporterar att världens mest använda ogräsbekämpningsmedel Roundup innehåller gifter – som tex POEA – som tillverkaren Monsanto dolt för omvärlden med hänvisning till att de är affärshemligheter. Ett forskar-team meddelar att dessa ämnen är mer skadliga än glyfosat. Nu tar EU beslut om glyfosatets framtid i Europa.

Sharon Lerner på The Intercept skriver att striden om Roundup handlat om det aktiva ämnet glyfosat, men det finns andra ämnen – inerta ingredienser – i Roundup som stödjer glyfosatets verkan på ogräs. Det finns både adjuvanter och ämnen som ökar genomsläppligheten så att glyfosatets effekt ökar respektive bättre kan tränga in i växterna. Vissa av dessa ingredienser har tillverkarna av glyfosatbaserade ogräsmedel dolt eftersom de betraktas som affärshemligheter.

Intercept skriver att stämningar mot bla Monsanto nu fokuserar på dessa ämnen i de fall ogräsbekämpningsmedel lett till att personer förgiftats eller blivit sjuka i bla cancer.

“Monsanto “knew or should have known that Roundup is more toxic than glyphosate alone and that safety studies of Roundup, Roundup’s adjuvants and ‘inert’ ingredients” were necessary.”

Hälsomyndigheter oeniga om glyfosatets hälsopåverkan –  men det beror på hur ärligt de genomfört testerna

Världshälsoorganisationens internationella avdelning för cancerforskning (IARC) deklarerade 2015 att glyfosat som en trolig cancerogen för människor. IARC pekar på en koppling mellan glyfosat och “non-Hodgkin lymphoma”, bevis för att glyfosat ger cancer vid djurförsök och starka bevis för att ämnet även orskakar DNA-skador på människor. IARC undersökte påverkan från glyfosat, Roundup och andra herbicider.

Samma år gick “European Food Safety Authority” (EFSA) ut med meddelandet att glyfosat inte kan anses vara cancerframkallande. EFSA studerade då enbart glyfosat och inte påverkan från tex Roundup som produkt, med alla sina deklarerade och dolda ingredienser. En annan skillnad som kan förklara att IARC och EFSA kom fram till olika resultat beror på att IARC enbart baserade sina resultat på oberoende studier medan europeiska EFSA även tog hänsyn till industrins studier. Det påpekar 94 miljöexperter från hela världen.

ArcanumSkolan 2024

Kemikalieinspektionen lutar sig mot EFSA

NewsVoice ställde i juni 2015 följande fråga till Kemikalieinspektionen:

”Glyfosatdebatten tycks öka eftersom medvetenheten ökar. Folk i allmänhet känner sig svikna av myndigheternas inaktivitet. Varför skyddar inte svenska myndigheter folket från uppenbara risker?”. / NewsVoice, Kemikalieinspektionen – Glyfosat ska undersökas av EU

Kemikalieinspektionen svarade att den tar larmen på allvar och därför lyft frågan till EU-kommissionen. Idag den 19 maj 2016 beslutar EU om glyfosatets framtid. Man kan dock anta att EU utgår från EFSA:s industrivänliga uppfattning. I Sverige användes 2012 över 700 ton glyfosat.

Läs mer: Enorm hälsorisk – 2012 använde Sverige över 700 ton glyfosat – ett riskabelt växtgift i Roundup

POEA

The Intercept skriver att ett av de ämnen som forskare lyckats identifiera som extra skadligt i Roundup är polyethoxylated tallowamine (POEA).

I Tyskland förbjöds 2014 ämnet POEA efter att användare av ogräsbekämpningsmedel med POEA utvecklat lungsjukdom. I april 2016 tog den franska nationella hälsomyndigheten ANSES sina första steg mot att förbjuda produkter som kombinerar glyfosat och PEOA. EU har hittills visat tecken på att gå samma väg, men beslutet är i skrivande stund inte taget.

NewsVoice kommentar

Monsanto meddelar att de avser att fasa ut tex tallowamine och att ersätta det med andra ämnen. Bolaget säger också att om man följer säkerhetsinstruktionerna vid användning av Roundup finns inga risker för hälsan.

Monsanto har sålt Roundup i många decennier över hela världen och nu när allmänheten, myndigheter och forskare kommer närmare sanningen om produktens giftighet lovar Monsanto att ändra på innehållet. De nya inerta ingredienserna kommer också att vara affärshemligheter och det kommer att ta flera decennier innan förmodade nya larmrapporter leder till nya förbud. Då kommer Monsanto att fasa ut även dessa ämnen och hela cykeln startar om igen. 

För Monsanto handlar det om att dölja riskerna så länge som möjligt och sedan vinna tid medan försäljningen pågår för högtryck över hela världen. Monsanto följer i så fall samma modus operandi som de stora läkemedelsbolagen som ofta döljer och förnekar biverkningar in i det längsta. 

Läs mer om hur forskarna lyckades identifiera dolda inerta ingredienser i Intercepts artikel: New evidence about the dangers of Monsanto’s Roundup. Se under rubriken “Escaping Regulation”.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

“Independent scientists have been reporting since at least 1991 that pesticides containing glyphosate along with other ingredients were more dangerous than glyphosate on its own. More recently, two papers — one published in 2002, the other in 2004 — showed that Roundup and other glyphosate-containing weed formulations were more likely to cause cell-cycle dysregulation, a hallmark of cancer, than glyphosate alone. In 2005, researchers showed that Roundup was more harmful to rats’ livers than its “active ingredient” by itself. And a 2009 study showed that four formulations of Roundup were more toxic to human umbilical, embryonic, and placental cells than glyphosate by itself.”

 

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq