Jakop Dalunde (MP) vill ha avtal med NATO men inte diskutera USA:s kärnvapen och krig

publicerad 18 maj 2016
- av Torbjörn Sassersson red.
Jakop Dalunde, MP - Pressfoto: MP.se

NATODEBATTEN. Erik Johansson på Granskning Sverige intervjuade Jakop Dalunde som är riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson, men Dalunde duckar när han får frågor som jämför USA:s krigföring i andra länder med Rysslands agerande på Krim. Även frågor om kärnvapeninspektioner av amerikanska NATO-trupper i Sverige är känsligt.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Jakop Dalunde, pressfoto från MP.se

Johansson skriver att han tycker att det är enormt viktigt att det svenska folket får reda på hur olika partier resonerar angående värdlandsavtalet med NATO.

“Jag anser att värdlandsavtal är minst lika stor förändring som en grundlagsändring, och därför borde beslutas över minst två riksdagsval. De som inte vill vara med i ett kommande storkrig borde ringa riksdagsledamöterna och påtala att de tycker det är bättre att stanna utanför krigsorganisationen NATO.”

Avtal och militära övningar med NATO irriterar Ryssland

Johansson skriver på Granskning Sveriges Youtube-kanal att om Sverige blir medlem i NATO kommer Sverige bli ett prioriterat mål för Rysslands militärstyrkor. Han menar att Sverige varit en framgångsrik buffert mellan USA och Ryssland och bör förbli det.

“Som neutrala är vi lite av en barriär/buffert mot NATO för Ryssland. Går vi med är vi en NATO-resurs, och olika NATO-företrädare har upprepade gånger sagt att Ryssland numera är NATO:s fiende. Det innebär att om vi går med i NATO så är vi samtidigt Ryssland vår fiende.”

Amerikanska kärnvapen i Sverige?

Jakop Dalunde, MP - Pressfoto: MP.seJakop Dalunde som försvarar att Sverige ska ha ett Värdlandsavtal med NATO säger att det är förbjudet enligt svensk lag att ett NATO-förband bekämpar tex ryska styrkor i Östersjön (i fredstid), som svar på Johanssons scenariofråga.

Bild: Jakop Dalunde, MP – Pressfoto: MP.se

När Johansson frågar om Sverige kan inspektera om NATO-trupper i Sverige har kärnvapen, svarar Dalunde undvikande, men han uppger att det vid flertalet tillfällen befunnit sig militära fartyg i Sverige som inte inspekterats.

Ett Värdlandsavtal med NATO gör frågan om inspektioner varken mer eller mindre aktuell, säger Dalunde. Skulle Sverige skriva på Värdlandsavtalet så har det ändå inte stipulerat att det ska ske fler eller särskilda kärnvapeninspektioner av NATO-förband och amerikanska militärfartyg, tolkar NewsVoice Dalundes svar.

En öppen och ledande fråga från NewsVoice redaktion är att om det inte sker inspektioner, betyder det att Sverige inte heller “behöver” redovisa att det finns amerikanska kärnvapen i Sverige eftersom vi inte kontrollerat det?

NewsVoice har ställt intervjufrågor till Jakop Dalunde vilka kommer att publiceras i en uppföljande artikel.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Granskning Sveriges hemsida